InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Zarnesti

Raspundere civila delictuala art 1001

(Hotarare nr. 1589 din data de 05.07.2011 pronuntata de Judecatoria Zarnesti)

Domeniu Raspundere civila delictuala | Dosare Judecatoria Zarnesti | Jurisprudenta Judecatoria Zarnesti


      Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:

      Prin cererea inregistrata pe rolul instantei sub nr.3076/338/03.11.2010, astfel cum a fost precizata (fila 74), reclamantul G.I.F a chemat in judecata pe paratul B.G, solicitand instantei sa dispuna obligarea paratului la plata sumei de 18000 lei, reprezentand contravaloarea prejudiciului cauzat de animalele aflate in paza juridica a paratului, precum si la plata cheltuielilor de judecata.
      In motivarea cererii reclamantul a aratat, in esenta, ca in perioada iunie-august 2010 turmele de vaci aflate in paza juridica a paratului au patruns pe un teren agricol cultivat cu porumb, proprietatea reclamantului, provocand distrugerea culturii pe o suprafata de 5 ha.
      In drept, reclamantul a solicitat angajarea raspunderii delictuale a paratului pentru prejudiciul cauzat de animalele aflate in paza sa juridica, in temeiul art.1001 C.Civ.
      La data de 18.02.2011, reclamantul G.I.F a decedat, iar actiunea a fost continuata de mostenitoarea acestuia, G.S.R, in calitate de reclamant.
      Prin intampinare, paratul a solicitat respingerea ca neintemeiata a cererii de chemare in judecata, aratand, in esenta, ca bovinele aflate in paza sa juridica nu au intrat pe proprietatea reclamantului.
      
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
      
      Prin cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost precizata, reclamantul a solicitat angajarea raspunderii delictuale a paratului, in temeiul art.1001 C.Civ., cu motivarea ca in perioada iunie-august 2010 turmele de vaci aflate in paza juridica a paratului au patruns pe un teren agricol cultivat cu porumb, proprietatea reclamantului, provocand distrugerea culturii pe o suprafata de 5 ha.
      Potrivit art.1169 C.Civ., cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca.
      Conform art.1001 C.Civ., proprietarul unui animal, sau acela care se serveste de dansul, in cursul serviciului, este responsabil de prejudiciul cauzat de animal, sau ca animalul se afla in paza sa, sau ca a scapat.
      Rezulta astfel ca, pentru a fi angajata raspunderea civila delictuala victima prejudiciului trebuie sa faca dovada ca prejudiciul a fost cauzat de catre animal si ca, la data cauzarii prejudiciului, animalul se afla in paza juridica a persoanei de la care se pretinde plata despagubirilor.
      Din probele administrate in cauza, instanta retine ca este necontestat faptul ca distrugerea culturii de porumb, proprietatea reclamantului, a fost cauzata de animale.
      Ramane astfel de stabilit daca respectivele animale se aflau in momentul producerii prejudiciului in paza juridica a paratului.
      Instanta constata ca terenul cultivat cu porumb se invecineaza cu un teren pasune, de asemenea proprietatea reclamantului, pe care pasunau vacile acestuia.
      De asemenea, instanta constata ca proprietarii caselor din vecinatatea terenului detineau animale, iar unii dintre acestia le lasau libere pe camp.
      Tot in vecinatatea terenului se afla si stana paratului, iar vacile de la aceasta stana pasunau pe terenurile din zona.
      Aceste aspecte rezulta din coroborarea raspunsului la interogatoriu al reclamantei (filele 42-43), cu cel al paratului (fila 44) si cu declaratiile martorilor audiati in cauza.
      Instanta constata ca paratul neaga faptul ca vaci aflate in paza sa juridica au intrat pe terenul reclamantului, iar sustinerile sale sunt confirmate de martorii propusi de acesta.
      Astfel, martorul B.I.D a aratat ca mergea in mod frecvent la stana paratului, iar in mai multe randuri a vazut ca pe terenul reclamantului pasunau atat vaci cat si cai, insa niciunul dintre aceste animale nu apartinea de stana paratului (fila 48).
      Martorul B.I.C a aratat, de asemenea, ca, in mai multe randuri, a vazut ca pe terenul reclamantului pasunau atat vaci cat si cai, insa niciunul dintre aceste animale nu apartinea de stana paratului, cunoscand vacile acestuia intrucat era persoana care le mulgea (fila 49).
      De asemenea, martorul P.P, persoana care avea grija de vacile paratului, a aratat ca animalele paratului nu au intrat pe terenul reclamantului, insa a vazut de mai multe ori ca pe acest teren au intrat cai si vaci ce apartineau locuitorilor din vecinatate (fila 57).
      Sustinerile paratului sunt confirmate si de martorul C.M, propus de reclamant, care a aratat ca o data a vazut ca pe terenul reclamantului intrasera niste cai (fila 58).
      Pe de alta parte, martorul F.M, persoana care avea grija de vacile reclamantului, a aratat ca in mai multe randuri a vazut cand vacile paratului au intrat pe terenul reclamantului, el insusi scotandu-le de mai multe ori (fila 50).
      De asemenea, martorul T.B.A, prieten de familie al reclamantului, a aratat ca de mai multe ori a gasit vacile paratului pe terenul cultivat, iar el impreuna cu reclamantul le-a scos din cultura de porumb si le-a inapoiat paratului (fila 51).
      Pentru a face dovada celor sustinute, reclamantul a indicat si faptul ca in cultura de porumb a fost gasita vaca proprietatea martorului C.M, iar acest animal se gasea in acel moment in paza juridica a paratului.
      Instanta retine ca nu se contesta faptul ca acest animal a fost gasit in cultura de porumb a reclamantului, insa paratul neaga faptul ca animalul s-ar fi aflat in paza sa juridica.
      Instanta constata ca, pana la proba contrarie, se prezuma ca paza juridica apartine proprietarului animalului.
      Singura proba care sustine afirmatia reclamantului este declaratia martorului C.M, acest martor fiind chiar proprietarul animalului, care sustine ca a lasat animalul in grija paratului in primavara anului 2010 si urma sa il ia inapoi in octombrie 2010 (fila 58).
      Din declaratiile martorului B.I.C (fila 49), persoana care mulgea vacile paratului, precum si din declaratia martorului P.P (fila 57), persoana care avea grija de vacile paratului, rezulta insa ca vaca martorului C.M nu se mai afla in grija paratului din mai 2010, data la care animalul i-a fost restituit proprietarului.
      Instanta constata astfel ca probele administrate in prezenta cauza nu sunt apte sa convinga un observator impartial ca animalele care au intrat pe terenul reclamantului si au produs distrugerea culturii de porumb se aflau in paza juridica a paratului.
      In aceste conditii, instanta constata ca in prezenta cauza nu sunt indeplinite conditiile angajarii raspunderii delictuale, motiv pentru care va respinge ca neintemeiata cererea.
      Avand in vedere ca reclamantul se afla in culpa procesuala, instanta, in temeiul art.274 alin.1 C.Proc.Civ., va obliga reclamantul la plata catre parat a sumei de 700 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu aparator din oficiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

      Respinge ca neintemeiata cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost precizata, formulata de reclamanta G.S.R, cu domiciliul in Rasnov, in contradictoriu cu paratul B.G, cu domiciliul in Rasnov.
Obliga reclamanta la plata catre parat a sumei de 700 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Cu recurs in 15 de zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 05.07.2011.


2


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Raspundere civila delictuala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
Cerere de valoare redusa - Decizie nr. 501 din data de 21.06.2017
Actiune in raspundere patrimoniala - Sentinta civila nr. 851 din data de 18.10.2017
Pretentii. Contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului - Sentinta civila nr. 2031 din data de 12.11.2015
Prestare munca fara forme legale. Prejudiciul produs prestatorului in urma unui accident. Acordarea daunelor materiale si morale in baza raspunderii civile delictuale - Sentinta civila nr. 89 din data de 05.03.2015
Imbogatirea fara justa cauza. Existenta unui temei constitutional al raspunderii. - Sentinta civila nr. 141/S din data de 04.05.2009
Raspunderea statului este o raspundere directa, limitata doar la prejudiciile cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale si este reglementata de art.538-539 Cod procedura penala (art.504 – 507 din vechiul Cod de procedura penala).Raspund - Decizie nr. 779 din data de 24.09.2015
Inadmisibilitatea actiunii in raspundere civila delictuala exercitata de angajator ulterior anularii deciziei de imputare emisa functionarului public pentru recuperarea prejudiciului. - Decizie nr. 700 din data de 13.02.2015
Drept civil. Daune morale si materiale derivand din procesul penal intemeiate pe dispozitiile art. 998-999 Cod civil. Neindeplinirea conditiilor raspunderii civile delictuale. - Decizie nr. 101 din data de 23.10.2014
Raspunderea civila a functionarului public angajata in temeiul art. 84 alin. 1 lit. b din Legea nr.188/1999 „ ... pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit”.Calcularea termenului de 30 de zile pentru emiterea dispozitiei - Decizie nr. 11894 din data de 13.11.2013
Raspunderea patrimoniala asociata raspunderii penale este intotdeauna o raspundere civila delictuala, ori raspunderea intemeiata pe dispozitiile art. 28 din Legea nr.22/1969 este o raspundere materiala intemeiata pe raporturile de munca. In cadrul pr... - Decizie nr. 887 din data de 30.11.2010
actiune in raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 1920 din data de 08.03.2011
infractiuni-circulatie pe drumurile publice - Hotarare nr. 329/2011 din data de 21.11.2011
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Tentativa la talharie - Hotarare nr. 171 din data de 06.05.2011
Tentativa la furt calificat - Hotarare nr. 168 din data de 04.05.2011
Ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii publice - Hotarare nr. 167 din data de 04.05.2011
desfintarea rezolutiei de neincepere a urmaririi penale (art 278" alin 8 lit b.cpp) - Hotarare nr. 165 din data de 02.05.2011
vatamare corporala din culpa - Hotarare nr. 164 din data de 02.05.2011
Art 4 al protocolului nr 7 din Constitutia E.D.O - Hotarare nr. 162 din data de 02.05.2011