Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Gorj

Admiterea contestatiei si a cererii de liberare conditionata

(Sentinta penala nr. 193/2015 din data de 19.05.2015 pronuntata de Tribunalul Gorj)

Domeniu Liberare conditionata | Dosare Tribunalul Gorj | Jurisprudenta Tribunalul Gorj

Pe rol fiind solutionarea contestatiei formulata de condamnatul G.C.C. impotriva sentintei penale nr. 908 din 15.04.2015 pronuntata de Judecatoria T.J. in dosarul nr. 4275/318/2015.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns contestatorul G.C.C., asistat de avocat M.M., aparator desemnat din oficiu.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, a fost ascultat contestatorul condamnat, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar, dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat, constatandu-se contestatia in stare de judecata, s-a acordat cuvantul pentru dezbateri:
Avocat M.M., pentru contestatorul condamnat, a solicitat admiterea contestatiei, desfiintarea sentintei contestate si pe fond admiterea cererii de liberare conditionata, fiind indeplinite conditiile prevazute de lege, iar in subsidiar, a solicitat reducerea termenului de amanare stabilit.
Reprezentanta parchetului, fata de actele aflate la dosarul cauzei, a apreciat ca sentinta instantei de fond este legala, solicitand respingerea contestatiei formulate de condamnatul G.C.C. ca nefondata.
Contestatorul condamnat G.C.C., avand cuvantul, a solicitat admiterea contestatiei si liberarea sa conditionata, aratand ca a avut o conduita foarte buna pe parcursul detentiei, fiind recompensat de mai multe ori si in perioada de amanare si ca a participat la programe de educatie scolara pentru prevenirea infractionalitatii. In subsidiar, a solicitat reducerea termenului de amanare. TRIBUNALUL

Asupra contestatiei de fata;
Prin sentinta penala nr. 908 din 15.04.2015 pronuntata de Judecatoria T.J. in dosarul nr. 4275/318/2015, s-a respins cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat G.C.C., de?inut in Penitenciarul T.J. si s-a stabilit termen pentru reinnoirea cererii la data de 21.09.2015.
A fost obligat petentul condamnat la 120 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 100 de lei, reprezentand onorariul avocatului din oficiu, se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei.
Pentru a pronunta aceasta sentinta penala, instanta de fond a retinut ca prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei T.J. sub nr. 4275/318/2015, petentul condamnat G.C.C., detinut in Penitenciarul T.J., a solicitat instantei liberarea sa conditionata din executarea pedepsei de 7 ani inchisoare, aplicata pentru savarsirea infractiunilor de viol si lipsire de libertate.
In motivarea cererii, petentul condamnat a aratat ca indeplineste conditiile pentru a fi liberat conditionat.
La solicitarea instantei, Penitenciarul T.J. a comunicat procesul verbal nr. H2/16490 din data de 21.01.2015 si caracterizarea petentului condamnat, aratandu-se ca acesta executa o pedeapsa de 7 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de viol si lipsire de libertate, precum si faptul ca petentul condamnat a fost discutat in comisia de propuneri pentru liberare conditionata, s-a propus liberarea conditionata a acestuia, dar a fost amanat la data de 21.09.2015, prin sentinta penala nr. 201/28.01.2015 a Judecatoriei T.J..
In conformitate cu dispozitiile art. 59 C.pen. de la 1969 (dispozitii penale mai favorabile raportat la dispozitiile art. 100 si urmatoarele C.pen.), poate fi liberat conditionat condamnatul care a executat fractiunea de pedeapsa prevazuta in mod obligatoriu de lege, este disciplinat, staruitor in munca si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama si de antecedentele sale penale.
Potrivit dispozitiilor art. 587 alin.2 C.pr.pen., "cand instanta constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea liberarii conditionate, prin hotararea de respingere fixeaza termenul dupa expirarea caruia propunerea sau cererea va putea fi reinnoita_"
Analizand inscrisurile aflate la dosarul cauzei prima instanta a constatat ca prin sentinta penala nr. 201/28.01.2015 a Judecatoriei T.J., definitiva prin decizia penala nr. 79/25.02.2015 a Tribunalului G., a fost respinsa propunerea de liberare conditionata a petentului condamnat si s-a stabilit termen de reinnoire a acesteia la data de 21.09.2015.
In consecinta, instanta de fond a respins cererea de liberare conditionata formulata de catre petent si a stabilit termen de reinnoire a acesteia dupa data de 21.09.2015, termen stabilit anterior prin sentinta penala nr. 201/2015 a Judecatoriei T.J..
Impotriva acestei sentinte a formulat contestatie condamnatul G.C.C., in motivele expuse oral in instanta aratand ca indeplineste conditiile pentru a fi liberat conditionat, nu are abateri disciplinare, a participat la munca si la activitati educationale, sociale si psihologice, a fost recompensat de 18 ori, insa instanta de fond in mod gresit a retinut in considerentele sentintei de respingere a cererii de liberare conditionata ca prin sentinta penala nr. 201/28.01.2015 a Judecatoriei T.J. a fost respinsa o alta cerere a sa de liberare conditionata si s-a fixat termen de reinnoire a acesteia la data de 16.09.2015, fixand acelasi termen de reinnoire a cererii.
Pe de alta parte, a aratat ca celalalt coinculpat, B.T.L., a fost liberat conditionat inca din luna decembrie 2014.
A mai invederat ca in perioada de amanare a avut in continuare a conduita exemplara, fiind recompensat de 3 ori, a participat la programe de educatie scolara pentru prevenirea infractionalitatii si ca a urmat cursuri de specialist IT, legumicultor si zidar faiantar.
Examinand contestatia promovata, din prisma dispozitiilor art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a C.pr.pen., tribunalul constata ca este fondata, din considerentele ce succed:
Astfel, se constata ca in mod nejustificat prima instanta a respins prin sentinta penala nr. 908 din 15.04.2015 cererea de liberare conditionata formulata de condamnat pe considerentul ca este anterioara termenului de rediscutare a situatiei condamnatului stabilit la data 16.09.2015 prin sentinta penala nr. 201 din 28.01.2015 a Judecatoriei Tg Jiu, ramasa definitiva.
De mentionat ca petentul a fost analizat si evaluat prima oara la data de 06.08.2014 cand s-a amanat rediscutarea situatiei sale la data de 10.12.2014, iar la data de 10.12.2014 a fost din nou amanat pana la data de 21.01.2015. La analiza comisiei de la aceasta data, s-a constatat ca persoana condamnata intruneste cumulativ conditiile pentru acordarea liberarii conditionate, dovedind un real progres in conduita pentru reintegrare sociala, a dat dovezi temeinice de indreptare, constientizand scopul pedepsei si nu a comis abateri disciplinare, motive fata de care s-a propus liberarea conditionata.
Prin sentinta penala nr. 201 din 28.01.2015 a Judecatoriei T.J., ramas definitiva prin decizia penala nr. 79 din 25.02.2015 a Tribunalului G., a fost respinsa propunerea de liberare conditionata privind pe condamnatul G.C.C., fixandu-se termen pentru reinnoirea propunerii la data de 16.09.2015.
In motivarea acestei sentinte s-a retinut ca prin sentin?a penala nr. 2075/16.09.2014 a fost respinsa cererea de liberare conditionata formulata de condamnat si ca de la momentul respingerii cererii si pana in prezent nu au intervenit schimbari semnificative in ceea ce priveste situatia petentului condamnat, acesta nemaiparticipand la alte activitati si ca nu a depus eforturi in vederea reintegrarii sociale. De asemenea, s-a constatat ca in aceasta perioada condamnatul nu s-a evidentiat cu nimic, nu a dat dovezi de indreptare, nu a fost recompensat si nu a participat la programe educative, iar simpla trecere a timpului in penitenciar nu poate conduce in mod automat la liberare conditionata, institutie juridica care de altfel ar trebui sa garanteze cel putin teoretic ca petentul condamnat odata pus in libertate nu isi va mai continua comportamentul infractional.
Astfel, se constata ca de la data executarii fractiei obligatorii de pedeapsa, contestatorul petent a fost amanat succesiv in vederea rediscutarii situatiei sale pentru o durata totala de 1 an si 4 luni.
Mai retine tribunalul ca in acelasi dosar in care contestatorul petent a fost condamnat la pedeapsa de 7 ani inchisoare, pe care o executa in prezent, unul dintre inculpatii impreuna cu care a savarsit faptele (B.T.L.) a fost condamnat la pedeapsa de 8 ani inchisoare, acesta din urma fiind liberat conditionat inca din luna decembrie 2014, desi avea antecedente penale si nu a fost inclus in activitati socio-educative, asa cum rezulta din considerentele sentintei penale nr. 2961/18.12.2014 pronuntata de Judecatoria T.J. in dosarul nr. 17637/318/2014, ramasa definitiva prin necontestare. De remarcat ca in aceasta cauza chiar procurorul de sedinta a formulat concluzii de admitere a propunerii comisiei privind liberarea conditionata a condamnatului B.T.L.
Pe de alta parte, natura si modalitatea savarsirii infractiunii nu sunt conditionalitati prevazute de legea penala in vederea liberarii conditionate, aceste aspecte exced analizei postjudicium, atat in ceea ce priveste comisia, cat si instanta de judecata. Este indeobste cunoscut, la nivel doctrinar, cat si jurisprudential, ca natura si gravitatea faptei pentru care a fost condamnat solicitantul beneficiului liberarii conditionate, nu sunt prevazute printre cerintele prevazute de lege pentru a dispune liberarea conditionata, pentru simplul motiv ca acestea au fost avute in vedere de instanta de judecata cu ocazia individualizarii judiciare a pedepsei, atat la solutionarea in fond a cauzei, cat si in caile de atac.
In ceea ce priveste fondul cauzei, instanta de control judiciar retine ca potrivit procesului verbal nr. H2/16490 din data de 21.01.2015 emis de Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate in ceea ce priveste acordarea liberarii conditionate din cadrul Penitenciarului T.J., contestatorul executa o pedeapsa de 7 ani inchisoare in baza mandatului de executare a pedepsei inchisorii nr. 1387/2011 emis de Judecatoria T.C., executarea pedepsei a inceput la data de 15.07.2011, urmand sa expire la 04.06.2017. Conform aceluiasi proces verbal, pedeapsa transformata in zile este egala cu 2557 zile, iar pentru a putea deveni propozabil in vederea liberarii conditionate condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, respectiv 1704 zile, fractie indeplinita la data analizarii cererii, acesta executand de la data de 15.07.2011 pana la 21.01.2015 un numar de 1287 zile, a executat arest preventiv 405 zile si i se considera executate 188 zile ca urmare a muncii prestate, avand in total 1880 zile castigate si executate.
Instanta de control judiciar retine ca potrivit dispozitiilor art. 59 C.pen. din 1969 dupa ce a executat cel putin 2/3 din durata pedepsei, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani sau cel putin 3/4 in cazul inchisorii mai mari de 10 ani_condamnatul care este staruitor in munca si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama si de antecedentele sale penale, poate fi liberat conditionat inainte de executarea in intregime a pedepsei.
Conditiile prevazute de art. 59 Cod penal trebuie indeplinite cumulativ, astfel ca executarea fractiei de catre petentul condamnat nu este suficienta, fiind necesar ca acesta sa fie staruitor in munca, sa dea dovezi temeinice de indreptare, toate analizate si prin prisma antecedentelor sale penale.
Procedand la analiza conditiilor obligatorii pentru liberarea conditionata tribunalul retine ca un aspect important la analiza oportunitatii liberarii conditionate prin prisma criteriilor legale il constituie potentialul criminogen al persoanei private de libertate, respectiv existenta antecedentelor penale. Or petentul contestator nu este cunoscut cu antecedente penale, asa cum rezulta din raportul comisiei.
De asemenea, mai retine tribunalul ca petentul contestator a avut un comportament concordant normelor institutiei penitenciare pe parcursul detentiei, fiind recompensat de 15 ori, nu a avut abateri disciplinare, a participat la activitati lucrative obtinand un castig de 188 zile ca urmare a muncii prestate, si-a indeplinit recomandarile din Planul individualizat de evaluare si interventie educativa si terapeutica, participand la activitati educationale si de asistenta psihologica si a mentinut legatura cu familia de suport.
Verificand procesul verbal intocmit de Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate in ceea ce priveste acordarea liberarii conditionate cu ocazia rediscutarii situatiei condamnatului la data de 21.01.2015 si caracterizarea eliberata de Penitenciarul Tg Jiu la aceeasi data, tribunalul retine ca petentul a continuat sa aiba o conduita concordanta normelor institutiei penitenciare si in perioada 06.08.2014-21.01.2015, fiind recompensat de cel putin doua ori si ca a continuat sa participe la diverse programe educationale, participand si la activitati sportive, asa incat nu existau motive intemeiate sa se amane din nou rediscutarea situatiei condamnatului la data de 16.09.2015.
Astfel, in raport de inscrisurile aflate la dosarul cauzei, tribunalul apreciaza ca prin executarea fractiei obligatorii de pedeapsa, avand un total de 1880 zile castigate si executate (la data analizei de catre comisie), contestatorul condamnat G.C.C. a dobandit vocatie la acordarea beneficiului liberarii conditionate, urmand ca instanta sa aprecieze daca in functie de celelalte criterii stabilite de lege este oportuna acordarea liberarii conditionate.
Potrivit caracterizarii atasate la dosar, contestatorul condamnat a participat in mod constant la activitatile de educatie si asistenta psihosociala, fiind recompensat de 15 ori, fara ca pe intreaga perioada de detentie sa fi fost sanctionat disciplinar. A participat la activitati lucrative, pentru care s-au considerat 188 zile executate din durata pedepsei.
Toate aceste aspecte formeaza instantei opinia ca pe parcursul detentiei comportamentul contestatorului condamnat a fost unul foarte bun, asa cum si unitatea de penitenciar a apreciat in caracterizarea inaintata la dosar.
In concluzie, tribunalul apreciaza, fata de cele aratate anterior, ca exista premisele ca timpul executat a fost suficient pentru reeducarea condamnatului si ca acesta, prin participarea activa la programele desfasurate in vederea pregatirii graduale pentru liberare, si-a format si consolidat o atitudine corecta fata de valorile sociale, ordinea de drept si fata de regulile de convietuire sociala, scopul preventiv si educativ al pedepsei fiind atins, iar functiile de exemplaritate ale pedepsei au fost indeplinite, astfel incat in viitor sa se incadreze intr-o viata normala, parasind campul infractional.
Fata de cele ce preced, vazand si dispozitiile art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a C.pr.pen., va admite contestatia, va desfiinta sentinta penala nr. 908 din 15.04.2015 pronuntata de Judecatoria T.J. si, judecand, va admite cererea de liberare conditionata si va dispune liberarea conditionata a condamnatului G.C.C., aflat in executarea pedepsei de pedepsei de 7 ani inchisoare, conform mandatului de executare a pedepsei cu inchisoarea nr. 1387/2011 emis de Judecatoria T.C. in baza sentintei penale nr. 575/2010.
Vazand si dispozitiile art. 275 alin. 3 C.pr.pen., privind cheltuielile judiciare statului, PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

Admite contestatia formulata de petentul G.C.C. impotriva sentintei penale nr. 908 din 15.04.2015 pronuntata de Judecatoria T.J. in dosarul nr. 4275/318/2015.
Desfiinteaza sentinta si, judecand:
Admite cererea de liberare conditionata si dispune liberarea conditionata a condamnatului G.C.C., aflat in executarea pedepsei de 7 ani inchisoare, conform mandatului de executare a pedepsei cu inchisoarea nr. 1387/2011 emis de Judecatoria T.C. in baza sentintei penale nr. 575/2010.
Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului, din care suma de 100 lei onorariu avocat oficiu, va fi avansata din fondurile Ministerului Justitiei catre Baroul Gorj.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica din 19.05.2015.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Liberare conditionata

Liberare conditionata - Decizie nr. 247 din data de 15.12.2016
Liberare conditionata - Decizie nr. 237 din data de 08.12.2016
Masura educativa a libertatii supravegheate - Decizie nr. 454/R din data de 19.10.2004
Recurs, liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 12/R din data de 14.01.2011
Mentinerea beneficiului liberarii conditionate in cazul condamnarii inculpatului la pedeapsa inchisorii - Decizie nr. 409 din data de 21.08.2008
Revocarea beneficiului liberarii conditionate - Decizie nr. 563 din data de 26.09.2006
Omisiunea instantei de a se pronunta cu privire la liberarea conditionata in temeiul art. 61 cod penal. - Decizie nr. 138/A din data de 11.04.2006
cerere de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 1576 din data de 25.08.2010
- Sentinta comerciala nr. 971 din data de 07.05.2010
- Sentinta penala nr. 153 din data de 20.01.2010
- Sentinta penala nr. 1394 din data de 07.07.2010
- Sentinta penala nr. 991 din data de 12.05.2010
- Sentinta penala nr. 53 din data de 11.01.2010
Liberare conditionata - Hotarare nr. 527 din data de 24.03.2009
Liberare conditionata - Hotarare nr. 527 din data de 24.03.2009
Liberare conditionata - Hotarare nr. 527 din data de 24.03.2009
Liberare conditionata - Hotarare nr. 522 din data de 23.03.2009
Liberare conditionata - Hotarare nr. 522 din data de 23.03.2009
Liberare conditionata - Hotarare nr. 523 din data de 23.03.2009
MENTINERE LIBERARE CONDITIONATA. CONTOPIRE PEDEPSE. INDIVIDUALIZARE PEDEAPSA. - Sentinta penala nr. 596 din data de 23.11.2009