InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Targu-Mures

Faliment. Contestatie impotriva tabelului definitiv de creante. Consecinta modificarii tabelului definitiv de creante asupra planului de distribuire

(Decizie nr. 7631/R din data de 14.11.2013 pronuntata de Curtea de Apel Targu-Mures)

Domeniu Faliment | Dosare Curtea de Apel Targu-Mures | Jurisprudenta Curtea de Apel Targu-Mures

- Legea nr. 85/2006: art. 121 pct. 2, art. 123 pct. 4, art. 3 pct. 8, art. 74 alin. 2, art. 75.
Creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este cel care a formulat si caruia i-a fost admisa in tot sau in parte creanta pe tabelele de creanta si care are dreptul de a participa la distribuirile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului.
Distribuirile se fac in confruntare cu planul de distribuire, in acord cu tabelul definitiv de creante intocmit in urma solutionarii tuturor contestatiilor si cu respectarea ordinii de prioritate privind stingerea creantelor, conform dispozitiilor legale.
Deliberand asupra recursului de fata, constata ca  prin Sentinta nr.1072 din 18 septembrie 2013 pronuntat de Tribunalul Specializat Mures, in dosar nr. 302/1371/2012/a7, s-a respins contestatia promovata sub auspiciile dispozitiunilor art.122 alin.3 din Legea nr.85/2006 de creditorul contestator Ministerul Finantelor Publice, prin subsidiara D. G. F. P. Mures, prin subsidiara Administratia Finantelor Publice Reghin, in prezent dupa restructurare dezmembramintele fiind D. G. R. F. P.Brasov, respectiv A. J. F. P. Mures, in contradictoriu cu insolventa Societatea "W. B."S.R.Lsocietate in faliment reprezentata prin lichidator judiciar "Casa de Insolventa M. si P."S.P.R.L. - practician in insolventa si, drept consecinta:
S-a dispus mentinerea legalitatea si temeinicia atat a raportului de distribuire, cat si a planului de distribuire infatisat de lichidatorul judiciar la 11.06.2013 si afisat la 12.06.2013, in cadrul procedurii simplificate a falimentului deschisa fata de insolventa Societatea "W.B."S.R.L.J..
Pentru a pronunta aceasta hotarare judecatorul sindic a constatat urmatoarele :
Initial, sub nr.302/1371/20.04.2012 a fost inregistrata la Tribunalul Specializat Mures cererea promovata de debitoarea S.C."W.B."S.R.L. J. prin care a solicitat deschiderea procedurii judiciare speciale a falimentului in forma simplificata fata de ea, motivata in principal de jena financiara pe care o cunoaste si care o impiedica sa isi mai indeplineasca corespunzator obligatiile fiscale si profesionale care ii reveneau la acel moment.
Prin incheierea nr.727/c/26.04.2012 pronuntata de judecatorul sindic in dosarul nr.302/1371/2012 al Tribunalului Specializat Mures a fost primita cererea debitoarei, astfel ca fata de aceasta din urma a fost deschisa procedura simplificata a falimentului in beneficiul careia a desemnat in calitate de lichidator judiciar provizoriu "Casa de insolventa M. si P."S.P.R.L.Tg.Mures - practician in insolventa propus de chiar debitoarea insolvent, stabilind si termenele inlauntrul carora participantii si persoanele interesate de procedura judiciara astfel deschisa sa isi exercite drepturile si sa isi indeplineasca obligatiile procesuale stabilite in beneficiul/sarcina lor de legiuitor.
Termenul limita pentru inscrierea declaratiilor de creanta a fost stabilit la 25.05.2012-data postei, cel pentru verificarea creantelor, intocmire, afisare, comunicare si publicitatea tabelului preliminar al obligatiilor insolventei la 01.06.2012, iar pentru dezlegarea eventualelor contestatii fata de acest act procedural la 20.06.2012, termenul pentru promovarea contestatiilor fiind de 5 zile de la publicarea tabelului preliminar al obligatiilor insolventei in Buletinul procedurilor de insolventa.
Initial, creditorul contestator a promovat la 24.05.2012 cererea de inscriere a unei creante bugetare garantate de 17.891,00 lei si a uneia pure si simple de 4.874,00 lei, lichidatorul judiciar primind respectiva cerere si inscriind ca atare creditorul la masa credala a insolventei.
Sub nr.17374/27.11.2012 lichidatorul judiciar a depus la autoritatile fiscale decontul tva aferent lunii aprilie 2012 ce a generat nasterea unei obligatii fiscale pe seama insolventei cu titlu de tva de 101.365,00 lei.
Diligent, creditorul contestator a infatisat sub nr.1136/12.01.2013, prin mijlocirea procedurii insolventei de fata,  cererea de inscriere a unei noi creante bugetare pure si simple de aceeasi valoare - adica de 101.365,00 lei - la masa credala a insolventei.
Desi informat lichidatorul judiciar despre o astfel de cerere prin rezolutia din 17.01.2013 de judecatorul sindic, acesta nu a supus-o analizei si verificarilor circumscrise dispozitiunilor art.66 din Lege anr.85/2006 decat la data de 09.04.2013, potrivit celor cuprinse in raportul de activitate infatisat cu acea ocazie din care rezulta cu puterea evidentei ca a refuzat implicit inscrierea noii creante pretinse de contestatorul creditor caruia i-a indicat remediul procesual circumscris dispozitiunilor art.75 alin.1 din Legea nr.85/2006, acesta exercitand respectivul drept material la actiune, contestatia fiind inregistrata sub nr.302/1371/26.06.2013/ a 8 la Tribunalul Specializat Mures.
Dezlegarea acesteia a fost realizata prin sentinta nr. 1073/18.09.2013 pronuntata in dosarul asociat nr.302/1371/2013/ a 8 al Tribunalului Specializat Mures, judecatorul sindic primind contestatia si dispunand modificarea tabelului definitiv consolidat infatisat cu intarziere doar la 28.05.2013 de lichidatorul judiciar.
Potrivit cuvenitelor dovezi infatisate, lichidatorul judiciar desemnat in beneficiul insolventei a infatisat raportul de distribuire din 11.06.2013 prin care a aratat ca a recuperat prin mijlocirea executorului judecatoresc S. S. o creanta a acesteia in cuantum de 20.000,00 lei, administratorul statutar si special al insolventei aducand la masa credala a acesteia si suma de 30.000,00 lei, fara a mentiona titlul in temeiul caruia datora aceasta suma.
Prin acelasi raport, lichidatorul judiciar a indicat ca spezele procedurii pana la acel moment s-au ridicat la suma de 8.540,00 lei, din disponibilul banesc al insolventei de 50.000,00 lei de la acel moment, propunand spre distribuire creditorilor suma de 41.550,00 lei.
Tabelul definitiv consolidat al creantelor insolventei valid la acea data - 11.06.2013 - cuprindea creditorul contestator cu o creanta garantata de 22.768,00 lei, precum si opt creditori chirografari, astfel ca a propus stingerea creantei bugetare garantate de 22.768,00 lei in intregime, iar diferenta ramasa de 18.872,00 lei proportional cu valoarea creantelor chirografare.
Potrivit dispozitiunilor art.74 alin.2 din Legea nr.85/2006, dupa inregistrarea tabelului definitiv al creantelor insolventei, doar titularii creantelor cuprinse in acest tabel sunt indrituiti a participa la orice repartitii in caz de faliment in procedura simplificata.
In speta pendinte, la 11.06.2013 contestatorul nu era cuprins in tabelul definitiv al creantelor insolventei decat cu cele garantate in cuantum de 17.891,00 lei si cele pure si simple de 4.874,00 lei, imprejurarea ca la aceeasi data isi exercitase drepturile materiale la actiunea speciala reglementate de dispozitiunile art.75 din Legea nr.85/2006 nu il indrituia sa participe la distribuirea contestata, tabelul definitiv consolidat modificat ca urmare a dezlegarii acestei contestatiuni datand doar din 18.09.2013.
Or, prin planul de distribuire contestat creantele acceptate la acea data - 11.06.2013 - in tabelul definitiv al creantelor insolventei au fost propuse in vederea stingerii lor in intregime, in mod temeinic ramasita de 18.872,00 lei fiind destinata acoperirii proportionale a celorlalte creante inferioare chirografare.
Niciunul dintre impricinati nu s-a prevalat de cererea accesorie pusa la indemana lor de legiuitor prin dispozitiunile art.274 alin.1 C.pr.civ., raportate la cele ale art.149 din Legea nr.85/2006, in raport cu contestatiunile alegate.
Impotriva acestei hotarari in termen legal a declarat recurs creditoarea D. G. R. F. P.Brasov - A. J. F. P. Mures, solicitand admiterea recursului, modificarea sentintei atacate, in conditiile art.304 pct.9 si art.3041 Cod procedura civila, iar in urma rejudecarii sa se dispuna refacerea planului de distribuire intre creditori si distribuirea intregii sume de 41.550 lei din fondurile obtinut in cadrul procedurii creditoarei recurente.
In motivarea recursului, s-a invederat faptul ca prin cererea de admitere a creantei inregistrata sub nr. 18365/24.05.2012 recurenta a solicitat inscrierea creantei sale la data deschiderii procedurii falimentului, in suma de 22.762 lei, constand din creanta garantata in cuantum de 17.891 lei corespunzator art. 121 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 si, respectiv din creanta bugetara in cuantum de 4.871 lei, corespunzator art. 123 pct. 4 din acelasi act normativ.
A subliniat reclamanta ca ulterior, prin adresa nr. 1136 din 14.01.2013 a solicitat inscrierea in tabelul suplimentar de creante a sumei de 101.365 lei, rezultata din depunerea de catre lichidatorul judiciar pe seama debitoarei a Decontului de TVA nr. 17374/27.11.2012, aferent lunii aprilie 2012, decont prin care obligatiile fiscale datorate bugetului de stat s-au majorat pana la suma de 124.127 lei.
A mentionat reclamanta ca distribuirea ramasitei de 18.872 lei creditorilor chirografari in mod proportional, inseamna stingerea unor creante peste ordinea de prioritate stabilita de lege si facuta in dauna creditorului bugetar fiscal cu atat mai mult cu cat, prin Sentinta nr. 1073 din 18.09.2013, din dosar 302/1371/2012/a8 al Tribunalului Specializat Mures, acelasi judecator sindic a admis contestatia recurentei, promovata impotriva tabelului definitiv consolidat de creante intocmit de catre lichidatorul judiciar si, in consecinta, a dispus inscrierea in acest tabel a intregii creante pretinsa de creditorul contestator.
A considerat reclamanta ca se impune refacerea planului de distribuire intre creditori atacat in speta si distribuirea recurentei - contestatoare/creditoare, a intregii sume de 41.550 lei din fondurile obtinute in cadrul procedurii, avand in vedere ca in urma pronuntarii  Sentintei nr. 1073 din 18.09.2013 a fost admisa intreaga creanta cu care s-a inregistrat recurenta in dosarul cauzei, respectiv suma de 124.127 lei, conform ordinii de prioritate prevazute de art. 121 pct. 2, respectiv art. 123 pct. 4 din Legea nr. 85/2006.
Examinand legalitatea hotararii atacate prin prisma motivelor de recurs invocate, precum si prin raportare la prevederile art. 304 ind. 1 Cod procedura civila, instanta a retinut urmatoarele:
Prin cererea de admitere a creantei inregistrata sub nr. 18365/24.05.2012, creditoarea a solicitat inscrierea creantei sale la data deschiderii procedurii falimentului, in suma de 22.762 lei, constand din creanta garantata in cuantum de 17.891 lei corespunzator art. 121 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 si, respectiv din creanta bugetara in cuantum de 4.871 lei, corespunzator art. 123 pct. 4 din acelasi act normativ. Lichidatorul judiciar a inscris reclamanta in tabelul de creante.
Ulterior, prin adresa nr. 1136 din 14.01.2013, creditoarea a solicitat inscrierea in tabelul suplimentar de creante a sumei de 101.365 lei, rezultata din depunerea de catre lichidatorul judiciar pe seama debitoarei a Decontului de TVA nr. 17374/27.11.2012, aferent lunii aprilie 2012
Prin sentinta nr. 1073/18.09.2013 pronuntata in dosarul asociat nr.302/1371/2013/ a 8 al Tribunalului Specializat Mures, judecatorul sindic a admis contestatia creditoarei si a dispus modificarea tabelului definitiv consolidata creantei anterior mentionate.
Conform art. 3 pct. 8 din Legea nr. 85/2006, creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel creditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului intocmite in procedura si care are dreptul de a(_), de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, (_);
Avand in vedere ca distribuirile nu au fost efectuate conform planului de distribuire din data de 11.06.2013, si ca tabelul definitiv consolidat a fost modificat in sensul admiterii creantei creditoarei, Curtea a apreciat ca in vederea respectarii ordinii de prioritate privind stingerea creantelor se impune modificarea planului de distribuire.
Fata de cele expuse, in temeiul art. 312 alin. 1-3C. proc. civ, va admite recursul declarat de creditoarea D. G. R. F. P.BRASOV - A. J. F. P. MURES, impotriva Sentintei nr. 1072/18.09.2013 pronuntate de Tribunalul Specializat Mures, in dosar nr. 302/1371/2012/a7.
A modificat sentinta atacata in sensul ca va admite contestatia formulata de creditoare impotriva Raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare si din incasarea creantelor si a Planului de distribuire intre creditorii debitoarei SC W.B. SRL intocmite de lichidatorul Casa de Insolventa M. si P. SPRL, dispunand refacerea acestora in ceea ce o priveste pe creditoare.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Faliment

Faliment - Hotarare nr. 669 din data de 21.12.2017
Faliment - Hotarare nr. 484 din data de 28.09.2017
Cererea de deschidere a procedurii prev. de Legea nr. 64/1995, republicata, impotriva debitoarei dizolvate de drept conform Legii nr. 359/2004, este inadmisibila. - Sentinta civila nr. 136/F din data de 20.03.2006
FALIMENT - Sentinta comerciala nr. 1180/C/2014 din data de 27.11.2014
Deschiderea procedurii insolventei - Sentinta comerciala nr. 1085/C din data de 08.06.2010
Deschidere procedura insolventa - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Faliment - Sentinta comerciala nr. 861/C din data de 02.06.2009
Procedura insolventei. S.R.L. - Sentinta comerciala nr. 1276/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei - Sentinta comerciala nr. 1275/C din data de 13.10.2009
Procedura insolventei. Raspunderea administratorului social. - Sentinta comerciala nr. 1388/C din data de 15.10.2009
Procedura insolventei. Intocmirea tabelului definitiv al creantelor - Decizie nr. 264/R din data de 11.06.2009
Faliment . Raspunderea administratorului pentru netinerea contabilitatii conform legii. Cazul fortuit cauza de exonerare de raspundere - Decizie nr. 168/R din data de 02.04.2009
Procedura insolventei. Indeplinirea conditiilor legale pentru deschiderea procedurii - Decizie nr. 178/R din data de 09.04.2009
In ceea ce priveste existenta subrogatiei legale ca temei al masurii lichidatorului judiciar de operare a subrogatiei in tabelul definitiv, potrivit art.1093 alin.2 teza a II a Cod civil, obligatia achitata de o persoana neinteresata care lucreaza i... - Decizie nr. 357/R din data de 19.08.2008
Cerere de autorizare a promovarii actiunii intemeiate pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006 formulata de un singur creditor. - Decizie nr. 258/R din data de 17.06.2008
Procedura insolventei. Obiectiuni la raportul final (art.129). Cheltuielile aferente procedurii instituite prin Legea nr.85/2006 (art.4). Ordinea in care se platesc creantele in cazul falimentului (art.123). Distribuirea sumelor obtinute din executar... - Decizie nr. 254/R din data de 31.05.2007
Procedura insolentei. Creditorul indreptatit sa solicite deschiderea procedurii insolentei (art.3 pct.6 din Legea nr.85/2006). Obligatia judecatorului–sindic de a verifica indeplinirea conditiilor cerute pentru aplicarea procedurii prevazute de Legea... - Decizie nr. 181/R din data de 26.04.2007
Limita maxima de stabilire a raspunderii administratorului unei societati debitoare aflate in procedura prevazuta de Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 270/R din data de 01.06.2006
Actiune intemeiata pe dispozitiile art.137 din Legea nr. 64/1995. Conditii. - Decizie nr. 212/R din data de 20.04.2006
Antrenarea raspunderii personale a administratorului Raportat la art.137 lit.c din Legea nr.64/1995. - Decizie nr. 211/R din data de 20.04.2006