Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

LITIGIU CU PROFESIONISTI

(Sentinta comerciala nr. 1049 din data de 04.11.2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Despagubiri, penalitati | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin actiunea inregistrata sub nr.   reclamantul A T, in contradictoriu cu parata AUTORITATEA pentru VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI,  a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa oblige instanta parata la plata catre reclamant  a sumei de.., reprezentand despagubiri plus dobanda legala calculata la aceasta valoare .
In fapt se arata ca , SC P. SA a fost o societate supusa procedurii privatizarii prin intermediul paratei . La societatea privatizata , reclamantul a achizitionat  un pachet de 50,8888% actiuni , incheind contractul de vanzare cumparare actiuni nr. ….prin care s-a a cumparat toate actiunile societatii.
            Prin sentinta civila nr. …Tribunalul Sibiu a obligat SC P. SA sa emita dispozitie de restituire in natura pentru imobilele Vila…  si Cabana ……, acestea fiind predate fostilor proprietari.
            Pachetul de 82,119% din capitalul social al societatii a fost achizitionat in procesul de privatizare in perioada in care era aplicabila OG 88/1997, astfel ca despagubirile trbuie sa le primeasca SC P. SA , iar reclamantul detinand 17,834% din actiuni ii revine suma de… Reclamantul isi intemeiaza in drept actiunea pe dispozitiile OG 88/199
Actiune a fost legal timbrata.
Parata legal citata a depus intampinare.
S-a solicitat instantei respingerea actiunii introductive de instanta, atat pe cale de exceptie, cat si pe fondul cauzei, ca neintemeiata.
Au fost invocate exceptiile :  de prescriptie a dreptului la actiune ( art. 30 din Legea nr. 137/2002 ) si exceptia inadmisibilitatii formularii cererii de chemare in judecata, prin raportare la dispozitiile art. 26-30 din Legea nr. 137/2002. Cu privire la aceasta din urma exceptie s-a aratat ca, despagubirile acordate in temeiul art. 30 din Legea nr.137/2002 , pot fi aplicate numai in situatiile in care imobilele care au iesit din patrimoniul societatii privatizate se regasesc valoric si in capitalul social al acesteia.
Asupra exceptiei  prescrierii dreptului material la actiune, invocata de catre partea parata Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Tribunalul s-a pronuntat in sensul respingerii acesteia in sedinta publica din 25.02.2014.                
Exceptia inadmisibilitatii actiunii invocata de parata, fiind  apreciata de catre instanta ca fiind o aparare de fond, urmeaza a se pronunta asupra acesteia pe fondul cauzei.
Tribunalul, interpretand  probatoriul administrat in prezenta cauza, constand in proba cu inscrisuri, depuse, atat in sustinerea actiunii introductive de instanta, de catre partea reclamanta, cat si in aparare, de partea parata, precum si expertiza contabila intocmita de expertul B. V. M , retine in fapt urmatoarele :
SC P. SA  societate comerciala pe actiuni a fost supusa procesului de privatizare, in baza OUG nr. 88/1997.
La momentul privatizarii intemeiata pe dispozitiile OUG nr. 88/1997,reclamantul a achizitionat prin intermediul pietei de capital un pachet de 50,888% din actiunile societatii pana in anul 2000. Pe langa actionarul T. A , la data de 24.05.2000 registrul actionarilor arata ca mai existau persoane fizice ce au participat la privatizare in cuantum de 25,455% din capitalul social si persoana juridica SC C. SA cu o participare de 5,765% . Restul de 17,881% din capital fiind detinut de FPS.
            In data de 10.05.2002 , reclamantul a incheiat cu APPAPS contractul de vanzare actiuni nr….., prin care a achizitionat prin vanzare directa toate actiunile detinute de acesta , adica 17,834 % din capitalul social.
Din cele de mai sus se retine ca, obiectul actiunii se circumscrie sferei contractului de vanzare-cumparare de actiuni la o societate comerciala, izvorul obligational decurgand din obligatia de garantie impotriva evictiunii fata de cumparator. Sub acest aspect, Tribunalul retine ca indiferent de modul de dobandire al actiunilor, ne circumscriem sferei reglementata de notiunea contractului de vanzare-cumparare actiuni. Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute de stat catre societatea comerciala, in cadrul procesului de privatizare primeaza, fiind indiferenta modalitatea de realizare a acestui transfer. Este adevarat ca art. 29 alin. 3 din Legea nr. 137/2002 prevede ca dispozitiile art. 32 ind. 4 din OUG nr. 77/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile numai pentru contractele de vanzare-cumparare actiuni, Tribunalul, apreciaza insa ca modul de dobandire a cotei de 17,834 5% din capitalul social al SC P. SA de catre reclamantul T. A, , reprezinta o specie a contractului de vanzare-cumparare actiuni.
Pentru aceste considerente, Tribunalul urmeaza sa respinga exceptia inadmisibilitatii actiunii invocata de catre parata prin intampinarea depusa la dosar.
            Prin sentinta civila nr… Tribunalul Sibiu a obligat SC P. SA sa emita dispozitie de restituire in natura pentru imobilele Vila… si Cabana…, acestea fiind predate fostilor proprietari.
Valoarea contabila a celor doua imobile  la data iesirii efective din patrimoniul societatii    actualizata cu indicele de inflatie, este de …, conform raportului de expertiza contabila.
Data fiind aceasta stare de fapt, Tribunalul urmeaza sa admita actiunea , pentru urmatoarele considerente juridice :
Potrivit dispozitiilor art. 32 ind. 4 alin. 1 din OUG nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, institutiile publice implicate in procesul de privatizare asigura repararea prejudiciilor cauzate societatilor comerciale privatizate sau in curs de privatizare prin restituirea catre fostii proprietari ai bunurilor imobile preluate de stat.
Art. 32 ind. 4 a fost abrogat expres prin art. 56 din Legea nr. 137/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. Noul act normativ a introdus o noua modalitate de plata a despagubirilor prin art. 29, limitand plafonul maxim al despagubirilor la 50% din pretul efectiv platit de cumparatorul actiunilor.
Importante insa in speta de fata sunt dispozitiile art. 30 alin. 3 din Legea nr. 137/2002, care au statuat ca prevederile art. 32 ind. 4 alin. 1 din OUG nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,  raman aplicabile, contractele de vanzare-cumparare actiuni incheiate anterior intrarii in vigoiare a legii.
Din aceasta perspectiva, Tribunalul retine ca si temei legal al prezentei actiuni dispozitiile prementionate, ale 32 ind. 4 alin. 1 din OUG nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin decizia nr. 18/17.10.2011 privind recursul in interesul legii, ICCJ a statuat ca, dispozitiile art. 32 ind. 4 alin. 1 din OUG nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 99/1999, se interpreteaza in sensul ca, despagubirile acordate societatilor comerciale de institutiile publice implicate in procesul de privatizare ca urmare a retrocedarii unor imobile, se raporteaza la valoarea contabila a imobilului astfel cum aceasta este reflecata in bilant la momentul iesirii efective a bunului din patrimoniu, valoare ce trebuie actualizata  cu indicele de inflatie de la momentul platii despagubirii.
Tribunalul, dand eficienta juridica dispozitiei legale prementionate urmeaza sa admita   actiunea formulata, obligand parata la plata catre reclamanta a prejudiciului cauzat, prejudiciu limitat la valoarea contabila actualizata a imobilului, in suma de …lei.
Recuperarea prejudiciului urmeaza a se face integral, in sensul ca se va acorda si beneficiu nerealizat constand in dobanda legala. Temeiul juridic il constituie dispozitiile art. 43 din Codul comercial in aplicarea OG. nr. 9/2000 ( in prezent abrogata, dar aplicabila spetei ca lege in vigoare la data nasterii raportului juridic dedus judecatii). 
In temeiul dispozitiilor art. 274 C.pr.civila, instanta va obliga parata la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Despagubiri, penalitati

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
Despagubiri din asigurare de raspundere in cazul accidentelor de circulatie. Subrogatie. Neaplicarea solidaritatii. - Decizie nr. speta 5 din data de 08.01.2008
Repararea pagubei materiale sau a daunei morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii dreptului de libertate in mod nelegal (art.504-507 Cod proc. penala). Data de la care incepe sa curga termenul de exercitare a actiunii p... - Sentinta civila nr. speta 2 din data de 04.01.2008
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017