InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Despagubiri din asigurare de raspundere in cazul accidentelor de circulatie. Subrogatie. Neaplicarea solidaritatii.

(Decizie nr. speta 5 din data de 08.01.2008 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Despagubiri, penalitati | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

SPETA NR. 5

Despagubiri din asigurare de raspundere in cazul accidentelor de circulatie. Subrogatie. Neaplicarea solidaritatii.


Potrivit art.22 din Legea nr.136/1995, privind asigurarile si reasigurarile in Romania, in limitele despagubirii platite, asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului impotriva celui raspunzator de producerea pagubei, iar in caz ca acesta are o asigurare obligatorie de raspundere civila pentru accidente de autovehicule si impotriva asiguratorului de raspundere civila in limitele obligatiei acestuia conform art.54 din Legea nr.136/1995.
Citarea in proces a persoanei vinovate de producerea accidentului se face in mod obligatoriu in conformitate cu art.54 din Legea nr.136/1995 doar pentru opozabilitate, dar nu opereaza raspunderea solidara a acesteia cu asiguratorul sau pentru plata despagubirilor.

SECTIA CIVILA - DECIZIA CIVILA NR.71/R/2007


Prin sentinta civila nr.3715/2006 pronuntata de Judecatoria Petrosani s-a admis actiunea inaintata de reclamanta SC Asigurarea Romaneasca „ASIROM” SA Bucuresti impotriva paratilor SC „OMNIASIG” SA Bucuresti si F.L. si paratii au fost obligati in solidar sa plateasca reclamantei suma de 2.611,26 lei RON cu titlu de despagubiri si 1.262,82 lei RON cu titlu de dobanzi legale pe perioada 1.X.2002 – 31.03.2005. De asemenea au mai fost obligati si la plata sumei de 3.140,8 lei RON reprezentand cheltuieli de judecata.
In motivarea sentintei s-a aratat ca la 21.05.2002 paratul F.L. conducand un camion, proprietatea numitului O.A, pe DN 66 Km 151 – 180 in com.Crivadia si neadaptand viteza la starea drumului alunecos a intrat pe contrasens si a tamponat autoturismele Dacia 1310 si Cielo Daewoo care circulau regulamentar din sens opus. Urmare a coliziunii cele doua masini, Cielo si Dacia, au fost avariate, paratul recunoscandu-si vinovatia in producerea accidentului. In ce priveste autoturismul Cielo cu nr.de inmatriculare HD 03 MDD proprietatea numitei M.D, acesta era asigurat facultativ la societatea reclamanta, care a suportat costul reparatiilor ce s-au impus in suma de 2.621,16 lei RON.
Cat priveste autoutilitara camion Roman cu nr.de inmatriculare PJ 02 WPK condus paratul F.L. si avand ca proprietar pe O.A, aceasta era asigurata de raspundere civila obligatorie la parata SC „OMNIASIG” SA cu tichetul nr.5623259/10.03.2002 avand achitata prima de asigurare. S-a mai aratat ca reclamanta a solicitat paratei SC „OMNIASIG” SA plata sumei de 2.621,16 lei RON despagubiri din asigurare de raspundere, formulata pentru avarii, suportata de reclamanta pentru autoturismul Cielo iar parata a refuzat plata sumei catre reclamanta pe motiv ca proprietar al masinii conduse de F.L nu era acesta ci o alta persoana, iar in asigurare era trecut F.L.
A retinut apoi prima instanta ca, potrivit Ordinului nr.8/2001 al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, asiguratorul raspunde pentru prejudiciile de care asiguratii lui raspund in baza legii fata de terte persoane pagubite prin accidente de circulatie. In speta, s-a aratat ca este irelevant faptul ca autoutilitara camion era inmatriculata si deci in proprietatea altei persoanei, decat cea care a condus-o, adica paratul F.L, deoarece masina era legal asigurata pe numele acestuia, pe baza tichetului cu valabilitate pana la 31.05.2002, iar accidentul s-a produs la 21.05.2002, in perioada de valabilitate a asigurarii. In drept au fost retinute disp.art.22 alin.1 teza I din Legea nr.136/1995 conform carora, in limitele indemnizatiei platite, asiguratorul (reclamanta) se subroga in drepturile asiguratului contra celor raspunzatori de producerea pagubei si cum cel vinovat de producerea pagubei avea si el o asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, parata SC „OMNIASIG” urmeaza a fi obligata la despagubiri catre reclamanta.
Impotriva hotararii au declarat recurs paratul F.L si parata SC „OMNIASIG” SA Bucuresti.
Paratul F.L a solicitat a se schimba solutia obligarii sale la despagubiri in solidar cu parata SC „OMNIASIG” SA Bucuresti motivat de faptul ca el avea incheiata asigurare obligatorie de raspundere civila si astfel doar parata SC „OMNIASIG” trebuie sa plateasca reclamantei daune, nu si el.
Parata SC „OMNIASIG” a solicitat a se respinge fata de ea actiunea reclamantei. In motivarea recursului a aratat ca in conformitate cu art.2 din Ordinul nr.8/2001, persoanele care detin autovehicule au obligatia si la asigurare, iar obligatia apartine proprietarului. In speta, s-a aratat ca proprietar al camionului condus de paratul F.L era numitul O.A, astfel ca tichetul de asigurare nu era valabil, asigurarea fiind facuta pe numele paratului F.L si nu a proprietarului masinii.
Recursul paratului F.L s-a considerat fondat pentru urmatoarele considerente:
Reclamanta a formulat actiunea sa indreptata impotriva celor doi parati conform cu prev.art.22 din Legea nr.136/1995. Potrivit acestui text de lege, in limitele despagubirii platite, asiguratorul se subroga in toate drepturile asiguratului impotriva celui raspunzator de producerea pagubei, iar in caz ca acesta are o asigurare obligatorie de raspundere civila pentru accidente de autovehicule si impotriva asiguratorului de raspundere civila in limitele obligatiei acestuia conform art.54 din Legea nr.136/95.
Astfel, proprietara masinii avariate (M.D) avand incheiata o asigurare facultativa CASCO reclamanta, a suportat costul reparatiilor acestei masini (Cielo proprietatea lui M.D) si s-a subrogat in drepturile proprietarei masinii, cerand la randul sau despagubiri de la persoana vinovata, paratul F.L si de la SC „OMNIASIG” ca asigurator al asiguratului pentru raspundere civila F.L.
In conformitate cu art.54 din Legea nr.136/1995, citarea in proces a persoanei vinovate de producerea accidentului se face in mod obligatoriu, astfel ca paratul F.L trebuia citat pentru opozabilitate, cum s-a facut la fondul cauzei. Nu trebuia insa si obligat la despagubiri deoarece acesta avand incheiata asigurarea de raspundere civila cu SC „OMNIASIG” acesta din urma datora despagubiri. In consecinta s-a constatat fondat recursul paratului F.L si s-a admis, modificandu-se sentinta atacata doar sub aspectul obligarii lui in solidar cu parata SC „OMNIASIG” la despagubiri.
Astfel, s-a inlaturat obligatia paratului F.L la despagubiri catre reclamanta, deoarece in locul sau, raspunde civil SC „OMNIASIG” conform art.54 din Legea nr.136/95, care articol prevede ca drepturile persoanei pagubite se exercita impotriva asiguratorului de raspundere civila, in limitele obligatiilor acestuia.
A ramas astfel obligata la despagubiri catre reclamanta doar societatea de asigurare cu care paratul avea incheiata valabil asigurare de raspundere civila obligatorie.
Recursul paratei SC OMNIASIG s-a considerat nefondat pentru urmatoarele considerente:
Recurenta SC „OMNIASIG” Bucuresti nu-si poate invoca (in aparare) propria culpa in modalitatea de incheiere a asigurarii de raspundere civila obligatorie cu paratul F.L si sa invoce astfel nevalabilitatea acestei asigurari. Dimpotriva, s-a constatat ca toate conditiile antrenarii raspunderii civile a paratei SC „OMNIASIG” sunt intrunite, asa cum corect a argumentat si prima instanta, asigurarea vizand autovehiculul cu care se produce paguba si nu proprietarul ei.
Asa fiind, s-a admis ca fondat recursul introdus de paratul F.L impotriva sentintei civile nr.3715/2006 pronuntata de Judecatoria Petrosani, judetul Hunedoara, care a fost modificata partial, in sensul ca s-a admis actiunea reclamantei SC Asigurarea Romaneasca „ASIROM” SA Bucuresti doar fata de parata SC „OMNIASIG” SA Bucuresti, inlaturand obligarea paratului F.L de la plata in solidar a sumei de 2611,26 RON despagubiri civile si a sumei de 1262,82 RON dobanda legala catre reclamanti si a sumei de 314,08 RON cheltuieli de judecata.
S-a mentinut in rest sentinta atacata.
S-a respins ca nefondat recursul formulat de parata SC „OMNIASIG” SA Bucuresti impotriva aceleiasi sentinte.
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Despagubiri, penalitati

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010