Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Bacau

Liberare conditionata

(Decizie nr. 247 din data de 15.12.2016 pronuntata de Tribunalul Bacau)

Domeniu Liberare conditionata | Dosare Tribunalul Bacau | Jurisprudenta Tribunalul Bacau


Prin s.p. nr.655/03.10.2016 pronuntata de Judecatoria Onesti in dosarul nr. 5413/2702016 s-a dispus:
           In baza art. 516 alin. 2 Cod procedura penala, art. 179 din Legea 254/2013 admite propunerea comisiei din cadrul Centrului de Reeducare Targu Ocna si in consecinta:
           In baza art. 124 alin.4 lit. a Cod penal dispune inlocuirea masurii educative a internarii intr-un centru educativ aplicata minorului  S.V.   prin sentinta penala nr. 152/2015 a Judecatoriei Targu Neamt cu masura educativa neprivata de libertate a asistarii zilnice pe o durata de 6 luni  sub supravegherea Serviciului de Probatiune Neamt.
             In baza art. 121 al. 1 Cod penal pe durata executarii masurii educative a asistarii zilnice  impune minorului urmatoarele obligatii :
-  sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Neamt la datele fixate de acesta;
- sa nu depaseasca fara acordul  Serviciului de Probatiune limitele teritoriale ale judetului Neamt.
             Atrage atentia minorului  asupra dispozitiilor art.124 alin. 6 si 7 Cod penal ,privind revenirea cu privire la  inlocuirea  masurii educative.
In baza art. 275 alin. 3 Cod penal cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
 Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare.
          Pronuntata in sedinta publica, azi  03.10.2016
         Pentru a pronunta  hotararea instanta a avut in vedere urmatoarele:
         LA data de 14.09.2016 Comisia din cadrul Centrului Educativ  Targu-Ocna a propus  inlocuirea masurii  privative de libertate  aplicata minorului S.V. cu masura  neprivativa de libertate a asistarii zilnice.
 La dosarul cauzei a fost depus procesul-verbal intocmit de comisia de specialitate si caracterizarea conduitei minorului pe durata executarii masurii internarii intr-un centru educativ din analiza carora instanta retine urmatoarele considerente:
           Persoana privata de libertate S.V. executa masura privativa de libertate a internarii intr-un centru educativ  pe o perioada de 3 ( trei) ani  aplicata de Judecatoria Constanta  prin  sentinta penala nr. 808/2015  pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata.
          A inceput executarea  masurii educative la data  de 01.10.2015, urmand sa expire in termen la data de 01.03.2018, deoarece se scad cele 213 zile de arest preventiv.
Transformate in zile sanctiunea este egala cu 1096 de zile.
          Pana la data de 31.08.2016 a executat  un numar de 548 de zile  din durata  masurii educative privative de libertate.
         Acesta indeplineste, prin urmare, conditia obligatorie a executarii fractiei minime  de jumatate din  durata masurii respectiv 548 de zile.
       Se retine si ca a avut o buna conduita, s-a implicat in participarea la mai multe programe educationale si sociale, a manifesta interes pentru activitatile practice, administrativ-gospodaresti, fiind recompensat  de 7 ori pe perioada internarii.
           Pe cale de consecinta  a admis  propunerea comisiei si  a dispus inlocuirea masurii  privative de libertate  aplicata minorului S.V. cu masura  neprivativa de libertate a asistarii zilnice.
           In conformitate cu prevederile art. 121 Cod penal s-a dispus  impunerea minorului S.V. sa respecte mai multe obligatii  avand ca finalitate  supravegherea acestuia pentru a se evita reiterarea comportamentului infractional.
          Totodata, va fi atentionat minorul asupra dispozitiilor art. 124 alin. 6 si 7 Cod penal cu privire la posibilitatea de a se reveni asupra inlocuirii masurii educative.
          Cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia, astfel cum prevad dispozitiile art. art. 275 alin. 3 Cod procedura penala.
            Impotriva  s.p. nr.655/03.10.2016 pronuntata de Judecatoria Onesti in dosarul nr. 5413/2702016 Parchetul de pe langa Judecatoria ONESTI a declarat contestatie si a aratat  ca in mod temeinic s-a admis sesizarea si s-a dispus   inlocuirea masurii educative privative de libertate aplicata minorului  S.V.  cu masura asistarii zilnice, insa prima instanta nu a dat eficienta art.124 al.5 Cpenal , in sensul ca obligatiile prev. de art.121 Cpenal se impun a fi respectate pana la implinirea duratei masurii educative inlocuite , si nu pana la implinirea duratei asistarii zilnice, cum gresit s-a mentionat in dispozitivul sentintei contestate, motiv pentru care solicita admiterea contestatie sub aspectul aratat.
            Tribunalul examinand actele si lucrarile dosarului in raport de motivul invocat si din oficiu constata ca  este fondata contestatia  pentru urmatoarele considerente:
         In baza art. 124 alin.4 lit. a Cod penal Judecatoria Onesti a dispus inlocuirea masurii educative a internarii intr-un centru educativ aplicata minorului  S.V.   prin sentinta penala nr. 152/2015 a Judecatoriei Targu Neamt cu masura educativa neprivata de libertate a asistarii zilnice pe o durata de 6 luni  sub supravegherea Serviciului de Probatiune Neamt. 
           Avand in vedere ca prima instanta   a admis  propunerea comisiei si  a dispus inlocuirea masurii  privative de libertate  aplicata minorului S.V. cu masura  neprivativa de libertate a asistarii zilnice s-a impus si aplicarea prevederile art. 121 Cod penal, astfel ca  s-a dispus  ca  minorul S.V. sa respecte mai multe obligatii  avand ca finalitate  supravegherea acestuia pentru a se evita reiterarea comportamentului infractional. Respectiv, s-a dispus ca in  baza art. 121 al. 1 Cod penal pe durata executarii masurii educative a asistarii zilnice  minorul sa respecte urmatoarele obligatii :
-  sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Neamt la datele fixate de acesta;
- sa nu depaseasca fara acordul  Serviciului de Probatiune limitele teritoriale ale judetului Neamt.
      Insa,  prima instanta nu a facut  aplicarea integrala a prev. art.124 al.5 din cod penal, potrivit caruia odata cu inlocuirea sau liberarea instanta impune respectarea obligatiilor prev de art.121 cod penal ”pana la implinirea duratei masurii internarii.”
      Obligatiile prev. de art.121 Cpenal impuse minorului S.V., anume -  sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Neamt la datele fixate de acesta; - sa nu depaseasca fara acordul  Serviciului de Probatiune limitele teritoriale ale judetului Neamt – urmeaza a fi respectate de catre acesta pana la implinirea duratei masurii educative inlocuite – in speta internarea in centru educativ-  si nu pana la implinirea duratei asistarii zilnice, cum gresit s-a mentionat in dispozitivul sentintei contestate, motiv pentru care se va admite contestatia formulata de catre Parchetul de pe langa Judecatoria ONESTI .
In consecinta, va desfiinta in parte  sentinta penala contestata, va retine cauza spre rejudecare si pe fon, in  baza art.124 al.5 rap. La art. 121 al. 1 Cod penal pana la implinirea duratei  masurii educative a internarii in centru educativ  31.08.2017-  va  impune minorului S.Vurmatoarele obligatii :
-  sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Neamt la datele fixate de acesta;
- sa nu depaseasca fara acordul  Serviciului de Probatiune limitele teritoriale ale judetului Neamt.
       Va mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale contestate.
       Va constata ca inculpatul a fost  asistat  de aparator desemnat din oficiu.
       In baza art.275 al.3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare catre stat vor ramane in sarcina acestuia.     
       

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Liberare conditionata

Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1417 din data de 17.10.2017
Anulare act administrativ - Hotarare nr. 867 din data de 02.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Anulare act - Hotarare nr. 721 din data de 04.05.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Nulitate act juridic - Hotarare nr. 615 din data de 19.09.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Pretentii - Lititgii cu profesionistii - Hotarare nr. 537 din data de 27.06.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Debite intre societati comerciale - Hotarare nr. 403 din data de 14.07.2017
Reziliere contract - Hotarare nr. 262 din data de 23.03.2018
Contestatie la executare - Hotarare nr. 220 din data de 30.01.2018
Litigiu Curtea de Conturi - Hotarare nr. 176 din data de 01.03.2018
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018