InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Revizuire. Inscris nou. Conditii.

(Decizie nr. 361 din data de 08.03.2017 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Revizuire | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Revizuire. Inscris nou. Conditii.

- Codul de procedura civila: art. 509 punct 5.

Pentru a se putea invoca ipoteza prevazuta de aceasta dispozitie legala si a se admite cererea de revizuire, trebuie intrunite cumulativ urmatoarele conditii: partea interesata sa se bazeze pe un inscris nou, care nu a fost folosit in procesul in care s-a pronuntat hotararea atacata; inscrisul invocat sa fi existat la data cand a fost pronuntata hotararea ce se cere a fi revizuita; inscrisul sa nu fi putut fi produs in procesul in care s-a pronuntat hotararea atacata fie pentru ca a fost retinut de partea potrivnica, fie dintr-o imprejurare mai presus de vointa partii; inscrisul invocat pentru revizuire sa fie determinant, in sensul ca daca ar fi fost cunoscut de instanta cu ocazia judecarii pricinii solutia ar fi putut fi alta decat cea pronuntata.

Sectia I Civila - Decizia civila nr. 361/08  martie 2017.

Prin cererea de revizuire inregistrata la data aceasta instanta sub dosar nr. …/…/2017 revizuientul  D.V. a solicitat in contradictoriu cu intimata SNT FM„CFR M.”, anularea Deciziei civile nr…/2016 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia, iar urmare a rejudecarii apelului, pe fondul cauzei, respingerea apelului declarat de SNTFM „CFR M.” cu consecinta mentinerii ca legala si temeinica a sentintei primei instante.
In motivarea cererii de revizuire  revizuientul sustine ca in pronuntarea acestei decizii, instanta de apel a avut in vedere sustinerile apelantei-raportat la faptul ca aceasta nu ar detine acte de personal in arhiva, pentru perioada care a fost in discutie in actiunea reclamantului.
Intr-un alt dosar aflat pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia vizand acelasi obiect (dosar nr…/…/2015-decizia nr…/2016) a fost respins apelul  SNTFM „CFR M.”, ramanand definitiva sentinta primei instante, prin care apelanta a fost obligata a elibera o adeverinta, vizand veniturile brute realizate de acel coleg al reclamantului. Urmare a ramanerii definitive, apelanta, desi sustinea ca nu detine acte, a eliberat acestui coleg adeverinta solicitata, inclusiv aferent perioadelor pentru care in cauza sa cat si in cauza celuilalt coleg, sustine ca nu detine acte justificative.
Astfel, cum rezulta din acest inscris nou aparut, respectiv adeverinta nr. …/…/18.01.2017-pe care o anexeaza in copie-in realitate apelanta detine prin intermediul structurilor subordonate ierarhic, acte suficiente pentru a putea executa obligatia legala de a elibera adeverinta solicitata.
Subliniaza ca in situatia in care in timpul judecarii apelului, instanta avea cunostinta de existenta actelor in arhiva apelantei si implicit de faptul ca sustinerile acesteia sunt false-hotararea ce ar fi fost pronuntata era una de respingere a apelului.
In sensul admiterii prezentei revizuiri invoca jurisprudenta CEDO, in care se retine constant ca revizuirea unei hotarari irevocabile poate interveni numai pentru un „defect fundamental” care a devenit cunoscut numai dupa terminarea procesului /cauza Popescu Stanca contra Romaniei). CEDO a apreciat ca reprezinta un defect fundamental care justifica revizuirea unei hotarari intrata in puterea lucrului judecat „circumstantele nou descoperite” care au legatura cu cazul, nu fusese dezvaluite judecatorului, devenind cunoscute numai dupa terminarea procesului-situatie ce se circumscrie exact cu situatia de fapt prezentata de revizuient.
Daca, prin ipoteza, instanta de apel respingea sustinerile vizand lipsa arhivei, cu consecinta respingerii apelului, la acest moment apelanta, pentru ca detine actele necesare, ar fi eliberat deja adeverinta in cauza, astfel cum s-a intamplat in cazul colegului sau.
Fata de aceasta situatie de fapt, revizuientul sustine ca se justifica rejudecarea apelului raportat la faptul ca apelanta, cu rea credinta a indus in eroare instanta, sustinand in mod fals ca nu detine acte.
Precizeaza ca urmare acestei injuste situatii, este lipsit de drepturile recunoscute de legiuitor-sens in care, in scopul aplicarii echitabile a dispozitiilor legale si al respectarii dreptului la aparare instituit si garantat de lege fiecarei persoane, solicita admiterea in principiu a prezentei cereri de revizuire, cu consecinta rejudecarii in fond a apelului avand in vedere si inscrisul nou prezentat.
In drept cererea de revizuire este fundamentata pe art.509 punct 5 Cod pr. civila.
Intimata SNTFM „CFR M.„ SA a depus intampinare prin care solicita respingerea ca inadmisibila a cererii de revizuire de fata, precizand ca revizuientul nu a fost niciodata angajatul sau, ca adeverinta prezentata ca inscris nou a fost eliberata urmare executarii silite a deciziei civile nr…/2016 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia si ca in vederea intocmirii acesteia a fost nevoita sa solicite informatii de la o alta societate pe raza teritoriala a careia se afla la vremea respectiva SNTFR - Depoul T. si anume CNCF „CFR” SA- Suc. Regionala C.F. R. C., care i-a transmis cu adresa nr…/…/09.05.2016 informatiile avute in vedere la eliberarea adeverintei. Deci, cu rea credinta  revizuientul  afirma ca societatea detine acte suficiente pentru a putea executa obligatia de a elibera adeverinta solicitata, deoarece in adeverinta invocata pentru perioada 22.04.1979-31.10.1997 a avut in vedere exclusiv adresa aratata emisa de o alta entitate juridica.
In drept art. 513 alin.2 si urm. Cod pr. civ., Legea nr.82/1991 si OMFP nr.2634/2015.
           CURTEA, analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma dispozitiilor legale incidente retine urmatoarele:
           Revizuirea constituie o cale extraordinara de atac de retractare a unei hotarari judecatoresti definitive care se vadeste a fi gresita in raport cu unele imprejurari de fapt survenite dupa pronuntarea acesteia, motiv pentru care constituie un remediu procesual numai in cazurile strict determinate de lege. 
        Fiind o cale de retractare si nu de „cenzura judiciara”, revizuirea nu poate fi exercitata pentru alte motive decat cele prevazute de lege, fiind inadmisibila repunerea in discutie a unor probleme de fond ce au fost solutionate printr-o decizie definitiva.
        Potrivit art.509 punct 5 din Noul Cod de procedura civila, revizuirea unei hotarari pronuntate asupra fondului sau care evoca fondul poate fi ceruta daca, dupa darea hotararii, s-au descoperit inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor.
        Rezulta ca pentru a se putea invoca ipoteza prevazuta de aceasta dispozitie legala si a se admite cererea de revizuire, trebuie intrunite cumulativ urmatoarele conditii: partea interesata sa se bazeze pe un inscris nou, care nu a fost folosit in procesul in care s-a pronuntat hotararea atacata; inscrisul invocat sa fi existat la data cand a fost pronuntata hotararea ce se cere a fi revizuita; inscrisul sa nu fi putut fi produs in procesul in care s-a pronuntat hotararea atacata fie pentru ca a fost retinut de partea potrivnica, fie dintr-o imprejurare mai presus de vointa partii; inscrisul invocat pentru revizuire sa fie determinant, in sensul ca daca ar fi fost cunoscut de instanta cu ocazia judecarii pricinii solutia ar fi putut fi alta decat cea pronuntata.
             Fiind vorba despre conditii cumulative de admisibilitate a revizuirii, neindeplinirea chiar si numai a uneia dintre acestea are drept consecinta respingerea cererii de revizuire, ca inadmisibila.
In cauza, adeverinta nr…/…/18.01.2017 la care face referire revizuientul, nu intruneste aceste cerinte, nefiind un inscris retinut de partea potrivnica, ci este un inscris emis de intimata in executarea unei obligatii statuate printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila si nefiind determinant in darea solutiei date de instanta de apel, atata vreme cat vizeaza o alta persoana decat reclamantul.
Ceea ce reclama de fapt revizuientul  prin cererea de fata este pronuntarea unei solutii diferite intr-o cauza similara, or aceasta imprejurare constituie mai degraba un aspect de practica neunitara si nici de cum de admisibilitate a unei cereri de revizuire fundamentata pe un inscris emis in executarea unei alte hotarari judecatoresti.
            In acest context, trebuie reamintit ca instanta de contencios european a drepturilor omului a statuat, in mod constant, in jurisprudenta sa, ca revizuirea, cale extraordinara de atac de retractare, nu se poate transforma intr-un apel/recurs deghizat, prin care sa se tinda la obtinerea unei rejudecari a cauzei, pentru ca, in sens contrar, s-ar aduce atingere prezumtiei de validitate de care trebuie sa se bucure hotararile judecatoresti irevocabile si principiului securitatii raporturilor juridice (Cauza Mitrea contra Romaniei, Hotararea din 29 iulie 2008).
           In cauzele Mitrea contra Romaniei (nr. 26105/03/2008) si Stanca Popescu contra Romaniei (nr. 8727/03/2009), curtea europeana statueaza ca in lipsa unei circumstante substantiale si imperative, de natura sa justifice redeschiderea procesului judecat irevocabil, admiterea unei contestatii in anulare sau a unei revizuiri, constituie o incalcare a principiului securitatii raporturilor juridice si, prin aceasta, o incalcare a dreptului la un proces echitabil in sensul art. 6 § 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
Deci, contra celor sustinute de revizuient situatia de fata nu se circumscrie normei legale invocate si este conforma jurisprudentei in materie.
            Fata de cele ce preced, Curtea, in temeiul art.513 Cod de procedura civila va respinge ca neintemeiata cererea de revizuire de fata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revizuire

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017