InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Satu Mare

Contencios administrativ - sanctiune neexecutare sentinta

(Sentinta civila nr. 85/CA din data de 19.09.2007 pronuntata de Tribunalul Satu Mare)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Tribunalul Satu Mare | Jurisprudenta Tribunalul Satu Mare

Dosar nr. 3034/83/2007
SENTINTA CIVILA NR. Nr.85/CA/19 Septembrie 2007
Domeniu asociat: contencios administrativ; sanctiune neexecutare sentinta.
              Potrivit art. 24 din Legea nr. 554/2004, "daca in urma admiterii actiunii
autoritatea publica este obligata sa incheie, sa inlocuiasca sau sa modifice actul
administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze anumite operatiuni
administrative, executarea hotararii definitive si irevocabile se face in termenul
prevazut in cuprinsul acesteia, iar in lipsa unui astfel de termen, in cel mult 30 de zile
de la data ramanerii irevocabile a hotararii. In cazul in care termenul nu este
respectat, se aplica conducatorului autoritatii publice sau, dupa caz, persoanei
obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie, pe zi de intarziere,
iar reclamantul are dreptul la despagubiri pentru intarziere", iar potrivit art. 25 din
acelasi act normativ, "Sanctiunea si despagubirile prevazute la art. 24 alin. (2) se
aplica, respectiv se acorda, de instanta de executare, la cererea reclamantului.
Hotararea se ia in camera de consiliu, de urgenta, cu citarea partilor."
           In cazul in care autoritatea publica nu isi indeplineste de buna voie obligatia
de a executa o hotarare judecatoreasca irevocabila data in contencios administrativ
aceasta poate fi constransa la executare prin obligarea conducatorului autoritatii
publice  la plata unei amenzi si la suportarea de catre acesta a prejudiciului suportat
de catre reclamant. Este evident ca persoana care poate fi obligata la plata amenzii
prev de art. 24 este reprezentantul legal al autoritatii publice care a figurat ca parte in
litigiul initial si ca, la plata acestei amenzi nu poate fi obligata o persoana care nu a
figurat ca parte in litigiul de fond si careia hotararea judecatoreasca nu ii este
opozabila.

           Prin actiunea in contencios  administrativ, inregistrata sub nr. unic de mai sus,
reclamanta  AF "BZN"  a chemat in judecata in calitate de parat CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI SANISLAU reprezentat prin primar, in temeiul art.16 din Legea nr.
554/2004, introduce in cauza in calitate de parat si pe functionarul care se face
vinovat de nerespectarea dreptului irevocabil al reclamantului MGC, solicitand
instantei ca,   prin sentinta ce o va pronunta in cauza,
            - sa oblige paratul CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SANISLAU la plata
despagubirilor in cuantum de 20.000 RON, pentru nerespectarea obligatiei de a
vinde prin metoda negocierii directe pe seama reclamantei, imobilul situat in comuna
Sanislau, str. Libertatii nr. 28, stabilita prin Sentinta civila nr.171/CA/27.09.2006,
pronuntata in dosar nr. 2738/2006 al Tribunalului Satu Mare, irevocabila;
           - sa oblige paratul MGC la plata unei amenzi pentru nerespectarea in termen
a obligatiei lui de a dispune constituirea Comisiei pentru vanzarea spatiilor
comerciale, conform cu Sentinta civila nr. 171/CA/27.09.2006 si a prevederilor Legii
nr. 550/2002, in cuantum de 7492 RON, conform cu prevederile art. 24 din Legea nr.
554/2004;
             -sa oblige paratii in mod solidar la plata cheltuielilor de judecata.
           In motivarea cererii, se arata urmatoarele:
      Prin Sentinta civila irevocabila nr. 171/CA din 27.09.2006, pronuntata in
dosarul nr. 2738 /2006 al Tribunalului Satu Mare, paratul CONSILIU LOCAL
SANISLAU a fost obligat sa procedeze la vanzarea pe seama reclamantei a dreptului
de proprietate asupra imobilului situat in comuna Sanislau, str. Libertatii, nr. 28,
judetul Satu Mare, inscris in CF nr. 3 Sanislau, nr. top. 449, prin metoda        
negocierii directe a vanzarii.
      Aceste dispozitii irevocabile ale instantei de contencios administrativ i-au fost
comunicate institutiei parate la data de 30.10.2006, alaturat unei adrese prin care
reclamanta a solicitat punerea in executare a acestor dispozitii obligatorii in        
conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002, privind vanzarea  spatiilor comerciale
proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea
consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul
regiilor autonome de interes local, republicata.
      Insa, paratul CONSILIU LOCAL, in loc sa execute intocmai si in termenul
prevazut de lege aceste obligatii irevocabil stabilite, decide intentarea unei actiuni in
contestatie in anulare a Sentintei civile nr. 171/CA din 27.09.2006, pronuntata in
dosarul nr. 2738/2006 al Tribunalului Satu Mare, prin Hotararea Consiliului Local
Sanislau, cu nr. 33 din 27 noiembrie 2006. Aceasta cauza a constituit obiectul
dosarului nr. 7650/2006 al Tribunalului Satu Mare, care a fost solutionata irevocabil
prin Sentinta civila nr. 29/CA din 25.01.2007, prin care a fost respinsa contestatie in
anulare formulata de paratul de astazi, cu obligarea acestuia la plata cheltuielilor de
judecata.
      Vazand ca in procesul privind vanzarea imobilului prin negociere directa nu se
efectueaza absolut nici un demers din partea institutiei parate, la data de 06.01.2007
s-a formulat o notificare primarului comunei, prin care i s-a cerut constituirea comisiei
de vanzare a spatiilor care cad sub incidenta Legii nr. 550/2002, aratandu-i obligatia
care s-a nascut la data de 05.11.2002, prin efectul publicarii in Monitorul Oficial al
Legii nr. 550/2002.
      De atunci, insa, nu s-a intamplat nimic, din informatiile pe care le detine
reclamanta, comisia nu s-a intrunit niciodata, chiar si componenta nominala a
comisiei este tendentioasa, fiind numite persoane care au fost impotriva vanzarii
imobilului in cauza prin negociere directa, fiind interesate ca imobilul sa se vanda prin
licitatie publica.
      Cert este faptul ca paratul nu si-a respectat obligatia nascuta inca la data de
05.11.2002, prin efectul publicarii in Monitorul Oficial al Legii nr. 550/2002, aceea de
a dispune constituirea comisiei de vanzare a spatiilor care cad sub incidenta Legii nr.
550/2002.
      Mai mult, el in calitate de reprezentant in justitie a paratului CONSILIU LOCAL
si primar, nu si-a respectat prevederile irevocabile ale Sentintei civile nr. 171/CA din
27.09.2006, pronuntata in dosarul nr. 2738/2006 al Tribunalului Satu Mare si nu a
procedat la constituirea acestei comisii, pri demers obligatoriu in vederea executarii
dispozitiilor instantei, in termenul de 30 de zile, prevazut de art. 24, alin. 1 din Legea
nr. 554/2006.
      Potrivit prevederilor art. 24 alin. 2 din Legea nr. 554/006, in cazul in care acest
termen nu este respectat, se va aplica conducatorului autoritatii publice sau, dupa
caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi
de intarziere, iar reclamantul are dreptul la despagubiri pentru intarziere. Cuantumul
amenzii este calculat conform cu salariul minim brut pe economie valabil in anul
2006, termenul de 30 de zile expirand la data de 30 noiembrie 2006, calculat de la
data cand institutia parata si paratul au luat cunostinta de dispozitiile instantei, de
asemenea, tinandu-se cont de modificarea salariului minim brut pe economie in anul
2007, zilele de intarziere fiind insumate pana la data de 27 februarie 2007.
      In ce priveste cererea de despagubire, reclamanta arata ca acest prejudiciu a
fost cauzat de pierderea din incasari a asociatii, in care functioneaza un bar in
imobilul - obiect al cauzei, in care nu a putut efectua investitii de reamenajare si
reabilitare si care este in stare deplorabila, din cauza ca institutie parata nu a rezolvat
cererea reclamantei, perfect legala si chiar irevocabil stabilita de instanta de
judecata, aceea de a vinde pe seama asociatiei a dreptului de proprietate asupra
imobilului situat in comuna Sanislau, str. libertatii, nr. 28, judetul Satu Mare, inscris in
CF nr. 3 Sanislau, nr. top. 449, prin metoda negocierii directe a vanzarii.
      In drept, reclamanta invoca art. 24, art. 25 din Legea nr. 554/2004.
           Prin intampinarile formulate in cauza de catre Primarul Comunei Sanislau, ing.
MG Cin nume propriu si in reprezentarea CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
SANISLAU, se solicita respingerea cererii reclamantei.
           Paratul invoca, in principal, aparari legate de fondul litigiului solutionat prin
Sentinta civila nr. 171/CA/2006 a Tribunalului Satu Mare irevocabila, pentru a justifica
motivul neexecutarii acesteia.
           Referitor la cererea reclamantei privind plata unor despagubiri si obligarea la
plata amenzii prevazuta de art. 24 din Legea nr. 554/2004, se arata ca, in speta
dedusa judecatii, aceste prevederi legale nu sunt aplicabile.
      Obiectul prezentei actiuni il constituie intreg imobilul, pe care reclamanta
doreste sa-l cumpere prin metoda negocierii directe, cale prevazuta de Legea
speciala 550/2002 si nu de catre Legea 215/2001 privind administratia publica locala.
      Introducerea acestei actiuni este ca o incercare tardiva si nelegala, de fortare
a legilor in materie de vanzare pentru a se vinde prin aceste metode prevazute
distinct in legislatie.
      Referitor la capatul de cerere privind despagubirile pentru castigul nerealizat,
care sa fie acoperit din banii publici (bugetul local) este ireala, deoarece au existat un
sir de 5 procese (toate introduse de catre actualul reclamant) si o contestatie in
anulare introdusa de catre Consiliul local (actualul parat).
      Pretentiile materiale invocate si eventualul prejudiciu sunt nule si neadevarate,
nu au avut loc pierderi materiale si de clientela, iar actualul primar MGC, nu era in
functie, asa cum se arata la data de 05.11.2002 (publicarea Legii 550/2002), rezulta
fara putinta de tagada ca este o incercare de a forta justitia prin actiune in
contencios, pentru ca imobilul - obiect al prezentei cauze - sa fie cumparat la un pret
mult sub valoarea de piata si ilegal, fara a se tine seama de prevederile Legii
213/1998 privind proprietatea publica si privata si ale Legii 215/2001.
      Prevederile art. 24 alin. 2 nu sunt aplicabile in speta dedusa judecatii,
deoarece procedura speciala prevazuta de Legea 550/2002 este o procedura
administrativ-jurisdictionala, care in timp depaseste termenul de 30 de zile prevazut
de alin. 3 al art. 24 si doar in urma admiterii actiunii. Reclamantul uita intentionat ca
paratul CONSILIUL LOCAL a introdus o actiune in anulare de la ramanerea definitiva
a Sentintei civile 171/2006.
      Comisia locala Sanislau de aplicare a Legii 550/2002 si-a insusit Sentinta
civila nr. 171/2006 si este obligata sa respecte dispozitivul acesteia numai pentru
spatiul comercial aflat in imobil si nu poate vinde intreg imobilul, nu are competenta
necesara, potrivit legii in materie.
      Potrivit   Legii   550/2002   este   constituita  comisia   locala  de  vanzare   a 
spatiilor comerciale, cu respectarea legii si a normelor de aplicare a acesteia, inclusiv
prin aprobarea componentei de catre consiliul local, ca autoritate deliberativa in
sensul art. 23 din Legea 215/2001, republicata, afirmatiile reclamantei privind
componenta sunt total nefondate. A fost nevoie de reactualizarea comisiei deoarece
din vechea comisie (mandatul 2000-2004) faceau parte si consilieri care actualmente
sunt la comuna Ciumesti (alta unitate administrativ-teritoriala) si cu respectarea
legilor, fiind un imobil proprietate a unitatii administrativ-teritoriale Sanislau, supus
unor norme imperativ prevazute .
      In situatia in care instanta va pronunta o sentinta favorabila reclamantului
aceasta se va pronunta cu incalcarea flagranta a prevederilor Legii 213/1998  
privind proprietatea publica si privata, a Legii 215/2001 privind administratia publica
locala, in speta a art. 119-124 "bunuri si lucrari publice" si regimul acestora.
  Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul a retinut urmatoarele:
           Prin Sentinta civila nr. 171/CA/27.09.2006 pronuntata de Tribunalul Satu Mare
in dosar nr. 2738/2006, a fost admisa actiunea in contencios administrativ inaintata
de reclamanta AF "BZ" impotriva paratului CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SANISLAU in sensul ca, paratul a fost obligat sa vanda reclamantei prin metoda
negocierii directe spatiul comercial situat in comuna Sanislau str. Libertatii nr. 28 in
conditiile art. 16 din Legea nr. 550/2002.
           Aceasta hotarare judecatoreasca data in contencios administrativ este
irevocabila  potrivit dispozitiilor procedurale speciale prevazute in Legea nr.
550/2002, iar conform sustinerilor ambelor parti, dispozitiile acesteia nu au fost
executate pana in prezent.
           Potrivit art. 24 din Legea nr. 554/2004, "daca in urma admiterii actiunii
autoritatea publica este obligata sa incheie, sa inlocuiasca sau sa modifice actul
administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze anumite operatiuni
administrative, executarea hotararii definitive si irevocabile se face in termenul
prevazut in cuprinsul acesteia, iar in lipsa unui astfel de termen, in cel mult 30 de zile
de la data ramanerii irevocabile a hotararii. In cazul in care termenul nu este
respectat, se aplica conducatorului autoritatii publice sau, dupa caz, persoanei
obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie, pe zi de intarziere,
iar reclamantul are dreptul la despagubiri pentru intarziere", iar potrivit art. 25 din
acelasi act normativ, "Sanctiunea si despagubirile prevazute la art. 24 alin. (2) se
aplica, respectiv se acorda, de instanta de executare, la cererea reclamantului.
Hotararea se ia in camera de consiliu, de urgenta, cu citarea partilor."
           Avand in vedere aceste prevederi legale, care de altfel constituie si temeiul de
drept al prezentului litigiu, se constata ca, in cazul in care autoritatea publica nu isi
indeplineste de buna voie obligatia de a executa o hotarare judecatoreasca
irevocabila data in contencios administrativ aceasta poate fi constransa la executare
prin obligarea conducatorului autoritatii publice  la plata unei amenzi si la suportarea
de catre acesta a prejudiciului suportat de catre reclamant. Este evident ca persoana
care poate fi obligata la plata amenzii prev de art. 24 este reprezentantul legal al
autoritatii publice care a figurat ca parte in litigiul initial si ca, la plata acestei amenzi
nu poate fi obligata o persoana care nu a figurat ca parte in litigiul de fond si careia
hotararea judecatoreasca nu ii este opozabila.
           In speta, autoritatea publica care a fost obligata sa vanda reclamantei un
imobil, este CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SANISLAU. Prin urmare, doar
aceasta autoritate publica - in calitatea sa de persoana obligata, de autoritate publica
deliberativa care nu are un conducator cu drept de reprezentare legala si in calitatea
sa de autoritate ale carei membrii au drept de initiativa - poate fi obligata la plata
unei amenzi pentru fiecare zi de intarziere pana la executarea hotararii, respectiv la
plata unor despagubiri.
           Spre deosebire de partile din prezenta cauza si spre deosebire de perceptia
generala inradacinata chiar in constiinta persoanelor implicate, prin nicio dispozitie
legala nu se prevede faptul ca primarul  unei unitati administrativ teritoriale reprezinta
consiliul local al acelei unitati administrativ teritoriale, atributiile celor doua autoritati
publice locale fiind in mod clar si strict delimitate de dispozitiile Legii nr. 215/2001, cu
privire la care, din acest punct de vedere, este superflua orice interpretare. Astfel,
primarul unei unitati administrativ teritoriale nu reprezinta consiliul local in justitie si
nu raspunde pentru neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege sau de autoritatile
judecatoresti in sarcina acestuia.
           In continuarea rationamentului juridic anterior formulat in sensul ca, la plata
amenzii si a despagubirilor prevazute de art. 24 din Legea nr. 554/2004 nu poate fi
obligata decat persoana fata de care hotararea judecatoreasca  a carei executare se
solicita este opozabila, instanta a apreciat ca, in cadrul cererii de executare
prevazuta de legea contenciosului administrativ, nu este admisibila cererea de
introducere in cauza a functionarului public prevazuta de art. 16 din Legea nr.
554/2004. Aceasta cerere poate fi formulata doar in fata instantei care solutioneaza
fondul litigiului, in contradictoriu si cu respectarea dreptului la aparare a functionarului
public, care  la randul sau are posibilitatea sa cheme in garantie pe superiorul sau
ierarhic. In cazul in care actiunea in contencios administrativ se admite, functionarul
public poate fi obligat in solidar cu autoritatea publica parata la plata de despagubiri
pentru prejudiciul cauzat prin emiterea unui act administrativ nelegal sau pentru
intarziere in solutionarea unei cereri.
           In masura in care functionarul public nu a figurat ca parte in litigiul finalizat cu
pronuntarea unei hotarari judecatoresti irevocabile, acesta nu a fost obligat la plata
unor despagubiri, partea reclamanta nu poate solicita angajarea raspunderii
patrimoniale a acestuia  pe calea cererii de aplicare a unei sanctiuni si de obligare la
plata unor despagubiri decat  cu incalcarea principiului autoritatii de lucru judecat si a
celui privind relativitatea efectelor hotararilor judecatoresti.
           Pe de alta parte, se constata ca, persoana a carei introducere in cauza se
solicita nu este un functionar public aflat in slujba autoritatii publice parate, ci este
primarul comunei care, astfel cum s-a mai aratat, nu raspunde pentru obligatiile
stabilite in sarcina consiliului local prin hotararea judecatoreasca despre a carei
executare este vorba .
           Fata de considerentele de mai sus, instanta a apreciat ca paratul MATES
GHEORGHE CALIN - Primarul Comunei Sanislau nu poate avea calitate procesuala
in aceasta cauza, nici in nume propriu si nici in calitate de reprezentant al
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SANISLAU, motiv pentru care, in temeiul art.
137 C.proc.civ., art. 41 si urm. C.proc.civ., art. 24, art. 25, art. 28 din Legea nr.
554/2004, instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei calitatii procesuale a acestuia,
exceptie invocata din oficiu.
           Intrucat prin cerea introductiva reclamanta a solicitat doar obligarea acestui
parat la plata amenzii prevazuta de art. 25 din Legea nr. 554/2004 pentru
neexecutarea Sentintei civile nr. 171/CA/27.09.2006 data de Tribunalul Satu Mare in
dosar nr. 2738/2006, retinand ca exceptia lipsei calitatii procesuale a acestui parat a
fost admisa pentru mai multe considerente, in temeiul art. 25 din Legea nr. 554/2004,
instanta, prin a respins ca inadmisibila cererea reclamantei formulata impotriva
acestuia.
           Din petita cererii de chemare in judecata rezulta ca reclamanta a formulat
impotriva paratului CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SANISLAU doar cerere de
despagubiri pentru intarzierea in executarea hotararii judecatoresti, fara a solicita
obligarea si a acestui parat la plata amenzii 20% din salariul minim brut pe economie
pe zi de intarziere. Retinand ca fiind in stare de judecata doar acest capat de cerere
instanta a analizat temeinicia acestei prin prisma probelor administrate in cauza de
catre reclamanta.
           Reclamanta solicita obligarea paratului la plata unei despagubiri in cuantum
de 20.000 lei, aratand ca prejudiciul acesteia consta in pierderea din incasari a
acesteia, imposibilitatea de a efectua investitii de reamenajare si reabilitare la
imobilul in litigiu din cauza ca paratul nu a rezolvat cererea reclamantei de a-i vinde
imobilul in conditiile prevazute de lege.
           Pentru a dovedi cuantumul prejudiciului material ce i-a fost cauzat, reclamanta
depune in probatiune "Registre-jurnal de incasari si plati" pe anii 2005-2006.
Verificand continutul acestor inscrisuri instanta constata ca prin acestea reclamanta a
facut un inceput de dovada in sensul ca incasarile acesteia au scazut in ultimii ani,
insa se constata ca aceste probe nu sunt de natura a forma convingerea instantei de
judecata in sensul ca aceasta scadere a incasarilor este o consecinta directa a
faptului ca paratul nu a vandut imobilul reclamantei, respectiv ca reclamanta a suferit
un prejudiciu material prin neexecutarea in termen a hotararii judecatoresti
irevocabile. In conditiile in care se constata ca reclamanta nu a facut dovada unui
prejudiciu pentru a putea fi analizate eventual restul conditiilor privind raspunderea
civila delictuala, instanta a apreciat ca cererea reclamantei privind obligarea paratului
la plata de despagubiri pentru daunele materiale suportata este nefondata, astfel ca,
in temeiul art. 25 din Legea nr. 554/2004, art. 998-999 Cod civil aceasta s-a  respins
pentru acest motiv.
           Constatand ca reclamanta este cea cazuta in pretentii, ca paratii nu au
solicitat si nici nu au justificat angajarea unor cheltuieli d judecata, in temeiul art. 274
C.proc.civ., instanta a respins si capatul de cerere al reclamantei privind obligarea
paratilor la plata cheltuielilor de judecata suportate.
2

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011