InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Braila

Liberare conditionata

(Sentinta penala nr. 866 din data de 27.04.2012 pronuntata de Judecatoria Braila)

Domeniu Liberare conditionata | Dosare Judecatoria Braila | Jurisprudenta Judecatoria Braila

       Liberare conditionata
      Prin sentinta penala nr. 866/27.04.2012 a Judecatoriei Braila, s-a respins cererea de liberare conditionata formulata de petentul G. G. detinut in Penitenciarul Braila .
      S-a stabilit in conformitate cu dispozitiile art. 450 alin. 2 din codul de procedura penala ca propunerea sa poata fi reinnoita la data executarii fractiei legale (2/3 - 2070 zile inchisoare).
      In baza art.192 alin.3 C.pr.pen. a fost obligat petentul la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare catre stat.
      Pentru a dispune astfel, instanta a retinut urmatoarele:
      Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante, petentul condamnat G. G., in prezent detinut in Penitenciarul Braila, jud. Braila, a solicitat liberarea sa conditionata din executarea pedepsei de 8 ani si 6 luni inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 1060/2008 pronuntata de Judecatoria Constanta.
      Cercetind actele anexate cererii instanta retine ca din adresa nr. _/2012 a Penitenciarului Braila, rezulta ca petentul nu a executat fractia de 2/3 din pedeapsa, respectiv 2070 zile inchisoare, astfel ca, nu a fost analizat in Comisia de Propuneri pentru punerea in libertate conditionata.
      In concret, petentul trebuie sa execute un numar de 2070 zile inchisoare si, pana la data de 28.03.2012, a executat un numar de 1617 zile inchisoare.
      In conditiile Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor, petentul condamnat s-a adresat cu cerere privind liberarea conditionata direct instantei de judecata, cererea fiind insotita de relatiile privind perioada executata de petent..
      Analizand prevederile legale in vigoare in materia liberarii conditionate, instanta retine ca, potrivit art. 59 C.p., poate fi liberat conditionat condamnatul care a executat fractiunea de pedeapsa prevazuta in mod obligatoriu de lege, este disciplinat, staruitor in munca si da dovezi temeinice de indreptare, tinindu-se seama si de antecedentele sale penale.
      Raportand aceste criterii legale la situatia petentului condamnat si analizand actele aflate la dosarul cauzei, instanta apreciaza ca petentul nu indeplineste principala conditie pentru punerea sa in libertate conditionata, executarea fractiunii de 2/3 din pedeapsa.
      Fata de cele retinute mai sus, avand in vedere dispozitiile art. 59-60 C.p. si art. 450 alin.1 si 2 C.p.p., instanta apreciaza admisibila acordarea liberarii conditionate, motiv pentru care cererea petentului condamnat va fi respinsa ca neintemeiata si se va stabili ca cererea sa poata fi reinnoita potrivit art. 450 alin. 2 C.p.p. dupa  executarea fractiei prevazute de art. 59 cod penal.
      Totodata, in baza art. 192 alin. 2 C.p.p. instanta va obliga condamnatul la plata sumei de 300 lei cu titlul de cheltuieli judiciare catre stat.
      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Liberare conditionata

Liberare conditionata - Decizie nr. 247 din data de 15.12.2016
Liberare conditionata - Decizie nr. 237 din data de 08.12.2016
Masura educativa a libertatii supravegheate - Decizie nr. 454/R din data de 19.10.2004
Recurs, liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 12/R din data de 14.01.2011
Mentinerea beneficiului liberarii conditionate in cazul condamnarii inculpatului la pedeapsa inchisorii - Decizie nr. 409 din data de 21.08.2008
Revocarea beneficiului liberarii conditionate - Decizie nr. 563 din data de 26.09.2006
Omisiunea instantei de a se pronunta cu privire la liberarea conditionata in temeiul art. 61 cod penal. - Decizie nr. 138/A din data de 11.04.2006
cerere de liberare conditionata - Sentinta penala nr. 1576 din data de 25.08.2010
- Sentinta comerciala nr. 971 din data de 07.05.2010
- Sentinta penala nr. 153 din data de 20.01.2010
- Sentinta penala nr. 1394 din data de 07.07.2010
- Sentinta penala nr. 991 din data de 12.05.2010
- Sentinta penala nr. 53 din data de 11.01.2010
Liberare conditionata - Hotarare nr. 527 din data de 24.03.2009
Liberare conditionata - Hotarare nr. 527 din data de 24.03.2009
Liberare conditionata - Hotarare nr. 527 din data de 24.03.2009
Liberare conditionata - Hotarare nr. 522 din data de 23.03.2009
Liberare conditionata - Hotarare nr. 522 din data de 23.03.2009
Liberare conditionata - Hotarare nr. 523 din data de 23.03.2009
MENTINERE LIBERARE CONDITIONATA. CONTOPIRE PEDEPSE. INDIVIDUALIZARE PEDEAPSA. - Sentinta penala nr. 596 din data de 23.11.2009