InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pogoanele

Plangere contaventionala.Lipsa mentiunii privind data savarsirii faptei

(Sentinta civila nr. din data de 30.12.2009 pronuntata de Judecatoria Pogoanele)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Pogoanele | Jurisprudenta Judecatoria Pogoanele

     Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante cu nr. 121/282/2009 din data de 22.01.2009, petenta S.C. P. S.A. a solicitat anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. 8, intocmit de un agent constatator din cadrul Consiliului judetean Buzau.
     In cuprinsul procesului-verbal, s-a retinut in sarcina petentei faptul ca Sonda de forare 206 Bragareasa, cu certificatul de urbanism nr. 166/31.10.2007, a fost realizata si data in exploatare fara autorizatie de constructie, iar in momentul verificarii, nu mai exista nici o persoana, deoarece sonda functiona.
     In ceea ce priveste legalitatea procesului-verbal contestat, instanta a constatat ca acesta nu a fost intocmit cu respectarea tuturor conditiilor de forma prevazute de art. 16 si 17 din O.G. nr. 2/2001.
     Astfel, potrivit art. 16 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu, printre alte mentiuni, data savarsirii contraventiei, iar in conformitate cu prevederile art. 17 din acelasi act normativ, lipsa mentiunii privind data savarsirii faptei atrage nulitatea procesului verbal.
     Din cuprinsul procesului-verbal contestat reiese faptul ca la momentul constatarii contraventiei, lucrarea fusese realizata si data in exploatare fara autorizatie de constructie, iar in momentul verificarii, nu mai exista nici o persoana, deoarece sonda functiona.
     Potrivit Deciziei nr. 7/20.11.2000, publicata in Monitorul Oficial nr. 84/19.02.2001, pronuntata de fosta Curte Suprema de Justitie - Sectiile Unite, intr-un recurs in interesul legii, "in cazul constructiilor in curs de finalizare, data savarsirii contraventiei este data constatarii acesteia, iar in cazul constructiilor finalizate, data savarsirii contraventiei este data finalizarii acesteia". 
     Prin urmare, agentul constatator, avand in vedere ca a mentionat in procesul-verbal faptul ca la data constatarii contraventiei lucrarea fusese finalizata, avea obligatia de a face cercetari pentru a afla data terminarii acestei lucrari, aceasta fiind si data savarsirii contraventiei, potrivit deciziei mentionate mai sus. Mentionarea datei comiterii faptei contraventionale, care nu este acelasi lucru cu data intocmirii procesului-verbal (aceasta din urma fiind mentionata in cuprinsul procesului-verbal, respectiv 23.12.2008), este importanta pentru calcularea termenului de prescriptie a aplicarii sanctiunii contraventionale. Prin urmare, exista obligativitatea mentionarii separate a celor doua date. Chiar daca, prin ipoteza, data savarsirii contraventiei (care este in speta data finalizarii constructiei), era identica cu data constatarii ei, iar mentionarea unei singure date in procesul-verbal era suficienta, totusi ar fi fost necesar sa se poata deduce macar din cuprinsul procesului-verbal ca fapta a fost savarsita (adica lucrarea de constructie a fost finalizata) la data constatarii ei, lucru care nu s-a realizat in speta.
     Fata de considerentele aratate, in temeiul dispozitiilor art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, apreciind  ca neindicarea datei savarsirii contraventiei atrage  nulitatea procesului-verbal, nulitate care face de prisos cercetarea procesului-verbal sub aspectul temeiniciei, instanta a admis plangerea si a anulat procesul-verbal de contraventie.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011