InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

(Sentinta penala nr. 991 din data de 12.05.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Liberare conditionata | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

R O M A N I A
JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI-SECTIA PENALA

DOSAR NR. ..............................

SENTINTA PENALA NR. ....................
SEDINTA PUBLICA DE LA ........................
INSTANTA CONSTITUITA DIN:
PRESEDINTE:  .....................................
 GREFIER:      ....................................

MINISTERUL PUBLIC - Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti a fost reprezentat de procuror ..............................
     Pe rol judecarea cauzei penale privind pe petentul condamnat ........................, avand ca obiect cerere de liberare conditionata.
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns petentul, personal si asistat de aparator din oficiu ...........................
Procedura este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care instanta dispune ca grefierul de sedinta sa efectueze apelul si in dosarul nr. ....................
La apelul nominal efectuat in dosarul nr. ................. a raspuns petentul, personal si asistat de acelasi aparator din oficiu .................., cu delegatie pentru asistenta judiciara obligatorie la fila 4 din acest dosar.
Procedura este legal indeplinita.
     Instanta pune in discutie conexarea dosarului nr. ................... la dosarul nr. ......................, ambele dosare avand acelasi obiect si privind acelasi petent.
     Reprezentantul Ministerului Public si aparatorul petentului, avand pe rand cuvantul, arata ca sunt de acord cu conexarea dosarelor.
Avand in vedere stransa legatura existenta intre cele doua dosare, ambele privind pe acelasi petent si avand acelasi obiect, instanta dispune conexarea dosarului nr. ............... la dosarul cu nr. mai mic, ....................
Fiind intrebat de instanta, petentul arata ca nu a avut cunostinta de termenul fixat la Tribunalul Bucuresti ca urmare a recurarii sentintei penale nr.............. a Judecatoriei Sector 4 Bucuresti prin care s-a solutionat o alta cerere de liberare conditionata. Arata ca isi mentine si aceasta cerere de liberare conditionata prin care contesta hotararea de amanare dispusa de comisia de propuneri.
Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbateri.
     Reprezentantul Ministerului Public formuleaza concluzii de respingere a cererii petentului. Din actele de la dosar rezulta ca petentul este cunoscut cu antecedente penale si, in plus, nu a dat dovada nici de un comportament corespunzator, fiind sanctionat disciplinar de cinci ori pe durata executarii pedepsei, o sanctiune fiindu-i ridicata in ............. Totodata, este de observat ca petentul a mai fost analizat anterior in comisia de propuneri la data de ................ cand a fost amanat pentru luna martie 2010, termen de reiterare fixat de catre Judecatoria Slobozia, insa in acest interval petentul a mai savarsit o abatere disciplinara grava, fiind sanctionat la data de ................ cu 6 zile de izolare pentru detinerea unui cutit improvizat. Toate aceste aspecte dovedesc faptul ca perioada executata de petent pana la acest moment nu a fost suficienta pentru reeducarea acestuia, astfel incat sa poata fi redat societatii. Solicita fixarea termenului prev. de art. 450 al. 2 C.p.p. si dispunerea cu privire la cheltuieli judiciare catre stat, conform art. 192 C.p.p.   
     Aparatorul din oficiu solicita admiterea cererii, considerand ca la acest moment se poate dispune liberarea conditionata a petentului, avand in vedere ca acesta indeplineste conditiile prevazute de lege, executand fractia obligatorie din pedeapsa. Chiar daca a fost sanctionat disciplinar pe perioada executarii pedepsei, este de observat ca petentul a participat la activitatile educative organizate la nivelul sectiei de detinere, prin frecventarea cercului teatral si a bibliotecii, participand si la revista penitenciarului, iar acesta s-a reeducat.
     Petentul arata ca in prezent raportul de sanctionare intocmit in ianuarie 2010 i-a fost anulat intrucat nu a comis abaterea disciplinara retinuta, fiind vorba despre un abuz al comandantului sectiei de detinere. Considera ca hotararea de amanare nu este justificata, intrucat in ultima perioada dintre cele doua comisii a avut un comportament corespunzator. Arata ca a executat 3 ani si 3 luni din pedeapsa, considera ca s-a reabilitat si nu mai suporta regimul de detentie. 

 I N S T A N T A

     La data de .................... a fost inregistrata pe rol cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat ......................, acesta contestand propunerea de amanare a comisiei de liberare conditionata.
     Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca la data de ..................... Comisia de propuneri pentru punerea in libertate conditionata din cadrul Penitenciarului Bucuresti-Jilava a decis in unanimitate amanarea condamnatului la termenul la care se implineste pedeapsa.
     Din procesul verbal nr................... rezulta ca acesta se afla in executarea pedepsei de 3 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin s.pen. nr.................. a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, in baza careia a fost emis mandatul de executare nr.................... Executarea pedepsei a inceput la data de ................ si va expira la .................; pedeapsa este egala cu 1277 zile, iar pentru a putea deveni propozabil in vederea liberarii conditionate condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, respectiv 851 zile, din care, in cazul in care munceste 213 zile considerate ca executate pe baza muncii prestate, si 638 zile efectiv executate. A executat de la ................... pana la ................... un numar de 1130 zile, i se considera ca executate pe baza muncii prestate 0 zile, in total avand 1130 zile castigate si executate.
     Potrivit art.59 C.pen., poate fi liberat conditionat condamnatul care a executat fractiunea de pedeapsa prevazuta de lege, este disciplinat, staruitor in munca si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama si de antecedentele sale penale. Petentul condamnat a executat fractiunea de pedeapsa stabilita in mod obligatoriu de lege, insa acest lucru nu ii confera un drept ci doar o vocatie la acordarea liberarii conditionate. Liberarea conditionata este o masura de exceptie, care trebuie justificata temeinic de comportamentul condamnatului, de natura a crea instantei convingerea ca executarea restului de pedeapsa in stare de libertate ar conduce la atingerea scopului educativ si preventiv al pedepsei. 
     Pe durata detentiei petentul condamnat nu a dat dovezi temeinice de indreptare, dimpotriva, a avut un comportament necorespunzator, total reprobabil, in sensul ca a fost sanctionat disciplinar de 5 ori pana la prima analiza, pentru diverse abateri (nerespectarea regulamentului de ordine interioara, s-au descoperit asupra sa telefoane si droguri), nu a participat la activitati productive, a fost inclus in categoria persoanelor private de libertate cu grad sporit de risc.
     Nici de la prima analiza pana in prezent petentul nu si-a revizuit atitudinea. Pe langa faptul ca nu a muncit si nu a fost recompensat, a fost din nou sanctionat disciplinar, la data de .................., cu 6 zile izolare pentru detinerea unui cutit improvizat.
     Prin urmare, instanta observa ca petentul nu a dat dovezi temeinice de indreptare, a fost sanctionat disciplinar in repetate randuri, nu a muncit nicio zi si, in plus, este cunoscut si cu antecedente penale.
      In consecinta, instanta apreciaza ca la acest moment este nevoie de executarea in continuare a pedepsei in vederea atingerii scopului educativ si preventiv al pedepsei prevazut de art.52 C.pen., urmand sa respinga cererea ca nefondata.
     Conform art.450 alin.2 C.pr.pen., instanta va fixa termen de reiterare a cererii la data de 15.07.2010.
     Se va face aplicarea art.192 alin.2 C.pr.pen.
     
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
                                               HOTARASTE:
     
     Respinge ca nefondata cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat ........................... (fiul lui .................., nascut la ............... in ..............., CNP ....................).
     Fixeaza termen de reiterare a cererii la data de ............................
In baza art.192 alin.2 Cod procedura penala obliga petentul condamnat la plata sumei de 150 lei, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat.
     Onorariul pentru asistenta juridica din oficiu se plateste conform Protocolului incheiat intre Ministerul Justitiei si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania.
Cu drept de recurs in termen de 3 zile, de la pronuntare pentru Ministerul Public si de la comunicare pentru petentul condamnat.
Pronuntata in sedinta publica, azi, .......................

          PRESEDINTE                                                              GREFIER
      ...............................           ..............................
      Red.Dact/M.C./4 ex./31.05.2010
3


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Liberare conditionata

Liberare conditionata - Decizie nr. 247 din data de 15.12.2016
Liberare conditionata - Decizie nr. 237 din data de 08.12.2016
Masura educativa a libertatii supravegheate - Decizie nr. 454/R din data de 19.10.2004
Recurs, liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 12/R din data de 14.01.2011
Mentinerea beneficiului liberarii conditionate in cazul condamnarii inculpatului la pedeapsa inchisorii - Decizie nr. 409 din data de 21.08.2008
Revocarea beneficiului liberarii conditionate - Decizie nr. 563 din data de 26.09.2006
Omisiunea instantei de a se pronunta cu privire la liberarea conditionata in temeiul art. 61 cod penal. - Decizie nr. 138/A din data de 11.04.2006
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014
actiune in constatare nulitate absoluta exceptia lipsei calitatii procesuale active - Hotarare nr. **** din data de 02.10.2014
anulare proces verbal - Hotarare nr. **** din data de 16.12.2014
cererea de acordare a statutului de refugiat si acordare protectie subsidiara cu privire la petent - Hotarare nr. **** din data de 14.08.2014
contestatie la executare drepturi banesti plati compensatorii - Hotarare nr. **** din data de 05.05.2014
obligatie de a face - demoleze acoperis constructie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
plangere contraventionala exceptie de nelegalitate, dispozitie de ridicare auto - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014