InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

Liberare conditionata

(Hotarare nr. 527 din data de 24.03.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)

Domeniu Liberare conditionata | Dosare Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

Dosar nr. 2789/302/2009
R O M A N I A

JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI
SECTIA I PENALA

Sentinta penala nr. 527
Sedinta publica de la data de 24.03.2009
Instanta constituita din:
PRESEDINTE –MIHAELA CAMELIA ANDREI
GREFIER-ALEXANDRU CARJAN

Ministerul Public-Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 5 este reprezentat de procuror  MIHAI ROMAN.

Pe rol, judecarea cauzei penale privind pe petentul Cires Radu, avand ca obiect  prpunerea de liberare conditionata.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns aparatorul petentului Ionescu Liliana,  desemnat din oficiu, cu delegatie la dosar, lipsind petentul.
 Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier petentul care invedereaza faptul ca petentul a fost deja liberat conditionat, potrivit sentintei penale nr.508/19.03.2009 a Judecatoriei sectorului 5 Bucuresti, definitiva prin nerecurare.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata  cauza in stare de judecata si a acorda cuvantul in dezbateri.
Reprezentatul Ministerului Public, avand cuvantul, solicita  respingerea propunerii de liberare conditionata formulata de comisia din penitenciar, ca ramasa fara obiect, deoarece petentul a fost deja liberat conditionat.
Aparatoarea petentului formuleaza aceleasi concluzii.

INSTANTA
Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
Prin propunerea Comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul  Penitenciarul Bucuresti – Rahova, inregistrata pe  rolul acestei instante la data de 17.03.2009, sub nr. 2789/302/2009, s-a solicitat liberarea conditionata  a condamnatului Cires Radu din pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare, aplicata in baza sentintei penale nr.84/2008, pronuntata de Judecatoria sectorului 1  Bucuresti.
Cererea a fost insotita de  procesul-verbal nr.9/13.03.2009 si caracterizarea comportamentului  petentului  in perioada executarii  pedepsei.

Analizand actele dosarului, instanta constata ca Cires Radu s-a aflat in executarea pedepsei de1 an si 8 luni inchisoare, aplicata in baza sentintei penale nr.84/2008, pronuntata de Judecatoria sectorului 1  Bucuresti, iar in baza acestei hotarari definitive s-a emis mandatul de executare nr.141/2008.
Executarea pedepsei a inceput la data de  18.02.2008 si urmeaza sa expire la data de 17.10.2009.
Potrivit referatului intocmit de grefierul de sedinta dupa cercetarea evidentelor Biroului de Executari Penale al instantei, condamnatul Cires Radu a fost liberat conditionat la data de 23.03.2009, in temeiul sentintei penale nr.508/19.03.2009 a Judecatoriei sectorului 5 Bucuresti, definitiva prin nerecurare, prin care s-a dispus anterior liberarea sa conditionata.
Fata de acest aspect, instanta va constata ca aceasta propunere de liberare conditionata a ramas fara obiect, in conformitate cu disp. art.450 C.proc.pen.
In temeiul art.192 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare – inclusiv onorariul avocatului din oficiu, in cuantum de 100 lei, raman in sarcina statului. 

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

In temeiul art. 450 C.proc.pen., respinge cererea de liberare conditionata formulata de petentul- condamnatul  Cires Radu (fiul lui Gheorghe si Verona, ns. la 21.09.1960, in localitatea Hanesti, jud. Botosani, domiciliat in Bucuresti, str. Spatar Mihai, nr.32, sector 2) , ca ramasa fara obiect.
In temeiul art.192 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare – inclusiv onorariul avocatului din oficiu, in cuantum de 100 lei, raman in sarcina statului. 
Cu drept de recurs, in termen de 3 zile de la comunicare pentru petent  si de la pronuntare pentru procuror.
Pronuntata in sedinta publica de la 24 martie 2009.

Presedinte,                                                                      Grefier,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Liberare conditionata

Liberare conditionata - Decizie nr. 247 din data de 15.12.2016
Liberare conditionata - Decizie nr. 237 din data de 08.12.2016
Masura educativa a libertatii supravegheate - Decizie nr. 454/R din data de 19.10.2004
Recurs, liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 12/R din data de 14.01.2011
Mentinerea beneficiului liberarii conditionate in cazul condamnarii inculpatului la pedeapsa inchisorii - Decizie nr. 409 din data de 21.08.2008
Revocarea beneficiului liberarii conditionate - Decizie nr. 563 din data de 26.09.2006
Omisiunea instantei de a se pronunta cu privire la liberarea conditionata in temeiul art. 61 cod penal. - Decizie nr. 138/A din data de 11.04.2006
cerere de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 1576 din data de 25.08.2010
- Sentinta comerciala nr. 971 din data de 07.05.2010
- Sentinta penala nr. 153 din data de 20.01.2010
- Sentinta penala nr. 1394 din data de 07.07.2010
- Sentinta penala nr. 991 din data de 12.05.2010
- Sentinta penala nr. 53 din data de 11.01.2010
Actiune in raspundere civila delictuala – Daune morale - Sentinta civila nr. 3536 din data de 22.04.2013
Pretentii – Legea 10/2001 - Sentinta civila nr. 6820 din data de 02.11.2011
Raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 23883 din data de 10.03.2010
talharie/furt calificat - Sentinta penala nr. 755 din data de 11.06.2010
ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 699 din data de 26.05.2010
pretentii - Sentinta civila nr. 695 din data de 02.02.2010
obligatia de a face / evacuare - comp. materiala - Sentinta civila nr. 662 din data de 01.02.2010