Jurisprudenta Judecatoria Pogoanele


Spete afisate: de la 1 la 20 din 20 pronuntate de Judecatoria Pogoanele


Actiune in pretentii introdusa de asigurator.Raspunderea civila contractuala atrasa de nedepunerea la termen a primei de asigurare de catre agentul autorizat sa incheie contracte de asigurare
Sentinta civila nr. din data de 31.12.2009 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
Actiune in revendicare.Netemeinicie
Sentinta civila nr. din data de 31.12.2009 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
Investire cu formula executorie.Somatie necomunicata prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire
Sentinta civila nr. din data de 30.12.2009 | Domeniu: Executarea silita


Plangere contraventionala.Aplicarea principiului prezumtiei de nevinovatie

Sentinta civila nr. din data de 30.12.2009 | Domeniu: Chemare in judecata (actiuni, cereri)
Plangere contaventionala.Lipsa mentiunii privind data savarsirii faptei
Sentinta civila nr. din data de 30.12.2009 | Domeniu: Chemare in judecata (actiuni, cereri)
Litigiu funciar. Constatarea nulitatii absolute partiale a unui titlu de proprietate.Admisibilitatea actiunii.Respingerea exceptiilor privind prescriptia dreptului la actiune si inadmisibilitatii cererii
Sentinta civila nr. din data de 30.12.2009 | Domeniu: Fondul funciar
Cerere de revizuire a hotararii penale. Invocarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art.83 Cod penal. Inadmisibilitatea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale
Sentinta penala nr. din data de 30.12.2009 | Domeniu: Revizuire
Hotarare judecatoreasca care tine loc de act autentic de vanzare-cumparare.Admisibilitate.
Sentinta civila nr. din data de 30.12.2009 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
Cerere de liberare provizorie sub control judiciar.Netemeinicie.
Sentinta penala nr. din data de 30.12.2009 | Domeniu: Cereri


Infractiunea de distrugere prin incendiereprevazuta de art.217 alin.1 si 4 Cod Penal. Schimbarea incadrarii juridice a faptei in temeiul prevederilor art.334 C.Pr.P.Lipsa pericolului public

Sentinta penala nr. din data de 30.12.2009 | Domeniu: Infractiuni
CIVIL.ADMISIBILITATEA ACTIUNII IN EVACUARE FORMULATA DE PROPRIETARUL IMOBILULUI IMPOTRIVA PERSOANEI CARE IL OCUPA IN MOD ABUZIV. APLICABILITATEA PREVEDERILOR ART.480 COD CIVIL. NETEMEINICIA CERERII RECONVENTIONALE IN DESPAGUBIRE.
Sentinta civila nr. din data de 11.03.2009 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
CIVIL.ACTIUNE IN PRETENTII.NETIMBRAREA UNUI CAPAT DE CERERE FORMULAT ULTERIOR INTRODUCERII CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA.APLICAREA DISPOZITIILOR ART. 35 ALIN. 6 DIN ORDINUL MINISTRULUI JUSTITIEI NR. 760/C/22.04.1999
Sentinta civila nr. 1156/20.11.2008 din data de 11.03.2009 | Domeniu: Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.
PLANGERE CONTRAVENTIONALA. SANCTIUNE CONTRAVENTIONALA APLICATA DE UN ALT AGENT CONSTATATOR DECAT CEL PREVAZUT DE LEGE. APLICAREA DISPOZITIILOR ART. 15 ALIN. 1 DIN O.G. NR. 2/2001
Sentinta civila nr. 919/09.10.2008 din data de 11.03.2009 | Domeniu: Cereri
PLANGERE CONTRAVENTIONALA O.U.G. 195/2002 NEPURTAREA CENTURII DE SIGURANTA PREZUMTIA DE NEVINOVATIE SI FORTA PROBANTA A PROCESULUI - VERBAL
Decizie nr. 920 din data de 09.10.2008 | Domeniu: Cadastru. Intabulare
INFRACTIUNILE DE FURT CALIFICAT,FURT SI VIOLARE DE DOMICILIU AFLATE IN CONCURS REAL.RETINEREA STARII DE RECIDIVA PREVAZUTA DE ART.37 LIT.A COD PENAL SI INCIDENTA PREVEDERILOR ART.39 ALIN.1 COD PENAL.
Sentinta penala nr. 55 din data de 25.07.2007 | Domeniu: Furt
PARINTI DIVORTATI.CERERE FORMULATA DE PARINTELE CARUIA NU I S-A INCREDINTAT MINORUL DE A I SE INCUVIINTA LEGATURI PERSONALE CU ACESTA.MINOR AFLAT IN STRAINATATE.
Sentinta civila nr. 138/2008 din data de 15.02.2008 | Domeniu: Minori
CTIUNE CIVILA INTEMEIATA PE DISPOZITILE ART.5 ALIN.2 DIN TITLUL X AL LEGII NR.247/2005.ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE SAU DE INTRETINERE.VOINTA REALA A PARTILOR.
Sentinta civila nr. 629/2008 din data de 16.06.2008 | Domeniu: Fondul funciar


PLANGERE CONTRAVENTIONALA OUG 195/2007 NERESPECTAREA REGIMULUI VITEZEI DE CIRCULATIE PE DRUMURILE PUBLICE. APLICAREA NORMEI DE METROLOGIE LEGALA NR.O21-05

Sentinta civila nr. din data de 12.09.2007 | Domeniu: Despagubiri, penalitati
PLANGERE INTEMEIATA PE DISPOZITIILE ART.278 INDICE 1 COD PROCEDURA PENALA.TARDIVITATE.
Sentinta penala nr. din data de 07.03.2007 | Domeniu: Despagubiri, penalitati
OBLIGATIA DE A FACE.DESPAGUBIRI CIVILE
Sentinta civila nr. din data de 20.09.2006 | Domeniu: Despagubiri, penalitati

Spete afisate: de la 1 la 20 din 20 pronuntate de Judecatoria Pogoanele