InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pogoanele

Cerere de revizuire a hotararii penale. Invocarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art.83 Cod penal. Inadmisibilitatea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale

(Sentinta penala nr. din data de 30.12.2009 pronuntata de Judecatoria Pogoanele)

Domeniu Revizuire | Dosare Judecatoria Pogoanele | Jurisprudenta Judecatoria Pogoanele


                          In dosarul penal nr.731/282/2009 instanta a fost investita de revizuientul M.S. care a solicitat revizuire sentintei penale definitive nr.33 din 27.02.2008 pronuntata de Judecatoria Pogoanele in dosarul nr.1324/282/2007.
                           In timpul judecatii revizuientul a invocat exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.83 cod penal invederand ca prin sentinta penala de condamnare,in mod gresit s-a dispus revocarea suspendarii conditionate a executarii unei pedepse anterioare la care a fost condamnat in timpul minoritatii intrucat acest text de lege nu este incident in situatia unui minor.
                           Instanta a retinut ca potrivit prevederilor art.29 alin.1 din Legea nr.47/1992 Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor invocate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unor legi sau ordonante ori a unor dispozitii dintr-o lege sau ordonanta in vigoare, care are legatura cu solutionarea cauzei in orice faza a litigiului si oricare ar fi obiectul acesteia.
                             In cauza dedusa judecatii instanta a fost investita cu solutionarea unei cereri de revizuire a hotararii judecatoresti definitive de condamnare,cazurile de revizuire fiind expres si limitativ prevazute de art.394 alin.1 cod procedura penala.
                             Invocarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.83 cod penal intr-un proces de revizuire a hotararii judecatoresti  prin care revizuientul a fost  condamnat,iar in baza art.83 cod penal s-a dispus revocarea suspendarii conditionate a executarii unei pedepse anterioare aplicata pentru o infractiune savarsita in timpul minoritatii,apare ca inadmisibila intrucat nu are nici o legatura cu solutionarea acestei cereri,in sensul dispozitiilor art.29 alin.1 din Legea nr.47/1992.
                              Raportul cu solutionarea cauzei priveste incidenta dispozitiei legale a carei neconstitutionalitate se cere a fi constatata in privinta solutiei ce se va pronunta asupra pretentiei deduse judecatii,adica a obiectului procesului civil sau penal aflat pe rolul instantei,textul de lege contestat trebuind sa fie determinant in judecarea si solutionarea cauzei.
                              Ori,asa dupa cum am aratat deja,o atare conditie nu este indeplinita,raportandu-ne la dispozitiile art.394 alin.1 cod procedura penal,astfel ca s-a respins ca inadmisibila cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. 
                                Hotararea instantei a ramas definitiva prin respingerea recursului.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revizuire

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Revizuire - Sentinta penala nr. 454 din data de 15.11.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. SP376/2007 din data de 31.03.2009
Exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire - Decizie nr. 985 din data de 18.12.2012
Conditii de admisibilitate - Decizie nr. 904 din data de 15.11.2012
Inadmisibilitatea cererii de revizuire a hotararilor pronuntate in baza art 278 ind 1 C.p.p. - Decizie nr. 132 din data de 19.04.2010
Revizuire - Sentinta civila nr. 325 din data de 28.03.2011
Revizuire - Decizie nr. 341 din data de 14.05.2009
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
Cererea de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 394 lit. a Cod procedura penala este nefondata atunci cand revizuentul nu urmareste sa dovedeasca cu imprejurarea necunoscuta de instanta la solutionarea cauzei, netemeinicia hotararii de condamnare a - Decizie nr. 127/Ap din data de 29.10.2013
Incidenta art. 3201 Cod procedura penala astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 121/2011 nu poate fi invocata, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pe calea unei cai de atac extraordinare, in speta revizuirea - Decizie nr. 624/R din data de 04.07.2013
Conflict negativ de competenta - Sentinta penala nr. 7/F din data de 13.02.2006
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Revizuire. Inscris nou. Conditii. - Decizie nr. 361 din data de 08.03.2017
Cerere de revizuire respinsa. Neaplicarea cauzei CJUE C-201/14, Smaranda Bara si altii in litigiile avand ca obiect anularea deciziilor de impunere emise de CJAS privind plata contributiilor sociale de sanatate - Decizie nr. 3325 din data de 09.11.2015
Potrivit practicii judiciare create in temeiul art.322 alin.1 pct.7 din vechiul Cod de procedura civila, ale carui prevederi sunt reluate in actualul art.509 alin.1 pct.8 din Noul Cod de procedura civila, revizuirea pentru contrarietate de hotarari poate - Decizie nr. 381 din data de 24.09.2015
Instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire in prima instanta, in legatura cu infractiuni pentru care a intervenit o modificare de competenta. - Decizie nr. 539/A din data de 17.07.2014
Cererea de revizuire admisibila in baza dispozitiilor art.322 al.1 din Codul de procedura civila si art.21 al.2 din Legea contenciosului administrativ. Obligarea paratelor la plata catre reclamant a dobanzii legale stabilita de art.124 din Codul de proced - Decizie nr. 10616 din data de 23.10.2013
Revizuire. Hotarari ce pot face obiect al unei revizuiri. Notiunea de „inscrisuri noi doveditoare”. - Decizie nr. 405 din data de 06.09.2012