Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Omisiunea instantei de a se pronunta cu privire la liberarea conditionata in temeiul art. 61 cod penal.

(Decizie nr. 138/A din data de 11.04.2006 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Liberare conditionata | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

    Omisiunea instantei de a se pronunta  cu privire la liberarea conditionata  in temeiul art. 61 cod penal . Consecinte.

Conform art. 61 al.1 cod penal, teza a II-a, daca in intervalul de  timp de la liberare si pana la implinirea duratei pedepsei, cel liberat a comis din nou o infractiune, instanta, tinand seama de gravitatea acesteia, poate dispune fie mentinerea liberarii conditionate, fie revocarea .

Sectia penala - Decizia penala nr. 138/A/2006

Prin sentinta penala nr. 75/2006 pronuntata de Tribunalul Hunedoara  in dosar penal nr. 2502/20054, inculpatul L.C. a fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 11 ani inchisoare pentru savarsirea  mai multor infractiuni de talharie.
S-a retinut in fapt ca la intervale diferite inculpatul a sustras  prin violenta de la mai multe parti vatamate  gentile pe care acestea le aveau asupra lor.
Impotriva sentintei au declarat apel Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara si inculpatul L.R., aducandu-i  critici pentru nelegalitate si netemeinicie  sub aspectul omisiunii instantei de fond de a se pronunta  asupra mentinerii sau revocarii liberarii conditionate din executarea pedepsei de 2 ani inchisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 47/2004 a Judecatoriei Deva.
Apelul a fost fondat.
Conform art. 61 al.1  cod penal teza a II-a, daca in intervalul de timp  de la liberare si pana  la implinirea duratei pedepsei, cel liberat a  comis  din n ou o infractiune, instanta, tinand seama de gravitatea  acesteia, poate dispune  fie mentinerea liberarii conditionate, fie revocarea.
In speta de fata, inculpatul a savarsit  infractiunile in  intervalul de timp in care beneficia de liberare conditionata, din pedeapsa de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 47/2004 a Judecatoriei Deva, nefiind implinita durata la care pedeapsa este  considerata  a fi executata.
Ca atare, instanta avea obligatia ca facand aplicarea art. 61 cod penal si tinand seama de circumstantele   cauzei fie sa mentina beneficiul  liberarii conditionate, fie sa o revoce.
Nepronuntandu-se prima instanta, Tribunalul Hunedoara nu a rezolvat  fondul cauzei, aspect ce atrage sanctiunea  desfiintarii hotararii  cu consecinta trimiterii cauzei spre rejudecare aceleiasi instante de fond, aceasta urmand sa analizeze si celelalte chestiuni invocate de inculpat  in apel.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Liberare conditionata

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017