InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Procedura insolventei. Efectele stramutarii procesului. Sfera actelor la care se refera art. 40 alin.(4) C.proc.civ. si care pot sau nu sa fie mentinute prin hotararea asupra cererii de stramutare. Acte ale instantei, iar nu acte ale partilor

(Decizie nr. 3010 din data de 06.09.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Faliment | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 3010 din 6 septembrie 2011

Prin sentinta civila nr. 3601 din 24.08.2010, pronuntata in dosarul nr. abc/3/2008 al Tribunalului Comercial Cluj s-a admis exceptia invocata din oficiu si s-a constatat nulitatea absoluta a cererii formulate de reclamanta C.C. SPRL Bucuresti, in calitate de administrator judiciar al debitoarei SC U. S.A., impotriva paratilor SC E.P. SRL si ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SECTOR 3 BUCURESTI.
Analizand exceptia de nulitate invocata din oficiu, judecatorul sindic a admis-o pentru urmatoarele considerente: Prin prezenta actiune, formulata in contextul in care debitoarei i-a fost ridicat doar in parte dreptul de administrare si este desemnat administrator special, se aduce in discutie legalitatea unor hotarari ale actionariatului dar care vizeaza si chestiuni de patrimoniu si de plati efectuate in contul unor creante bugetare de catre debitoarea aflata in insolventa sub supravegherea administratorului judiciar. Conform prevederilor capitolului II  art. 5 din Legea nr. 85/2006 sunt participanti la procedura de insolventa in sensul de organe care aplica aceasta procedura: instantele judecatoresti, judecatorul sindic, administratorul judiciar si lichidatorul judiciar.
Fiindca cei enumerati in mod expres si limitativ aplica procedura, acestia indeplinesc acte procedurale. Prezenta actiune este un demers procedural al administratorului judiciar cu privire la procedura in derulare si este lovit de nulitate absoluta in baza celor dispuse expres de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la procedura insolventei debitoarei SC U. SA.
La data de 04.06.2009 Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin incheierea nr. 1769, in dos. nr. def/1/2009 a dispus stramutarea judecarii procesului ce formeaza obiectul dosarului nr. ghi/3/2006 al Tribunalului Bucuresti sectia a VII-a comerciala la Tribunalul Cluj. Aceeasi incheiere a dispus anularea actelor procedurale ulterioare sentintei civile nr. 2250 din 17.10.2006 a Tribunalului Bucuresti , hotarare prin care s-a deschis procedura insolventei a debitoarei SC U. SA.  Printre actele anulate de catre hotararea data de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, se numara si actul procedural al fostului judecator sindic prin care a desemnat in calitate de administrator judiciar al S.C. U. S.A. pe C.C. S.P.R.L. Astfel, a invederat judecatorul sindic, si acest aspect este un motiv din perspectiva caruia exceptia de nulitate este intemeiata, deoarece, anulandu-se actul de desemnare, devin nule si actele procedurale indeplinite in procedura de catre fostul administrator judiciar .
Dispozitiile art. 40 alin. 4 Cod Procedura Civila fac referire la actele indeplinite de catre instanta, insa aceasta aparare a administratorului special a fost apreciata de catre instanta de fond ca nefiind eficienta si relevanta prin prisma faptului ca ne aflam intr-o procedura speciala in care prevederile doar se completeaza cu dispozitiile compatibile ale codului de procedura civila, sens in care dispune expres si art. 149 din Legea nr. 85/2006 .
Impotriva acestei hotarari, paratul  B.C. reprezentant al S.C. U. S.A. a declarat recurs solicitand admiterea acestuia, casarea incheierii recurate si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante, intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 5 si art. 312 alin. 3 cu referire la art. 3041 C.pr.civ. 
In primul rand, paratul arata ca judecatorul sindic, invocand din oficiu "exceptia de nulitate absoluta a prezentei actiuni", retine in mod gresit sustinerile facute de administratorul special, B.C., in sensul ca acesta a sustinut ca actiunea nu este un act procedural, sustinerea fiind aceea ca, aceasta actiune introdusa de administratorul judiciar, ca si act procedural, nu intra in sfera actelor procedurale ce pot fi anulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in baza art. 40 alin. 4 C.Pr.Civ. In acest sens, dispozitiile Codului de Procedura Civila cuprind dispozitii ce privesc "actele indeplinite de instanta" inainte de stramutare si nu actele indeplinite de celelalte parti aflate in cauza. De asemenea, judecatorul sindic numit in cauza, interpreteaza in mod cu totul nelegal dispozitiile procedurale, precum si dispozitiile Inaltei Curti, considerand ca poate desfiinta nu numai actele judecatorului sindic, ci si orice alt act intreprins in cauza de ceilalti participanti la procedura, lipsind astfel in  mod absurd creditorii de posibilitate a conferita de legiuitor privind anularea actelor frauduloase si readucerea in patrimoniul debitoarei a bunurilor instrainate ilegal.
Astfel, in opinia paratului, judecatorul sindic a interpretat aceste dispozitiile legale exact in contradictie cu dispozitiile Legii nr. 85/2006 si nicidecum in  compatibilitate cu aceasta, facand compatibile, in mod fortat, dispozitiile Codului de Procedura Civila la Legea speciala si nicidecum la a asigura aplicarea dispozitiilor Legii generale - Codul de Procedura Civila, numai in masura in care sunt compatibile si nu contravin Legii nr. 85/2006.
Din aceasta perspectiva, paratul considera ca judecatorul sindic interpreteaza dispozitiile art. 40 alin. 4 C.Pr.Civ incalcand art. 149 din Legea 85/2006, deoarece dispozitiile art. 40 alin. 4 C.Pr.Civ nu vorbesc despre o nulitate absoluta de care ar fi lovite actele efectuate de judecator inainte de stramutare. Nulitatea absoluta, ca institutie juridica, impune existenta motivului de nulitate la data savarsirii actului, ori in speta, acest motiv de nulitate retinut de judecatorul sindic in mod absurd, nu exista la data introducerii cererii, intrucat la acea data, administratorul judiciar C.C., intrunea in mod legal aceasta calitate si conform dispozitiilor legale putea promova in cadrul procedurii actiunile in anulare.
Totodata, dispozitiile art. 40 alin. 4 C.pr.civ. arata ca Inalta Curte va arata in ce masura actele intreprinse de instanta inainte de stramutare vor fi mentinute, iar extinderea  dincolo de dispozitiile legale mai sus mentionate si interpretarea proprie data de judecatorul sindic in aceasta cauza, sunt in contradictie cu dispozitiile art. 149 din Legea nr. 85/2006 si cu scopul acestei legi speciale.
In ceea ce priveste "modul cu totul subsidiar in care judecatorul sindic a constatat ca demersul procesual a fost defectuos initiat sub aspect procedural", punandu-se deci in subsidiar, ca si discutabila calitatea procesuala, legitimarea procesuala activa, paratul arata ca aceste aspecte nu au fost ridicate de catre judecatorul sindic in contradictoriu cu partile aflate in cauza.
Fata de aspectele, paratul solicita, in temeiul art. 304 pct. 5 si art. 312 alin. 3 C.pr.civ., casarea incheierii recurate si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.
Paratii desi legal citati, nu s-au prezentat in fata instantei si nu au depus intampinare prin care sa-si exprime pozitia procesuala.
Analizand motivele de recurs prin prisma dispozitiilor art. 304, 304 ind. 1 Cod procedura civila, Curtea apreciaza ca acestea sunt fondate pentru urmatoarele considerente:
Solutionarea recursului impune o scurta enuntare a parcursului procesual al dosarului pana la inregistrarea acestuia pe rolul Tribunalului Comercial Cluj, precum si a conditiilor in care masura stramutarii a fost dispusa. Astfel, la data de 04.06.2009 Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin incheierea nr. 1769, in dos. nr. def/1/2009 a dispus stramutarea judecarii procesului ce formeaza obiectul dosarului nr. ghi/3/2006 al Tribunalului Bucuresti sectia a VII-a comerciala la Tribunalul Cluj. Eroarea Inaltei Curti care face referire la Tribunalul Cluj si nu la instanta specializata Tribunalul Comercial Cluj a fost corectata prin sentinta civila nr. 4/2010 prin care a fost admisa exceptia necompetentei Tribunalului Cluj iar competenta de solutionare a cererii cererea de anulare formulata in cadrul dosarului de insolventa al debitoarei SC U. SA a fost declinata in favoarea instantei specializate.
Aceeasi incheiere de stramutare anterior enuntata a dispus anularea actelor procedurale ulterioare sentintei civile nr. 2250 din 17.10.2006 a Tribunalului Bucuresti, hotarare prin care s-a deschis procedura insolventei debitoarei SC U. SA.  Solutia instantei care a dispus stramutarea trebuie interpretata prin prisma dispozitiilor art. 40 alin. 4 care circumstantiaza masurile pe care le poate dispune aceasta instanta subsecvent stramutarii si care intr-o maniera lipsita de echivoc prevad ca hotararea asupra stramutarii ,,va arata in ce masura actele indeplinite de instanta inainte de stramutare urmeaza sa fie pastrate,,.
Aceste dispozitii de ordin general nu vin in contradictie cu prevederile speciale ale Legii 85/2006 asa cum speculeaza judecatorul sindic, fiind pe deplin compatibile, iar pe alta parte trebuie enuntat in acest context ca o cerere de chemare in judecata nu poate fi calificata ca fiind act indeplinit de instanta pentru a aplica sanctiunea drastica a anularii. Pentru aceste argumente instanta de recurs apreciaza ca anularea unei cereri de chemare in judecata inca nesolutionata nu poate fi fundamentata pe dispozitiile art. 40 alin. 4 Cpc, pentru unicul si suficientul motiv ca o astfel de sanctiune nu este prevazuta ca masura care poate fi dispusa de catre instanta care admite o cerere de stramutare. In conditiile in care chiar si actele indeplinite de catre instanta anterior stramutarii pot fi metinute, a invoca faptul ca s-a dispus si anularea unor demersuri procedurale care nu emana de la instanta si la care textul de procedura nu se refera echivaleaza cu o denaturare a textului de la scopul sau firesc.
Este real ca printre actele anulate de catre hotararea data de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, se numara si hotararea judecatoreasca prin care judecatorul sindic a desemnat in calitate de administrator judiciar al S.C. U. S.A. pe C.C. S.P.R.L. Pierderea de catre administratorul judiciar a acestei calitati ca efect al anularii sentintei de numire nu echivaleaza cu nulitatea tuturor demersurilor intreprinse de catre acesta, mai ales in conditile in care unele dintre aceste demersuri sunt supuse unor termene si conditii care ar face imposibila demararea lor din nou de catre un alt practician numit. Dimpotriva, noul practician poate sa-si insuseasca aceste demersuri promovate anterior stramutarii si sa le continue daca sunt in interesul procedurii si servesc scopului de maximizare a veniturilor pentru indestularea creantelor.
Ratiunea stramutarii este aceea de a asigura deplina obiectivitate a instantei, or o cerere de chemare in judecata nesolutionata nu poate fi cenzurata pentru acest motiv. Dimpotriva, efectele stramutarii sunt indeplinite si scopul atins daca demersul anterior dedus judecatii va fi solutionat in conditii de deplina impartialitate de catre noul judecator sindic de la instanta indicata prin hotararea de admitere a cererii de stramutare.
In concluzie, dispozitiile Codului de Procedura Civila cuprind dispozitii ce privesc "actele indeplinite de instanta" inainte de stramutare si nu actele indeplinite de celelalte parti aflate in cauza. Judecatorul sindic numit in cauza a interpretat in mod denaturat dispozitiile procedurale precum si dispozitiile Inaltei Curti, considerand eronat ca sunt desfiintate nu numai actele judecatorului sindic, ci si orice alt act intreprins in cauza de ceilalti participanti la procedura, lipsind astfel in  mod nefiresc creditorii de posibilitatea conferita de legiuitor privind anularea actelor frauduloase si readucerea in patrimoniul debitoarei a bunurilor instrainate ilegal.
Pentru toate aceste considerente, avand in vedere dispozitiile art. 312 alin. 5 C.p.c. si faptul ca solutia judecatorului sindic a evitat analizarea fondului pretentiilor deduse judecatii, instanta va admite recursul declarat de B.C. reprezentant al S.C. U. S.A. impotriva sentintei civile nr. 3601 din 24.08.2010, a Tribunalului Comercial Cluj, pe care o caseaza si trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta, in vederea solutionarii pe fond a cererii de chemare in judecata daca noul practician in insolventa desemnat in procedura sustine in continuare acest demers. (Judecator Axente Irinel Andrei)

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
FALIMENT - Sentinta comerciala nr. 1180/C/2014 din data de 27.11.2014
Deschiderea procedurii insolventei - Sentinta comerciala nr. 1085/C din data de 08.06.2010
Deschidere procedura insolventa - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Faliment - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Procedura insolventei. S.R.L. - Sentinta comerciala nr. 1276/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei - Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei. Raspunderea administratorului social. - Sentinta comerciala nr. 1388/C din data de 15.10.2009
Procedura insolventei. Intocmirea tabelului definitiv al creantelor - Decizie nr. 264/R din data de 11.06.2009
Faliment . Raspunderea administratorului pentru netinerea contabilitatii conform legii. Cazul fortuit cauza de exonerare de raspundere - Decizie nr. 168/R din data de 02.04.2009
Procedura insolventei. Indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii - Decizie nr. 178/R din data de 09.04.2009
In ceea ce priveste existenta subrogatiei legale ca temei al masurii lichidatorului judiciar de operare a subrogatiei in tabelul definitiv, potrivit art.1093 alin.2 teza a II a Cod civil, obligatia achitata de o persoana neinteresata care lucreaza i... - Decizie nr. 357/R din data de 19.08.2008
Cerere de autorizare a promovarii actiunii intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006 formulata de un singur creditor. - Decizie nr. 258/R din data de 17.06.2008
Procedura insolventei. Obiectiuni la raportul final (art.129). Cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 (art.4). Ordinea in care se platesc creantele in cazul falimentului (art.123). Distribuirea sumelor obtinute din executar... - Decizie nr. 254/R din data de 31.05.2007
Procedura insolentei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolentei (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006). Obligatia judecatorului–sindic de a verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru aplicarea procedurii prevazute de Legea... - Decizie nr. 181/R din data de 26.04.2007
Limita maxima de stabilire a raspunderii administratorului unei societati debitoare aflate in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 270/R din data de 01.06.2006
Actiune intemeiata pe dispozitiile art.137 din Legea nr. 64/1995. Conditii. - Decizie nr. 212/R din data de 20.04.2006
Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art.137 lit.c din Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 211/R din data de 20.04.2006