InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pogoanele

Plangere contraventionala.Aplicarea principiului prezumtiei de nevinovatie

(Sentinta civila nr. din data de 30.12.2009 pronuntata de Judecatoria Pogoanele)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Pogoanele | Jurisprudenta Judecatoria Pogoanele

     Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pogoanele cu nr. 65/282/2009, petentul A. S. a solicitat anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria PCA, nr. 0589796/20.10.2008 intocmit de catre un agent constatator din cadrul INSPECTORATULUI DE POLITIE AL JUDETULUI BUZAU - Postul de Politie Pogoanele.
     In cuprinsul procesului-verbal, s-a retinut in sarcina petentului faptul ca a condus autoturismul pe DN 2C, in afara localitatii Pogoanele, si a efectuat manevra de depasire a unui alt autoturism, incalcand marcajul axial continuu.
     Pe situatia de fapt, instanta a constatat ca in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. 2 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului "orice persoana acuzata de o infractiune este prezumata nevinovata pana ce vinovatia sa va fi legal stabilita". Desi textul se refera la "infractiune", Curtea Europeana a Drepturilor Omului a stabilit, in mai multe randuri, ca notiunea de "infractiune" are un caracter autonom fata de dreptul intern, precizand totodata criteriile in raport cu care se definesc infractiunile in dreptul european. In raport cu aceste criterii, s-a decis ca fapte calificate de dreptul intern ca fiind contraventii pot fi considerate infractiuni, in sensul Conventiei, generand obligatia, pentru statele membre, de a asigura garantiile prevazute de art. 6 al Conventiei (cauza Lauko c. Slovaciei). In acelasi sens s-a pronuntat, pe plan intern, si Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 317/2003.
     Astfel, desi Statul are posibilitatea de a nu sanctiona unele infractiuni sau le poate pedepsi pe cale contraventionala decat pe cale penala, aceasta nu inseamna ca autorii acestor infractiuni sa se afle intr-o situatie defavorabila pentru simplul fapt ca regimul juridic aplicabil este diferit de cel aplicabil in materie penala (cauza Grecu impotriva Romaniei, nr. 75101/01, par. 58, 30 noiembrie 2006).
     In speta, avand in vedere faptul ca sanctiunea amenzii contraventionale aplicate petentului are un caracter preventiv si sanctionator, iar sanctiunea complementara a suspendarii permisului de conducere ii restrange acestuia dreptul la circulatia pe drumurile publice, articolul 6 alin. 2 din Conventie si garantiile procesuale generale prevazute de acesta, inclusiv prezumtia de nevinovatie, sunt pe deplin aplicabile.
     Aplicarea principiului prezumtiei de nevinovatie atrage rasturnarea sarcinii probei in cadrul plangerii contraventionale. Astfel, petentul nu trebuie sa faca proba nevinovatiei sale, ci revine autoritatii din care face parte agentul constatator obligatia de a dovedi vinovatia celui caruia i se imputa savarsirea contraventiei prin procesul-verbal contestat.
     Intrucat, in cauza, intimatul nu a furnizat probe care sa ateste veridicitatea faptei contraventionale retinute in sarcina petentului, si prin urmare nu a rasturnat prezumtia de nevinovatie care functioneaza in favoarea acestuia, instanta, avand in vedere dispozitiile art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, precum si ale art. 6 din Conventia europeana a drepturilor omului, va admite plangerea formulata de catre petent, cu consecinta exonerarii acestuia de plata amenzii contraventionale aplicate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011