InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Dolj

Actiune in raspundere patrimoniala - spor incasat necuvenit

(Sentinta civila nr. 926/2012 din data de 02.03.2012 pronuntata de Tribunalul Dolj)

Domeniu Despagubiri, penalitati | Dosare Tribunalul Dolj | Jurisprudenta Tribunalul Dolj

      
      Actiune in raspundere patrimoniala  - spor incasat necuvenit
      
      
      Prin actiune inregistrata initial pe rolul Tribunalului Valcea, sub nr. 3471/90/2011, reclamanta ANIF RA SUCURSALA DUNARE - OLT a solicitat in contradictoriu cu parata S.G. obligarea acesteia la plata sumei de 1437 lei, contravaloarea sporului pentru complexitatea muncii acordat nelegal in perioada 2008 - 2010.
      In motivare a aratat in esenta ca recuperarea acestor sume a fost impusa de nota de control nr. 206.202 incheiata in data de 29 04 2011 de catre Corpul de control al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
      Prin sentinta nr. 1331/24.11.2011 Tribunalul Valcea a declinat competenta teritoriala de solutionare a actiunii in favoarea Tribunalului Dolj.
       Cauza a fost inregistrata pe rolul acestei instante, pastrandu-si numarul unic de inregistrare.
      Paratul a depus intampinare prin care solicita respingerea actiunii.
      In dovedire au fost depuse inscrisuri de catre ambele parti.
      Prin sentinta nr.926/02.03.2012, instanta a respins actiunea retinand urmatoarele:
       Prin nota de control nr. 206.202 incheiata in data de 29 04 2011 de catre Corpul de control al Ministerului Agriculturii a fost pusa in sarcina reclamantei recuperarea sumei de 1437 lei, reprezentand contravaloarea sporului pentru complexitatea muncii incasat de catre parat in perioada 2008 - 2010.
      Actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile al. 1 art. 256 C. muncii, care prevad ca "Salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie."
      Caracterul nedatorat al primirii sumelor solicitate a fost justificat prin faptul ca desemnarea reclamantei pentru activitatea de control financiar preventiv - activitate care presupune plata sporului in discutie - a fost efectuata fara acordul entitatii ierarhice superioare, respectiv al ministerului de resort, iar reclamanta nu a fost incadrata in compartimentul CFP.
      Cu alte cuvinte, caracterul nedatorat se raporteaza in viziunea reclamantului nu la faptul ca paratul nu ar fi prestat in mod efectiv activitatea pentru care trebuia remunerat printre altele si cu sporul de 25%, ci fie la ocuparea in mod legal a postului care impune plata sporului, fie la neocuparea unui astfel de post.
      Instanta constata insa ca sporul pentru complexitatea muncii a fost incasat de catre parata in conditiile Contractului colectiv de munca,  care face referire la aprobarea conducerii ANIF RA, iar nu la acordul ministerului de resort.
      Pe de alta parte, reclamanta emis deciziile cu nr. 1/2002 si 1/2010, in care se prevede ca parata va beneficia de sporul pentru complexitatea muncii in perioada in care va acorda in mod efectiv viza de CFP, in substituirea titularului postului, Amza Rodica, deciziile fiind intemeiate pe prevederile CCM la nivel de unitate pe anii 2007-2008 si 2009-2010.
      Cele doua decizii pot fi calificate ca fiind acte aditionale la contractul individual de munca, intrucat modifica partial elementele acestuia.
       Ori, ca instanta sa constate caracterul nedatorat al incasarii sporului respectiv trebuie ca reclamantul sa fi solicitat in prealabil constatarea nulitatii actului aditional la contractul individual de munca, respectiv a deciziilor cu nr. 1/2002 si 1/2010, in conditiile art. 57 din C. muncii, care prevede ca:
    "(1) Nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru incheierea valabila a contractului individual de munca atrage nulitatea acestuia.
    (2) Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte pentru viitor.
    (3) Nulitatea contractului individual de munca poate fi acoperita prin indeplinirea ulterioara a conditiilor impuse de lege.
    (4) In situatia in care o clauza este afectata de nulitate, intrucat stabileste drepturi sau obligatii pentru salariati, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de munca aplicabile, aceasta este inlocuita de drept cu dispozitiile legale sau conventionale aplicabile, salariatul avand dreptul la despagubiri.
    (5) Persoana care a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu."
      Prin urmare, chiar si in cazul in care s-ar constata o eventuala nulitate a actului aditional la contractul individual de munca, aceasta constatare ar produce efecte numai pentru viitor , iar persoana care a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu, fara a avea relevanta modul de ocupare a postului in discutie.
      Avand deci in vedere ca parata a primit sporul de 25% la salariul de baza pentru complexitatea muncii, care era prevazut de pct. 1 .j. din Anexa nr. 5 la CCM la nivel de ANIF RA pentru anul 2007-2008, de CCM la nivel de unitate pe anii 2009-2010, art.13 din OG. 119/1999 si de deciziile cu nr. 1/2002 si 1/2010 emise de catre angajator, instanta retine ca reclamanta nu a facut dovada ca parata ar fi incasat in mod necuvenit suma solicitata.
      Parata a beneficiat de plata unui spor care era reglementat de CCM, pentru munca efectiv prestata, munca ce o indreptatea la acordarea sporului respectiv, nefiind asadar indeplinite conditiile reglementate de art. 256 din codul muncii, invocat de reclamanta, motiv pentru care  actiunea va fi respinsa ca neintemeiata.

1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Despagubiri, penalitati

DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
Despagubiri din asigurare de raspundere in cazul accidentelor de circulatie. Subrogatie. Neaplicarea solidaritatii. - Decizie nr. speta 5 din data de 08.01.2008
Repararea pagubei materiale sau a daunei morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii dreptului de libertate in mod nelegal (art.504-507 Cod proc. penala). Data de la care incepe sa curga termenul de exercitare a actiunii p... - Sentinta civila nr. speta 2 din data de 04.01.2008
Despagubiri pentru lipsa de folosinta corelativ cu dreptul de retentie - Decizie nr. 88 din data de 05.03.2015
Folosinta teren agricol. Despagubiri acordate la valoarea corespunzatoare a folosului de tras - Decizie nr. 660 din data de 04.12.2014
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta comerciala nr. 1049 din data de 04.11.2014
Solicitare pe cale separata a cheltuielilor de judecata. Reducere onorar de avocat. - Decizie nr. 219 din data de 03.04.2014
Despagubiri solicitate in baza Legii 221 din 2009. Constatarea caracterului politic a deportarii - Sentinta civila nr. 240 din data de 07.03.2011
Despagubiri - Decizie nr. 60 din data de 28.01.2011
Despagubiri - Sentinta civila nr. 138 din data de 04.02.2011
Despagubiri solicitate in baza Legii 221/2009 reprezentand contravaloarea unor bunuri confiscate abuziv de regimul comunist, fara ca masura confiscarii sa aiba caracter politic. - Sentinta civila nr. 969 din data de 15.10.2010
Esalonarea platilor stabilite prin titlul executoriu. - Decizie nr. 152 din data de 04.03.2010
Despagubiri - Sentinta civila nr. 1 din data de 15.09.2008
Pretentii - Sentinta civila nr. 330 din data de 05.05.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 17 din data de 13.01.2010
Evacuare - Sentinta civila nr. 181 din data de 26.02.2009
Fonduri europene. Natura de acte administrative a proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare si consecintele ce decurg din aceasta cu privire la prezumtiile legale si sarcina probei. - Decizie nr. 658/R din data de 04.06.2015
Validarea de catre vicepresedintele A.N.R.P. a hotararii unei comisii judetene de aplicare a Legii nr. 9/1998. A.N.R.P. nu se poate apara invocand propria culpa in negasirea resurselor financiare efectuarii platii acestor despagubiri. - Decizie nr. 71/R din data de 16.01.2015
Art. 41 din Legea nr. 165/2013 interpretare notiunea de hotarare judecatoreasca prin care s-a stabilit cuantumul despagubirilor. - Decizie nr. 284/R din data de 03.03.2015
Competenta legala de luare a masurii alocarii unor judecatori de la alte sectii la constituirea completurilor de judecata ale unei sectii, in mod exceptional. Diferenta intre aceasta masura, pe de o parte si delegare/detasare/transfer, pe de alta parte. - Decizie nr. 2110/R din data de 19.09.2014