InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Construirea unui garaj pe terenul aflat in coproprietate. Refuzul justificat al paratilor de a-si da consimtamantul la edificarea constructiei.

(Decizie nr. 406 din data de 19.12.2008 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Constructii | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu


          Prin sentinta civila nr. 3989/2008 a Judecatoriei Sibiu s-a respins actiunea civila formulata de reclamanta S.A.in contradictoriu cu paratii V.R., V.S., D.C., N.C. si N.H.
                 Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut ca          reclamantii si paratii detin fiecare in proprietate exclusiva cate un apartament din imobilul situat in Sibiu, fiind de asemenea in coproprietate fortata asupra terenului neconstruit , al curtii si al gradinii, toti locatarii proprietari de autoturisme le parcheaza in curtea imobilului , la fel cum a procedat si fiul reclamantei pana in prezent . Faptul ca paratii V. au solicitat prin actiunea civila care face obiectul dosarului nr.2024/306/2008 desfiintarea constructiilor si imprejmuirilor ridicate pe terenul indiviz , demonstreaza ca intre coproprietari exista tensiuni si animozitati generate de modul de folosinta al spatiului comun. Aceste litigii semnifica ,de asemenea, ca s-a limitat posesia de catre toti cei care au efectuat ingradirile, cu consecinta diminuarii terenului liber de la 834 mp. la 531 mp. In acest context faptic , atitudinea subiectiva a paratilor V. de a-si retrage acordul exprimat initial pentru construirea garajului de catre reclamanta , este justificata avand in vedere ca exercitarea drepturilor civile trebuie sa se circumscrie principiilor de buna credinta si loialitate de catre toti coproprietarii si nu numai de catre unii dintre ei, asa incat, in conditiile in care reclamanta a solicitat desfiintarea constructiei platforma dale piscoturi , a custii cainelui si a imprejmuirii acestuia precum si evacuarea cainelui familiei V. pentru ca in schimb , sa edifice un garaj pe acest amplasament , nu circumscrie actiunea unui abuz de drept din partea paratilor, aceasta cu atat mai mult cu cat s-a constatat ca exista alternative de pozitionare a garajului in alt loc decat cel ales discretionar de reclamanta , iar suprafata libera de constructii permite construirea in alta zona. Instanta a constatat ca refuzul paratilor nu a avut semnificatia unui abuz de drept pentru a fi suplinit prin hotarare judecatoreasca , de vreme ce au aratat ca nu se opun executiei garajului pe un alt amplasament care nu le aduce zgomot si poluare, si cu conditia cunoasterii proiectului in avans.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamanta, care a solicitat schimbarea acesteia, in sensul admiterii actiunii sale, cu motivarea ca initial a primit acordul coproprietarilor parati pentru edificarea unui garaj pe terenul comun, insa ulterior, acestia au refuzat fara motivatie sa se prezinte la notariat pentru luarea consimtamantului scris. Reclamanta a considerat acest refuz ca fiind abuziv, avand in vedere ca edificarea garajului va imbunatati modul de folosinta a curtii.
Apelul este neintemeiat pentru considerentele ce urmeaza.
Din actele dosarului rezulta, ca intre parti s-au mai purtat litigii in legatura cu folosinta bunurilor aflate in coproprietate fortata. Astfel, la cererea reclamantei, s-a dispus prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, ca paratii V. sa desfiinteze constructia-cusca pentru caine si imprejmuirea acesteia,  ridicate de parati pe terenul proprietate comuna, pe o suprafata de 14,11 mp. In aceste conditii, instanta de fond a apreciat corect ca atitudinea paratilor V. este justificata si nu constituie un abuz, avand in vedere ca exercitarea drepturilor civile trebuie sa se circumscrie principiilor de buna-credinta de catre toti coproprietarii si nu numai de catre unii din ei. Daca reclamanta nu a fost de acord cu acea constructie pe terenul comun, si a solicitat desfiintarea ei, refuzul paratilor de a-si da consimtamantul pentru construirea de catre reclamanta a unui garaj, constructie incomparabila cu cusca unui caine, nu apare in nici un caz ca abuziva. Aceasta concluzie se impune cu atat mai mult, cu cat,asa cum a retinut instanta de fond, reclamanta are posibilitatea sa-si edifice garajul pe alt amplasament, suprafata libera de constructii fiind de 834 mp., iar paratii au aratat ca nu se opun executiei garajului pe un alt amplasament.
 Fata de aceste imprejurari, instanta constata ca sentinta atacata este legala si temeinica, motiv pentru care, potrivit art. 296 c.pr.civ. a respins apelul.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Constructii

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017