InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

Prescriptia achizitiva. Conditia ca posesia sa fie utila

(Sentinta civila nr. din data de 22.09.2010 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Prescriptii | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria PatarlageleJ U D E C A T A,
Asupra actiunii civile de fata;
     Prin actiunea inregistrata sub nr.816/277/19.05.2009, reclamantul P.C. a chemat in judecata pe parata Orasul Patarlagele - prin primar, solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa constate dreptul sau de proprietate asupra terenului in suprafata de 1600 m.p. situat in intravilanul orasului Patarlagele, cu vecinatatile: la N - ***, la S - ***, la E - most. S.P., la V - most. B.M..
            In fapt, a sustinut reclamantul ca a cumparat imobilul casa de locuit situat in orasul Patarlagele, cu vecinatatile indicate in petitul cererii si de la acea data a folosit suprafata aferenta casei de locuit de 1600 m.p.
           A mai sustinut reclamantul ca terenul a fost imprejmuit cu garduri pe toate laturile si de la momentul cumpararii a detinut terenul in mod continuu, public, sub nume de proprietar, astfel incat apreciaza sunt indeplinite cerintele uzucapiunii de lunga durata.
            Prin intampinare, parata a invederat instantei ca sustinerile reclamantului in sensul ca acesta a detinut terenul in mod continuu, public si sub nume de proprietar nu corespund realitatii intrucat de-a lungul timpului au existat litigii in legatura cu acest teren.
            Prin cererea de interventie principala, intervenientul R.D. a solicitat admiterea cererii intrucat intervenientul si sora sa sunt adevaratii proprietari ai terenului in litigiu.
            Prin incheierea din 27.10.2009 instanta a admis in principiu cererea de interventie.
            La data de 12.03.2010, intervenientul R.D. a depus la dosar cerere prin care invedereaza instantei ca renunta la judecata.
            Instanta nu a luat act de cererea intervenientului intrucat acesta la fiecare termen de judecata a depus cate un memoriu, ceea ce denota ca de fapt nu renunta la cererea de interventie.
             In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri, a fost efectuata o expertiza tehnica judiciara specialitatea topografie avand obiectivele fixate prin incheierea din 08.12.2009 si au fost audiati martorii S.S., S.F. si P.A., propusi de reclamant.
            Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca actiunea este neintemeiata, avand in vedere urmatoarele:
            Prin contractul de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 1062/1983 reclamantul a cumparat un imobil casa de locuit dobandind nuda proprietate, iar suprafata de 150 m.p. a trecut in proprietatea statului, in baza art. 30 din  legea nr.58/1974.
            Fiind audiati martorii, acestia au declarat ca din anul 1975 reclamantul stapaneste un teren pe care este  edificat o casa de locuit.
            Au mai sustinut martorii ca terenul in litigiu se invecineaza cu terenul intervenientilor si dintotdeauna au fost discutii, litigii si neintelegeri in ceea ce priveste acest teren.
           Raportul de expertiza tehnica judiciara specialitatea topografie - cadastru a identificat terenul in litigiu care pe latura sudica se invecineaza cu terenul stapanit de catre intervenient si sora sa, fiind plauzibile sustinerile martorilor referitoare la neintelegerile dintre reclamant si intervenient cu privire la teren.
           Uzucapiunea este un mod originar de dobandire a proprietatii asupra unui bun imobil ca efect al exercitarii posesiunii utile asupra acelui bun in intervalul de timp determinat de lege.
            Pentru dobandirea dreptului de proprietate imobiliara prin uzucapiunea de 30 ani, astfel cum este reglementata prin art.1890 cod civil este necesar sa fie indeplinite cumulativ doua conditii si anume posesia propriu-zisa sa fie utila, adica neviciata si sa fie exercitata neintrerupt timp de 30 de ani.
            In acest sens, prin art. 1846 cod civil se prevede ca "orice prescriptie este fondata pe faptul posesiunii", posesiunea fiind "detinerea unui lucru sau folosirea de un drept exercitata_de noi insine sau de altul in numele nostru", iar potrivit art. 1847 cod civil pentru "ca sa prescrie se cere o posesie continua, neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar".
           Instanta analizand depozitiile martorilor constata ca posesiunea exercitata de catre reclamant nu a fost utila intrucat potrivit art.1851 cod civil posesia este tulburata cand este conservata prin acte de violenta (fizica sau psihica) in contra sau din partea adversarului.
           In aceasta situatie, instanta vazand dispozitiile art. 1169 cod civil, potrivit carora "cel ce face o propunere inainte judecatii trebuie sa o dovedeasca", urmeaza sa respinga cererea ca neintemeiata.
           Instanta va lua act ca intervenientul renunta la cererea sa de interventie.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E:
      Respinge ca neintemeiata actiunea.
      Ia act ca intervenientii renunta la cererea de interventie.
      Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
      
2
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Prescriptii

Autoritate de lucru judecat .Inadmisibilitatea formularii plangerii penale pentru aceleasi fapte .Neintreruperea termenului de prescriptie a raspunderii penale - Decizie nr. 140 din data de 19.04.2010
Prescriptie. Stingerea dreptului de a pretinde creanta stabilita cu titlu de sulta. Radierea ipotecii. - Sentinta civila nr. 46/S din data de 07.02.2012
STINGEREA IPOTECII PRIN PRESCRIPTIE; EXCEPTIA PRESCRIPTIEI DREPTULUI LA ACTIUNE - Decizie nr. 40/Ap din data de 12.02.2009
Prescrip?ia ac?iunii in raspunderea membrilor organului de conducere in contextul art.139 din Legea nr.85/2006. - Decizie nr. 291 din data de 10.06.2014
Prescriptie. Legea aplicabila. - Decizie nr. 1086 din data de 10.06.2013
Aplicarea legii civile in timp. Prescriptia dreptului la actiune. Analizarea exceptiei in raport de legea sub imperiul careia s-a nascut. - Decizie nr. 70 din data de 29.11.2012
Legea nr. 247/2005: Prescriptia dreptului la actiune - Decizie nr. 66/A din data de 28.03.2008
Contencios administrativ fiscal. Termen de prescriptie - Decizie nr. 507 din data de 27.02.2006
Prescriptia executarii pedepselor - Decizie nr. 184 din data de 14.03.2006
SCHIMB DE FOLOSINTA TEREN. PRESCRIPTIE ACHIZITIVA - Decizie nr. 985 din data de 17.11.2004
prescriptie drept material - Sentinta civila nr. 4759 din data de 17.04.2009
Acordul de recunoastere a vinovatiei - Sentinta penala nr. **** din data de 08.12.2015
Prescriptie. Data la care se naste dreptul la prescriptie - Sentinta comerciala nr. 7703 din data de 24.05.2005
Decizia civila nr.400/A - Decizie nr. 400/A din data de 10.03.2006
Decizia civila nr.1405 - Decizie nr. 1405 din data de 31.08.2006
Obligatia de a face. Asigurarea platii de catre societatea privatizata a datoriilor catre autoritatea implicata in privatizare. Inceputul prescriptiei extinctive. - Sentinta comerciala nr. 13258 din data de 02.12.2004
Plangere impotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata (art. 278 ind.1 C.p.p.). Tardivitatea plangerii petentei in raport de prescrierea raspunderii penale a faptuitorilor. - Sentinta penala nr. 2701 din data de 08.12.2006
Prescriptia executarii sanctiunii contraventionale. Mijlocul procedural prin care poate fi invocata. - Sentinta civila nr. 2256 din data de 07.02.2006
Constatare a intervenirii prescriptiei executarii pedepsei amenzii penale - Sentinta penala nr. 12 din data de 11.01.2011
Constatare prescriptie - Sentinta penala nr. 14 din data de 11.01.2011