InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Mentinerea beneficiului liberarii conditionate in cazul condamnarii inculpatului la pedeapsa inchisorii

(Decizie nr. 409 din data de 21.08.2008 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Liberare conditionata | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Mentinerea  beneficiului liberarii  conditionate in cazul  condamnarii inculpatului  la  pedeapsa  inchisorii. Netemeinicie.

Mentinerea beneficiului liberarii  conditionate  a inculpatului  cu  ocazia  condamnarii sale  la pedeapsa inchisorii pentru savarsirea infractiunii  de furt este netemeinica  in conditiile  in care acesta are o bogata  antecedenta  penala, avand  6 condamnari anterioare pentru  fapte  similare si care s-au  dovedit  a fi  ineficiente.

Sectia penala -  Decizia penala nr. 409/21  august 2008

Prin sentinta penala nr. 201/24.04.2007, Judecatoria Hateg a  condamnat  pe inculpatul B.C.  la 1  an inchisoare  pentru  savarsirea infractiunii de furt, prevazuta  de art. 208 alin.1, art. 209 alin.1 lit. a,e,g,i  Cod  penal cu  art. 41 alin.2  Cod penal ,  art.74,76 Cod  penal.
In baza art.61 Cod penal, s-a  dispus mentinerea liberarii  conditionate  cu  privire  la restul de  pedeapsa  de 262 zile inchisoare ramas neexecutat  din pedeapsa  de 2 ani si 3 luni  inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.160/2003 a Tribunalului Hunedoara.
In fapt s-a retinut_  inculpatul impreuna   cu alte  persoane  au sustras in intervalul  de timp  iulie 2005- noiembrie 2005, pe timp de  noapte  si  prin efractie,  diverse bunuri  de la  societati comerciale( 6 acte  materiale).
Hotararea a fost atacata  cu apel de catre Parchetul de  pe langa  Judecatoria Hateg.
Prin  decizia  penala nr. 18/A/2008 Tribunalul Hunedoara a respins  ca nefondat  apelul Parchetului.
Parchetul  a persistat  in criticarea deciziei, promovand recursul, pe considerentul gresitei mentineri a liberarii  conditionate.
Recursul este  fondat.
Este netemeinica mentinerea libertatii  conditionate a inculpatului B.C., intrucat acest inculpat prezinta numeroase antecedente  penale (6 condamnari  anterioare), tot  pentru infractiuni  de furt calificat.
Fapta  pentru care a  fost condamnat  in prezenta  cauza are in  componenta 5 acte materiale, fiind savarsite in forma continuata iar  persistenta infractionala  a  inculpatului, care  nu da  dovezi  clare  de indreptare,  nu justifica  un tratament  penal  atat  de bland precum cel  aplicat  de instanta de fond si mentinut de   instanta de apel.
Ca atare,  recursul a fost admis, iar hotararile  atacate  casate, cu  consecinta revocarii beneficiului liberarii  conditionate privind restul ramas  neexecutat  din  pedeapsa aplicata prin sentinta penala nr. 160/2003 a Tribunalului Hunedoara.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Liberare conditionata

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017