Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

CERERE DE ASISTENTA JUDICIARA INTERNATIONALA

(Sentinta penala nr. 321 din data de 02.12.2014 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Asistenta juridica | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin cererea introdusa la Judecatoria Mizil si inregistrata la data de 05.11.2014 sub nr__, Hauptzollamt Landshut (Biroul Vamal Central Landshut), a solicitat recunoasterea deciziei avand numar de referinta 7524-SV 3300-EV 768/12-F1002 din data de 22.10.2012, definitiva la data de  05.11.2012, prin care numitului P.S.M., i s-a aplicat pedeapsa amenzii in cuantum de 100 euro si cheltuieli judiciare in cuantum de 23,50 euro, pentru savarsirea contraventiei de desfasurare a unei activitati cu caracter salarial fara permis de munca, solicitandu-se instantei punerea in executare a pedepsei pecuniare in valoare totala de 123,50 euro.
            La dosar s-au depus o serie de inscrisuri, respectiv certificatul completat si semnat, conform formularului prevazut in anexa Deciziei-Cadru 2005/214/JAI, traducerea acestuia si respectiva decizie, din care rezulta ca numitului  P.S.M. i s-a aplicat o amenda de 100 euro,  pentru comiterea unei contraventii, respectiv desfasurarea de activitati lucrative fara aprobare de munca, retinandu-se ca, la un control efectuat in temeiul 2 si urm.SchwarzArbG (legea privind combaterea muncii la negru) functionarii Biroului Vamal Central Landshut au efectuat la data de 20.09.2012 o inspectie pe santierul Durneck 24 , 85356 Freising, ocazie cu care, numitul a fost depistat efectuand lucrari de montaj pardoseala; declaratia depusa de el la administratia Orasului Freising privind exercitarea unei activitati independente de zugrav fusese scoasa din evidenta din oficiu la data de 30.12.2011, de altfel, numitul nu exercita pe santier o activitate in calitate de lucrator independent; el nu poseda nici unelte proprii, nici un autovehicul propriu sau permis de conducere; lucrarile de montat pardoseala, de turnat beton si de zugraveala le executa impreuna cu cetateanul polonez J.B., care lucra de asemenea pentru M.Y., iar pentru activitatea depusa el primea o remuneratie fara a emite vreo factura; cu ocazia audierii sale la data de 20.09.2012, numitul a declarat el insusi ca lucreaza pentru M. Y. in calitate de angajat si nu in calitate de lucrator independent, fiind obligat si la suma de 23,50 euro, reprezentand cheltuielile procedurilor.
La primul termen de judecata din data de 24.11.2014, instanta a procedat la legitimarea intimatului P.S.M., acesta fiind legitimat cu carte de identitate  provizorie seria __. nr__., CNP___, intimatul precizand ca nu a avut cunostinta de amenda administrativa, pe care o recunoaste si isi ia angajamentul ca o va achita.
          Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine ca autoritatile germane au solicitat recunoasterea deciziei avand numar de referinta 7524-SV 3300-EV 768/12-F1002 din data de 22.10.2012, pronuntata de autoritatile judiciare germane, definitiva la data de  05.11.2012, emisa de Hauptzollamt Landshut (Biroul Vamal Central Landshut),   prin care  numitului  P.S.M. i s-a aplicat o sanctiune pecuniara, respectiv amenda de  100 euro, pentru comiterea unei contraventii.
In decizia mai sus mentionata, prin care a fost obligat la plata amenzii in cuantum de 100 euro si la suma de 23,50 euro, reprezentand cheltuielile procedurilor, s-a retinut ca, la un control efectuat in temeiul 2 si urm.SchwarzArbG (legea privind combaterea muncii la negru) functionarii Biroului Vamal Central Landshut au efectuat la data de 20.09.2012 o inspectie pe santierul Durneck 24 , 85356 Freising; cu aceasta ocazie, numitul a fost depistat efectuand lucrari de montaj pardoseala; declaratia depusa de el la administratia Orasului Freising privind exercitarea unei activitati independente de zugrav fusese scoasa din evidenta din oficiu la data de 30.12.2011; de altfel, numitul nu exercita pe santier o activitate in calitate de lucrator independent; el nu poseda nici unelte proprii, nici un autovehicul propriu sau permis de conducere; lucrarile de montat pardoseala, de turnat beton si de zugraveala le executa impreuna cu cetateanul polonez J.B., care lucra de asemenea pentru M. Y.; pentru activitatea depusa el primea o remuneratie fara a emite vreo factura. Cu ocazia audierii sale la data de 20.09.2012, numitul a declarat el insusi ca lucreaza pentru M. Y. in calitate de angajat si nu in calitate de lucrator independent.
    Potrivit  art. 234 indice 1 din Legea nr. 302/2004,  punerea in executare a unei sanctiuni pecuniare aplicate pentru incalcarea de catre o persoana fizica sau juridica a unor norme de drept penal sau a altor norme legale, se realizeaza in temeiul dispozitiilor prezentei sectiuni, daca sanctiunea pecuniara consta intr-o suma de bani de cel putin 70 de euro sau echivalentul in lei al acestei sume:
       a) la plata careia persoana fizica sau juridica a fost obligata printr-o hotarare executorie, cu titlu de amenda penala sau administrativa, dupa caz; sau
       b) reprezentand despagubiri acordate, prin aceeasi hotarare executorie, partii vatamate care nu s-a constituit parte civila, atunci cand instanta s-a aflat in exercitarea competentei sale in materie penala;
        c) la plata careia persoana fizica sau juridica a fost obligata cu titlu de cheltuieli judiciare sau administrative;
        d) care trebuie sa fie virata catre un fond public sau al unei organizatii de asistenta a victimelor, la plata careia persoana fizica sau juridica a fost obligata prin aceeasi hotarare executorie.
           (2) Nu intra sub incidenta prezentei sectiuni punerea in executare a dispozitiilor:
       a) privind confiscarea instrumentelor sau produselor infractiunilor;
        b) civile, care decurg dintr-o actiune in daune si restituire si care sunt executorii in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competenta judiciara, recunoasterea si executarea hotararilor in materie civila si comerciala.
      Conform art. 239 din Legea nr.302/2004, urmatoarele infractiuni, daca se pedepsesc in statul emitent, astfel cum sunt definite de legislatia statului emitent, dau loc, conform prevederilor deciziei-cadru si fara a fi necesara verificarea dublei incriminari a faptei, la recunoasterea si executarea hotararilor:
         1. participarea la un grup criminal organizat;
          2. terorismul;
          3. traficul de persoane;
          4. exploatarea sexuala a copiilor si pornografia infantila;
          5. traficul ilicit de droguri si substante psihotrope;
          6. traficul ilicit de arme, munitii si substante explozive;
         7. coruptia;
         8. frauda, inclusiv cea care aduce atingere intereselor financiare ale Comunitatilor Europene in intelesul Conventiei din 26 iulie 1995 privind protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
         9. spalarea produselor infractiunii;
         10. falsificarea de moneda, inclusiv contrafacerea monedei euro;
         11. fapte legate de criminalitatea informatica;
         12. infractiuni impotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii animale pe cale de disparitie si de specii si soiuri de plante pe cale de disparitie;
        13. facilitarea intrarii si sederii ilegale;
        14. omorul, vatamarea corporala grava;
        15. traficul ilicit de organe si tesuturi umane;
        16. rapirea, lipsirea de libertate in mod ilegal si luarea de ostateci;
         17. rasismul si xenofobia;
         18. furtul organizat sau armat;
         19. traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichitati si opere de arta;
          20. inselaciunea;
          21. racketul si extorcarea de fonduri;
          22. contrafacerea si pirateria produselor;
          23. falsificarea de acte oficiale si uzul de fals;
          24. falsificarea de mijloace de plata;
          25. traficul ilicit de substante hormonale si alti factori de crestere;
          26. traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
          27. traficul de vehicule furate;
          28. violul;
          29. incendierea cu intentie;
          30. crime aflate in jurisdictia Curtii Penale Internationale;
    31. sechestrarea ilegala de nave sau aeronave;
    32. sabotajul;
    33. comportamente care incalca reglementarile privind traficul rutier, inclusiv incalcari ale reglementarilor privind orele de condus si perioadele de odihna si reglementarile privind bunurile periculoase;
    34. contrabanda cu marfuri;
    35. incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala;
    36. amenintari si acte de violenta impotriva persoanelor, inclusiv violenta din cadrul evenimentelor sportive;
    37. prejudicii supuse legii penale;
    38. furtul;
    39. infractiuni stabilite de statul emitent cu scopul de a pune in aplicare obligatiile ce reies din instrumentele internationale adoptate conform Tratatului de instituire a Comunitatii Europene*) sau conform titlului VI din Tratatul privind Uniunea Europeana.
     (2) Pentru alte fapte decat cele prevazute la alin. (1), executarea sanctiunii pecuniare este subordonata conditiei ca fapta la care se refera hotararea autoritatii judiciare sau administrative straine sa fie prevazuta si de legea romana.
    In art 240 din Legea nr. 302/2004  se indica motivele   de nerecunoastere si neexecutare:
    (1) Autoritatile judiciare romane de executare pot refuza sa recunoasca si sa execute o hotarare daca nu a fost prezentat certificatul prevazut la anexa nr. 3, daca certificatul respectiv este incomplet sau este in mod vadit necorespunzator cu hotararea.
    (2) In afara cazului prevazut la art. 239 alin. (2), autoritatea judiciara romana de executare poate refuza sa recunoasca si sa execute hotararea si daca se stabileste ca:
    a) impotriva persoanei condamnate si pentru aceleasi fapte s-a pronuntat o hotarare in Romania sau in orice alt stat decat statul emitent si, in cel din urma caz, hotararea a fost executata;
    b) executarea hotararii este prescrisa conform legii romane, iar hotararea se refera la fapte care intra in competenta instantelor romane;
    c) hotararea se refera la fapte care:
    (i) sunt considerate de legea romana ca fiind comise integral sau partial pe teritoriul Romaniei ori intr-un loc considerat ca atare; sau
    (ii) au fost comise in afara teritoriului statului emitent, iar legea romana nu permite urmarirea acelorasi infractiuni atunci cand sunt comise in afara teritoriului Romaniei;
    d) exista imunitate conform legii romane, ceea ce face imposibila executarea hotararii;
    e) hotararea a fost pronuntata referitor la o persoana fizica care, conform legii romane, data fiind varsta acesteia, nu ar fi trebuit sa raspunda penal pentru faptele cu privire la care s-a pronuntat hotararea;
   f) conform certificatului prevazut in anexa nr. 3, persoana fizica sau juridica sanctionata:
     g) pedeapsa pecuniara este mai mica de 70 euro sau decat echivalentul in lei al acestei sume.
     (i) in cazul unei proceduri scrise, nu a fost informata personal sau printr-un reprezentant competent potrivit legii aceluiasi stat, cu privire la dreptul sau de a ataca hotararea luata impotriva sa si la termenul in care poate fi exercitata calea de atac, in conformitate cu legea statului emitent; sau
     (ii) in cazul unei proceduri orale, nu s-a prezentat personal, in afara de cazul in care autoritatea emitenta informeaza ca, in conformitate cu legislatia statului emitent:
    - aceasta a fost incunostintata, in timp util, prin citatie scrisa inmanata personal sau prin notificare telefonica, fax, e-mail sau prin orice alte asemenea mijloace, cu privire la ziua, luna, anul si locul de infatisare si la consecintele legale in caz de neprezentare; sau
    - aceasta, avand cunostinta de ziua, luna, anul si locul de infatisare, a mandatat pe avocatul sau ales sau desemnat din oficiu sa o reprezinte, iar reprezentarea juridica in fata instantei de judecata a fost realizata in mod efectiv de catre avocatul respectiv; sau
    - dupa ce i s-a inmanat personal hotararea de condamnare si i s-a adus la cunostinta ca, potrivit legii, cauza poate fi rejudecata sau ca hotararea este supusa unei cai de atac si ca poate fi verificata inclusiv pe baza unor probe noi, iar in eventualitatea admiterii caii de atac, poate fi desfiintata, persoana condamnata fie a renuntat in mod expres la rejudecarea cauzei ori la exercitarea caii de atac, fie nu a solicitat rejudecarea ori nu a declarat, in termenul prevazut de lege, respectiva cale de atac;
          (iii) nu s-a prezentat personal, in afara de cazul in care autoritatea emitenta informeaza ca, in conformitate cu legislatia statului emitent, desi i s-au adus la cunostinta in mod expres procedurile initiate impotriva sa si posibilitatea de a se prezenta personal, aceasta a renuntat in mod expres la dreptul la o procedura orala si a indicat ca nu contesta cauza;
Prin hotararea pronuntata de statul german in data de 22.10.2012, definitiva la data de 05.11.2012, intimatul P.S.M., CNP___.., nascut la data de __., in comuna__.., judetul_.., domiciliat in comuna __., sat __.., nr__.., judetul __., a fost condamnat la pedeapsa amenzii de 100 euro, la care se adauga cheltuieli judiciare in cuantum de 23,50 euro, pentru comiterea contraventiei de desfasurare de lucrari de montaj pardoseala, fara a detine permis corespunzator de Agentia Federala a Muncii, contraventia fiind prevazuta de articolul 284 alin. 1 Cod social, coroborat cu art. 404 alin. 2 nr. 4 Cod social german.
Potrivit Legii nr. 302/2004 - Sectiunea a IV-a ,,Dispozitii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene in aplicarea Deciziei-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce sanctiunilor pecuniare" (art. 233-247), se pot recunoaste reciproc sanctiunile aplicate in alte tari pentru a fi puse in executare in tara unde isi are domiciliul cel condamnat.
In sectiunea respectiva, la art. 239 alin. 2 se prevede faptul ca pentru alte fapte decat cele prevazute la alin. 1, executarea sanctiunii pecuniare este subordonata conditiei ca fapta la care se refera hotararea autoritatii judiciare sau administrative straine sa fie prevazuta si de legea romana.
In speta, fapta retinuta in sarcina intimatului P.S.M, este aceea de prestare de activitate remunerata in calitate de salariat, fara a avea autorizatie de la Agentia Federala a Muncii, fapta ce nu este prevazuta la art. 239 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, fiind necesar a se verifica dubla incriminare.
In dreptul roman, potrivit O.U.G. nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, cei care sunt pasibili de raspundere contraventionala sunt angajatorii, in situatia in care primesc sau mentin la munca un strain fara autorizatie de munca, neexistand vreo sanctiune in acest sens aplicabila lucratorului strain ce poate desfasura activitate pe teritoriul Romaniei in cadrul unui contract al carui beneficiar este o persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitate in Romania. Prin urmare, nu este indeplinita conditia dublei incriminari, fiind, de altfel, inechitabil a pretinde respectarea legii interne contraventionale unui strain, aplicandu-i acestuia sanctiuni contraventionale pentru aspecte ce ar fi trebuit cunoscute si respectate de angajator, acesta din urma fiind cel care deruleaza activitatea in statul respectiv, incasand sume de bani pentru lucrarile contractate, context in care si raspunderea trebuie sa ii apartina.
Fata de cele expuse, instanta a apreciat ca se impune respingerea cererii de recunoastere formulata de Biroul Federal de Justitie din Germania, in temeiul art. 239 alin. 2 coroborat cu art. 241 alin. 2 din Legea nr. 302/2004, republicata, care prevad ca, executarea sanctiunii pecuniare este subordonata conditiei ca fapta la care se refera hotararea autoritatii judiciare sau administrative straine sa fie prevazuta si de legea romana, context in care fapta, asa cum a fost descrisa in cererea de recunoastere, nu reprezinta in sistemul de drept roman, nici fapta penala si nici macar contraventie, prevederile O.U.G. nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, fiind in sensul ca angajatorii sunt cei pasibili de sanctiuni contraventionale atunci cand primesc sau mentin la munca un strain fara autorizatie de munca, fara sa existe sanctiuni contraventionale pentru salariatii straini ce lucreaza pe teritoriul Romaniei pentru o persoana juridica romana sau pentru o persoana juridica straina ce poate desfasura activitate pe teritoriul Romaniei in cadrul unui contract al carui beneficiar este o persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitate in Romania.
In baza art. 247 lit. b) din Legea nr.302/2004, a dispus informarea autoritatii competente din statul emitent cu privire la nerecunoasterea deciziei.
In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina  acestuia.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta juridica

Modalitatea comunicarii actelor administrative atacate. Termenul de introducere a plangerii prealabile si a actiunii in contencios administrativ ( art. 5 din Legea nr. 29/1990). Exceptia de tardivitate. - Decizie nr. 223/R din data de 13.10.2005
LIPSA UNEI CONVOCARI SCRISE PENTRU EFECTUAREA CERCETARII PREALABILE.CONSECINTE - Decizie nr. 1941/M din data de 07.10.2005
INCOMPATIBILITATE JUDECATOR DE FOND - Decizie nr. 1211/R/C din data de 13.11.2009
CONFIRMARE PLAN DE REORGANIZARE - Sentinta civila nr. 1168 din data de 18.05.2009
EXCEPTIE DE NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 809/CA din data de 10.12.2008
Contencios fiscal - Sentinta civila nr. 181/AF din data de 19.11.2008
Procedura in cazul recunoasterii vinovatiei. Asistenta juridica a inculpatului. - Decizie nr. 241 din data de 14.02.2012
Cheltuieli judiciare. Onorarul aparatorului desemnat din oficiu. Cuantum. - Decizie nr. 283 din data de 30.04.2009
Asistenta juridica obligatorie a inculpatului in cursul judecatii. Omisiunea de a desemna un aparator din oficiu pentru inculpat. Consecinte. - Decizie nr. 305 din data de 08.04.2004
APEL.ADMITEREA APELULUI PROMOVAT DE RECLAMANT SI RETINEREA CAUZEI SPRE REJUDECARE. DECLARAREA APELULUI DE CATRE UN ALT PARTICIPANT LA PESTE 2 ANI DE LA ADMITEREA APELULUI EXERCITAT DE RECLAMANT. TARDIVITATE. - Decizie nr. 136 din data de 22.01.2006
L 302/2004 - Sentinta penala nr. 537 din data de 22.09.2011
Asistenta juridica internationala in materie penala. Revizuirea hotararii de condamnare pronuntata in strainatate si recunoscuta in Romania. Inadmisibilitate. - Sentinta penala nr. 227 din data de 18.09.2009
Incidenta dispozitiilor art.156 alin.2 C.pr.civ. Obligativitatea amanarii pronuntarii cand nu se acorda termen pentru imposibilitatea de prezentare a aparatorului ales, si cand in cauza s-a acordat un termen pentru lipsa de aparare. - Decizie nr. 1271R din data de 17.11.2008
Nelegala citare si nepronuntarea instantei asupra unei cereri de amanare pentru lipsa de aparare, incalcari ale dreptului la un proces echitabil - Decizie nr. 20 din data de 14.01.2008
Garantarea dreptului la aparare. - Decizie nr. 140 din data de 04.02.2008
Asistenta juridica obligatorie. Lipsa inculpatului aflat in stare de libertate. Omisiunea desemnarii unui aparator din oficiu. - Decizie nr. 181/r din data de 05.02.2003
Revendicsre imobiliara - Sentinta civila nr. 2688 din data de 28.03.2011
Incalcarea dreptului la aparare. Asistenta juridica obligatorie. Solutionarea cauzei in lipsa aparatorului ales al inculpatului. - Decizie nr. 110/AP din data de 03.04.2008
Inlocuirea pedepsei amenzii. Asistenta juridica obligatorie. - Decizie nr. 9/A din data de 04.01.2007
APEL.ADMITEREA APELULUI PROMOVAT DE RECLAMANT SI RETINEREA CAUZEI SPRE REJUDECARE. DECLARAREA APELULUI DE CATRE UN ALT PARTICIPANT LA PESTE 2 ANI DE LA ADMITEREA APELULUI EXERCITAT DE RECLAMANT. TARDIVITATE. - Decizie nr. 136 din data de 22.01.2006