InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pogoanele

OBLIGATIA DE A FACE.DESPAGUBIRI CIVILE

(Sentinta civila nr. din data de 20.09.2006 pronuntata de Judecatoria Pogoanele)

Domeniu Despagubiri, penalitati | Dosare Judecatoria Pogoanele | Jurisprudenta Judecatoria Pogoanele

JUDECATORIA POGOANELE
DOSA NR.474/282/2006

                                OBLIGATIA DE A FACE.DESPAGUBIRI CIVILE

                 
                 Prin sentinta civila nr.529 din 20.09.2006 instanta a admis in parte actiunea reclamantului,respectiv a respins capatul prim de cerere privind obligarea paratului sa ridice constructiile si plantatiile fixate la sol pe terenul in suprafata de 1800 mp proprietatea sa si a admis in parte al doilea capat de cerere obligandu-l pe parat la plata sumei de 1442 lei cu titlu de despagubiri civile pentru daune materiale.De asemenea,s-a respins ca neintemeiata cererea paratului de sanctionare a reclamantului in temeiul prevederilor art.108 indice 1 cod procedura civila.
                   Instanta a retinut ,pe baza actelor doveditoare depuse la dosar,ca reclamantul este proprietarul unei suprafete de 18oo mp teren intravilan,ca acest teren a fost detinut,anterior aplicarii prevederilor Legii nr.18/1991 de catre parat si ca cel din urma a edificat pe teren anumite constructii si a infiintat o plantatie de vita de vie.
                    Reclamantul a cerut obligarea paratului la ridicarea constructiilor si a plantatiilor,precum si autorizarea sa de a le ridica,pe cheltuiala acestuia,capat de cerere respins de instanta ca neintemeiat.Instanta a retinut ca paratul a avut un titlu legal de folosinta,ca reclamantul a dobandit proprietatea asupra terenului dupa anul 1990,in baza Legii nr.18/1991 si ca plantatia de vie si constructiile au fost infiintata/edificate in perioada in care trenul i-a fost atribuit drept lot in folosinta de fosta cooperativa agricola de productie,drept urmare fiind facute cu buna credinta.
                   Plantatia de vie,gardul si sopronul fiind incorporate in sol,ele revin reclamantului,proprietar al terenului,conform prevederilor art.488 si 489 cod civil.
                   Cererea formulata de reclamant este contrara dispozitiilor legale cuprinse in art.494 alin.3 cod civil,potrivit carora proprietarul terenului nu va putea cere ridicarea constructiilor si plantatiilor ridicate de catre o a treia persoana cu buna credinta.
                    In acest caz, proprietarul este obligat a inapoia valoarea materialelor si pretul muncii,sau de a plati o suma de bani reprezentand echivalentul cresterii de valoare a fondului.
                    Cel de al doilea capat de cerere este intemeiat in parte,din raportul de expertiza intocmit in cauza rezultand ca valoarea productiei pe care reclamantul o putea realiza de pe terenul in litigiu este de 1442 lei si drept urmare paratul este obligat la plata sumei de bani,retinandu-se ca potrivit prevederilor art.485 cod civil,posesorul nu castiga proprietatea fructelor decat daca poseda cu buna credinta,ori in cauza de fata reclamantul a dovedit ca detin proprietatea terenului inca din anul 1996 si ca prin sentinta civila nr.10784 din 31.10.2001  Judecatoriei Buzau a fost respinsa ca neintemeiata actiunea exercitata de parat in ceea cer priveste anularea partiala a titlului de proprietate nr.15601/42 din 28.05.1996 emis pe numele reclamantului.
                      Dreptul de proprietate presupune prerogativa fructus prevazuta de art.483 cod civil,ceea ce inseamna ca proprietarul bunului,in speta reclamantul,este indrituit sa retina pentru sine fructele produse de acesta,ori,in cauza,contravaloarea acestora.
                       S-a respins ca neintemeiata cererea paratului de sanctionare a reclamantului in temeiul prevederilor art.108 indice 1 cod procedura civila,intrucat fata de cele de mai sus nu se poate retine ca acesta a formulat cu rea credinta cererea de chemare in judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Despagubiri, penalitati

DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
Despagubiri din asigurare de raspundere in cazul accidentelor de circulatie. Subrogatie. Neaplicarea solidaritatii. - Decizie nr. speta 5 din data de 08.01.2008
Repararea pagubei materiale sau a daunei morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii dreptului de libertate in mod nelegal (art.504-507 Cod proc. penala). Data de la care incepe sa curga termenul de exercitare a actiunii p... - Sentinta civila nr. speta 2 din data de 04.01.2008
Despagubiri pentru lipsa de folosinta corelativ cu dreptul de retentie - Decizie nr. 88 din data de 05.03.2015
Folosinta teren agricol. Despagubiri acordate la valoarea corespunzatoare a folosului de tras - Decizie nr. 660 din data de 04.12.2014
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta comerciala nr. 1049 din data de 04.11.2014
Solicitare pe cale separata a cheltuielilor de judecata. Reducere onorar de avocat. - Decizie nr. 219 din data de 03.04.2014
Despagubiri solicitate in baza Legii 221 din 2009. Constatarea caracterului politic a deportarii - Sentinta civila nr. 240 din data de 07.03.2011
Despagubiri - Decizie nr. 60 din data de 28.01.2011
Despagubiri - Sentinta civila nr. 138 din data de 04.02.2011
Despagubiri solicitate in baza Legii 221/2009 reprezentand contravaloarea unor bunuri confiscate abuziv de regimul comunist, fara ca masura confiscarii sa aiba caracter politic. - Sentinta civila nr. 969 din data de 15.10.2010
Esalonarea platilor stabilite prin titlul executoriu. - Decizie nr. 152 din data de 04.03.2010
Despagubiri - Sentinta civila nr. 1 din data de 15.09.2008
Pretentii - Sentinta civila nr. 330 din data de 05.05.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 17 din data de 13.01.2010
Evacuare - Sentinta civila nr. 181 din data de 26.02.2009
Fonduri europene. Natura de acte administrative a proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare si consecintele ce decurg din aceasta cu privire la prezumtiile legale si sarcina probei. - Decizie nr. 658/R din data de 04.06.2015
Validarea de catre vicepresedintele A.N.R.P. a hotararii unei comisii judetene de aplicare a Legii nr. 9/1998. A.N.R.P. nu se poate apara invocand propria culpa in negasirea resurselor financiare efectuarii platii acestor despagubiri. - Decizie nr. 71/R din data de 16.01.2015
Art. 41 din Legea nr. 165/2013 interpretare notiunea de hotarare judecatoreasca prin care s-a stabilit cuantumul despagubirilor. - Decizie nr. 284/R din data de 03.03.2015
Competenta legala de luare a masurii alocarii unor judecatori de la alte sectii la constituirea completurilor de judecata ale unei sectii, in mod exceptional. Diferenta intre aceasta masura, pe de o parte si delegare/detasare/transfer, pe de alta parte. - Decizie nr. 2110/R din data de 19.09.2014