InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

obligatie de a face - demoleze acoperis constructie

(Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Constructii | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

Dosar nr.  ……../2012
ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI - SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR……..
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE ……..2014
Instanta constituita din:
PRESEDINTE: A    
GREFIER: B

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamantii-parati SLI  si SDM, in contradictoriu cu paratul-reclamant CM, avand ca obiect obligatia de a face.
Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in sedinta publica din data de …….2014, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de …….2014, cand a hotarat urmatoarele:

I N S T A N T A

Deliberand asupra  actiunii civile de fata  constata  urmatoarele:
Prin cererea lor SLI si SDM l-au chemat in judecata pe CM solicitind obligarea acestuia sa demoleze partea din acoperisul constructiei sale din ……… str………., care depaseste linia de hotar fata de terenul aflat in proprietatea reclamantilor, situat in …. ……... Au mai solicitat ca in cazul in care piritul nu se conformeaza sa fie autorizat reclamantii sa efectueze lucrarea pe cheltuiala piritului. Au solicitat cheltuieli de judecata.
In motivare, a sustinut, in esenta, urmatoarele.
Prin contractul de vinzare cumparare autentificat sub nr………/2000 BNP BE au dobindit dreptul de proprietate asupra terenului din Bucuresti, str…….. In baza autorizatiei de construire nr………..1998 au edificat pe teren o constructie conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr…..2001. In momentul dobindirii de catre reclamanti a dreptului de proprietate asupra imobilului, pe terenul din partea de nord era edificata o constructie realizata chiar pe linia de hotar. Asa cum rezulta din autorizatia de construire 52/11.02.2011 imobilul vecin din partea de nord a fost dobindit de pirit prin actul de adjudecare din 2.09.2009. Prin autorizatie piritului i s-a permis realizarea lucrarilor de consolidare, remodelare, extindere si mansardare a constructiei existenta, cu calcan pe limita dreapta a proprietatii, adica spre propiretatea reclamantilor.
Piritul, incepind cu 17.05.2012, a ignorat dispozitiile autorizatiei si a efectuat lucrari de refacere a acoperisului depasind linia de hotar cu cca.30 cm, pe o lungime de 14 m.
In drept a invocat dispozitiile art.555 C.civ., art.559 C.civ., art.1.528 C.civ.
In dovedire a administrat proba cu inscrisuri depunind copie de pe contractul de vinzare cumparare autentificat sub nr……/2000 BNP BE, conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr……19.04.2001, documentatie pentru obtinerea numarului cadastral.
Prin intimpinare, piritul a solicitat respingerea actiunii, aratind in motivare, in esenta, urmatoarele.
Lucrarile executate de el au respectat autorizatia de construire ../29696/11.02.2011 emisa de Primaria Sectorului 4 Bucuresti.
Din procesul verbal de inspectie ……../C/22.03.2012 al Serviciului Control Disciplina in Constructii din cadrul Directiei Generale de Politie Locala si Control a Mun. Bucuresti si din procesul verbal de control …./10.05.2012 al Directiei Regionale in Constructii Bucuresti Ilfov din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, toate lucrarile au fost executate cu deplina respectare a autorizatiei de construire nr………../11.01.2011 emisa de Primaria Sectorului 4 Bucuresti.
Daca ar fi considerat ca autorizatia nu corespunde prevederilor legale, reclamantii ar fi avut posibilitatea sa atace acel act administrativ.
Acoperisul refacut nu depaseste peretele casei, in prezent netencuit, decit cu 10 cm, ceea ce confirma proiectul autorizat administrativ potrivit caruia marginea acoperisului va corespunde cu peretele finalizat.
In aparare a administrat proba cu inscrisuri depunind la dosar copii de pe autorizatia de construire ……../2011, procesele verbale de inspectie mentionate.
Piritul a formulat cerere reconventionala solicitind obligarea reclamantilor piriti:
- sa demoleze partile din acoperisul constructiei edificate de acestia in Bucuresti, str……., care depasesc hotarul catre proprietatea piritului reclamant, din Bucuresti, str…….., iar in caz ca nu vor executa aceasta obligatie, sa fie piritul reclamant autorizat sa efectueze operatiunile de demolare pe cheltuiala reclamantilor piriti;
- sa ii plateasca suma de 5.000 lei daune interese corespunzatoare contravalorii lipsei de folosinta a imobilului din Bucuresti, ……, de la 18.04.2012 si pina la data introducerii cererii;
- sa ii achite costurile de inlaturare a degradarilor suferite de elementele de constructie ce au fost afectate de conditiile atmosferice ca urmare a imposibilitatii finalizarii constructiei din Bucuresti, str……;
- sa demonteze unitatile externe pe care le-au instalat la constructia edificata de ei in Bucuresti, str………. si care depasesc hotarul dintre cele doua imobile, iar in caz ca nu vor executa aceasta obligatie, sa fie piritul reclamant autorizat sa efectueze operatiunile de demolare pe cheltuiala reclamantilor piriti;
- sa desfiinteze ferestrele pe care le-au deschis cu vedere spre fondul proprietatea piritului reclamant, fara a respecta distanta legala, in peretele calcan al constructiei edificate de acestia in Bucuresti, str……., iar in caz ca nu vor executa aceasta obligatie, sa fie piritul reclamant autorizat sa le astupe pe cheltuiala reclamantilor piriti;
- sa fie obligati reclamantii piriti sa permita accesul temporar pentru o perioada de maximum 60 zile pe terenul din Bucuresti, str…….., in scopul efectuarii lucrarilor de consolidare si izolare termica a peretelui calcan al cladirii piritului reclamant din Bucuresti, str…….;
- a solicitat cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii reconventionale, a sustinut, in esenta, urmatoarele.
A dobindit prin adjudecare, in dosarul de executare silita ./2009 BEJA PS  terenul din Bucuresti, str…….., devenind vecin cu reclamantii piriti care stapinesc un teren ce are hotar cu terenul sau.
Dupa ce in baza autorizatiei mentionate a inceput sa execute lucrari de consolidare, remodelare, extindere si mansardare a cladirii, a observat ca o parte aq acoperisului cladirii reclamantilor piriti, respectiv strasina extinsa, depaseste hotarul dintre terenuri. La fel si unitatile externe de aer conditionat pe care le-au montat reclamantii piriti pe peretele dinspre terenul piritului reclamant.
Partea acoperisului cladirii reclamantilor piriti care depaseste hotarul, impiedica continuarea si finalizarea lucrarilor la constructia piritului reclamant, respectiv executarea unuia dintre stilpii de sustinere a doua grinzi si a terasei necirculabile de la nivelul mansardei.
Piritul reclamant i-a notificat pe reclamantii piriti prin notificarea ./6.04.2012, acordindu-le termen pina la 17.04.2012, dar acestia nu s-au conformat.
Reclamantii piriti au practicat in peretele constructiei lor aflat chiar pe hotarul terenurilor, trei ferestre cu vedere asupra imobilului piritului reclamant.
Prin autorizatia de construcire i s-a aprobat efectuarea de lucrari de consolidare, remodelare, extindere si mansardare a cladirii. Trecerea pe proprietatea reclamantilor piriti constituie singura metoda de executare a lucrarilor peretelui situat pe hotar, dar reclamantii piriti au refuzat sa ii permita accesul temporar si limitat in acest scop.
In drept a invocat dispozitiile art.555 al.1, 559 al1 si 2, 1349 al.1 si 2, 1376 al.1, art.1381-1386 C.civ. 2009, art.612 C.civ. 1864 rap. la art.59 lg.71/2011, art.1528 al.1, art.622 C.civ. 2009, art.2 HCGMB 334/2003.
In dovedirea reconventionalei, piritul reclamant a mai depus la dosar copie de pe notificare si dovada comunicarii.
Piritul reclamant a precizat cuantumul pretentiilor reprezentate de degradarea elementelor de constructie in suma de 500 lei.
Prin intimpinare, reclamantii piriti au solicitat respingerea ca neintemeiata a cererii reconventionale si au sustinut, in esenta, urmatoarele.
Acoperisul casei lor nu depaseste limita de hotar.
Cererea reconventionala este tardiva intrucit dreptul la actiune al piritului reclamant este prescris. Situatia de fapt a celor doua constructii edificate pe fondurile invecinate este neschimbata si dainuie din 19.04.2001, cind lucrarile la constructia reclamantilor piriti a fost finalizata, asa cum rezulta idn procesul verbal de de receptie la terminarea lucrarilor nr.44/19.04.2001. Prescriptia curge conform dispozitiilor art.2523 C.civ.2009 de la data cind titularul dreptului la actiune a cunoscut sau trebuia sa cunoasca nasterea lui, respectiv 19.04.2001, iar
termenul de prescriptie este de 3 ani, intrucit este vorba de o obligatie de a face.
Au sustinut ca cererea de obligare a lor la plata contravalorii lipsei de folosinta intre 18.04.2012 si pina la introducerea cererii, este tardiv formulata si neintemeiata pentru ca nu este motivata sub aspectul modalitatii de cuantificare a pretinsului prejudiciu, iar reclamantii piriti nu au stinjenit in niciun fel buna desfasurare a lucrarilor pentru care piritul reclamant a obtinut autorizatia de construire.
Cererea de despagubire de la data introducerii reconventionalei si pina la finalizarea lucrarilor este o cerinta “fantasmagorica” in conditiile in care dpretul petentului de a cere acest lucru este prescris iar exercitarea lui este abuziva.
Nu sint vinovati de imposibilitatea finalizarii constructiei, deci nu pot fi obligati la plata costurilor de inlaturare a degradarilor suferite de elementele de constructie. Limita de timp in care trebuie finalizate lucrarile, 8.11.2013 nu s-a implinit (in raport de data formularii intimpinarii).
Unitatile de aer conditionat respecta limita de hotar, iar dreptul la actiune al piritului reclamant este prescris.
Dreptul piritului reclamant de a solicita desfiintarea ferestrelor deschise de reclamantii piriti catre terenul lui, s-a prescris, iar in cazul in care nu s-ar fi prescris, nu desfiintarea ferestrelor ar fi sanctiunea.
In legeatura cu obligarea lor la a permite piritului reclamant acceesul pe terenul lor pe o perioada de maximum 60 zile in scopul efectuarii lucrarilor de consolidare si izolare termica au aratat urmatoarele. Din actele de proprietate rezulta ca limita dintre drepturile de proprietate este reprezentata de zidul constructiei, care constituie hotar comun. Din fotografii rezulta ca piritul reclamant a edificat acoperisul cu peste 30 cm peste limita de propiretate. Prin izolarea termica zidul ar fi ingrosat cu inca 30 cm, pe o lungime de 14 m, ceea ce ar avea drept consecinta diminuarea proprietatii reclamantilor piriti cu 5 mp. Autorizatia nu are cum sa ii permita diminuarea dreptului lor de proprietate.
In ce priveste “exceptia tardivitatii” pe temeiul ca dreptul la actiune ar fi prescris, asa cum au formulat-o reclamantii piriti, instanta constata ca nu este o exceptie a tardivitatii, ci reclamantii piriti au ridicat exceptia prescrierii dreptului la actiune.
Instanta a pus-o in discutie exceptia prescrierii dreptului la actiune, in sedinta din 18.12.2012 si a respins aceasta exceptie.
Partile au administrat proba cu expertiza topografica si cu expertiza constructii.
Au fost depuse la dosar inscrisurile cadastrale avute in vedere la inscrierea in cartea funciara a celor doua imobile.
Piritul reclamant si-a precizat cererea la ultimul termen de judecata majorind pretentiile celui de-al doilea capat de cerere la 8.215,24 lei si micsorindu-si pretentiile celui de-al patrulea capat de cerere la 101 lei.
Dupa analizarea cererii de chemare in judecata, a cererii reconventionale, a precizarilor cererii reconventionale, a intimpinarilor si a probelor administrate in cauza, instanta a retinut urmatoarele.
Reclamantii piriti SLI si SDM sint proprietarii imobilului compus din teren si constructie situat in Bucuresti, …… Piritul reclamant este propiretarul imobilului compus din teren si constructie situat in Bucuresti, ………. Trenurile sint invecinate.
Coroborind titlurile de proprietate si cu expertiza tehnica intocmita de expertul BDE (filele 118-131 dosar), instanta retine ca limita stresinii acoperisului constructiei aflata in propiretatea piritului reclamant, depaseste limita de proprietate pe lungimea calcanului. Aceasta rezulta din urmatoarele elemente.
Expertul a intocmit doua variante de expertiza, adica una in raport de documentatia cadastrala intocmita pentru nr.68 si una in raport de documentatia cadastrala intocmita pentru nr.66A.
In raport de documentatia cadastrala care a stat la baza intabularii imobilului de la nr.66A (imobilul piritului), limita acoperisului depaseste limita de hotar cu 5 cm in punctul de la strada (unde incepe acoperisul), cu 1 cm acolo unde se termina acoperisul si cu 8 cm in punctul intermediar reprezentat ca 302 pe schitele expertizei.
In raport de documentatia cadastrala care a stat la baza intabularii imobilului de la nr.68 (imobilul reclamantilor), limita acoperisului depaseste limita de hotar cu 1 cm in punctul de la strada (unde incepe acoperisul), nu depaseste, ci are o retragere de 5 cm acolo unde se termina acoperisul si depaseste cu 4 cm in punctul intermediar reprezentat ca 302 pe schitele expertizei.
Art.7 al.2 Ordinul Directorului ANCPI ….2006 prevede ca erorile de identificare in cazul imobilelor imprejmuite sint admise in limita a +/-10 cm.
Instanta apreciaza ca aceasta reglementare tehnica are in vedere lucrarile cadastrale si imposibilitatea practica a masuratorilor perfecte. Fiecare dintre cele doua documentatii cadastrale din cauza sint imperfecte, iar expertul topograf desemnat in cauza a trebuit sa se raporteze la amindoua in mod separat. Este evident ca cele doua documentatii cadastrale ar fi trebuit sa se raporteze la criteriile topografice certe, iar titlurile de proprietate nu aveau decit un singur element topografic cert, respectiv linia calcanului, acest element preexistind atit lucrarilor cadastrale facute pentru nr.66A, cit si pentru nr.68.
Prin urmare, indiferent de masuratorile cadastrale imperfecte care difera cu intre 1 si 8 cm, instanta constanta ca limita reala de proprietate pe lungimea acestui calcan, limita avuta in vedere de titlulrile de proprietate, este insasi linia de demarcatie trasata de acest calcan, in forma in care se afla el inainte de a se incepe lucrarile de consolidare, remodelare, extindere si mansardare a constructiei existente. In urma inceperii acestor lucrari, linia calcanului a ramas aceeasi, insa cu o retragere rezultata din indepartarea tencuielii exterioare, care este o lucrare intermediara necesara.
In consecinta, instanta retine ca limita de proprietate in cauza, pe lungimea calcanului, este determinata de linia calcanului astfel cum se gaseste in prezent la care se adauga grosimea unei tencuieli simple, aplicata direct pe zidarie, care, asa cum este de notorietate, este de aproximativ 2 cm.
Ca urmare, instanta constata ca acoperisul constructiei piritului reclamant trebuie sa fie demolat pina la limita determinata de linia calcanului in forma prezenta si de aplicarea unei tencuieli simple, direct pe zidarie, urmind ca demolarea sa fie facuta in termen de 6 luni de la raminerea irevocabila a hotaririi, iar in cazul in care piritul nu se conformeaza sa fie autorizat reclamantii sa efectueze lucrarea pe cheltuiala piritului.
In consecinta, in baza art.559 C.pr.civ., constatind incalcarea dreptului de proprietate al reclamantilor piriti, instanta va admite cererea, in sensul celor aratate imediat anterior.
Cu privire la cererea reconventionala, instanta retine urmatoarele.
Din raportul de expertiza intocmit de ing.BED (filele 204-207, 209-212 dosar) rezulta ca acoperisul constructiei reclamantilor piriti depaseste hotarul dintre terenuri cu 16 cm.
In consecinta, in baza art.559 C.pr.civ., constatind incalcarea dreptului de proprietate al piritului reclamant, instanta va admite cererea reconventionala in sensul celor aratate imediat anterior si ii va obliga pe reclamantii piriti sa demoleze partile din acoperisul constructiei edificate de acestia in Bucuresti, str…….. care depasesc hotarul catre proprietatea piritului reclamant, din Bucuresti, str……., conform raportului de expertiza, iar in caz ca nu vor executa aceasta obligatie, sa fie piritul reclamant autorizat sa efectueze operatiunile de demolare pe cheltuiala reclamantilor piriti.
Instanta mai retine ca, asa cum rezulta din expertiza intocmita de acelasi expert, peretele calcan al constructiei edificate de acestia in ………, pe care reclamantii piriti au deschis ferestre catre terenul pritului reclamant, este la o distanta de maximum 39 cm de hotarul dintre terenuri.
Din expertiza tehnica realizata de expertul tehnic judiciar EMR, instanta retine ca ferestrele mentionate in cealalta expertiza au dimensiunile de 65x67 cm.
In consecinta, instanta, constatind ca reclamantii piriti au incalcat dispozitiile art.611 C.civ. din 1846 (fapta fiind savirsita la 19.04.2001 asa cum rezulta din procesul verbal receptie la terminarea lucrarilor nr.44/19.04.2001) ii va obliga pe acestia sa umple golul ferestrelor cu zidarie opaca.
Instanta mai retine ca, asa cum rezulta din expertiza intocmita de acelasi expert, unitatile externe de aer conditionat pe care instalate de reclamantii piriti la constructia edificata de ei in ………., pe peretele dinspre terenul piritului reclamant, depasesc hotarul dintre cele doua imobile.
In consecinta, in baza art.559 C.pr.civ., constatind incalcarea dreptului de proprietate al piritului reclamant, instanta va admite cererea reconventionala in acest sens si va obliga reclamantii piriti sa le demonteze.
Din expertiza tehnica realizata de expertul tehnic judiciar EMR, instanta retine ca lipsa de folosinta a imobilului piritului reclamant ca urmare a imposibilitatii finalizarii constructiei din cauza portiunii acoperisului reclamntilor piriti ce depaseste linia de hotar de la 18.04.2012 si pina la 13.06.2012 este de 8.215,24 lei.
In consecinta, instanta constata ca sint indeplinite toate elementele raspunderii civile delictuale, fapta ilicita reprezentata de impiedicarea finalizarii constructiei, vinovatia, raportul de cauzalitate si prejudiciul, va admite cererea cererea reconventionala in acest sens, in baza 998-999 C.civ. din 1864 (fapta fiind savirsita la 19.04.2001 asa cum rezulta din procesul verbal receptie la terminarea lucrarilor nr.44/19.04.2001). co
Din expertiza tehnica realizata de expertul tehnic judiciar EMR, instanta retine ca deteriorarea armaturilor provocata de imposibilitatea finalizarii nstructie este de 101 lei.
In consecinta, instanta constata ca sint indeplinite toate elementele raspunderii civile delictuale, fapta ilicita reprezentata de impiedicarea finalizarii constructiei, vinovatia, raportul de cauzalitate si prejudiciul, va admite cererea cererea reconventionala in acest sens, in baza 998-999 C.civ. din 1864 (fapta fiind savirsita la 19.04.2001 asa cum rezulta din procesul verbal receptie la terminarea lucrarilor nr…./19.04.2001).
Instanta nu poate retine apararea reclamantilor piriti in sensul ca termenul de finalizare fiind in 2013, ei nu au intirziat lucrarile. Din expertiza rezulta ca existenta acoperisului a impiedicat finalizarea lucrarilor, iar din notificare rezulta ca piritul reclamant i-a sesizat in legatura cu acest lucru, deci incepind cu 18.04.2012 intirzierea lucrarilor s-a datorat exclusiv reclamntilor piriti.
In ce priveste cererea piritului reclamant de a fi obligati reclamantii piriti sa permita accesul temporar pentru o perioada de maximum 60 zile pe terenul din ….. ………, in scopul efectuarii lucrarilor de consolidare si izolare termica a peretelui calcan al cladirii piritului reclamant din Bucuresti, str………., instanta retine ca, pentru considentele prezentate in motivarea cererii principale, limita dintre proprietati pe lungimea aceastui calcan ar fi incalcata daca s-ar face alte lucrari decit cele pentru aplicarea unei tencuieli obisnuite. Or, este de notorietate ca lucrarile de termoizolatie exterioara a cladrilor presupun ingrosarea peretelui cu peste 10 cm.
In consecinta, in baza art.622 al.1 C.civ. 2009, instanta va admite cererea reconventionala si va obliga reclamantii piriti sa permita accesul piritului reclamant, insa numai dupa aducerea la indeplinire a primei dispozitii a prezentului dispozitiv, opozabila piritului reclamant, si urmind ca lucrarile sa nu depaseasca limita acoperisului constructiei din ………… ………., astfel cum a fost stabilita in raport de cererea principala.
In baza art.276 C.pr.civ., instanta va compensa cheltuielile de judecata facute de parti.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite cererea principala formulate de reclamantii-parati SLI si SDM, ambii cu domiciliul ……………  in contradictoriu cu paratul-reclamant CM, cu domiciliul in  ……….
Obliga piritul reclamant sa demoleze acoperisul constructiei din ………, pina la limita determinata de linia prezenta a calcanului si de aplicarea unei tencuieli simple, direct pe zidarie, urmind ca demolarea sa fie facuta in termen de 6 luni de la raminerea irevocabila a hotaririi, iar in cazul in care piritul reclamant nu se conformeaza sa fie autorizati reclamantii sa efectueze lucrarea pe cheltuiala piritului reclamant.
Admite in parte cererea reconventionala.
Obliga reclamantii piriti sa demoleze partile din acoperisul constructiei edificate de acestia in ……., care depasesc hotarul catre proprietatea piritului reclamant, din ……………, conform raportului de expertiza, urmind ca demolarea sa fie facuta in termen de 6 luni de la raminerea irevocabila a hotaririi, iar in cazul in care reclamantii piriti nu se conformeaza, il autorizeaza piritul reclamant sa efectueze lucrarea pe cheltuiala reclamantilor piriti.
Obliga reclamantii piriti la 8.215,24 lei si 101 lei cu titlul de despagubiri.
Obliga reclamantii piriti sa demonteze unitatile externe pe care le-au instalat la constructia edificata de ei in ……. si care depasesc hotarul dintre cele doua imobile, urmind ca demontarea sa fie facuta in termen de 1 luna de la raminerea irevocabila a hotaririi, iar in cazul in care piritii reclamanti nu se conformeaza, il autorizeaza pe piritul reclamant sa efectueze lucrarea pe cheltuiala reclamantilor piriti.
Obliga reclamantii piriti sa umple cu zidarie opaca golul ferestrelor idnetificata prin expertiza intocmita in cauza de expertul tehnic judiciar EMR, fara a respecta distanta legala, in peretele calcan al constructiei edificate de acestia in …….………….. urmind ca demontarea sa fie facuta in termen de 3 luni de la raminerea irevocabila a hotaririi, iar in cazul in care piritii reclamanti nu se conformeaza, il autorizeaza pe pritul reclamant sa efectueze lucrarea pe cheltuiala reclamantilor piriti;
Obliga pe reclamantii piriti sa permita accesul piritului reclamant pentru o perioada de maximum 60 zile pe terenul din ………………, in scopul efectuarii unor lucrari in materia constructiilor la peretele calcan al cladirii piritului reclamant din ……….………., dupa aducerea la indeplinire a primei dispozitii a prezentului dispozitiv si urmind ca lucrarile sa nu depaseasca limita acoperisului constructiei din……….………, astfel cum a fost stabilita prin prezentul dispozitiv.
Compenseaza cheltuielile de judecata facute de parti in prezenta cauza.
Cu apel in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica astazi………..2014.

PRESEDINTE,                       GREFIER,                                                                                   
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Constructii

Desfiin?are lucrari executate fara autoriza?ie de construc?ie - Decizie nr. 163 din data de 27.02.2017
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 134 din data de 19.03.2015
Refacere lucrari de constructie realizate necorespunzator. Lipsa calitatii procesuale pasive a administratorului societatii executante. - Decizie nr. 714 din data de 01.09.2011
Refuzul proprietarului de a permite edificarea unei constructii noi deasupra imobilului, fara avizarile si autorizarile expertilor - Decizie nr. 411 din data de 16.09.2011
Construirea unui garaj pe terenul aflat in coproprietate. Refuzul justificat al paratilor de a-si da consimtamantul la edificarea constructiei. - Decizie nr. 406 din data de 19.12.2008
Invocarea un drept propriu de proprietate asupra constructiei, pe calea procedurii necontencioase a plangerii impotriva unei incheieri de carte funciara dau un caracter contencios cererii petentei. Exceptia lipsei calitatii procesuale de folosinta a - Decizie nr. 655/R din data de 28.03.2013
Refuzul Primarului Municipiului B de a emite autorizatia de construire pentru mansarde este nejustificat si arbitrar in situatia in care solicitantul indeplineste toate conditiile legale pentru obtinerea acestei autorizatii. - Decizie nr. 3270/R din data de 18.06.2013
Autorizatie de construire Legea nr. 50/1991 Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de l... - Decizie nr. 2068/R din data de 24.04.2012
Conform art. 11 din O.U.G. nr. 7/2003 privind constatarea acceptarii tacite hotararea primei instante este definitiva si irevocabila. - Decizie nr. 277/R din data de 07.11.2006
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014
actiune in constatare nulitate absoluta exceptia lipsei calitatii procesuale active - Hotarare nr. **** din data de 02.10.2014
anulare proces verbal - Hotarare nr. **** din data de 16.12.2014
cererea de acordare a statutului de refugiat si acordare protectie subsidiara cu privire la petent - Hotarare nr. **** din data de 14.08.2014
contestatie la executare drepturi banesti plati compensatorii - Hotarare nr. **** din data de 05.05.2014