Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 17 din data de 13.01.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Despagubiri, penalitati | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 875/829/2009
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
.SENTINTA CIVILA NR. 17/2010
Sedinta publica de la 13.01.2010
Completul compus din:
PRESEDINTE – CRACIUN ANCA
Cu participare :
GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei Civile privind pe contestatoarea S.C.- SRL, creditoarea SC - SRL si tertii popriti BANCA TRANSILVANIA, BANKLEUMI ROMANIA, avand ca obiect „contestatie la executare, opozitie la executare”.
La apelul nominal facut in sedinta --SRL si tertii popriti BANCA TRANSILVANIA, BANKLEUMI ROMANIA.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza urmatoarele :
- cauza este la al doilea termen de judecata;
- procedura de citare este legal indeplinita, dupa care :
Avocat Diana Marin pentru contestatoare depune la dosarul cauzei declaratia data in mod expres a creditoarei SC - SRL prin care aceasta mentioneaza ca nu urmareste obligarea partii adverse la despagubiri pentru eventuale prejudicii ce s-ar cauza.
Aparatorul contestatoarei potrivit punctului 2 din cererea depusa la dosar solicita restituirea de indata a cautiunii in suma de 4215, 60 lei.
Instanta potrivit dispozitiilor art. 7231 alin. 3 teza a II-a Cod procedura civila dispune restituirea de indata catre contestatoare a cautiunii in suma de 4215, 60 lei achitata cu recipisa  CEC nr. 583679/17.11.2009.
La interpelarea instantei aparatorul contestatoarei arata ca nu mai are alte probe de solicitat in afara de inscrisurile depuse la dosar.
Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fondul cauzei.
Aparatorul contestatoarei, avand cuvantul, solicita admiterea actiunii formulate, sa se ia act potrivit dispozitiilor art. 246 alin. 1 Cod procedura civila de renuntarea contestatoarei la capatul de cerere privind suspendarea executarii silite. Cu privire la opozitia la executare sa se dispuna anularea titlului executoriu, iar in ce priveste contestatia la executare sa se dispuna anularea tuturor formelor de executare emise in dosarul nr. - al BEJ Aldea Diana Elena. In luna octombrie 2008 contestatorul a cumparat de la creditor un vagon Crone semiremorca, pretul negociat al acestei vanzari fiind de 36.000 de lei, conform contractului de vanzare cumparare (fila 29). Contestatorul a efectuat anumite lucrari pentru societatea creditoare lucrari service auto constand inlocuire piese si subansamble auto, plus manopera, pentru a stipula maniera de plata a pretului. Societatea debitoare SC- SRL e efectuat anumite plati (filele 11,12) in perioada 23.07-05.08.2009 valoarea fiind de 10390 de lei. In data de 19.08.2009 in mod inexplicabil creditoarea a introdus spre decontare la BRD Vrancea – fila Cec ce i se predase in alb si pe care a completat suma de 42156 de lei, decontarea fiindu-i refuzata pentru lipsa disponibil in contul societatii noastre. Dar factura initiala cu care cumparase semiremorca era in valoare de 36.000 lei din care societatea contestatoare achitase asa cum s-a aratat mai bine de jumatate din suma aratata. Ulterior s-a incercat a se lua legatura cu societatea creditoare insa aceasta nu numai ca nu a refuzat orice dialog insa a si demarat executarea silita impotriva societatii pentru o suma de pe care nu i-o datora. Nu solicita cheltuieli de judecata.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.
I N S T A N T A
Deliberand
Asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 875/829/2009 din 16.11.2009, contestatoarea SC - SRL  a formulat in contradictoriu cu intimatele SC -SRL Bacau, Banca Transilvania si Bank Leumi Romania, opozitie la executarea cambiala pornita in dosarul de executare silita - al BEJ Aldea Diana Elena, solicitand anularea titlului executoriu, si contestatie la executare, solicitand anularea formelor de executare, precum si suspendarea executarii silite.
In motivarea contestatiei se arata ca intre creditoarea SC - SRL Bacau si contestatoare au avut loc relatii comerciale, in urma carora aceasta din urma a cumparat o semiremorca, pentru suma de 36 000 lei, conform facturii fiscale 100/22.10.2008. Contestatoarea a mai aratat ca intre aceleasi parti au mai avut loc relatii comerciale reciproce si ca au hotarat esalonarea platii pretului, iar pentru garantarea platii a emis o fila CEC drept garantie. In continuare, contestatoarea a aratat ca a platit intimatei suma de 10 390 lei si ca aceasta din urma ii datora suma de 5938 lei, si cu toate acestea, a introdus la plata fila CEC, pe care o predase in alb si pe care creditoarea intimata o completase cu suma de 42 156 lei. In finalul cererii, contestatoarea a aratat ca cuantumul onorariului stabilit de executor este disproportionat de mare raportat la facilitatea cu care se indeplinesc actele de executare prin poprire.
Pe parcursul procesului, contestatoarea a renuntat la capatul de cerere
privind suspendarea executarii, aratand ca a ajuns la o intelegere cu creditoarea. Mai mult, contestatoarea insasi a depus la dosarul cauzei declaratia expresa a acesteia prin care arata ca este de acord cu restituirea cautiunii.
Intimatele, desi legal citate nu au depus intampinare si nici nu s-au prezentat in instanta. 
La dosarul cauzei a fost depus dosarul de executare in copie.
Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine:
La data de 19.10.2009 intimata SC - a formulat cerere de executare silita prin poprire a unei file CEC emise de contestatoarea SC - SRL  la 24.07.2009, pentru suma de     42 156 lei, emise in favoarea creditoarei – intimate SC  SRL . In executarea filei CEC prin poprire au fost emise adrese de infiintare a popririi.
Prin procesul verbal de stabilirea cheltuielilor, executorul judecatoresc a stabilit onorariul in cuantum de 4 200 lei.
Privitor la anularea titlurilor executorii, instanta urmeaza a o respinge, pentru urmatoarele considerente:
Debitoarea a aratat ca intre societate si creditoare au existat raporturi juridice, altele decat cele negociate prin contractul de vanzare cumparare, care nu permiteau completarea de catre creditoare a filei CEC cu suma de 42 156 lei. 
Dreptul cambial are, fata de dreptul comun, un caracter exclusivist, derogatoriu si special, care impune aplicarea principiului „specialia generalibus derogant”.
Titlurile de credit, asa cum este si CEC-ul, incorporeaza in forma lor insusi dreptul, fiind supuse ca atare unor reguli speciale, date de faptul ca in esenta sunt instrumente de plata cu moneda scripturala. Aceasta presupune ca ele pot circula, asemanator unei monede, ajungand in posesia unor alte persoane decat cele intre care s-a incheiat raportul fundamental, nascandu-se astfel obligatii abstracte de cauzele care le-au dat nastere, obligatii cambiale autonome.
Debitoarea, in speta contestatoarea, are la indemana pentru a se apara procesele pornite pe calea opozitiei la executarea cambiala, art. 55 din Legea 59/1934.
Potrivit art. 55 din legea cecului, debitoarea va putea invoca pe calea unui astfel de proces exceptiile obiective, care privesc titlul cambial, obligatia cambiala si conditiile cerute pentru exercitarea actiunilor cambiale, precum si exceptiile personale, care privesc in principal persoana posesorului cambiei ori raportul fundamental.
In speta, contestatoarea debitoare a invocat exceptii personale relative, constand in faptul ca CEC-ul a fost completat cu rea credinta de creditoare si ca o parte din suma datorata a fost achitata, insa nu a facut dovada acestor fapte cu inscrisurile depuse.
Astfel, instanta va retine ca CEC-ul are toate elementele necesare unui astfel de titlul de valoare, prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 1 din Lg. 59/1934 si ca inaintea punerii in executarea a fost investit cu formula executorie, asa cum prevede art. 3741 Cod procedura civila.
In ceea ce priveste contestatia la executare propriu – zisa, formulata in temeiul art. 399 alin 1 C.pr.civ, instanta va retine ca aceasta este nefondata, contestatoarea neindicand nici un motiv de contestatie, si de vreme ce titlul in baza caruia s-a pornit executarea este valabil, actele de executare sunt valabile. Privitor la onorariul executorului judecatoresc, instanta va retine ca acesta este stabilit in limitele legale stabilite pentru activitatea executorilor judecatoresti, si care permit stabilirea acestui onorariu la 10% din suma ce se executa. 
            Pentru considerentele expuse, instanta va respinge cererile contestatoarei, considerandu-le nefondate.
Instanta va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

            In temeiul art. 246 alin. 1 Cod procedura civila ia act de renuntarea contestatoarei la capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.
           Respinge opozitia la executare si contestatia la executare formulata de contestatoarea SC. - SRL cu sediul in mun. - in contradictoriu cu creditorul SC - cu sediul in comuna - judetul - si tertii popriti BANCA TRANSILVANIA, BANKLEUMI ROMANIA.         Dispune eliberarea catre contestatoare a cautiunii platite si depuse de aceasta in dosarul nr. 876/829/2009 al Judecatoriei Podu Turcului, in cuantum de 4215, 60 lei, cu recipisa CEC nr. 583679/17.11.2009.
           Ia act ca, contestatoarea nu solicita cheltuieli de judecata.
           Definitiva.
           Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi, 13.01.2010.

PRESEDINTE,                                              GREFIER ,
CRACIUN ANCA                                     POPA ADRIANA
Red/tehnored 6 ex
C.A/P.A
26.01.2010                  Sentinta civila a ramas definitiva prin nerecurare la data de 16.02.2010.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Despagubiri, penalitati

DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
Despagubiri din asigurare de raspundere in cazul accidentelor de circulatie. Subrogatie. Neaplicarea solidaritatii. - Decizie nr. speta 5 din data de 08.01.2008
Repararea pagubei materiale sau a daunei morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii dreptului de libertate in mod nelegal (art.504-507 Cod proc. penala). Data de la care incepe sa curga termenul de exercitare a actiunii p... - Sentinta civila nr. speta 2 din data de 04.01.2008
Despagubiri pentru lipsa de folosinta corelativ cu dreptul de retentie - Decizie nr. 88 din data de 05.03.2015
Folosinta teren agricol. Despagubiri acordate la valoarea corespunzatoare a folosului de tras - Decizie nr. 660 din data de 04.12.2014
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta comerciala nr. 1049 din data de 04.11.2014
Solicitare pe cale separata a cheltuielilor de judecata. Reducere onorar de avocat. - Decizie nr. 219 din data de 03.04.2014
Despagubiri solicitate in baza Legii 221 din 2009. Constatarea caracterului politic a deportarii - Sentinta civila nr. 240 din data de 07.03.2011
Despagubiri - Decizie nr. 60 din data de 28.01.2011
Despagubiri - Sentinta civila nr. 138 din data de 04.02.2011
Despagubiri solicitate in baza Legii 221/2009 reprezentand contravaloarea unor bunuri confiscate abuziv de regimul comunist, fara ca masura confiscarii sa aiba caracter politic. - Sentinta civila nr. 969 din data de 15.10.2010
Esalonarea platilor stabilite prin titlul executoriu. - Decizie nr. 152 din data de 04.03.2010
Despagubiri - Sentinta civila nr. 1 din data de 15.09.2008
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012