InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pogoanele

Litigiu funciar. Constatarea nulitatii absolute partiale a unui titlu de proprietate.Admisibilitatea actiunii.Respingerea exceptiilor privind prescriptia dreptului la actiune si inadmisibilitatii cererii

(Sentinta civila nr. din data de 30.12.2009 pronuntata de Judecatoria Pogoanele)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Pogoanele | Jurisprudenta Judecatoria Pogoanele


                            In cauza civila cu nr.1578/282/2008 reclamanta N.M.a chemat in judecata,in calitate de parati, Comisiile locala Glodeanu Silistea si judeteana Buzau,M.S.,D.V.si D.Z. solicitand constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate emis pe numele mostenitorilor defunctei D.S.cu motivarea ca in realitate era singura indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate in calitate de mostenitor testamentar.
                           Potrivit prevederilor art.8 alin.(3) din Legea nr.18/1991,cu modificarile si completarile ulterioare,reconstituirea dreptului de proprietate se face la cerere.
                           Pe baza probatoriului administrat in cauza instanta a retinut ca numai reclamanta a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate in calitatea sa de mostenitor testamentar al defunctei autoare,in evidentele Comisiei locale nefiind inregistrate atare cereri formulate de catre parate.
                            Totodata,potrivit prevederilor art.13 alin.(1) din aceiasi lege calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoresti ori,in lipsa acestora,prin orice probe,iar potrivit alin.(2) mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate,intrucat terenurile nu s-au gasit in circuitul civil,sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine prin cererea pe care o fac comisiei.
                             Cum in cauza de fata celelalte mostenitoare ale defunctei nu au formulat atare cereri nu erau indreptatite la reconstituirea dreptului de proprietate.
                              Potrivit prevederilor art.III alin.(1)lit.a din Legea nr.169/1997, de modificare si completare a Legii nr.18/1991,sunt lovite de nulitate absoluta actele de reconstituire in favoarea persoanelor care nu erau indreptatite,potrivit legii,la astfel de reconstituiri.
                              Asa fiind,cum actiunea reclamantei s-a dovedit intemeiata instanta o admite si pe cale de consecinta va constata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate incriminat in sensul inlaturarii din acesta a paratelor.
                              Parata M.S.a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune al reclamantei,exceptie respinsa de instanta pe considerentul ca potrivit prevederilor art.2 din Decretul nr.167/1958 nulitatea unui act juridic poate fi invocata oricand,fie pe cale de actiune,fie pe cale de exceptie iar in speta de fata este evident vorba de o nulitate absoluta a actului,prevazuta expres de art.III din Legea nr.169/1997 si nu de o nulitate relativa.
                              De asemenea,aceiasi parata a invocat si exceptia inadmisibilitatii actiunii motivat de imprejurarea ca reclamanta nu si-a valorificat dreptul de mostenitor testamentar in termenul de prescriptie de 6 luni prevazut de art.700 cod civil.
                               Si aceasta exceptie a fost respinsa intrucat chiar daca motivele invocate s-ar fi dovedit intemeiate nu ar fi putut conduce la respingerea ca inadmisibila a actiunii.
                                Inadmisibilitatea nu presupune altceva decat contestarea dreptului reclamantului de a sesiza instanta de judecata ori,in speta reclamanta a investit instanta cu o actiune in constatarea nulitatii unui act juridic,solutia neputand fi alta decat cea a admiterii sau a respingerii ca neintemeiata iar nu ca inadmisibila.
                                In mod evident reclamanta nu si-a putut exercita dreptul de optiune succesorala in calitate de mostenitoare a defunctei autoare,decedata la data de 2.09.1980,intrucat la acea data terenul ce a facut obiectul gratificarii nu se afla in circuitul civil.
                                Hotararea a devenit irevocabila prin respingerea recursului declarat de parata M.S.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010