InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Braila

Actiune in constatarea superficiei

(Sentinta civila nr. 9639 din data de 27.12.2011 pronuntata de Judecatoria Braila)

Domeniu Superficie | Dosare Judecatoria Braila | Jurisprudenta Judecatoria Braila

Rezumatul spetei:

     Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante reclamantii TC si TA au solicitat, in contradictoriu cu parata SC G SA, pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa li se constate dreptul de proprietate asupra anexelor gospodaresti (magazii de lemne, dependinte, grup sanitar) aferente apartamentului proprietate, amplasate pe terenul proprietatea paratei; sa se instituie un drept de superficie in favoarea reclamantilor asupra terenului proprietatea paratei pe care se afla amplasate constructiile anexe; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, reclamantii au aratat, in esenta, ca sunt proprietarii unui apartament situat in Braila, imobilul fiind construit in anul 1964 din fondurile unei foste SMA, si in aceste apartamente au locuit angajatii intreprinderii, locuintele avand destinatia de locuinte de serviciu. Apartamentele nu au fost prevazute cu utilitati, astfel ca pe terenul adiacent au fost construite anexele gospodaresti menite sa asigure o normala folosinta a locuintelor. Aceste anexe au fost edificate initial de catre constructor, iar terenul pe care au fost edificate a fost parcelat, fiecarui apartament revenindu-i cate o parcela de teren, situata in partea din spate a blocului.
Apartamentul de mai sus a fost detinut initial in baza contractului de inchiriere nr. 16, iar terenul aferent acestuia (parcelele 11 si 16) le-a fost acordat in folosinta o data cu incheierea contractului de inchiriere. Ulterior a fost incheiat contractul de vanzare cumparare nr. 274 prin care au dobandit in proprietate apartamentul situat in Braila, si in folosinta pe durata existentei constructiilor a terenului aferent locuintei, in exclusivitate parcelele nr. 11 si 16 in suprafata de 326,30 mp. La data de 14.06.1996, conducerea SC G SA a obligat atat reclamantii cat si pe ceilalti proprietari de apartamente sa incheie acte aditionale la contractul de vanzare cumparare prin care s-a stipulat ca terenul aferent apartamentelor se va inchiria pe o perioada de 5 ani, iar dupa expirarea termenului parata a refuzat sa mai prelungeasca termenul inchirierii, si, prin cererea de chemare in judecata inregistrata la Judecatoria Braila sub nr. X/2002 a solicitat obligarea reclamantilor si a celorlalti locatari ai blocului la demolarea constructiilor edificate pe terenul inchiriat.
Cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.490 si 492 din Codul civil de la 1864.
In dovedirea actiunii, reclamantii au depus la dosar, in fotocopie, inscrisuri.
Parata, legal citata, a depus intampinare prin care a solicitat respingerea  actiunii reclamantilor, intrucat este proprietara terenului conform Certificatului de Atestare asupra terenurilor, iar anexele gospodaresti pe care paratii le folosesc sunt proprietatea SC G SA Braila.
A depus, in sustinere, inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarul instanta retine urmatoarele:
Prin contractul de vanzare cumparare nr. 274 SC G SA Braila, in calitate de vanzator a vandut cumparatorului TC locuinta situata in Braila, ocupata pana la acel moment de catre cumparator, in baza contractului de inchiriere nr. 16. Odata cu locuinta s-a vandut (ca dependinta, anexe gospodaresti) gard prefabricate din beton. S-a atribuit cumparatorului in folosinta, pe durata existentei constructiei, terenul aferent locuintei in suprafata de 400 mp, respectiv cota indiviza de 8,37 % din teren potrivit autorizatiei de construire, din care in exclusivitate parcelele nr. 11 si 16, in suprafata de 326,30 mp. Pretul locuintei a fost stabilit la 1.010.852 lei, iar al imprejmuirii la 3636 lei.
Prin actul aditional din 14 iunie, partile au convenit asupra urmatoarelor modificari ale contractului de vanzare - cumparare de mai sus: s-a atribuit in proprietate cumparatorului terenul in suprafata de 48,04 mp, respectiv cota indiviza de 8,37 % din suprafata construita de 574 mp, ocupata de blocul X; s-a inchiriat cumparatorului suprafata de 326,30 mp, corespunzator parcelelor nr.  11 si 16, pe timp de 5 ani.
Actul aditional a fost semnat de ambele parti, fiind rezultatul acordului de vointe, si nu a fost invocata pe cale de actiune sau de exceptie, nulitatea acestuia pe motivul vreunui viciu de consimtamant.
Potrivit raportului de expertiza intocmit in cauza, a schitelor depuse la dosar, reclamantii mai folosesc doar o parcela, situata in spatele blocului, pe care se afla amplasate anexe gospodaresti - 1 wc din lemn - C4 in suprafata de 1,16 mp, 1 magazie din lemn - C2 in suprafata de 18,97 mp, si inca o magazie din lemn - C3, in suprafata de 20,25 mp, toate acestea pe o parcela de teren in suprafata de 184 mp.
Din sustinerile partilor, declaratia martorei GA, din raportul de expertiza intocmit in cauza si punctul de vedere formulat de expertul asistent se retine ca apartamentele nu au fost dotate de la momentul construirii cu grupuri sanitare si nu sunt racordate la canalizare, gaze si termoficare.
Se mai retine ca aceste anexe au fost construite initial de autoarea paratei, fiind inlocuite in timp de reclamanti cu materialele ce au rezultat din demolarea celor initiale la care s-au adaugat materiale procurate de acestia de la CAP sau din Obor, pentru ca in prezent, sa nu mai aiba nici o valoare, fiind realizate din deseuri, nemaiputand fi denumite nici macar constructii provizorii (punctul de vedere al expertului asistent).
     Potrivit art. 492 din Codul civil de la 1864, proprietarul terenului este prezumat a fi si proprietarul constructiilor sau plantatiilor executate pe acel teren, reglementarea decurgand din dreptul de accesiune ca mijloc originar de dobandire a proprietatii.
    Art. 494 din acelasi cod reglementeaza drepturile ce se nasc din ridicarea unor constructii sau executarea unor plantatii de catre un tert.
    In asemenea situatii, chiar daca edificarea constructiei sau executarea plantatiilor s-a facut cu buna credinta nu se poate naste un drept real, ci un drept de creanta.
Dreptul de superficie consta in dreptul de proprietate asupra unei constructii si de folosinta asupra terenului aferent constructiei, teren ce constituie proprietatea altui subiect de drept. Dreptul de superficie se dobandeste in temeiul unui act juridic, precum si prin uzucapiune sau prin alt mod prevazut de lege. Reclamantii nu au indicat izvorul dreptului de superficie pe care il solicita prin prezenta actiune.
  In cauza dedusa judecatii nu se poate constata ca reclamantii au construit singuri doar cu materialele proprii anexele mentionate mai sus. Desi parata in cursul procesului si-a manifestat disponibilitatea de a oferi spre folosinta reclamantilor o suprafata de teren, pe care sa isi amplaseze anexele gospodaresti de stricta necesitate, conform standardelor minime de civilizatie actuale, reclamantii au refuzat in mod expres, inclusiv in dezbaterile asupra fondului in fata instantei, orice alta pozitionare a acestor anexe, fata de situatia existenta pe teren la momentul respectiv, astfel incat instanta va retine absenta acordului de vointe necesar nasterii actului juridic - izvor al dreptului de superficie.
Prin sentinta civila nr. z pronuntata de Judecatoria Braila in dosarul nr. w/2002 a fost admisa cererea formulata de reclamanta SC G SA si fata de dispozitiile art. 494 din Codul civil de la 1864 au fost obligati si paratii TC si TA sa-si demoleze lucrarile executate pe terenul inchiriat ce constituie proprietatea reclamantei. Sentinta a ramas definitiva prin respingerea apelului de catre Tribunalul Braila. Impotriva acesteia s-a declarat recurs la Curtea de Apel Galati, care a suspendat judecata in conformitate cu dispozitiile art. 244 alin.1 pct. 1 C.pr.civ.
Avand in vedere imprejurarea ca sentinta civila nr. 9877/13.12.2002, fiind definitiva, are putere de lucru judecat, atat in ceea ce priveste dispozitivul dar si in ceea ce priveste considerentele, vazand si cele de mai sus, instanta constata ca cererea reclamantilor este neintemeiata urmand sa o respinga ca atare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Superficie

Radierea notarii dreptului de superficie din cartea funciara - Decizie nr. 50 din data de 02.03.2012
Drept de superficie. Imposibilitatea constituirii dreptului de superficie asupra unui bun proprietate publica. - Hotarare nr. 81 din data de 07.02.2013
Situatia juridica a constructorului pe terenul altei persoane. Inscrierea dreptului de proprietate asupra constructiilor si recunoasterea dreptului de superficie asupra terenului. Conditii. - Decizie nr. 112 din data de 01.03.2012
Dreptul organizatiilor cooperatiei de consum asupra terenului pe care si-au construit sediile. Regimul juridic al acestui drept - Decizie nr. 176 din data de 03.04.2009
Drept de superficie - Sentinta civila nr. 75 din data de 26.03.2014
Dreptul de superficie. - Decizie nr. 225R din data de 04.02.2014
Constatarea existentei dreptului de superficie ca efect al dobandirii dreptului de proprietate asupra constructiei aflate pe un teren proprietatea altei persoane - Decizie nr. 214A din data de 22.03.2010
Constatarea existentei dreptului de superficie ca efect al dobandirii dreptului de proprietate asupra constructiei aflate pe un teren proprietatea altei persoane - Decizie nr. 214/A din data de 22.03.2010
Drepturi reale. Constituire drept superficie. - Decizie nr. 43 din data de 16.01.2007
Radierea notarii dreptului de superficie din cartea funciara - Decizie nr. 50 din data de 02.03.2012
Constituirea dreptului de superficie - Sentinta civila nr. 1406 din data de 20.08.2009
DREPT DE SUPERFICIE - CONSTITUIRE - Sentinta civila nr. 839 din data de 15.05.2013
DESFIINTARE CONSTRUCTIE. ACCESIUNE IMOBILIARA. BUNA-CREDINTA - Sentinta civila nr. 2526 din data de 25.04.2005
CONSTATARE - Solutie de respingere - Sentinta civila nr. 500 din data de 19.05.2014
Superficie - Sentinta civila nr. 6529 din data de 16.02.2011
Dreptul de superficie. Constituirea dreptului de superficie. - Sentinta civila nr. 8648 din data de 23.06.2009
Dreptul de superficie. Constituirea dreptului de superficie. - Sentinta civila nr. 8938 din data de 29.06.2009
DREPT DE SUPERFICIE. IMPOSIBILITATEA DOBANDIRII PE CALE JUDECATOREASCA - Sentinta civila nr. 3606 din data de 11.09.2008
Dreptul de superficie.Constituire in baza unei convetii intre superficiar si proprietarul terenului - Sentinta civila nr. 2510 din data de 17.06.2011
Lipsire de libertate, furt si lovire - Sentinta penala nr. 172 din data de 30.01.2009