Jurisprudenta Curtea de Apel Targu-Mures


Spete afisate: de la 1 la 20 din 1286 pronuntate de Curtea de Apel Targu-Mures


Anulare act administrativ. Decizie de imputare - prejudiciu constand in decontarea sumelor cuprinse in prescrip?iile medicale eliberate unor pacien?i interna?i intr-o unitate spitaliceasca militara.
Sentinta civila nr. 102 din data de 26.09.2014 | Domeniu: Plati
Insolven?a. Suspendare provizorie a executarii hotararii prin care s-a dispus intrarea debitoarei in faliment.
Hotarare nr. 34/CC din data de 10.03.2015 | Domeniu: Faliment
Insolven?a. Contesta?ie impotriva hotararii adunarii generale a creditorilor prin care a fost confirmat administratorul judiciar (desemnat provizoriu de judecatorul sindic).
Decizie nr. 396/A din data de 29.09.2014 | Domeniu: Faliment


Insolven?a. Confirmare plan de reorganizare judiciara.

Decizie nr. 606/A din data de 10.11.2014 | Domeniu: Faliment
Anulare act administrativ-fiscal. Contribu?ia la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (F.N.U.A.S.S.).
Decizie nr. 4332/R din data de 10.09.2014 | Domeniu: Asistenta si asigurari sociale; Impozite si taxe
Anulare act administrativ-fiscal. Restituire taxa pe poluare ?i plata dobanda. Decizie de impunere pentru "dobanda necuvenita".
Decizie nr. 5817/R din data de 13.11.2014 | Domeniu: Impozite si taxe
Anulare act administrativ. Decizie de excludere la plata emisa de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura
Decizie nr. 6160/R din data de 17.12.2014 | Domeniu: Cereri
Contencios administrativ. Taxa de poluare
Decizie nr. 7669/R din data de 15.11.2013 | Domeniu: Impozite si taxe
Consecintele juridice ale inchiderii procedurii falimentului societatii debitoare asupra cauzelor aflate pe rolul instantelor in care respectiva societate este parte. Lipsa calitatii procesuale
Decizie nr. 8516/R din data de 10.12.2013 | Domeniu: Faliment


Faliment. Contestatie la tabelul preliminar de creante. Creantele supuse procedurii de verificare si exceptiile reglementate de lege

Decizie nr. 8517/R din data de 12.12.2013 | Domeniu: Faliment
Aspecte legate de Legea nr. 85/2006 privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor luate de practicianul in insolventa
Decizie nr. 8521/R din data de 12.12.2013 | Domeniu: Faliment
Faliment. Aspecte legate de solutionarea cererii de angajare a raspunderii personale materiale a persoanelor culpabile de ajungerea societatii debitoare in stare de insolventa.
Decizie nr. 8524/R din data de 12.12.2013 | Domeniu: Faliment
Faliment. Contestatie impotriva tabelului definitiv de creante. Consecinta modificarii tabelului definitiv de creante asupra planului de distribuire
Decizie nr. 7631/R din data de 14.11.2013 | Domeniu: Faliment
Faliment. Notificarea creditorilor. Procedura de notificare. Repunerea creditorului in termenul de depunere a declaratiei de creante.
Decizie nr. 7637/R din data de 14.11.2013 | Domeniu: Faliment
Faliment. Aspecte legate de constituirea cautiunii, ca si forma de reducere a riscurilor la care este supus furnizorul fortat de aplicarea art. 38 din Legea nr. 85/2006.
Decizie nr. 7639/R din data de 14.11.2013 | Domeniu: Faliment
Contencios administrativ. Clauze ale contractului colectiv de munca in care au fost negociate drepturi materiale acordate salariatilor, functionari publici, personal platit din fondurile publice
Decizie nr. 7656/R din data de 15.11.2013 | Domeniu: Contracte de munca; Salarizare
Drepturi acordate salariatilor in baza unui contract colectiv de munca. Limitele negocierii drepturilor materiale in privinta personalului bugetar, platit din fondurile publice
Decizie nr. 6315/R din data de 10.10.2013 | Domeniu: Contracte de munca; Salarizare


Obligatia de plata a contributiei la FNUASS, pentru veniturile suplimentare realizate de pensionari

Decizie nr. 6330/R din data de 10.10.2013 | Domeniu: Impozite si taxe
Aspecte legate de procedura de contestare a actelor administrativ fiscale reglementata de O.G. nr. 92/2003 rep
Decizie nr. 6328/R din data de 10.10.2013 | Domeniu: Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)
Hotararea Consiliului Local - procedura de autorizare a transportului masei lemnoase pe drumurile forestiere aflata in domeniul public al comunei; aprobare formular model al autorizatiei de transport
Decizie nr. 6326/R din data de 10.10.2013 | Domeniu: Impozite si taxe

Spete afisate: de la 1 la 20 din 1286 pronuntate de Curtea de Apel Targu-Mures
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]