Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pogoanele

PLANGERE CONTRAVENTIONALA. SANCTIUNE CONTRAVENTIONALA APLICATA DE UN ALT AGENT CONSTATATOR DECAT CEL PREVAZUT DE LEGE. APLICAREA DISPOZITIILOR ART. 15 ALIN. 1 DIN O.G. NR. 2/2001

(Sentinta civila nr. 919/09.10.2008 din data de 11.03.2009 pronuntata de Judecatoria Pogoanele)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Pogoanele | Jurisprudenta Judecatoria Pogoanele

            Prin sentinta civila nr. 919 din 09.10.2008 Judecatoria Pogoanele a admis plangerea contraventionala formulata de catre petenta S.C. B. S.R.L. si a constatat nulitatea procesului- verbal incheiat de catre intimata. 
      Instanta a retinut ca potrivit art. 15 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001: "Contraventia se constata printr-un proces - verbal incheiat de persoanele anume prevazute in actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite in mod generic agenti constatatori". Conform art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, privind activitatea de metrologie, modificata si aprobata prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute de acest act normativ se fac de catre personalul din cadrul Biroului Roman de Metrologie Legala, desemnat in acest scop de catre directorul general.
      Astfel cum reiese din procesul - verbal incheiat in speta, acesta a fost intocmit de catre agenti constatatori din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor - Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Buzau, iar nu de catre personal din cadrul Biroului Roman de Metrologie Legala, desemnat in acest scop de catre directorul general, incalcandu-se in acest fel prevederile art. 15 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 si ale art. 33 din O.G. nr. 20/1992.
      Cum intocmirea unui proces - verbal de catre un organ constatator necompetent se sanctioneaza cu nulitatea absoluta, normele legale ce reglementeaza utilizarea de mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal fiind imperative si edictate pentru protejarea unui interes public, instanta, pentru considerentele aratate mai sus, a constatat nulitatea absoluta a procesului - verbal contestat.
      Instanta a retinut ca, pentru a avea forta probanta, procesul-verbal trebuie sa fie incheiat cu respectarea tuturor conditiilor de forma si de fond prevazute de lege, nerespectarea vreunei dispozitii prevazute expres de lege fiind de natura a atrage nulitatea procesului-verbal, nulitate ce se poate constata si din oficiu de catre instanta.
      
      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007