InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Actiune in restituirea pretului de piata al apartamentului cumparat in temeiul Legii nr. 112/1995, ca urmare a constatarii nulitatii contractului de vanzare-cumparare. Data de la care curge termenul de prescriptie

(Decizie nr. 3057 din data de 15.09.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Restituiri | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 3057din 15 septembrie 2011

Prin sentinta civila nr. 12690/06.10.2010, a Judecatoriei Cluj-Napoca, a fost admisa exceptia prescriptiei dreptului la actiune al reclamantei V.I.E., exceptie invocata din oficiu de instanta, si in consecinta, a fost respinsa cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta V.I.E., in contradictoriu cu paratul Ministerul Finantelor Publice, ca fiind prescrisa.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a retinut ca prin Decizia civila nr. 573/2003 a Curtii de Apel Cluj, pronuntata la data de 3 aprilie 2003 a fost admis recursul declarat de B.I., B.I. si B.L., modificandu-se cotele de proprietate ale acestora,  si au fost respinse recursurile formulate de catre paratii Consiuliul local al Municipiului Cluj-Napoca, V.I., R.C.I., S.V. si M.M., mentinandu-se dispozitia privind constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare nr. 34210/08.04.1997.
Actiunea formulata de catre reclamanta este guvernata de dispozitiile Legii nr. 10/2001, lege care nu prevede o dispozitie speciala privind prescriptia dreptului la actiune, astfel ca in lipsa unei asemenea prevederi se aplica dispozitiile generale in materie de prescriptie a dreptului de creanta, dispozitii cuprinse in Decretul nr. 167/1958, republicat.
Potrivit art. 50 ind. 1 din Legea nr. 10/2001, asa cum a fost introdus prin Legea nr. 1/2009, proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile au dreptul la restituirea pretului de piata al imobilelor, stabilit conform standardelor internationale de evaluare.
Astfel, Legea nr. 1/2009 si implicit Legea nr. 10/2001, nu prevad norme speciale de prescriptie a dreptului la actiune al persoanelor carora li s-au desfiintat prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile contractele de vanzare-cumparare incheiate in temeiul Legii nr. 112/1995, si nu cuprind nici prevederi cu privire la o eventuala repunere in termenul de prescriptie.
Potrivit art. 3 din Decretul 167/1958, termenul de prescriptie este de 3 ani, termenul incepand sa curga de la data la care s-a nascut dreptul la actiune, drept care in prezenta cauza s-a nascut de la data ramanerii irevocabile a hotararii prin care s-a anulat contractul de vanzare-cumparare nr. 34210/08.04.1997, respectiv la data pronuntarii Deciziei 573/2003 a Curtii de Apel Cluj, decizie opozabila reclamantei care a fost parte in acea cauza, respectiv de la data de 3 aprilie 2003.
Faptul ca ulterior dispozitiile Legii nr.10/2001 au fost modificate in sensul ca in situatia in care un contract de vanzare-cumparare a fost desfiintat printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila, contract incheiat cu respectarea Legii nr.112/1995, are dreptul la restituirea valorii de circulatie a imobilului, nu constituie momentul nasterii dreptului la actiune al reclamantei, drept la actiune care s-a nascut la data la care hotararea judecatoreasca prin care s-a constatat nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a ramas irevocabila. De asemenea modificarea acestei legi nu implica si o repunere automata a reclamantei inauntrul termenului de prescriptie.
Avand in vedere termenul general de prescriptie, raportat la data inceperii acestuia, instanta a retinut ca termenul de prescriptie s-a implinit la data de 3 aprilie 2006, iar actiunea a fost inregistrata de catre reclamanta doar la data de 24 februarie 2010.
Fata de cele retinute, instanta a admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune al reclamantei V.I.E., exceptie invocata din oficiu de instanta, si in consecinta a respins cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta V.I.E. in contradictoriu cu paratul Ministerul Finantelor Publice ca fiind prescrisa.
Prin decizia civila nr. 218/8 mai 2011 a Tribunalului Cluj a fost  respinsa  exceptia prescriptiei dreptului la actiune si in consecinta, a fost admis apelul declarat de reclamanta V.I.E. impotriva Sentintei civile nr. 12690/06.10.2010, a Judecatoriei Cluj-Napoca, care a fost anulata si s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante, Judecatoria Cluj-Napoca.
Pentru a pronunta aceasta decizie, tribunalul a retinut ca  instanta de fond a  apreciat corect  ca Legea 10/2001 nu cuprinde norme speciale in ceea ce priveste dreptul chiriasilor a caror contracte au fost desfiintate la restituirea pretului actualizat sau a pretului de piata al apartamentelor, astfel incat se aplica prevederile de drept comun in materie de prescriptie, care sunt cuprinse in Decretul 1667/1958, iar  potrivit dispozitiilor  art. 7  alin 1 din Decretul 167/1958, prescriptia  incepe sa curga de la data la care se naste dreptul la actiune.
Potrivit art. 50^1 din Legea 10/2001, introdus prin Legea 1/2009,  proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile au dreptul la restituirea pretului de piata al imobilelor, stabilit conform standardelor internationale de evaluare.
Pana la momentul modificarii Legii 10/2001 prin Legea 1/2009,  nu era reglementat legal dreptul fostilor chiriasi la  restituirea pretului de piata al apartamentelor,  chiriasii fiind indreptatiti  doar la restituirea  pretului actualizat al  locuintelor. Aceasta inseamna ca dreptul  fostilor chiriasi la restituirea pretului de piata al apartamentelor s-a nascut la data intrarii in vigoarea Legii 1/2009.
Avand in vedere dispozitiile art. 7 alin 1 din Decretul 158/1967, instanta  de fond a apreciat gresit momentul de la care incepe sa curga prescriptia.
Raportat la data intrarii in vigoarea a Legii 1/2009,  dreptul la actiune al reclamantei nu era prescris, astfel incat solutionarea actiunii pe exceptia prescriptiei este  gresita.
In consecinta, in temeiul art. art. 137 alin 1 Cod pr.civ, instanta a respins exceptia prescriptiei si in temeiul art. 297  alin 1 teza a II-a Cod pr.civ. a admis apelul, anuland  in intregime sentinta atacata, cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante in vederea solutionarii pe fond a litigiului.
Impotriva acestei decizii a declarat recurs  in termenul legal Ministerul Finantelor Publice, solicitand  modificarea deciziei atacate in sensul respingerii apelului formulat de reclamanta impotriva sentintei civile nr.  12690/6.10.2010 a Judecatoriei Cluj-Napoca.
In motivarea recursului intemeiat pe  dispozitiile  art. 304 pct. 7 si 9 Cod proc.civ., recurentul a aratat ca dreptul la actiune al reclamantei avand ca obiect restituirea pretului de piata al imobilului in litigiu s-a nascut la data ramanerii irevocabile a hotararii prin care s-a anulat contractul de vanzare-cumparare, respectiv  la data pronuntarii deciziei civile nr. 573/3.04.2003 a  Curtii de Apel Cluj.
Dreptul la actiune  intemeiat pe prev. art. 50 si 501 din Legea nr.10/2001, este consecinta anularii contractelor de vanzare-cumparare  incheiate cu eludarea prev. Legii nr. 112/1995. Faptul ca ulterior dispozitiile Legii nr.10/2001 au fost modificate prin Legea nr.  1/2009, nu constituie  momentul nasterii dreptului la actiune al reclamantei.
 Examinand  recursul declarat, prin prisma motivelor  invocate, curtea  apreciaza ca este intemeiat in parte, si in baza art.312 alin. 1 Cod proc.civ., urmeaza sa-l admita in parte pentru urmatoarele considerente:
Prin decizia civila nr. 573/3.04.2003 a  Curtii de Apel Cluj a fost admis recursul declarat de B.I., B.I., B.L. si respinse recursul declarat de paratii Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, V.I.E., R.C.I.,  S.V. si M.M., si in consecinta, a fost  mentinuta dispozitia privind constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare-cumparare nr. 34210/8.04.1997, incheiat de S.A., antecesoarea reclamantei, cu privire la apartamentul nr. 1, situat in Cluj-Napoca, str. R. nr. 30.
Dispozitiile art. 50 alin. 2  si 3 din Legea nr.10/2001 reglementeaza in favoarea chiriasilor ale caror contracte de vanzare-cumparare, incheiate cu eludarea Legii nr. 112/1995, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, dreptul de a formula o cerere in pretentii impotriva Ministerului Finantelor Publice, pentru restituirea pretului platit, actualizat.
Reclamanta, in calitate de mostenitoare a fostei proprietare a apartamentului in litigiu a  promovat o astfel de actiune intemeiata pe dispozitiile legale  invocate, actiune solutionata irevocabil prin sentinta civila nr. 8210/2006, prin care actiunea a fost admisa in parte, iar paratul Ministerul Finantelor Publice a fost obligat sa plateasca reclamantei suma de 2.038.324 Rol reactualizata cu rata inflatiei, pana la data  introducerii actiunii, 7 iunie 2006 si a fost respinsa cererea  pentru obligarea paratului pentru restul pretentiilor pana la concurenta sumei de 26.15.621 Rol, reprezentand  pretul de cumparare si dobanda aferenta imobilului obiect al contractului de vanzare-cumparare nr. 34210/1997, ca urmare a  prescriptiei dreptului la actiune.
Avand in vedere sentinta civila nr. 8210/7.11.2006 ale carei dispozitii au fost retinute in alineatul precedent, in baza art. 137 alin. 1  Cod proc.civ. curtea va admite exceptia inadmisibilitatii actiunii cu privire la suma reprezentand pretul actualizat achitat pentru imobilul in litigiu si in consecinta, va respinge actiunea ca inadmisibila in limita sumei reprezentand pretul actualizat achitat in temeiul contractului de vanzare-cumparare.
Potrivit art. 501 din Legea nr.10/2001, introdus prin Legea nr. 1/2009, proprietarii ale caror contracte de vanzare-cumparare incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare au fost  desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, au dreptul la restituirea pretului de piata al imobilelor stabilit conform standardelor internationale de evaluare.
Rezulta asadar ca, pana la modificarea Legii nr.10/2001, prin Legea nr. 1/2009 nu era reglementat  legal dreptul fostilor chiriasi la restituirea pretului de piata al apartamentelor, chiriasii  fiind  indreptatiti doar la restituirea pretului actualizat al apartamentului, ceea ce inseamna ca, dreptul fostilor chiriasi la restituirea pretului de piata al apartamentelor s-a  nascut  la data  intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2009.
Art. 7 alin. 1  din Decretul nr. 167/1958 prevede ca prescriptia  incepe sa curga de la data la care se naste dreptul la actiune, acest drept la restituirea pretului de  piata fiind  nascut la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2009, astfel ca legal a retinut instanta de apel cu privire la cererea de restituire a pretului reprezentand valoarea de piata a  imobilului in litigiu ca actiunea  nu este prescrisa.
In consecinta, in baza art. 304 pct. 9, art. 312 alin. 1  Cod proc.civ., curtea va admite in parte recursul declarat de parat si in consecinta, va modifica decizia atacata in sensul ca, in baza art. 297 alin. 1 Teza II Cod proc.civ., va admite in parte apelul declarat de reclamanta, va anula sentinta atacata si va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare primei instante pentru pretentiile reprezentand valoarea de piata a imobilului in litigiu, din care va fi exclusa suma reprezentand pretul actualizat  achitat in temeiul contractului de vanzare-cumparare. (Judecator Ana Ionescu)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Restituiri

Contestatie formulata in temeiul Legii nr. 10/2001 - Sentinta civila nr. speta 1 din data de 04.01.2008
restituire taxe - Sentinta comerciala nr. 1129/CA din data de 03.04.2014
Contestatie Legea 10/2001. Identitate intre fostii proprietari tabulari si persoanele indreptatite la restituire imobil - Sentinta civila nr. 1124 din data de 20.09.2011
Restituiri - Sentinta civila nr. 65 din data de 21.01.2011
Anularea Dispozitiei Primarului. Cerere de restituire in natura a imobilului - Sentinta civila nr. 1276 din data de 06.12.2010
Restituiri - Decizie nr. 164 din data de 26.04.2010
Drept de proprietate privata asupra terenurilor - Sentinta civila nr. 665 din data de 08.09.2010
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 117 din data de 18.02.2010
Aplicarea dispozitiilor art 284 al 4 si 8 din Legea nr 571/2003 si a pct 212 din HG nr 44/2004. Data de la care se acorda scutirea de la plata impozitului si perioada pe care se acorda. - Decizie nr. 4428 din data de 01.10.2013
Lipsa de interes in declararea recursului a partii parate in conditiile in care actiunea reclamantului a fost respinsa - Decizie nr. 1309/R din data de 07.12.2010
Contestatie impotriva unei decizii de restituire in baza Legii nr. 10/2001 - Decizie nr. 186/R din data de 26.09.2006
Notificarea ramasa fara obiect. Anularea deciziei de solutionare a notificarii formulata in temeiul Legii 10/2001. - Sentinta civila nr. 264/S din data de 02.11.2012
Restituire. Respingerea cererii de restituire a cotei de 1 din imobil preluat abuziv de stat pe motive de vacanta succesorala. Cerere formulata de succesorii fostului proprietar deposedat. - Sentinta civila nr. 34/S din data de 30.01.2012
Restituiri. Acordarea unor terenuri in compensare,chiar daca acestea nu se afla la dispozitia Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 - Sentinta civila nr. 167/S din data de 05.06.2012
Restituiri. Legea 10/2001. Restituirea in natura a imobilului cu dobandirea unui drept special de folosinta in favoarea unor cetateni straini. - Sentinta civila nr. 133/S din data de 07.05.2012
Restituiri. Dovada calitatii de persoane indreptatite la masuri reparatorii in temeiul Legii 10/2001, facuta in fata instantei. Obligatia acesteia de a se pronunta asupra modalitatii de restituire a imobilului – Decizia XX/2007 a ICCJ. - Sentinta civila nr. 148/S din data de 21.05.2012
Restituiri. Aplicarea masurilor reparatorii „ numai in echivalent” pentru un imobil preluat de la o persoana juridica care avea calitatea de actionar la o alta persoana juridica, distincta de celelalte persoane fizice cu aceeasi calitate de asociati ... - Sentinta civila nr. 42/S din data de 06.02.2012
Restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a unui teren, atunci cand beneficiarului i s-a aprobat reintroducerea acestui teren in circuitul agricol. Nelegalitatea refuzului restituirii. - Decizie nr. 717 din data de 20.03.2017
Incidenta Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, in cauzele in materia restituirii imobilelor p - Decizie nr. 6856 din data de 17.06.2013
Restituirea in natura. Teren liber - Decizie nr. 96/A din data de 08.03.2007