Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pogoanele

CTIUNE CIVILA INTEMEIATA PE DISPOZITILE ART.5 ALIN.2 DIN TITLUL X AL LEGII NR.247/2005.ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE SAU DE INTRETINERE.VOINTA REALA A PARTILOR.

(Sentinta civila nr. 629/2008 din data de 16.06.2008 pronuntata de Judecatoria Pogoanele)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Pogoanele | Jurisprudenta Judecatoria Pogoanele

JUDECATORIA POGOANELE
SENTINTA CIVILA NR.629/16.06.2008

ACTIUNE CIVILA INTEMEIATA PE DISPOZITILE ART.5 ALIN.2 DIN TITLUL X AL LEGII NR.247/2005.ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE SAU DE INTRETINERE.VOINTA REALA A PARTILOR.                  Prin actiunea civila promovata reclamantii A.M.si A.M.au chemat in judecata pe paratii V.N.si V.M.solicitand ca,in temeiul prevederilor art.5 alin.2 din titlul X al Legii nr.247/2005 sa pronunte o hotarare judecatoreasca care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare pentru imobilul casa de locuit si teren ce a facut obiectul unui antecontract de vanzare-cumparare,cu motivarea ca antecontractul s-a incheiat la data de 20.02.2008,ca au platit pretul de 1.500 lei iar pentru diferenta de 3.500 lei s-au obligat sa-i intretina pe parati pe tot parcursul vietii si ca, desi prin clauza inserata in actul incheiat s-au obligat ca in termen de 30 de zile sa incheie actul autentic,paratii nu s-au conformat.
                  Paratii legal citati cu mentiunile personal la interogatoriu si sa depuna intampinare,nu s-au infatisat si nu s-au conformat,imprejurare apreciata de instanta ca o recunoastere deplina a pretentiilor formulate de reclamanti,in sensul prevederilor art.225 cod procedura civila.
                   Analizand actiunea dedusa judecatii in raport de probele administrate si de dispozitiile legale incidente in cauza instanta a retinut ca la data de 20.02.2008 partile in proces au incheiat un act sub semnatura privata din care reiese ca reclamantii au cumparat de la parati o casa cu terenul aferent evaluate la 5.000 lei,ca au platit drept pret suma de 1.500 lei si ca pentru restul de 3.500 lei s-au obligat sa le asigure intretinerea pe tot timpul vietii,asigurandu-le cele necesare unui trai decent si medicamente in caz de boala,iar dupa moarte sa le faca cele crestinesti conform datinilor.
                   Asa fiind ,fara a incalca principiul disponibilitatii partilor din procesul civil,instanta este obligata sa stabileasca natura juridica a contractului dintre parti,respectiv daca actul incheiat poate fi calificat ca un antecontract de vanzare-cumparare ,de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere sau de intretinere.
                    Problema calificarii naturii juridice a contractului este deosebit de importanta atunci cand se pune problema neexecutarii obligatiei de intretinere dar si atunci cand se ridica problema interpretarii clauzelor din contract-in cel de intretinere clauzele se interpreteaza,potrivit regulilor generale,in favoarea debitorului,in cel de vanzare-cumparare se interpreteaza in contra vanzatorului.
                      In cauza dedusa judecatii,intrucat proportia dintre pretul in bani(1.500 lei) si valoarea prestatiei in natura(3.500 lei)este in favoarea celei din urma,contractul incheiat intre parti este un contract de intretinere.
                         Instanta mai retine ca potrivit prev.art.2 alin.1 din titlul X al Legii nr.247/2005,terenurile cu sau fara constructii,situate in intravilan sau extravilan,indiferent de destinatia sau de intinderea lor,pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii,incheiate in forma autentica,sub sanctiunea nulitatii absolute si ca drept urmare actul incheiat intre partile cauzei este nul de drept ca si contract de intretinere,fiind intocmit cu nerespectarea cerintei formei autentice prevazuta de lege"ad validitatem"..
                          Cu toate acestea,este indiscutabil ca,din punct de vedere obiectiv,actul lovit de nulitate cuprinde toate elementele unei promisiuni sinalagmatice de intrainare(consimtamant,capacitate,obiect,cauza),iar in plan subiectiv o asemenea promisiune corespunde unui rezultat economic analog celui voit de parti si exprimat prin actul nul.
                            Asa dupa cum s-a retinut paratii nu s-au aparat si nu s-au infatisat la interogatoriu pentru a dovedi ca si-au indeplinit obligatia de a face inserata in antecontractul incheiat.
                             In raport de cele ce preced instanta a admis actiunea ca intemeiata si a perfectat cu titlu de intretinere instrainarea imobilului in litigiu,sentinta tinand loc de act autentic de instrainare.
                             In temeiul prevederilor art.77/1 alin.6 din codul fiscal s-a dispus ca o copie a sentintei sa fie trimisa administratiei financiare competente teritorial in vederea calcularii si incasarii impozitului pe tranzactia imobiliara.
                             Sentinta a ramas irevocabila prin nerecurare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010