Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov


Spete afisate: de la 41 la 60 din 1361 pronuntate de Curtea de Apel Brasov


Dispozitiile Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997
Decizie nr. 225/R din data de 15.03.2016 | Domeniu:
Plata nedatorata presupune intrunirea mai multor conditii, anume prestatia sa fi fost facuta cu titlu de plata, datoria in vederea careia s-a facut plata sa nu existe, iar plata sa fi fost facuta din eroare
Decizie nr. 18/R din data de 08.03.2016 | Domeniu:
Dreptul la deducerea TVA. - art. 146 alin.1 si art. 155 Cod fiscal
Decizie nr. 214/R din data de 10.03.2016 | Domeniu:


Liberul acces la informatiile de interes public - art. 9 alin. 1 din Legea nr. 554/2001 si art. 18 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001.

Decizie nr. 230/R din data de 17.03.2016 | Domeniu:
Revizuire. Nu pot face obiectul revizuirii decat hotararile pronuntate asupra fondului sau care evoca fondul, cum sunt hotararile prin care a fost admis recursul si s-a modificat hotararea atacata pe chestiuni de fapt
Decizie nr. 285/R din data de 13.03.2016 | Domeniu:
Indemnizatie de sedinta consilier local - natura juridica. art. 22 din Legea nr. 554/2004, O.U.G. nr. 57/2015. Esalonare indemnizatie de sedinta consilier local. Inaplicabilitate O.U.G. nr.57/2015.
Decizie nr. 222/R din data de 06.04.2016 | Domeniu:
Cerere de revizuire. Admisibilitate. Tardivitate. - art. 509 Cod procedura civila. Exceptia inadmisibilitatii si exceptia tardivitatii cererii de revizuire intemeiata pe art. 509 alin.1 pct.11 Cod procedura civila.
Decizie nr. 205/R din data de 11.03.2016 | Domeniu:
Caracterul imperativ al normelor juridice care reglementeaza exercitarea cailor de atac
Sentinta civila nr. 13/R din data de 14.01.2016 | Domeniu:
Competenta materiala de solutionare a cererilor de chemare in judecata formulate de Romsilva in temeiul art. III alin. 2 din Legea nr. 169/1997
Sentinta civila nr. 22/Fcc din data de 17.03.2016 | Domeniu:


Sechestru asigurator. Art. 953 Cod procedura civila, art. 662 alin. 2 Cod procedura civila.

Decizie nr. 5/Ap din data de 22.03.2016 | Domeniu:
Fond. Regimul incompatibilitatilor. Legislatie relevanta: Art. 87 alin. 1 din Legea nr. 161/2003.
Decizie nr. 18 din data de 09.02.2016 | Domeniu:
Contestatie in anulare. Art. 318 Cod procedura civila.
Decizie nr. 91/R din data de 09.02.2016 | Domeniu:
Constatarea dreptului de superficie asupra unei suprafete de teren in favoarea unei constructii ridicate anterior intrarii in vigoare a noului Cod civil, in lipsa consimtamantului proprietarului terenului
Decizie nr. 83/Ap din data de 25.01.2016 | Domeniu:
Raspunderea patrimoniala a salariatului in conditiile incheierii unui contract de munca fictiv. Aprecierea probelor in stabilirea starii de fapt.
Decizie nr. 361/Ap din data de 07.03.2016 | Domeniu:
Competenta materiala de solutionare a cererilor de chemare in judecata formulate de Romsilva in temeiul art. III alin. 2 din Legea nr. 169/1997, avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a Hotararilor Comisiei Judetene
Sentinta civila nr. 22/FCC din data de 17.03.2016 | Domeniu:
In procesul de analizare a validitatii unei hotarari emise de Comisia Judeteana, ANRP poate examina calitatea solicitantului de persoana indreptatita la despagubiri
Decizie nr. 181/R din data de 08.03.2016 | Domeniu:
Recunoasterea hotararii in lipsa consimtamantului persoanei condamnate
Sentinta penala nr. 81/F din data de 26.08.2014 | Domeniu:


Conditia dublei incriminari in cazul recunoasterii sanctiunilor pecuniare.

Decizie nr. 285/Ap din data de 22.05.2014 | Domeniu:
Conditia dublei incriminari in cazul recunoasterii sanctiunilor pecuniare.
Decizie nr. 102/Ap din data de 20.03.2014 | Domeniu:
Desfiintarea actelor subsecvente celor falsificate.
Decizie nr. 86/CCP din data de 09.10.2014 | Domeniu:

Spete afisate: de la 41 la 60 din 1361 pronuntate de Curtea de Apel Brasov
 [Inapoi]  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  [Inainte]   [Ultima pagina]