Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata

(Sentinta penala nr. 194/2015 din data de 19.05.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Liberare conditionata | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Pe rol fiind solutionarea contestatiei formulata de condamnatul T.L.F. impotriva sentintei penale nr. 907 din 15.04.2015 pronuntata de Judecatoria T. in dosarul nr. 4269/318/2015.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns contestatorul T.L.F., asistat de avocat P.M., aparator desemnat din oficiu.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza ca s-a depus la dosar din partea contestatorului un memoriu, a fost ascultat contestatorul condamnat, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar, dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat, constatandu-se contestatia in stare de judecata, s-a acordat cuvantul pentru dezbateri:
Avocat P.M., pentru contestatorul condamnat, a solicitat admiterea contestatiei, desfiintarea sentintei contestate si pe fond admiterea cererii de liberare conditionata, fiind indeplinite conditiile prevazute de lege, pentru motivele expuse pe larg in memoriul depus la dosar. In subsidiar, a solicitat reducerea termenului de amanare stabilit.
A aratat ca s-a comis o eroare, instanta de fond in mod gresit retinand in considerentele sentintei de respingere a cererii de liberare conditionata ca prin sentinta penala nr. 296/10.02.2015 a Judecatoriei T., definitiva prin necontestare, a fost respinsa o alta cerere de liberare conditionata a petentului si s-a fixat termen de reinnoire a acesteia la data de 16.09.2015, fixand acelasi termen de reinnoire a cererii. A apreciat ca s-a facut o confuzie, intrucat prin sentinta penala nr. 262 din 04.02.2015 instanta a redus termenul de amanare stabilit la data de 08.04.2015, data la care a fost din nou amanat de comisie pentru data de 16.09.2015, fata de "natura si gravitatea infractiunii", conditii care nu sunt prevazute de lege.
A mai invederat ca pe parcursul detentiei contestatorul a avut o conduita exemplara, a fost recompensat de 18 ori, a participat la munca si activitati educationale si a dat dovezi temeinice de indreptare, motive fata de care a solicitat admiterea contestatiei si pe fond admiterea cererii de liberare conditionata, iar, in subsidiar, reducerea termenului de amanare stabilit.
Reprezentanta parchetului, fata de actele aflate la dosarul cauzei, a apreciat ca sentinta instantei de fond este legala, solicitand respingerea contestatiei formulate de condamnatul T.L.F. ca nefondata.
Contestatorul condamnat T.L.F., avand cuvantul, a solicitat admiterea contestatiei si liberarea sa conditionata, aratand ca a avut o conduita exemplara pe parcursul detentiei, fiind recompensat de 4 ori si in perioada de amanare si ca a participat la programe de educatie scolara pentru prevenirea infractionalitatii. TRIBUNALUL

Asupra contestatiei de fata;
Prin sentinta penala nr. 907 din 15.04.2015 pronuntata de Judecatoria T. in dosarul nr. 4269/318/2015, s-a respins cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat T.L.F., in prezent detinut in Penitenciarul T. si s-a stabilit termen de reinnoire a cererii sau propunerii la data de 16.09.2015.
In temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., a fost obligat petentul condamnat la plata catre stat a sumei de 120 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 100 lei reprezentand onorariul aparatorului din oficiu, se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei.
Pentru a pronunta aceasta sentinta penala, instanta de fond a retinut ca prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei T. sub nr. 4269/318/2015, petentul condamnat T.L. detinut in Penitenciarul T., a solicitat instantei liberarea sa conditionata din executarea pedepsei de 6 ani inchisoare, aplicata pentru savarsirea infractiunii de lovire si alte violente.
In motivarea cererii, petentul condamnat a aratat ca indeplineste conditiile pentru a fi liberat conditionat.
Din oficiu, Penitenciarul T. a comunicat procesul verbal nr. H2/23797 din data de 08.04.2015 si caracterizarea petentului condamnat, aratandu-se ca petentul condamnat executa o pedeapsa de 6 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de loviri si alte violente
In conformitate cu disp. art. 59 C.pen. de la 1969 (dispozitii penale mai favorabile raportat la disp. art. 100 si urm. NCP), poate fi liberat conditionat condamnatul care a executat fractiunea de pedeapsa prevazuta in mod obligatoriu de lege, este disciplinat, staruitor in munca si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama si de antecedentele sale penale.
Potrivit dispozitiilor art. 587 alin. 2 C.pr.pen., "cand instanta constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea liberarii conditionate, prin hotararea de respingere fixeaza termenul dupa expirarea caruia propunerea sau cererea va putea fi reinnoita_"
Examinand inscrisurile aflate la dosarul cauzei, instanta de fond a constatat ca prin sentinta penala nr. 296/10.02.2015 a Judecatoriei T., definitiva prin necontestare, a fost respinsa cererea de liberare conditionata a petentului si s-a fixat termen de reinnoire a acesteia la data de 16.09.2015.
In consecinta, avand in vedere textul de lege anterior mentionat, instanta a respins cererea de liberare conditionata formulata de catre petent si a stabilit termen de reinnoire a acesteia dupa data de 16.09.2015, retinand ca acest termen a fost stabilit anterior prin sentinta penala nr. 296/10.02.2015 a Judecatoriei T..
Impotriva acestei sentinte a formulat contestatie condamnatul T.L.F., in motivele expuse in memoriul depus la dosar aratand ca indeplineste conditiile pentru a fi liberat conditionat, nu are abateri disciplinare, a participat la munca si la activitati educationale, sociale si psihologice, a fost recompensat de 18 ori, insa a fost amanat de doua ori, cu ignorarea caracterizarii aceleiasi comisii de liberare conditionata, iar instanta de fond in mod gresit a retinut in considerentele sentintei de respingere a cererii de liberare conditionata ca prin sentinta penala nr. 296/10.02.2015 a Judecatoriei T., definitiva prin necontestare, a fost respinsa o alta cerere de liberare conditionata a petentului si s-a fixat termen de reinnoire a acesteia la data de 16.09.2015, fixand acelasi termen de reinnoire a cererii. A apreciat ca s-a facut o confuzie, intrucat prin sentinta penala nr. 262 din 04.02.2015 (anterioara sentintei nr. 296/2015), instanta a redus termenul de amanare stabilit la data de 08.04.2015, data la care a fost din nou amanat de comisie pentru data de 16.09.2015, fata de "natura si gravitatea infractiunii", conditii care nu sunt prevazute de lege.
A mai invederat ca in perioada de amanare a avut in continuare a conduita exemplara, fiind recompensat de 4 ori si ca a participat la programe de educatie scolara pentru prevenirea infractionalitatii.
Examinand contestatia promovata, din prisma dispozitiilor art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a C.pr.pen., tribunalul constata ca este fondata, din considerentele ce succed:
Astfel, se constata ca in mod nejustificat prima instanta a respins prin sentinta penala nr. 907 din 15.04.2015 cererea de liberare conditionata formulata de condamnat pe considerentul ca este anterioara termenului de rediscutare a situatiei condamnatului stabilit la data 16.09.2015 prin sentinta penala nr. 296 din 10.02.2015 a Judecatoriei T., ramasa definitiva prin necontestare.
Cu privire la termenul fixat pentru rediscutarea situatiei condamnatului, trebuie aratat ca prima instanta a constatat anterior, prin sentinta penala nr. 262 din 04.02.2015, ca cel stabilit de comisie este usor excesiv in raport de datele transmise de penitenciar si cu faptul ca anterior acestei condamnari petentul nu a fost cunoscut cu antecedente penale, reducandu-l de la data de 16.09.2015 la data de 08.04.2015.
Ulterior, prin sentinta penala nr. 296 din 10.02.2015 pronuntata de Judecatoria T. in dosarul nr. 924/318/2015, a fost respinsa cererea de liberare conditionata formulata de condamnatul T.L.F., stabilindu-se termen de reinnoire a cererii sau propunerii la data de 16.09.2015.
In consecinta, se constata ca in mod gresit prima instanta s-a raportat la termenul stabilit prin sentinta penala nr. 296 din 10.02.2015, care este ulterioara sentintei penale nr. 262 din 04.02.2015, prin care s-a stabilit termen de reinnoire a cererii sau propunerii la data de 08.04.2015.
In ceea ce priveste fondul cauzei, instanta de control judiciar retine ca potrivit procesului verbal nr. H2/23797 din data de 08.04.2015 emis de Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate in ceea ce priveste acordarea liberarii conditionate din cadrul Penitenciarului T., contestatorul executa o pedeapsa de 6 ani inchisoare in baza mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 499/2014 emis de Judecatoria T.C., executarea pedepsei a inceput la data de 18.07.2011, urmand sa expire la 17.07.2017. Conform aceluiasi proces verbal, pedeapsa transformata in zile este egala cu 2192 zile, iar pentru a putea deveni propozabil in vederea liberarii conditionate condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, respectiv 1461 zile, fractie indeplinita la data analizarii cererii, acesta executand de la data de 18.07.2011 pana la 08.04.2015 un numar de 1361 zile si i se considera executate 179 zile ca urmare a muncii prestate, avand in total 1540 zile castigate si executate.
Instanta de control judiciar retine ca potrivit dispozitiilor art. 59 C.pen. din 1969 dupa ce a executat cel putin 2/3 din durata pedepsei, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani sau cel putin 3/4 in cazul inchisorii mai mari de 10 ani_condamnatul care este staruitor in munca si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama si de antecedentele sale penale, poate fi liberat conditionat inainte de executarea in intregime a pedepsei.
Conditiile prevazute de art. 59 Cod penal trebuie indeplinite cumulativ, astfel ca executarea fractiei de catre petentul condamnat nu este suficienta, fiind necesar ca acesta sa fie staruitor in munca, sa dea dovezi temeinice de indreptare, toate analizate si prin prisma antecedentelor sale penale.
Procedand la analiza conditiilor obligatorii pentru liberarea conditionata tribunalul retine ca un aspect important la analiza oportunitatii liberarii conditionate prin prisma criteriilor legale il constituie potentialul criminogen al persoanei private de libertate, respectiv existenta antecedentelor penale. Or petentul contestator nu este cunoscut cu antecedente penale, asa cum rezulta din raportul comisiei.
De asemenea, mai retine tribunalul ca petentul contestator a avut un comportament concordant normelor institutiei penitenciare pe parcursul detentiei, fiind recompensat de 17 ori, nu a avut abateri disciplinare, a participat la activitati lucrative obtinand un castig de 179 zile ca urmare a muncii prestate, si-a indeplinit recomandarile din Planul individualizat de evaluare si interventie educativa si terapeutica, participand la activitati educationale si de asistenta psihologica si a mentinut legatura cu familia de suport.
De mentionat ca petentul a fost analizat si evaluat la data de 21.01.2015 si s-a amanat rediscutarea situatiei sale la data de 08.04.2015 intrucat, tinand cont de natura si modalitatea savarsirii infractiunii, s-a apreciat ca perioada executata este insuficienta pentru resocializarea sa.
Intre timp, pana la judecarea prezentei contestatii persoana condamnata a fost discutata din nou in comisie la data de 08.04.2015, fiindu-i stabilit ca termen de rediscutare a situatiei data de 16.09.2015 considerandu-se, pe acelasi temei, ca in raport de "natura si de modalitatea de savarsire a infractiunii" perioada executata nu este suficienta pentru resocializarea sa.
Verificand procesul verbal intocmit de Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate in ceea ce priveste acordarea liberarii conditionate cu ocazia rediscutarii situatiei condamnatului la data de 08.04.2015 si caracterizarea eliberata de Penitenciarul T. la aceeasi data, tribunalul retine ca petentul a continuat sa aiba o conduita concordanta normelor institutiei penitenciare si in perioada 21.01.2015-08.04.2015, fiind recompensat de cel putin doua ori, asa incat nu existau motive intemeiate sa se amane din nou rediscutarea situatiei condamnatului la data de 16.09.2015.
Mentiunea initiala a comisiei din procesul verbal intocmit la data de 21.01.2015, respectiv ca "in raport cu natura si modalitatea savarsirii infractiunii" perioada executata este insuficienta pentru resocializarea condamnatului, reiterata si la data de 08.04.2015, este neconcludenta pentru neacordarea liberarii conditionate, judecatorul de control judiciar formandu-si convingerea ca reeducarea condamnatului se realizeaza si fara executarea restului de pedeapsa in penitenciar.
Astfel, in raport de inscrisurile aflate la dosarul cauzei, tribunalul apreciaza ca prin executarea fractiei obligatorii de pedeapsa, avand un total de 1540 zile castigate si executate (la data analizei de catre comisie), contestatorul condamnat T.L.F. a dobandit vocatie la acordarea beneficiului liberarii conditionate, urmand ca instanta sa aprecieze daca in functie de celelalte criterii stabilite de lege este oportuna acordarea liberarii conditionate.
Potrivit caracterizarii atasate la dosar, contestatorul condamnat a participat in mod constant la activitatile de educatie si asistenta psihosociala, fiind recompensat de 17 ori, fara ca pe intreaga perioada de detentie sa fi fost sanctionat disciplinar. A participat la activitati lucrative, pentru care s-au considerat 179 zile executate din durata pedepsei.
Toate aceste aspecte formeaza instantei opinia ca pe parcursul detentiei comportamentul contestatorului condamnat a fost unul foarte bun, asa cum si unitatea de penitenciar a apreciat in caracterizarea inaintata la dosar.
Pe de alta parte, natura si modalitatea savarsirii infractiunii nu sunt conditionalitati prevazute de legea penala in vederea liberarii conditionate, asa cum retine Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate in ceea ce priveste acordarea liberarii conditionate din cadrul Penitenciarului T.. Aceste aspecte exced analizei postjudicium, atat in ceea ce priveste comisia, cat si instanta de judecata. Este indeobste cunoscut, la nivel doctrinar, cat si jurisprudential, ca natura si gravitatea faptei pentru care a fost condamnat solicitantul beneficiului liberarii conditionate, nu sunt prevazute printre cerintele prevazute de lege pentru a dispune liberarea conditionata, pentru simplul motiv ca acestea au fost avute in vedere de instanta de judecata cu ocazia individualizarii judiciare a pedepsei, atat la solutionarea in fond a cauzei, cat si in caile de atac.
In concluzie, tribunalul apreciaza, fata de cele aratate anterior, ca exista premisele ca timpul executat a fost suficient pentru reeducarea condamnatului si ca acesta, prin participarea activa la programele desfasurate in vederea pregatirii graduale pentru liberare, si-a format si consolidat o atitudine corecta fata de valorile sociale, ordinea de drept si fata de regulile de convietuire sociala, scopul preventiv si educativ al pedepsei fiind atins, iar functiile de exemplaritate ale pedepsei au fost indeplinite, astfel incat in viitor sa se incadreze intr-o viata normala, parasind campul infractional.
Fata de cele ce preced, vazand si dispozitiile art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a C.pr.pen., va admite contestatia, va desfiinta sentinta penala nr. 907 din 15.04.2015 a Judecatoriei T. si, rejudecand, va admite cererea de liberare conditionata si va dispune liberarea conditionata a condamnatului T.L.F., aflat in executarea pedepsei de 6 ani inchisoare, conform mandatului de executare a pedepsei cu inchisoarea nr. 4991/2014 emis de Judecatoria T.C. in baza sentintei penale nr. 335/2014.
Vazand si dispozitiile art. 275 alin. 3 C.pr.pen., privind cheltuielile judiciare statului, PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

Admite contestatia formulata de petentul T.L.F. impotriva sentintei penale nr. 907 din 15.04.2015 pronuntata de Judecatoria T. in dosarul nr. 4269/318/2015.
Desfiinteaza sentinta penala si, judecand:
Admite cererea de liberare conditionata si dispune liberarea conditionata a condamnatului T.L.F., aflat in executarea pedepsei de 6 ani inchisoare, conform mandatului de executare a pedepsei cu inchisoarea nr. 499/2014 emis de Judecatoria T.C. in baza sentintei penale nr. 335/2014.
Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului, din care suma de 100 lei onorariu avocat oficiu, va fi avansata din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Gorj.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din 19.05.2015.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Liberare conditionata

Liberare conditionata - Decizie nr. 247 din data de 15.12.2016
Liberare conditionata - Decizie nr. 237 din data de 08.12.2016
Masura educativa a libertatii supravegheate - Decizie nr. 454/R din data de 19.10.2004
Recurs, liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 12/R din data de 14.01.2011
Mentinerea beneficiului liberarii conditionate in cazul condamnarii inculpatului la pedeapsa inchisorii - Decizie nr. 409 din data de 21.08.2008
Revocarea beneficiului liberarii conditionate - Decizie nr. 563 din data de 26.09.2006
Omisiunea instantei de a se pronunta cu privire la liberarea conditionata in temeiul art. 61 cod penal. - Decizie nr. 138/A din data de 11.04.2006
cerere de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 1576 din data de 25.08.2010
- Sentinta comerciala nr. 971 din data de 07.05.2010
- Sentinta penala nr. 153 din data de 20.01.2010
- Sentinta penala nr. 1394 din data de 07.07.2010
- Sentinta penala nr. 991 din data de 12.05.2010
- Sentinta penala nr. 53 din data de 11.01.2010
Liberare conditionata - Hotarare nr. 527 din data de 24.03.2009
Liberare conditionata - Hotarare nr. 527 din data de 24.03.2009
Liberare conditionata - Hotarare nr. 527 din data de 24.03.2009
Liberare conditionata - Hotarare nr. 522 din data de 23.03.2009
Liberare conditionata - Hotarare nr. 522 din data de 23.03.2009
Liberare conditionata - Hotarare nr. 523 din data de 23.03.2009
MENTINERE LIBERARE CONDITIONATA. CONTOPIRE PEDEPSE. INDIVIDUALIZARE PEDEAPSA. - Sentinta penala nr. 596 din data de 23.11.2009