InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Desemnarea administratorului judiciar. Cerere formulata de creditorul care a solicitat deschiderea procedurii. Lipsa motivarii hotararii. Consecinte

(Decizie nr. 232 din data de 24.01.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Faliment | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 232 din 24 ianuarie 2011

Prin sentinta comerciala nr.2293 din 31.05.2010 pronuntata de Tribunalul Comercial Cluj, a fost admisa cererea formulata de catre creditoarea B.S.G. SA  SUCURSALA CLUJ impotriva debitoarei SC I.G. SRL si s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei fata de debitoare si a fost numit ca si administrator judiciar pe U.R.R., in temeiul art. 34 din Legea nr. 85/2006, a fost desemnata, in calitate de administrator judiciar, U.R.R., tinandu-se seama de ofertele de servicii depuse la dosar.
Impotriva acestei hotarari a formulat recurs intimata B.S.G. S.A solicitand admiterea recursului,  modificarea partiala a sentintei recurate si pe cale de consecinta desemnarea in calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei S.C. I.G. SRL pe R.P. IPURL..
Recurenta a invederat ca in aplicarea dispozitiilor art.11 alin.1 lit.c  din Legea nr.85/2006 judecatorul sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu solicitat de catre creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii norma fiind imperativa si de altfel recurenta detine si creanta cu o pondere semnificativa ceea ce presupune alegerea cu grija a administratorului judiciar.
Recursul a fost motivat prin invocarea dispozitiilor art.304 pct.9 C.pr.civ. coroborate cu dispozitiile art.3041 C.pr.civ. evidentiindu-se ca s-a apreciat ca fiind o aplicare gresita a legii nesolutionarea sau nemotivarea unei cererii exprese a creditorului care a solicitat desemnarea unui anumit administrator.
Analizand sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs si a apararilor formulate, Curtea retine urmatoarele:
Creditoarea B.G.S.G. S.A prin actiunea introductiva de instanta avand ca obiect cererea de deschidere a insolventei privind pe debitoarea  S.C. I.G. SRL a solicitat in temeiul dispozitiilor art.11 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006 desemnarea in calitate de administrator judiciar a R.P. IPURL.
Judecatorul indic prin sentinta comerciala nr.2293/31.05.2010  a admis cererea de deschidere a procedurii insa a numit ca administrator judiciar pe U.R.R. invocand incidenta disp. art.34 si ofertele existente la dosar nefiind analizata cererea formulata in mod expres de catre creditoarea recurenta.
         Administratorul  judiciar sau lichidatorul au  o pozitie si o situatie deosebite fata de toate partile si fata de toti ceilalti participanti la procedura, in cadrul procedurii  insolventei, ei nefiind parti in proces, ci participanti la procedura, cu rol si atributii determinate de lege.
         Administratorul  judiciar sau lichidatorul nu actioneaza in interes personal, ci in interesul bunei desfasurari a intregii proceduri, in interesul debitorului insolvabil, pentru reintregirea patrimoniului acestuia, cat si in interesul creditorilor, pentru ca acestia sa isi poata valorifica creantele in cat mai mare masura si cat mai operativ.
          Rolul administratorului   judiciar sau lichidatorului justifica desemnarea  acestuia in procedura  prin  raportare  la criterii care sa asigure o larga acoperire.
        Judecatorul sindic  dispune desemnarea  motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii, dintre practicienii in insolventa compatibili care au depus oferta de servicii in acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, fixarea remuneratiei in conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activitatii practicienilor in insolventa, precum si a atributiilor acestuia pentru aceasta perioada.
       Judecatorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de catre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de catre debitor, daca cererea ii apartine.
         In situatia in care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicita numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de catre judecatorul-sindic din randul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei.
        Practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o oferta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe polita de asigurare profesionala. In oferta, practicianul in insolventa interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane, precum si experienta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a cazului. In cazul in care nu exista nici o astfel de oferta, judecatorul sindic va desemna provizoriu, pana la prima adunare a creditorilor, un practician in insolventa ales in mod aleatoriu din Tabloul U.N.P.I.R.  potrivit art. 19 alin (1) Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
          Legiuitorul a  instituit desemnarea   motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii, a  administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor, obligatia de motivare fiind evidentiata in mod distinct si suplimentar in raport de cea instituita prin normele de procedura civila, respectiv art. 261 C pr civ .
         Cerinta motivarii  se apreciaza ca fiind satisfacuta doar in ipoteza in care judecatorul sindic evidentiaza in mod distinct atat indeplinirea criteriilor instituite de acest text legal cat si a celorlalte conditii impuse de dispozitiile speciale precum si motivele pentru care a apreciat ca nu se impune desemnarea unui anumit administrator solicitat prin cererea de deschidere a procedurii formulate, fie de debitor, fie de creditor, ori in prezenta cauza aceste exigente nu au fost respectate, simpla mentionare a art. 34 din Legea nr 85/2006 nefiind de natura a satisface aceste exigente.
         Desemnarea   motivata, prin sentinta de deschidere a procedurii trebuie realizata dintre practicienii in insolventa compatibili, exigenta ce trebuie analizata in raport de toate persoanele care se solicita a fi desemnate sau care solicita desemnarea .
       Legiuitorul  a instituit si cerinta desemnarii  a administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz, a lichidatorului care va administra procedura pana la confirmarea ori, dupa caz, inlocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor,dintre practicienii care au depus oferta de servicii in acest sens la dosarul cauzei.
          Judecatorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de catre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de catre debitor, daca cererea ii apartine.
           Judecatorul sindic in desemnarea administratorului   judiciar sau a lichidatorului trebuie sa respecte toate criteriile din textul legii iar raportarea doar la practicienii  care au depus oferte la dosarul cauzei ori a caror desemnare s-a solicitat  este o obligatie  instituita de textul legal analizat.
         Rolul administratorului   judiciar sau lichidatorului justifica desemnarea  acestuia in procedura  prin  raportare  la criterii care sa asigure o larga acoperire si o ordine de prioritate la desemnare astfel cum rezulta din textul analizat in favoarea debitorului, apoi a creditorilor care s-au dovedita fi mai diligenti , urmand potrivit criteriilor deja enuntate celelalte entitati .
In consecinta, in baza considerentelor evidentiate anterior, s-a evidentiat ca judecatorul sindic a realizat o gresita aplicare si interpretare a disp. art.11 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006 fiind prezent motivul de recurs prev. de art.304 pct.9 C.pr.civ. astfel ca in baza disp. art.312 C.pr.civ., Curtea va  admite recursul declarat impotriva sentintei civile nr.2293 din 31.05.2010,  pronuntata in dosarul nr. 629/1285/2010 al Tribunalului Comercial Cluj pe care o modifica in parte in sensul ca numeste administrator judiciar pe R.P.. IPURL.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
FALIMENT - Sentinta comerciala nr. 1180/C/2014 din data de 27.11.2014
Deschiderea procedurii insolventei - Sentinta comerciala nr. 1085/C din data de 08.06.2010
Deschidere procedura insolventa - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Faliment - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Procedura insolventei. S.R.L. - Sentinta comerciala nr. 1276/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei - Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei. Raspunderea administratorului social. - Sentinta comerciala nr. 1388/C din data de 15.10.2009
Procedura insolventei. Intocmirea tabelului definitiv al creantelor - Decizie nr. 264/R din data de 11.06.2009
Faliment . Raspunderea administratorului pentru netinerea contabilitatii conform legii. Cazul fortuit cauza de exonerare de raspundere - Decizie nr. 168/R din data de 02.04.2009
Procedura insolventei. Indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii - Decizie nr. 178/R din data de 09.04.2009
In ceea ce priveste existenta subrogatiei legale ca temei al masurii lichidatorului judiciar de operare a subrogatiei in tabelul definitiv, potrivit art.1093 alin.2 teza a II a Cod civil, obligatia achitata de o persoana neinteresata care lucreaza i... - Decizie nr. 357/R din data de 19.08.2008
Cerere de autorizare a promovarii actiunii intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006 formulata de un singur creditor. - Decizie nr. 258/R din data de 17.06.2008
Procedura insolventei. Obiectiuni la raportul final (art.129). Cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 (art.4). Ordinea in care se platesc creantele in cazul falimentului (art.123). Distribuirea sumelor obtinute din executar... - Decizie nr. 254/R din data de 31.05.2007
Procedura insolentei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolentei (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006). Obligatia judecatorului–sindic de a verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru aplicarea procedurii prevazute de Legea... - Decizie nr. 181/R din data de 26.04.2007
Limita maxima de stabilire a raspunderii administratorului unei societati debitoare aflate in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 270/R din data de 01.06.2006
Actiune intemeiata pe dispozitiile art.137 din Legea nr. 64/1995. Conditii. - Decizie nr. 212/R din data de 20.04.2006
Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art.137 lit.c din Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 211/R din data de 20.04.2006