InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Taxa Vamala

(Hotarare nr. 1 din data de 01.03.2011 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Taxe vamale | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

Taxa Vamala
R O M A N I A

TRIBUNALUL DOLJ
SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Prin cererea inregistrata la data de _, reclamantul B.A a chemat in judecata pe parata AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR, solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se anuleze actul administrativ nr. _ si chitanta nr. 04C emisa la data de _de catre parata si sa fie obligata parata sa-i restituie contravaloarea taxei vamale de 4158 lei, cu dobanda legala calculata de la data de 05.11.2009, data de la care organului vamal ii revenea obligatia restituirii creantei nedatorate si pana la data efectiva a platii.
In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca, in fapt, la data de 25.10.2007 a achizitionat un autoturism marca FORD MONDEO, fabricat in Marea Britanie stat membru al Comunitatii Europene, din care si Romania face parte din 01.01.2007, iar in vederea inmatricularii acestuia in Romania in data de 27.05.2009, a fost constrans sa platesc taxa vamala in cuantum de 4158 lei in baza dispozitiilor HG 707/2006, HG 945/2006 si OMFP 1076/2006 cu chitanta nr. 04C, din data de_, in conditiile in care autoturismul subsemnatului a fost fabricat intr-un stat al Uniunii Europene si anume in Marea Britanie.
      Desi arata ca a notificat AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR pentru restituirea taxei mai sus mentionata, aceasta a refuzat prin adresa nr. 10093/03.12.2009 sa restituie taxa vamala sustinand ca este legal datorata.
      Instituirea taxei vamale prin dispozitiile legale interne mentionate este legala, constituind dispozitii contrare tratatelor comunitare, mai concret fiind Incalcate dispozitiile art. 24, 25-31 si 90 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene si Comunitatii Economice Europene asa cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam care prevad printre altele ca "de la intrarea in vigoare a prezentului tratat, produsele originare dintr-un stat membru sau aflate in libera circulatie intr-un stat membru care au fost exportate in alt stat membru sunt admise ca produse reimportate pe teritoriul primului stat fara a fi supuse nici unei taxele vamale, restrictii cantitative sau masuri cu efect echivalent. Comisia stabileste reglementarile corespunzatoare aplicarii prezentului alineat."
      Taxa vamala are si un caracter discriminatoriu, ea fiind de natura sa influenteze alegerea consumatorului, acestia fiind orientati fie spre achizitionarea unui autoturism nou, urmarindu-se astfel sa se protejeze productia interna, fie spre un autoturism second-hand deja inmatriculat in Romania in detrimentul autoturismelor noi sau second-hand provenind sau fiind originare din alte state membre ale Uniunii Europene. Or, dupa aderarea Romaniei la UE acest lucru nu este admisibil cand produsele importate sunt din alte tari membre ale UE atat timp cit norma fiscala nationala diminueaza sau este susceptibila sa diminueze chiar potential consumul produselor importate influentand astfel alegerea consumatorilor. Prin introducerea taxei vamale statul roman a creat premisele discriminarii intre produsele originare din alte state membre ale comunitatii europene si produsele de pe piata interna ceea ce este de natura a principiul neutralitatii impozitarii interne, in cazul competitiei dintre produsele aflate pe piata nationala si produsele importate, situatie care se constituie in mod evident ca o incalcare a prevederilor art. 90 din Tratat, circumscriindu-se tocmai interdictiilor impuse prin textul mentionat.
      In speta de fata, suntem in situatia unei discriminari indirecte prin masuri fiscale noi fata de cele existente pana la data aderarii impuse produselor de origine straina fara a se face distinctie intre provenienta acestora din spatiul comunitatii europene si o alta piata care nu are legatura cu comunitatea. Prin introducerea taxei vamale, Romania a incalcat prevederile art. 24 si 25 - 31 si 90(86) din Tratatul Uniunii Europene, intrucat statele membre sunt obligate sa nu emita si sa nu mentina nicio masura contrara prevederilor Tratatului.
      In materie fiscala, in art. 90 (95) si urmatoarele din Tratat sunt reglementari exprese, care nu pot fi incalcate de statele membre. Astfel, in baza art. 90 din Tratat niciun stat membru nu stabileste direct sau indirect pentru produsele altui stat membru, impuneri interne de orice natura superioare celor stabilite, direct sau indirect, pentru produsele nationale similare si nu poate stabili alte impuneri interne de natura sa protejeze indirect alte produse nationale. Articolul 25 (fostul articol 12) prevede ca "intre statele membre sunt interzise taxele vamale ia import si la export sau taxele cu efect echivalent. Aceasta interdictie se aplica de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal."
      Prin adoptarea masurii taxei vamala s-a adus atingere liberei concurente in interiorul pietei, prin distorsionarea acesteia, cauzata de crearea unei situatii impovaratoare in cazul importului de autoturisme second hand , produse in alte state decat statul roman.
      Masura impusa de statul roman conduce la discriminarea produselor provenite din alte state membre ale Comunitatii Europene, fiind de natura a incalca principiul neutralitatii impozitarii interne in cazul competitiei dintre produsele aflate pe piata interna si produsele importate, ceea ce evident se inscrie in incalcarile prevazute de art. 90 din Tratat.
      In conformitate cu art. 148 alin 2 din Constitutia Romaniei, ca urmare a aderarii Romaniei, prevederile Tratatelor constitutive ale Uniunii Europene precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare cuprinse in legile interne, cu respectarea prevederilor actelor de aderare.
      De asemenea, in baza art. 148 alin.4 din Constitutia Romaniei autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si a prevederilor art.2 al aceluiasi text, motiv pentru care judecatorul national trebuie sa aplice cu prioritate, in cauzele deduse judecatii, normele dreptului comunitar.
      Astfel fiind, textul Tratatului comunitar, respectiv prevederile art. 24 , 25 si 90 din Tratat urmeaza sa fie aplicate CU precadere, dispozitiile legale din dreptul national si anume HG 707/2006, HG 945/2006 si OMFP 1076/2006 fiind contrare textului tratatului.
      In sensul celor sustinute in prezenta actiune, este si decizia pronuntata de Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene, respectiv Hotararea din 18.01.2007, cauza C. 313/05 Maciej Brzezinski.
      Din aceste consideratii rezulta fara niciun dubiu ca art. 24 , 25 - 31 si 90 (1 ) din Tratat fac parte, de la data de 01.01.2007 din ordinea interna de drept a Romaniei si astfel, in calitate de cetatean european , se poate  adresa autoritatilor administrative precum si instantelor judecatoresti in scopul de a-si restabili drepturile conferite si garantate de aceasta reglementare europeana comunitara si care i-au fost incalcate prin aplicarea reglementarilor nelegale ale dreptului national de catre autoritatile administrative cu ocazia reinmatricularii in Romania a autoturismului
      Prin intampinare paratul a invocat: exceptia inadmisibilitatii referitor la capatul de cere prin care se solicita anularea "actului administrativ" nr. 10093/03.12.2010; exceptia lipsei procedurii prealabile referitor la capatul de cere privind anularea chitantei vamale nr. 04C/16.03.2009; exceptia tardivitatii prezentei actiuni, iar pe fond respingerea contestatiei ca neintemeiata.
      Potrivit art. 137 alin. 1 C pr. Civ se vor analiza cu precadere exceptiile invocate in cauza de catre parata.
      Astfel, referitor la exceptia tardivitatii, instanta retine ca reclamantul a formulat cerere la DRAOV Dolj, _solicitand restituirea sumei de 4.158 de lei, reprezentand taxa vamala achitata cu chitanta nr. 04C/16.03.2009.
      Prin adresa nr. 10093/03.12.2009, emisa de catre DRAOV Dolj, reclamantei i s-a comunicat ca taxa a fost corect incasata , fiindu-i astfel respinsa cererea de restituire.
      Dat fiind ca reclamantul a formulat actiune la data de 09.12.2009, asa cum rezulta din rezolutia judecatorului de serviciu, instanta retine ca a fost respectat termenul de contestare, prevazut de art. 11 din Legea 554/2004, a actului administrativ a carui anulare se solicita - respingerea cererii sale comunicata prin adresa nr. 9121/05.11.2009, emisa de catre DRAOV Craiova, aceasta fiind esenta actiunii formulate in instanta si nu anularea unei chitante care atesta doar incasarea unei taxe vamale.
      Fiind vorba despre un refuz, potrivit art. 7 alin. 5 din Legea 554/2004, nu era necesara formularea unei plangeri prealabile in conformitate cu alin. 1 al aceluiasi articol.
      Aceleasi considerente conduc si la respingerea de catre instanta a exceptiei lipsei procedurii prealabile referitoare la capatul de cerere privind anularea chitantei vamale mentionate.
       Referitor la exceptia inadmisibilitatii actiunii, se retine ca actul prin care s-a respins cererea de restituire adresata in procedura prealabila administrativa  indeplineste conditiile de act administrativ  fiscal,  chiar daca raspunsul apare sub forma unei simple adrese, actul este emis de organul vamal competent, in aplicarea legislatiei privind determinarea valorii in vama pentru bunurile apartinand calatorilor si altor persoane fizice,  conform HG 945/2006 si Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1076/2006.
       Pe  de alta parte, in baza art. 259 raportat la art. 262 din Legea 86/2006 Codul vamal, se ramburseaza la cerere sumele platite in masura in care se stabileste ca aceste sume nu erau datorate legal, ori adresa pe care reclamantul a depus-o la dosar imbraca forma unui act administrativ  prin care intimata exprima in mod expres refuzul de restituire a sumelor.
      In acest context, in care atitudinea intimatei este mai mult decat previzibila, a obliga petenta sa reia o noua procedura prealabila administrativa de contestare a raspunsului si sa astepte emiterea unei decizii in conformitate cu disp. art. 266 si urmat. Din codul vamal, ar reprezenta impunerea unei sarcini mult prea oneroase  ce ar echivala chiar cu o ingradire a dreptului de acces la justitie. Mai mult, intimata DRAOV Craiova nu se poate prevala de propria culpa in emiterea unui raspuns intr-o forma atipica pentru a invoca apoi nerespectarea procedurii prealabile  prevazuta pentru deciziile administrative.
            Analizand cauza dedusa judecatii si intregul material probator administrat in cauza, instanta retine ca reclamantul a formulat cerere la Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale, inregistrata sub nr. 9121/05.11.2009, solicitand restituirea sumei de 4.158 de lei, reprezentand taxa vamala achitata cu chitanta nr. 04C/16.03.2009.
      Aceasta cerere a fost formulata ca urmare a faptului ca, la data de 16.03.2009, reclamantul depusese la Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale cerere de vamuire inregistrata sub nr. 2156 prin care a solicitat regim vamal de punere in libera circulatie, in sensul de a achita drepturile vamale pentru un autoturism marca Ford Mondeo, serie sasiu WFOFB34F97GB12348, capacitate cilindrica 1999 cm3, anul fabricatiei 2007, culoarea albastru, achizitionat din Kuweit.
      Prin adresa nr. 10093/03.12.2009, emisa de catre DRAOV Dolj, reclamantei i s-a comunicat ca taxa a fost corect incasata , fiindu-i astfel respinsa cererea de restituire.
      In drept, actiunea formulata de catre reclamantul Baila Adrian nu este fondata, urmand a fi respinsa.
Potrivit art. 4 pct. 7 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, ,,marfuri comunitare reprezinta marfurile:
    - obtinute sau produse in intregime pe teritoriul vamal al Comunitatii in conformitate cu art. 23 si care nu contin marfuri importate din tari sau teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii,
    - importate din tari sau teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii si care au fost puse in libera in circulatie,
    - obtinute sau produse pe teritoriul vamal al Comunitatii, fie din marfuri mentionate doar la a doua liniuta, fie din marfuri mentionate la prima si a doua liniuta".
Toate celelalte marfuri, cu exceptia celor mentionate la alin. (7), reprezinta marfuri necomunitare. Totodata, teza finala a pct. 8 prevede expres ca marfurile comunitare isi pierd acest statut atunci cand sunt scoase de pe teritoriul vamal al Comunitatii.
Nu este fondata sustinerea reclamantului potrivit careia autovehiculul cu privire la care s-a platit taxa vamala constituie marfa comunitara, de vreme ce, chiar daca fusese fabricat intr-un stat al UE - Marea Britanie - dat fiind ca acesta fusese scos de pe teritoriul vamal al Comunitatii, fiind importat de catre reclamant din Kuweit - stat ce nu face parte din UE, asadar acesta isi pierduse statutul de marfa comunitara, in conformitate cu dispozitiile legale enuntate.
Asadar, marfurile importate de pe teritoriile altor state terte si introduse pe teritoriul comunitar datoreaza drepturi vamale de import, iar prin regimul vamal de punere in libera circulatie acestea obtin statutul de marfuri comunitare, care ii confera dreptul de miscare pe intregul teritoriu comunitar fara a mai purta obligatia unei datorii vamale, asa cum dispune art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992.
Se constata ca in mod legal autoritatea vamala a constatat incadrarea tarifara potrivit Tarifului vamal al Comunitatilor Europene, calculand taxa vamala pentru autoturismul marca Ford Mondeo prin chitanta nr. 04C/16.03.2009, in raport de valoarea in vama stabilita in temeiul pct. 8 din HG 945/2006 pentru aprobarea Normelor privind determinarea valorii in vama pentru bunurile apartinand calatorilor si altor persoane fizice, taxa care intra in categoria drepturilor vamale datorate in virtutea art. 157 alin. 3 din Legea 571/2003.
Totodata, se constata ca reclamantul nu a prezentat la autoritatea vamala nici un document - certificat de circulatie a marfurilor EUR 1 sau a unei ,,declaratii pe factura", asa cum este definit de art. 109 din Regulamentul CEE nr. 2454/1993 a Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispozitiile de aplicare a Reglementarii CEE nr. 2913/1992, pentru a beneficia de acordarea de preferinte tarifare.
Declaratia pe termen lung a furnizorului nr. 99900 prezentata de catre reclamant nu poate fi considerata dovada in sensul prevazut de normele legale mentionate, de vreme ce se face mentiunea expresa in cuprinsul acesteia ca ,,aceasta declaratie este valabila pentru toate transporturile de aceste produse din 01 ianuarie 2010 pana la 31 decembrie 2010", or reclamantul a formulat cerere la data de 16.03.2009, depusa la Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale prin care a solicitat regim vamal de punere in libera circulatie.
Conform Regulamentului 2913/92, atunci cand o persoana solicita autoritatilor vamale sa ia o decizie legata de aplicarea reglementarilor vamale, acea persoana trebuie sa furnizeze toate informatiile si documentele cerute de autoritatile respective pentru a se lua decizia mentionata.
       Nu sunt incalcate, asadar, in speta de fata dispozitiile art. 24, 25 - 31 si 90 din Tratatul Comunitatii Europene invocate de catre reclamant, art. 25 din TCE interzicand taxele impuse marfurilor la trecerea frontierei unui stat membru sau a taxelor cu efect echivalent, in timp ce art. 90 se refera la taxele impuse pe plan intern produselor importate, exportate si nationale.
1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Taxe vamale

Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Contencios fiscal. Control vamal ulterior efectuat in baza art. 61 alin. 1 din Legea 141/1997 privind codul vamal al Romaniei termenul legal de stabilire a dobanzilor si penalitatilor pentru diferentele constatate. - Decizie nr. 135/R din data de 24.05.2006
Contencios fiscal. Scutire de plata taxelor vamale pentru masinile, instalatiile, echipamentele industriale, Know how, in conditiile art. 211 din Legea nr. 133/1999 modificata. - Decizie nr. 90/R din data de 18.04.2006
Taxa de prima inmatriculare - Sentinta civila nr. 2956/CA din data de 09.05.2012
Timbrul de mediu achitat pentru a inmatricula o autoutilitara care nu se produce ?i in Romania. Nelegalitatea refuzului de restituire. - Decizie nr. 504 din data de 01.03.2017
Nelegalitatea perceperii timbrului de mediu. Inciden?a Hotararii CJUE din 09.06.2016 pronuntata in cauza C-586/14, Budisan. - Decizie nr. 1119 din data de 09.09.2016
Importarea unor bunuri in scop caritabil. Decizie ce acorda dreptul de scutire de taxe vamale de import ?i care nu se refera totodata ?i la scutirea de la plata TVA pentru bunurile importate. - Decizie nr. 510 din data de 28.03.2016
Cerere de revizuire admisa in baza Hotararii CJUE pronuntata in cauza C 76/14, Manea impotriva Institutiei Prefectului Judetul Brasov. - Decizie nr. 2547 din data de 11.09.2015
Solicitarea de obligare a paratei sa procedeze la inmatricularea fara plata taxei pentru emisii poluante a autovehiculului achizitionat in data de 07.01.2013. Incidenta in cauza a dispozitiilor art. 4, alin. 2 din Legea nr.9/2012, cu privire la prima tra - Decizie nr. 4495 din data de 02.06.2014
Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Incompatibilitatea dispozitiilor Legii nr.9/2012 cu articolul 110 TFUE. - Decizie nr. 5668 din data de 24.09.2012
Control vamal ulterior. Stabilire valoare in vama. - Decizie nr. 2294 din data de 14.09.2011
Rambursare drepturi de import. Aplicabilitatea art. 258 si urm. Cod vamal. Autoritatea competenta sa se pronunte asupra cererii de rambursare. - Decizie nr. 2369 din data de 20.09.2011
Taxa de poluare incasata potrivit O.U.G. nr. 50/2008, actualizata. Relevanta hotararilor Curtii Europene de Justitie in cauzele Tatu contra Romaniei si Nisipeanu contra Romaniei. Neconformitatea dreptului intern cu prevederile art. 110 T... - Decizie nr. 1736 din data de 07.06.2011
Taxa pe poluare stabilita prin decizie de calcul ulterioara datei de 13.02.2010 pentru autovehicul de tipul M1. Conformitatea taxei cu art.110 din Tratatul de Functionare a Uniunii Europene. Limitele aplicarii taxei stabilita prin O.U.G. nr.117/2009. - Decizie nr. 561 din data de 02.03.2011
Taxa de poluare achitata in intervalul 15.12.2008 13.02.2010. Caracter discriminatoriu . - Decizie nr. 1195 din data de 08.06.2010
Produse originare din Comunitatea Europeana - Decizie nr. 1344 din data de 25.11.2009
Taxa de prima inmatriculare pentru autoturisme noi. Conformitatea instituirii taxei cu normele dreptului comunitar - Decizie nr. 1252 din data de 25.11.2008
Taxa de prima inmatriculare. Interdictia discriminarii intre produse comunitare provenind din state membre UE. Dispozitii fiscale nationale contrare dreptului comunitar - Decizie nr. 974 din data de 17.09.2008
Regim vamal de admitere temporara cu exonerarea de plata taxelor vamale si a celorlalte drepturi de import - Decizie nr. 301 din data de 12.03.2007
Drept vamal. Import efectuat in 2001 din Uniunea Europeana - Decizie nr. 414 din data de 05.11.2007