InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Actiune avand ca obiect restituire metale pretioase in valoare de peste 100.000 lei. Sentinta supusa apelului

(Decizie nr. 3160 din data de 22.09.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Restituiri | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 3160 din 22 septembrie 2011

Prin sentinta civila nr. 9500 din 20 octombrie 2010, pronuntata de Judecatoria Baia Mare a fost admisa actiunea civila formulata de reclamantii S.C. in nume propriu si in calitate de mandatar al reclamantilor B.A.I., A.C.A., B.L., P.L., B.N.O., in contradictoriu cu Banca Nationala Romana - Sucursala Maramures, si in consecinta a fost obligata parata sa plateasca reclamantilor contravaloarea cantitatii de 2.296 grame aur fin si 1.148 grame argint fin calculate la pretul practicat la data platii.
Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut ca, raportat la prevederile art. 26 al 1 din O.U.G. 190/2000 modificata si republicata, la dispozitiile Legii nr. 591/15.12.2004, in speta este vorba de metale pretioase dintre cele enumerate prin textul legii mai sus amintite, fiind indeplinita si conditia privind confiscarea in baza unuia dintre actele normative enumerate, respectiv Decretul nr. 210/1960.
In speta reclamantii au dovedit ca sunt mostenitorii legali ai defunctului B.C., s-a facut dovada cantitatii de aur si argint confiscat si faptul ca aceste cantitati  nu se mai gasesc fizic in gestiunea paratei.
Prin decizia civila nr. 329/A/27.04.2011 a Tribunalului Maramures, a fost  admis recursul declarat de Banca Nationala - Sucursala Maramures impotriva sentintei civile nr. 9500 din 20 octombrie 2010, pronuntata de Judecatoria Baia Mare, pe care a modificat-o, in sensul ca a respins actiunea civila formulata de reclamantii S.C., B.A.I., A.C.A., B.L., P.L. si B.N.O., in contradictoriu cu Banca Nationala a Romaniei - Sucursala Maramures.
Prin aceeasi decizie a fost respins recursul promovat de reclamantii S.C., B.A.I., A.C.A., B.L., P.L. si B.N.O.
Pentru a pronunta aceasta  decizie, tribunalul a retinut urmatoarele:
Reclamantii sunt mostenitorii defunctului B.C., decedat la data de 06.04.1988, in calitate de frati si nepoti de frati, astfel ca, acestia au calitate procesuala activa in promovarea actiunii de restituire a metalelor pretioase.
In dosarele Procuraturii locale sub numerele: 1774/B/1969, 1301/B/1969 si 1397/B/1969 s-a dat ordonanta de scoatere de sub urmarire penala pentru invinuitii B.C., O.D. si M.G., deoarece faptele pentru care au fost cercetati, furt, delapidare si detinere de metale pretioase, s-au prescris. Din starea de fapt retinuta in aceste ordonante reiese ca, O.D. in perioada 15.05.1946 - 05. 1953 a lucrat la Uzina "1 Mai" Ferneziu, in calitate de sef serviciu transporturi, sef serviciu preschimbare si referent tehnic, ca in aceste calitati avea atributii de serviciu preluarea minereurilor de aur si argint de la producatori particulari si de pregatire a probelor impreuna cu delegatul bancii nationale in vederea analizelor de laborator. Numitul M.G., in perioada anilor 1945-1954 a lucrat la Banca Nationala a RSR Baia Mare, in calitate de inspector de vize si control materiale pretioase, fiind delegatul permanent al bancii la prelucrarea si preluarea metalelor pretioase de la Uzina 1 Mai Ferneziu.
Dupa o intelegere prealabila dintre cei doi in vara anului 1947 au scos din sectia de preschimbare a uzinei cantitatea de 1208 kg minereu bogat in aur si argint pe care l-au transportat cu o caruta la locuinta lui B.C. pe care apoi l-a ingropat in pamant la domiciliul sau din Baia Mare, pana in ziua de 12 august 1969 cand a fost descoperit de organele de politie. Din cantitatea de minereu gasita a rezultat 2,296 kg aur fin si 1,148 kg argint fin ce s-a predat la BN a RSR conform procesului verbal 289 din 27 august 1969.
Din starea de fapt retinuta in dosarele de cercetare penala a reiesit ca minereul care  a fost prelucrat, a fost sustras din Uzina 1 Mai si dus autorului deposedat, unde a fost dat in pastrare, acesta ingropandu-l in pamant la domiciliul sau.
Pe cale de consecinta, nefiind dovedita indeplinirea conditiei de proprietate al autorului deposedat, in mod gresit instanta de fond a admis actiunea reclamantilor, omitand sa analizeze indeplinirea tuturor conditiilor prevazute de lege pentru ca mostenitorii sa poata obtine restituirea bunurilor confiscate.
Recursul promovat de reclamanti a fost respins.
Impotriva acestei decizii au declarat recurs in termenul legal reclamantii, solicitand in principal casarea deciziei recurate si trimiterea cauzei pentru o noua judecata in apel la Tribunalul Maramures, iar in subsidiar, modificarea deciziei recurate in sensul respingerii apelului declarat de Banca Nationala a Romaniei Sucursala Maramures li mentinere ca temeinica si legala a  hotararii pronuntata de   instanta de fond.
In motivarea recursului cu privire la cererea  principala, recurentii au aratat ca instanta a incalcat  dispozitiile art. 304 pct. 1  Cod proc.civ., nefiind alcatuita potrivit  dispozitiilor legale ale art. 54 alin. 1  din Legea nr.  304/2004, potrivit  carora, apelurile se judeca in complet  format din 2  judecatori, iar  recursul in complet format din 3  judecatori. In speta, instanta de fond a  pronuntat o hotarare judecatoreasca susceptibila de a fi atacata cu apel, iar tribunalul, calificand in mod gresit calea de atac ca fiind recursul, a pronuntat in complet de 3 judecatori o hotarare  irevocabila, rapind reclamantilor o cale de atac prevazuta de lege.
Cu privire la cererea  subsidiara, recurentii au aratat  ca ei sunt mostenitorii defunctului B.C. A., ca au facut dovada  prin ordonanta de scoatere de sub urmarire penala pronuntata de procuratura Local Baia Mare la 30.09.1969, ca de la antecesorul lor  s-a confiscat in intregime cantitatea de 2296 grame aur fin si 1148 grame argint fin, astfel ca, cele doua cerinte ale legii, natura de metale pretioase si confiscarea, sunt indeplinite in cauza.
Prin intampinarea depusa, intimata a solicitat respingerea recursului ca inadmisibil si nefondat.
Cu privire la  inadmisibilitatea recursului, intimata a aratat  ca in legislatia romaneasca nu este reglementata posibilitatea exercitarii recursului la recurs, legea prevazand pentru aceasta ipoteza alte cai de atac.
Cu privire la cererea de respingere a  recursului ca nefondat, intimata a aratat  ca antecesorul reclamantilor nu a fost  niciodata proprietarul cantitatii de 2296 grame aur fin si 1148 grame argint fin, ci doar un detentor precare, astfel incat reclamantii nu sunt indreptatiti la promovarea unei actiuni in restituire in baza OUG nr. 190/2000.
 Examinand  recursul declarat, prin prisma motivelor  invocate, curtea  apreciaza ca este  intemeiat si in baza art. 304 pct. 1, art. 312 alin. 1 Cod proc.civ.,  urmeaza sa-l admita pentru urmatoarele considerente:
Instanta de fond a pronuntat sentinta civila nr. 9500/20.10.2010 ca fiind supusa caii de atac a recursului in termen de 15 zile de la comunicare, fara a  arata care sunt motivele pentru care stabileste calea de atac a recursului.
Din dosarul  instantei de fond se constata ca Banca Nationala a Romaniei a comunicat ca  valoarea la data de 30.09.2010 a gramului de aur fin este de 131,7241 lei, iar valoarea la data de 7.10.2010 a  gramului de argint este de 2,2929 lei. Aplicand aceste valori la cantitatea de 2296 grame aur fin si 1148 grame argint fin, rezulta ca valoarea cantitatii de aur in litigiu este de 300.776 lei, iar a argintului de 2296 lei.
Tribunalul Maramures in sedinta publica din 20.04.2011 retine ca reprezentanta recurentilor declara valoarea obiectului cauzei ca depasind suma de 100.000 lei si dupa deliberare "constata ca in cauza se aplica dispozitiile Legii speciale si stabileste ca recursul este calea de atac in care se impune judecarea cauzei", fara a  arata  textul legal in baza caruia califica calea de atac ca fiind recursul si fara a stabili exact valoarea bunurilor in litigiu in raport de care ar fi urmat sa stabileasca calea de atac.
Conform dispozitiilor art. 282  pct. 1  Cod proc.civ., hotararile date in prima instanta de judecatorie  sunt supuse apelului la tribunal, iar conform art. 2821 pct. 1 Cod proc.civ., nu sunt supuse apelului hotararile judecatoresti date in prima instanta in cererile  introduse pe cale principala privind pensii de intretinere, litigii al caror obiect are o valoare de pana la 100.000 lei (Ron).
In dispozitiile legii speciale nu exista un text care sa prevada ca hotararile pronuntate pe baza OUG nr. 190/2000 sunt supuse doar caii de atac a recursului, astfel ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile generale din Codul de procedura civila, conform carora, in raport de cele retinute in aliniatele precedente cu privire la valoarea bunurilor in litigiu, calea de atac impotriva  hotararii pronuntata de Judecatoria Baia Mare este apelul.
Chiar daca paratul si-a intitulat calea de atac impotriva sentintei ca fiind "recurs", tribunalul avea obligatia sa-i dea calificarea juridica exacta. In speta, tribunalul solutionand cauza  ca fiind recurs in complet format din 3  judecatori in loc de 2,  cum   prevede legea, a incalcat normele imperative privind compunerea  instantei, astfel ca este  incident cazul de casare  prev. de art. 304 pct. 1  Cod proc.civ., in raport de care recursul va fi admis, iar decizia  tribunalului casata cu trimiterea cauzei la aceeasi instanta pentru judecare ca apel. (Judecator Ana Ionescu)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Restituiri

Contestatie formulata in temeiul Legii nr. 10/2001 - Sentinta civila nr. speta 1 din data de 04.01.2008
restituire taxe - Sentinta comerciala nr. 1129/CA din data de 03.04.2014
Contestatie Legea 10/2001. Identitate intre fostii proprietari tabulari si persoanele indreptatite la restituire imobil - Sentinta civila nr. 1124 din data de 20.09.2011
Restituiri - Sentinta civila nr. 65 din data de 21.01.2011
Anularea Dispozitiei Primarului. Cerere de restituire in natura a imobilului - Sentinta civila nr. 1276 din data de 06.12.2010
Restituiri - Decizie nr. 164 din data de 26.04.2010
Drept de proprietate privata asupra terenurilor - Sentinta civila nr. 665 din data de 08.09.2010
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 117 din data de 18.02.2010
Aplicarea dispozitiilor art 284 al 4 si 8 din Legea nr 571/2003 si a pct 212 din HG nr 44/2004. Data de la care se acorda scutirea de la plata impozitului si perioada pe care se acorda. - Decizie nr. 4428 din data de 01.10.2013
Lipsa de interes in declararea recursului a partii parate in conditiile in care actiunea reclamantului a fost respinsa - Decizie nr. 1309/R din data de 07.12.2010
Contestatie impotriva unei decizii de restituire in baza Legii nr. 10/2001 - Decizie nr. 186/R din data de 26.09.2006
Notificarea ramasa fara obiect. Anularea deciziei de solutionare a notificarii formulata in temeiul Legii 10/2001. - Sentinta civila nr. 264/S din data de 02.11.2012
Restituire. Respingerea cererii de restituire a cotei de 1 din imobil preluat abuziv de stat pe motive de vacanta succesorala. Cerere formulata de succesorii fostului proprietar deposedat. - Sentinta civila nr. 34/S din data de 30.01.2012
Restituiri. Acordarea unor terenuri in compensare,chiar daca acestea nu se afla la dispozitia Comisiei de aplicare a Legii 10/2001 - Sentinta civila nr. 167/S din data de 05.06.2012
Restituiri. Legea 10/2001. Restituirea in natura a imobilului cu dobandirea unui drept special de folosinta in favoarea unor cetateni straini. - Sentinta civila nr. 133/S din data de 07.05.2012
Restituiri. Dovada calitatii de persoane indreptatite la masuri reparatorii in temeiul Legii 10/2001, facuta in fata instantei. Obligatia acesteia de a se pronunta asupra modalitatii de restituire a imobilului – Decizia XX/2007 a ICCJ. - Sentinta civila nr. 148/S din data de 21.05.2012
Restituiri. Aplicarea masurilor reparatorii „ numai in echivalent” pentru un imobil preluat de la o persoana juridica care avea calitatea de actionar la o alta persoana juridica, distincta de celelalte persoane fizice cu aceeasi calitate de asociati ... - Sentinta civila nr. 42/S din data de 06.02.2012
Restituirea sumei achitate cu titlu de taxa pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a unui teren, atunci cand beneficiarului i s-a aprobat reintroducerea acestui teren in circuitul agricol. Nelegalitatea refuzului restituirii. - Decizie nr. 717 din data de 20.03.2017
Incidenta Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, in cauzele in materia restituirii imobilelor p - Decizie nr. 6856 din data de 17.06.2013
Restituirea in natura. Teren liber - Decizie nr. 96/A din data de 08.03.2007