InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Recurs civil. Actiune in pretentii.

(Decizie nr. 146/R din data de 17.02.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Recurs civil. Actiune in pretentii.

Prin actiunea civila inregistrata la Judecatoria O sub nr. 2272/269/2009 reclamanta C.N.C.F. " C.F.R." SA - Regionala Bucuresti a chemat in  judecata pe parata D.A. pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 866 lei  reprezentand contravaloare prejudiciu.
In  motivarea actiunii reclamanta arata ca la 20.02.2008,  parata D. A. a incheiat un contract de  inchiriere cu martora L. B.,  persoana fizica autorizata,  ce avea ca obiect imobilul  fostei statii CFR Plataresti, asupra careia detine dreptul de proprietate, insa nu a declarat organelor fiscale competente venitul realizat, in acest mod creand un  prejudiciu bugetului de stat  de 866 lei.
Constatarea savarsirii aceste fapte a fost facuta in urma unei plangeri depuse de societate in care a fost reclamat faptul ca numita D. A. ar fi ocupat fara drept si terenul aferent constructiei inchiriate, respectiv o suprafata de 2.000 m.p.
Administratia Finantelor Publice a Sect. 2 Bucuresti, acolo unde are parata domiciliul stabil, prin adresa nr. 20401/2009 a sesizat ca aceasta nu a declarat contractul de inchiriere conform legii privind codul fiscal, omisiune prin care a prejudiciat statul cu suma de 866 lei.
Fata de aceste motive a solicitat admiterea  actiunii si obligarea paratei la plata sumei de 866 lei  actualizata la data platii efective.
In drept reclamanta a invocat dispoz. art. 998 si urm. C. civil.
Conf. art. 242 alin. 2 C.pr.civila a solicitat judecarea cauzei si in lipsa.
La dosar reclamanta a depus Ordonanta de scoatere de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ din 29.04.2008 a Parchetului de  pe langa Judecatoria O privind pe parata.
Procedura de citare cu parata a fost legal indeplinita insa aceasta nu s-a prezentat la nici un termen de judecata si nu a formulat  intampinare, fiind citata cu aceasta mentiune.
Solutionand cauza, Judecatoria O prin sentinta civila nr. 2075/2009 a respins ca nefondata actiunea formulata de reclamanta.
Pentru a pronunta astfel, instanta de fond a avut in vedere faptul ca din nici o proba a dosarului nu rezulta ca reclamanta a fost cea prejudiciata cu suma de 866 lei.
Impotriva acestei sentinte, in termen legal, a declarat recurs reclamanta CFR Sa Regionala Bucuresti, care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie, in sensul ca gresit nu a fost avuta in vedere nedeclararea catre organele fiscale de catre parata a contractului de inchiriere cu L. B. asupra imobilului fostei statii CFR Plataresti, conform legii, cauzand un prejudiciu de 866 lei statului.
Au fost invocate dispozitiile art.304 c.pr.civila.
In contradictoriu, intimata nu s-a prezentat si nu si-a exprimat optiunea.
Analizand recursul declarat prin prisma motivatiei sale, a probatoriului administrat, a dispozitiilor legale incidente, tribunalul constata ca recursul este nefondat, urmand a-l respinge in considerarea urmatoarelor:
Dispozitiile legale invocate de reclamanta, obiectul actiunii fac trimitere la regimul  raspunderii civile delictuale, regim din care face parte si regula despagubirii celui ce a suferit prejudiciul pretins in cauza- "_care cauzeaza altuia_" art.998 c.civil.
Dispozitiile art. 109 c.pr.civila folosesc, in dispozitiile generale privind judecata inaintea primei instante, sintagma "oricine pretinde un drept_", toate acestea fiind in sensul exclusiv al necesitatii invocarii unui drept/prejudiciu propriu, altfel neputand fi pretinsa repararea prejudiciului altei persoane.
Cum acest aspect a fost retinut si de prima instanta, recursul declarat de fata nu poate fi admis, urmand deci a fi respins, conform art.312 c.pr.civila, mentinand sentinta atacata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011