Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov


Spete afisate: de la 141 la 160 din 1361 pronuntate de Curtea de Apel Brasov


Reparare prejudicii pentru eroare judiciara in baza art. 504 Cod procedura penala. Actiune nefondata. Incetarea procesului penal ca urmare a decesului faptuitorului pronuntat in baza art. 10 lit. g. Cod procedura penala.
Decizie nr. 923/R din data de 24.09.2014 | Domeniu:
Clauza abuziva. Comision risc. - art. 4 alin. 6 din Legea nr. 193/2000; - art. 4 alin. 2 din Directiva 93/13/CEE; - art. 2 lit. e din Legea nr. 363/2007.
Decizie nr. 197/Ap din data de 28.04.2014 | Domeniu:
Expropriere. Inadmisibilitatea obligarii pe calea ordonantei presedintiale la eliberarea despagubirii stabilite prin decizia de expropriere, pana la solutionarea litigiului avand ca obiect contestarea cuantumului despagubirilor.
Decizie nr. 192/Ap din data de 24.04.2014 | Domeniu:


Apel nemotivat in termen. Aplicarea art. 476 alin. 2 Noul Cod de procedura civila.

Decizie nr. 829/Ap din data de 19.11.2014 | Domeniu:
Prezumtia de mandat tacit reciproc se aplica in situatia actelor de administrare, folosinta si dispozitie privind bunurile comune potrivit art. 35 alin. 2 din Codul familiei
Decizie nr. 1042/R din data de 29.10.2014 | Domeniu:
Contenstatia la proces-verbal de adjudecare pentru eroare de drept constand in incalcarea art. 118 din Legea nr. 85/2006.
Decizie nr. 877/R din data de 16.09.2014 | Domeniu:
Perimarea apelului suspendat. Distinctie intre suspendarea dispusa in conditiile art. 242 pct. 1 Cod procedura civila si suspendarea formulata in conditiile art. 244 Cod procedura civila.
Decizie nr. 109/Ap din data de 18.03.2014 | Domeniu:
Interpretarea art. 250 alin. 3 din Vechiul Cod de procedura civila. Perimarea.
Decizie nr. 100/Ap din data de 13.03.2014 | Domeniu:
Validare poprire pentru o creanta detinuta fata de comisiile de fond funciar.
Decizie nr. 36/R din data de 22.01.2014 | Domeniu:


Anulare acte emise de Curtea de Conturi. Cererea de interventie principala tertul nu justifica un interes actual in a contesta aceste acte. Interpretarea si aplicarea prevederilor art. I din O.U.G. nr. 26/2012.

Decizie nr. 235/R din data de 22.03.2016 | Domeniu:
Arborarea steag adoptat numai prin hotarare a consiliului local dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 141/2015 privind arborarea de catre unitatile administrativ teritoriale a steagurilor proprii.
Decizie nr. 193/R din data de 08.03.2016 | Domeniu:
Decizie de respingere a cererii de deducere TVA. Nelegalitate. Conditiile de exercitare a dreptului de deducere. Jurisprudenta CJUE in materie.
Decizie nr. 226/R din data de 15.03.2016 | Domeniu:
Act administrativ asimilat. Refuz de restituire sume achitate cu titlu de impozit pe profit art. 117 lit. d) Cod procedura fiscala. Momentul la care se analizeaza caracterul nejustificat al refuzului. Efectele actelor administrative emise ulterior.
Decizie nr. 135/R din data de 23.02.2016 | Domeniu:
Decizie de respingere a cererii de deducere TVA. Societate care aplica sistemul de TVA la incasare. Natura juridica a operatiunii de transformare a obligatiei de plata a contravalorii unei prestatii in obligatia de emitere de actiuni.
Decizie nr. 219/R din data de 15.03.2016 | Domeniu:
Decizie emisa de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura pentru aplicare sanctiuni (pentru scheme de plata SAPS, PNDC1 si ZMD). Interpretare art. 2, 6 si 7 din O.U.G. nr. 125/2006 in corelare cu art. 12, 43 si art. 73 pct.1 din Regulamentul CE
Decizie nr. 194 din data de 09.03.2016 | Domeniu:
Competenta materiala de solutionare a cererii de anulare a incheierii emise de Curtea de Conturi si a deciziei Camerei de Conturi.
Sentinta comerciala nr. 237/F din data de 16.12.2013 | Domeniu:
Contencios administrativ. Competenta teritoriala exclusiva prevazuta de art. 69 alin. 3 teza a II- a din O.U.G. nr. 86/2006 in favoarea Curtii de Apel Bucuresti.
Sentinta comerciala nr. 205/F din data de 14.11.2013 | Domeniu:


Contencios administrativ. Competenta materiala reglementata de art. 10 alin. 1 teza I din Legea 554/2004. Criteriul rangului emitentului actului administrativ ce face obiectul actiunii.

Sentinta comerciala nr. 185/F din data de 31.10.2013 | Domeniu:
Incalcarea art.77 alin.1 din Legea nr.188/1999. Sanctionarea disciplinara a functionarului public. Raportul Comisiei de Disciplina si ordinul de sanctionare care nu precizeaza indatoririle sau normele de conduita ce au fost incalcate sunt lovite de nulit
Decizie nr. 3500/R din data de 02.07.2013 | Domeniu:
Procedura insolventei. Contestatie la tabelul creditorilor. Clauza penala in contractele de leasing. Reducerea daunelor interese cu valoarea bunului valorificat.
Decizie nr. 814/R din data de 17.04.2013 | Domeniu:

Spete afisate: de la 141 la 160 din 1361 pronuntate de Curtea de Apel Brasov
 [Inapoi]  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  [Inainte]   [Ultima pagina]