Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pogoanele

CIVIL.ACTIUNE IN PRETENTII.NETIMBRAREA UNUI CAPAT DE CERERE FORMULAT ULTERIOR INTRODUCERII CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA.APLICAREA DISPOZITIILOR ART. 35 ALIN. 6 DIN ORDINUL MINISTRULUI JUSTITIEI NR. 760/C/22.04.1999

(Sentinta civila nr. 1156/20.11.2008 din data de 11.03.2009 pronuntata de Judecatoria Pogoanele)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Pogoanele | Jurisprudenta Judecatoria Pogoanele            Prin sentinta civila nr.1156 din 20.11.2008 Judecatoria Pogoanele a admis in parte exceptia de netimbrare formulata de parat si a anulat capatul de cerere formulat de reclamanta privind obligarea paratului la plata sumei de 2500 de lei, reprezentand lucrari de remediere a constructiilor, ca netimbrat. In acelasi timp, a dispus continuarea judecatii cu privire la capetele de cerere formulate prin cererea introductiva de instanta.
      Instanta a retinut ca prin cererea de chemare in judecata reclamantul a solicitat obligarea paratului la plata sumei totale de 7.000 de lei, reprezentand 4.000 de lei - contravaloarea lucrarilor neexecutate sau prost executate si a materialelor sustrase, si 3.000 de lei - daune interese pentru neexecutarea in perioada stabilita a lucrarilor de constructii si reparatii. Pentru aceste pretentii, taxa de timbru a fost stabilita in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 146/1997, privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, la suma de 504 lei, care a fost achitata de catre parat.
Prin cererea depusa la dosarul cauzei prin serviciul registratura, la data de 03.11.2008, reclamantul a solicitat in plus fata de pretentiile din cererea de chemare in judecata, suma de 2.500 de lei, reprezentand contravaloarea lucrarilor de remediere solicitate de echipa de muncitori. Fata de aceste elemente noi intervenite care au determinat o valoare mai mare a pretentiilor solicitate de catre reclamant, la termenul din data de 06.11.2008, instanta a dispus citarea acestuia cu mentiunea de a achita o taxa de timbru in valoare de 206 lei corespunzatoare sumei de 2.500 de lei solicitata in plus fata de cuantumul pretentiilor initiale. Reclamantul nu s-a conformat acestei obligatii.
Fata de cele constatate, instanta retine ca potrivit art. 35 alin. 3 din Ordinul Ministrului justitiei nr. 760/C din 22 aprilie 1999, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, in cazul in care in cursul procesului apar elemente care determina o valoare mai mare a pretentiilor solicitate la momentul inregistrarii cererii de chemare in judecata, instanta ii va pune in vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecata, iar neindeplinirea acestei obligatii de plata pana la termenul stabilit se sanctioneaza, potrivit alin. 5 al art. 35 din actul normativ mentionat, cu anularea actiunii.
In acelasi timp, art. 35 alin. 6  din Ordinul Ministrului justitiei nr. 760/C din 22 aprilie 1999 prevede ca "daca, in momentul inregistrarii, actiunea sau cererea a fost taxata corespunzator obiectului initial, dar a fost modificata ulterior, ea nu va putea fi anulata integral, ci va trebui solutionata in limitele in care taxa judiciara de timbru a fost platita."
Avand in vedere aceste considerente, in temeiul prevederilor legale mentionate, instanta a admis in parte exceptia invocata, si a anulat capatul de cerere privind obligarea paratului la plata sumei de 2.500 de lei, reprezentand contravaloarea lucrarilor de remediere a constructiei, pretentii solicitate prin cererea depusa la dosarul cauzei la data de 03.11.2008.
In acelasi timp, fata de solutia pronuntata cu privire la exceptia invocata, instanta a dispus continuarea judecatii cu privire la pretentiile solicitate prin cererea introductiva de instanta.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011