Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

(Sentinta penala nr. 53 din data de 11.01.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Liberare conditionata | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

Dosar nr........................

JUDECATORIA SECTOR ..........................
SENTINTA PENALA NR.............................
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE ..............................
INSTANTA COMPUSA DIN:
PRESEDINTE .........................................
GREFIER ...................................

Ministerul public a fot reprezentat prin procuror ..............................., din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului ............................................
Pe rol solutionarea propunerii de liberare conditionata  privind pe  petentul condamnat .....................................................
La apelul nominal facut in sedinta publica raspuns petentul personal in stare de arest, asistat de aparator ales.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care, instanta pune in discutie conexarea dosarelor cu nr.............................. si ................................................
Reprezentanta Ministerului Public si aparatorul petentului pun concluzii de conexare a dosarelor fata de faptul ca au acelasi obiect.
Instanta dispune reunirea cauzelor fata de faptul ca au acelasi obiect si ataseaza dosarul cu nr.............................................a prezenta cauza
Nefiind alte cereri de formulat sau exceptii de invocat, instanta acorda cuvantul asupra cererii formulate.
      Aparatorul petentului solicita admiterea propunerii de liberare conditionata asa cum a fost formulata, acesta avand un comportament bun in detentie. Arata ca, in afara faptul ca petentul a fost sanctionat pentru detinerea unui telefon mobil a avut un comportament ireprosabil, a participat la programele educationale, nu este cunoscut cu antecedente penale si a executat fractia de ........................... din pedeapsa. Mai arata ca petentul are familie si poate lucra avand loc de munca asigurat. Precizeaza ca, din comisia de liberari conditionate si judecatorul delegat a fost de acord cu liberarea petentului. Mai invedereaza si faptul ca au trecut si cele .............................. luni de la momentul in care s-a redactat procesul verbal al comisiei de specialitate si care recomanda aceasta amanare a liberarii conditionate.
Reprezentantul Ministerului Public  pune concluzii de admitere a cererii, cu punerea in vedere petentului a dispozitiilor art.61 C.p. si cu cheltuielile judiciare ramase in sarcina statului.
Petentul condamnat arata ca lasa la aprecierea instantei solutionarea cauzei.
Retinand cauza spre solutionare,

I N S T A N T A,

  Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
La data de ............................... a fost inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.................................. cererea formulata de petentul condamnat  ........................................... prin care se solicita liberarea conditionata din pedeapsa de  ............................ ani inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr.................................. pronuntata de Judecatoria .........................................
A fost inaintata si adresa nr.................................. a ANP PNT ................................................, in care se retine ca, pentru a putea fi liberat conditionat, petentul trebuie sa execute fractiunea de ........................... din pedeapsa, respectiv ..................... de zile inchisoare, avand ............................... de zile considerate executate din care ................................. pe baza muncii prestate, a participat la activitatile socio-educative, a fost sanctionat o data pentru savarsirea unei abateri disciplinare, nu a fost recompensat si nu este cunoscuta cu antecedente penale.
Analizand prevederile legale in vigoare in materia liberarii conditionate, instanta retine ca, potrivit art.59 C.p., poate fi liberat conditionat condamnatul care a executat fractiunea de pedeapsa prevazuta in mod obligatoriu de lege, este disciplinat, staruitor in munca si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama si de antecedentele sale penale.
      Raportand aceste criterii legale la situatia petentului condamnat instanta constata ca desi inculpatul a executat fractia prevazuta de alin. 1 din art. 59 din Codul penal, acest fapt nu creeaza un drept la liberare conditionata al condamnatului, instanta trebuind sa analizeze si alte aspecte, cum ar fi staruinta in munca, existenta unor dovezi temeinice de indreptare, antecedentele penale.
      Astfel, dupa cum rezulta din procesul-verbal incheiat de comisia de propuneri pentru liberarea conditionata, petentul nu a fost recompensat in vreun fel, nu face dovada unei staruinte in munca avand doar ...................... zile considerate executate prin munca (a lucrat doar sporadic in perioada ...................................., fiind sanatos) si a fost sanctionat disciplinar o data pentru detinere de obiecte interzise (telefon mobil).  Instanta apreciaza ca este insuficient timpul petrecut in penitenciar, petentul nefacand dovada ca si-ar fi insusit norme comportamentale corespunzatoare. Instanta considera necesar ca petentul sa faca dovada indreptarii sale, aspect ce se poate intampla doar daca va acorda o mai mare atentie participarii la programele educationale, unde sa se evidentieze in mod pozitiv. De asemenea este necesar ca petentul sa-si revizuiasca comportamentul pentru a nu mai fi sanctionat pentru savarsirea unor abateri disciplinare si sa dovedeasca staruinta in munca.
      Faptul ca s-a hotarat in comisia de liberari conditionate amanarea cu ...................... luni a discutarii din nou a situatiei petentului nu inseamna ca, daca acest interval a trecut faptul, aceasta il indreptateste pe petent la liberare. Termenul de reiterare recomandat nu semnifica decat faptul ca dupa acest termen va fi reapreciata situatia sa, putandu-se dispune atat liberarea conditionata sau un alt termen de reiterare.
      Fata de aceste considerente, instanta apreciaza ca cererea formulata este neintemeiata, urmand a o respinge, nefiind facuta dovada temeinica a unei indreptari care sa justifice liberarea conditionata.
      In conformitate cu dispozitiile art. 450 alin. 2 din Codul de procedura penala, instanta va fixa termenul de reiterare a cererii la ........................luni de la pronuntarea sentintei, respectiv la  ................................, propunerea comisiei de specialitate din penitenciar fiind justificata.
      In baza dispozitiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedura penala, va obliga petentul la ................................. lei RON cheltuieli judiciare fata de stat, din care onorariul avocatului din oficiu va fi virat din fondurile Ministerului Justitiei.
 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:


      Respinge cererea de liberare conditionata privind pe petentul condamnat ......................................................, ca neintemeiata.
Fixeaza termen de reiterare la .....................................
In baza art.192 al.2 C.p.p.  obliga inculpatul la ............................... lei RON cheltuieli judiciare fata de stat, din care onorariul avocatului din oficiu ..................................... acordat partial in cuantum de ............................. de lei, va fi virat din fondurile Ministerului Justitiei.
Cu recurs in 3 zile de la pronuntare pentru Ministerul Public si de la comunicare cu petentul condamnat.
Pronuntata in sedinta publica astazi .................................................

      PRESEDINTE, GREFIER,
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Liberare conditionata

Liberare conditionata - Decizie nr. 247 din data de 15.12.2016
Liberare conditionata - Decizie nr. 237 din data de 08.12.2016
Masura educativa a libertatii supravegheate - Decizie nr. 454/R din data de 19.10.2004
Recurs, liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 12/R din data de 14.01.2011
Mentinerea beneficiului liberarii conditionate in cazul condamnarii inculpatului la pedeapsa inchisorii - Decizie nr. 409 din data de 21.08.2008
Revocarea beneficiului liberarii conditionate - Decizie nr. 563 din data de 26.09.2006
Omisiunea instantei de a se pronunta cu privire la liberarea conditionata in temeiul art. 61 cod penal. - Decizie nr. 138/A din data de 11.04.2006
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014
actiune in constatare nulitate absoluta exceptia lipsei calitatii procesuale active - Hotarare nr. **** din data de 02.10.2014
anulare proces verbal - Hotarare nr. **** din data de 16.12.2014
cererea de acordare a statutului de refugiat si acordare protectie subsidiara cu privire la petent - Hotarare nr. **** din data de 14.08.2014
contestatie la executare drepturi banesti plati compensatorii - Hotarare nr. **** din data de 05.05.2014
obligatie de a face - demoleze acoperis constructie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
plangere contraventionala exceptie de nelegalitate, dispozitie de ridicare auto - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014