Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

Liberare conditionata

(Hotarare nr. 523 din data de 23.03.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)

Domeniu Liberare conditionata | Dosare Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

Dosar nr.2661/302/2009






R O M A N I A

JUDECATORIA SECTORULUI 5 BUCURESTI-SECTIA I PENALA
Sentinta penala nr.523
Sedinta publica din data de  23.03.2009



MINISTERUL PUBLIC-PARCHETUL DE PE  LANGA JUDECATORIA SECTOR 5 A FOST REPREZENTAT PRIN PROCUROR D A
Pe rol solutionarea cererii de liberare conditionata formulata de petentul  POvidiu M.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns petentul personal si asistat de  avocat din oficiu, N M, cu imputernicire avocatiala la dosarul cauzei.
Procedura legal indeplinita.
S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei ca s-au depus relatiile de la Comisia de liberari conditionate a P R.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvintul in dezbateri .
Reprezentantul Ministerului Public solicita admiterea cererii de liberare conditionata, , avind in vedere ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.
 Aparatorului petentului solicita in temeiul art.450 C.Pr.Pen rap.la art.59 Cp admiterea cererii de liberare conditionata intrucit sunt intrunite conditiile legale,a avut un cmportament corespunzator, a mentinut legatura cu familia, a avut o conduita buna, scopul pedepsei a fost atins.
Petentul personal, solicita liberarea conditionata aratind ca va munci, lucra la o firma de termopane inainte de a fi arestat.


INSTANTA


Deliberand asupra cauzei penale de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea formulata si inregistrata la data de 13.03.2009 pe rolul Judecatoriei sector 5 Bucuresti sub nr.2661/302/2009 petentul P O M a solicitat liberarea conditionata din pedeapsa de 6 luni pronuntata prin sentinta penala nr.655/2008 a Judecatoriei sector 6 Bucuresti .
S-au depus la dosar relatii de la P R, respectiv proces verbal nr.7/24 02 2009, caracterizarea petentului.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Petentul P O Meste incarcerat in P R in executarea unei pedepse de 6 luni pronuntata prin sentinta penala nr.655/2008 a Judecatoriei sector 6 Bucuresti .
  Pedeapsa a inceput sa fie executata la data de 24.10.2008 si expira la 23.04.2009.
Instanta mai retine ca petentul a executat 127 zile inchisoare, avand 3 zile considerate executate ca urmare a muncii prestate.
Potrivit relatiilor depuse de la Penitenciarul Rahova, condamnatul devine propozabil dupa executarea a 2/3 din pedeapsa, respectiv 121 zile si a executat 127 zile.
Din caracterizarea depusa la dosarul cauzei reiese ca petentul a avut un comportament adecvat fata de personal si fata de normele institutionale, a stabilit relatii neconflictuale cu celelalte persoane private de libertate, a participat sporadic la activitati recreative si sportive.Nu a fost recompensat , nu a fost sanctionat disciplinar.
Avind in vedere cele retinute mai sus, instanta constata ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art.59 C.Pen, timpul petrecut in penitenciar nefiind suficient pentru reintegrarea petentului si fata de faptul ca petentul este recidivist, beneficiind anterior de liberare conditionata, instanta va respinge cererea de liberare conditionata .
Va fixa termen de reiterare la 23.04.2009.
Vazand si disp. art. 192 alin. 2 c.p.p.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE


Respinge cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnatul P O M (fiul lui M si O, ns, in Bucuresti, CNP, detinut in PR )
Fixeaza termen de reiterare la 23 04 2009.
In baza art. 192 alin. 2 C. Proc. Pen obliga petentul la 150 lei cheltuieli judiciare catre stat ( se vor achita la oficiile postale in contul RO16TREZ7035032XXX005227, cod fiscal 434063323, deschis la Trezoreria sectorului 3), onorariul avocat oficiu 100 lei se va avansa din fondul Ministerului Justitiei.
Cu recurs.
Pronuntata in sedinta publica din  23.03.2009.








Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Liberare conditionata

Liberare conditionata - Decizie nr. 247 din data de 15.12.2016
Liberare conditionata - Decizie nr. 237 din data de 08.12.2016
Masura educativa a libertatii supravegheate - Decizie nr. 454/R din data de 19.10.2004
Recurs, liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 12/R din data de 14.01.2011
Mentinerea beneficiului liberarii conditionate in cazul condamnarii inculpatului la pedeapsa inchisorii - Decizie nr. 409 din data de 21.08.2008
Revocarea beneficiului liberarii conditionate - Decizie nr. 563 din data de 26.09.2006
Omisiunea instantei de a se pronunta cu privire la liberarea conditionata in temeiul art. 61 cod penal. - Decizie nr. 138/A din data de 11.04.2006
cerere de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 1576 din data de 25.08.2010
- Sentinta comerciala nr. 971 din data de 07.05.2010
- Sentinta penala nr. 153 din data de 20.01.2010
- Sentinta penala nr. 1394 din data de 07.07.2010
- Sentinta penala nr. 991 din data de 12.05.2010
- Sentinta penala nr. 53 din data de 11.01.2010
Actiune in raspundere civila delictuala Daune morale - Sentinta civila nr. 3536 din data de 22.04.2013
Pretentii Legea 10/2001 - Sentinta civila nr. 6820 din data de 02.11.2011
Raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 23883 din data de 10.03.2010
talharie/furt calificat - Sentinta penala nr. 755 din data de 11.06.2010
ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 699 din data de 26.05.2010
pretentii - Sentinta civila nr. 695 din data de 02.02.2010
obligatia de a face / evacuare - comp. materiala - Sentinta civila nr. 662 din data de 01.02.2010