InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Refacere lucrari de constructie realizate necorespunzator. Lipsa calitatii procesuale pasive a administratorului societatii executante.

(Decizie nr. 714 din data de 01.09.2011 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Constructii | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Cu privire la recursul civil de fata retine urmatoarele:
Prin sent. civ. nr. 886/ 10.02.2011 a Judecatoriei SIBIU a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului B. E. si a fost respinsa actiunea formulata de reclamantele A. P. si A. D. in contradictoriu cu  paratul B. E.,  ca fiind introdusa  impotriva unei persoane fara calitate procesuala  pasiva.
Pentru a se pronunta aceasta hotarare s-au retinut urmatoarele:
Reclamantele au formulat actiune avand ca obiect refacere de lucrari de constructie realizate necorespunzator, chemand in fata instantei in calitate de parat pe numitul B. E.
Din inscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese ca in anul 1995 s-a incheiat un contract de executari lucrari de amenajare mansarda sub nr.68 intre antecesorul reclamantelor si SC K. SRL, din partea firmei semnand directorul acesteia E. V. (f.77). La data de 15.12.2006 s-a incheiat  un proces-verbal de receptie calitativa, semnat din partea SC  K. SRL de catre parat (f.81). Instanta retine, totodata ca intre SC  K. SRL si SC B. C. SNC, s-a incheiat un contract de asociatiune in participatiune la data de 01.02.1994, avand ca obiect participarea la beneficii si pierderi rezultand din efectuarea lucrarilor de constructii efectuate de oricare dintre firme. A fost desemnat ca administrator al asociatiunii, paratul (f.99).  In toate actele semnate de catre parat in raporturile cu reclamantele, acesta a semnat in calitate de reprezentant al SC  K. SRL sau SC B. C. SNC, niciodata in nume propriu. Paratul este unul dintre asociatii SC B. C. SNC, societate cu raspundere limitata (f.111). La data de 21.09.1998, paratul, in calitate de reprezentant al SC B. C. SNC, a semnat o minuta privind reparatiile necesare a fi efectuate imobilului mansardat (f.82). Apoi, la data de 09.09.2003 s-a incheiat intre firma executanta SC  K. SRL, reprezentata de parat si E. V., nota de constatare si remedierile ce urmeaza a se efectua, urmare a altei constatari anterioare (f.83).
Calitatea procesuala este titlul legal care indreptateste o persoana sa fie parte in proces. Calitatea de parte in proces trebuie sa corespunda cu calitatea de titular al dreptului sau obligatiei ce formeaza continutul raportului juridic de drept material  supus judecatii. In privinta calitatii procesuale pasive, instanta analizeaza, pornind de la raportul  juridic dedus judecatii supus cercetarii, daca paratul este obligat in acest raport.
In speta, instanta constata, verificand calitatea partilor, ca paratul a actionat in calitate de reprezentant al  celor firme de constructii, si nu in nume propriu. Chiar daca cele doua societati se afla in procedura insolventei, pentru faptele societatii nu raspunde personal administratorul, fiind vorba despre societati cu raspundere limitata. Instanta aminteste ca potrivit art.70 alin.1 din legea nr.31/1990 modif. „administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv”, iar conform art. 72 din aceeasi lege „obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in aceasta lege”. Mai mult, conform art.3 alin.3 din acelasi act normativ „actionarii, asociatii comanditari, precum si asociatii in societatea cu raspundere limitata raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.”  Apoi, fiind vorba despre un contract de antrepriza, instanta aminteste ca antreprenor a fost SC K. SRL, in participatiune cu SC B. C. SNC, raspunderea revenind antreprenorului, respectiv subantreprenorului, si nu administratorului societatilor respective in nume propriu, mai mult cu cat acesta nici nu a lucrat efectiv pe santier. Potrivit art.1483 Cod civil raportat la art. 23 din legea 10/1995 privind calitatea in constructii  antreprenorul si   arhitectul,  raspund daca cladirea se darama in tot sau in parte sau ameninta invederat cu daramarea, din cauza unui viciu de constructie sau a pamantului”, in 10 ani de la data terminarii constructiei.
  Chiar daca lucrarile efectuate, precum si cele de refacere au fost efectuate fara a respecta expertiza tehnica, documentatia de arhitectura, sau cea de rezistenta, nici chiar autorizatia de construire nr.647/1995, chiar daca au fost efectuate necorespunzator din punct de vedere calitativ, afectand rezistenta si stabilitatea constructiei existente, in prezent existand degradari, instanta nu poate retine ca paratul personal este raspunzator de toate aceste aspecte, pentru a putea fi obligat la remedierea lor.
Impotriva acestei hotarari au formulat apel, calificat ulterior drept recurs, reclamantele A. P. si A. D.  solicitand casarea ei si trimiterea cauzei pentru rejudecare.
In motivarea recursului arata ca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a fost in mod gresit admisa, instanta procedand la schimbarea intelesului si naturii actului intitulat „Garantie pentru lucrarile de remediere ce urmeaza sa se efectueze de prestator beneficiarului”, ca prin acest act  paratul s-a obligat in nume personal si nu in numele celor doua societati cu care s-a incheiat contractul de antrepriza. Mai arata ca raporturile juridice dintre parti trebuiau privite strict prin prisma acestui act, izvorul obligatiei fiind chiar in acesta, ceea ce confera calitate procesuala pasiva paratului si cauza trebuia solutionata pe fond.
Recursul este neintemeiat
Prima instanta a retinut in mod corect lipsa calitatii procesule pasive a intimatului parat in raport de faptul ca acesta nu a fost parte in contractul de antrepriza incheiat cu antecesorul reclamantelor.
Actul juridic de la fila 91 dosar, intitulat „Garantie pentru lucrarile de remediere ce urmeaza sa se efectueze de prestator beneficiarului”, nu poate schimba solutia din cauza deoarece acest act nu a fost invocat prin actiune ca temei al actiunii. Temeiul faptic al actiunii il reprezinta contractul de antrepriza incheiat  de SC K. SRL cu antecesorul reclamantelor, precum si contractul de subantrepriza. Nu se face nicio referire in actiune la actul invocat in recurs, act care nici nu e clar daca a fost semnat de intimatul B. E. in nume propriu sau ca reprezentant al subantreprenorului. Oricum acest aspect nu este relevant deoarece important este ca actul respectiv nu a constituit temei al actiunii, cum se sustine.
Fata de cele de mai sus, in baza art. 312 si 3041  Cod proc. civ. s-a  va respins recursul, cu consecinta mentinerii hotararii atacate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Constructii

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017