InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

suspendare executare autorizatie de constructie

(Sentinta civila nr. 749 din data de 19.08.2014 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Prin cererea inregistrata sub nr. 2479/104/2014 pe rolul Tribunalului Olt reclamanta SC A.S. SRL in temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare a solicitat suspendarea executarii autorizatiei de construire nr. 249/15.07.2014 emisa de Primaria Slatina la cererea beneficiarului SC H.H. SRL si sistarea lucrarilor de construire a cladirii cu destinatia Agentie de Turism, pana la pronuntarea instantei de fond.
In fapt, reclamanta a aratat ca detine in proprietate imobilul situat in Slatina, str.A.l.Cuza, nr.5, jud.Olt, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat de catre B.N.P. Mandoiu Rodica, cu numar cadastral 1641/1 1; 2; 3; 4, inscris in CF sub nr.4156 prin incheierea nr.2200/02.05.2001, compus din parter si etaj, impreuna cu cota indiviza din partile si dependintele comune ale intregului imobil, care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor, precum si dreptul de folosinta asupra terenului in suprafata de 1262 mp aferent cladirii, atribuit pe durata existentei constructiei, in baza Deciziei nr.93/31.03.1975 a Consiliului Popular al Judetului Olt.
La solicitarea reclamantei s-a dispus prin incheierea nr. 1494/2004 dezlipirea corpului de cladire, proprietatea societatii sale situat in Slatina, str.A.l.Cuza, nr.5, jud.Olt, in mai multe corpuri distincte ce au fost inregistrate distinct in CF. Astfel, a rezultat si corpul de cladire inscris in CF 4156 al proprietatii cu numarul cadastral 1641/3/1 compus din sediu firma (casa scarii) in suprafata utila de 41,62 mp si acces firma (scara) in suprafata de 8,28 mp. Acest corp de cladire (casa scarii) reprezinta in  prezent singura cale de acces catre o jumatate din etajul cladirii, ce reprezinta la randul sau un corp distinct, conform actelor cadastrale si destinatiei date de catre proprietar.
A mai aratat reclamanta ca reprezentantul Beneficiarului a prezentat ca act ce a stat la baza demolarii scarii de acces, respectiv a distrugerii proprietatii noastre Autorizatia de Construire nr.249/15.07.2014 emisa de catre Primaria Municipiului Slatina, prin care este autorizat sa construiasca o Constructie provizorie cu destinatia de Agentie de Turism pe terenul situat in Slatina, bd.A.l.Cuza, nr.5, jud.Olt. Tinand cont de dispozitiile art.8 si urmatoarele din Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Autorizatia de Construire mai sus mentionata nu reprezinta un document justificativ pentru lucrari distructive de desfiintare/demolare a unui corp de cladire, in speta de fata a corpului de cladire proprietatea societatii noastre.
Totodata a aratat ca ca in situatia continuarii lucrarilor de constructie prejudiciul creat societatii reclamante va fi major si ireversibil, intrucat prin ridicarea noii constructii accesul in corpul de cladire va fi obstructionat total. Mai mult decat atat la eliberarea autorizatiei de construire nu au fost respectate prevederile legale cu privire la acordul vecinilor, cu atat mai mult cu cat noua constructie urmeaza sa fie lipita de proprietatea noastra, astfel potrivit pct. 2.5.6 din Anexa nr. 1 la Legea 50/1991 acordul vecinilor trebuia exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate.
Arata reclamanta ca formulat si inaintat Primariei Municipiului Slatina plangere prealabila, in temeiul art.7 din Legea nr.554/2004, solicitand anularea Autorizatiei de Construire nr.249/15.07.2014 si, pe cale de consecinta, restabilirea situatiei anterioara emiterii actului administrativ.
Considera ca sunt indeplinite conditiile prevazute de
art. 14 din Legea nr.554/2004 (caz bine justificat - distrugerea in mod abuziv si fara forme legale a proprietatii noastre (autorizatie de demolare), prevenirea unei pagube iminente - lipsirea definitiva de calea de acces in corpul de cladire inscris in CF 4156 al proprietatii cu  nr. Cadastral 1641/3/1 si sesizarea, in temeiul art.7 din Legea nr. 554/2004, autoritatilor  publice locale care au emis actul administrative pentru a se  impune ordonarea masurii de suspendare a executarii Autorizatiei de Construire nr.249/15.07.2014. tocmai pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere si pentru prevenirea si limitarea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara.
Legal citate  paratele Primaria mun. Slatina  prin reprezentant legal - Primar si SC Happy Holidays SRL, nu au formulat intampinare.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta a retinut urmatoarele:
Potrivit art. 14 alin.1 din Legea nr.554/2004, in cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea, in conditiile art. 7, a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pana la pronuntarea instantei de fond.
Din dispozitia legala mentionata rezulta ca pentru suspendarea unui act administrativ in temeiul art.14 din Legea nr.554/2004, pe langa cerinta initierii procedurii de anulare a actului administrativ, este necesar a fi intrunite cumulativ alte doua conditii: existenta unui caz bine justificat si iminenta producerii unei pagube care astfel poate fi prevenita.
Cele doua conditii denota caracterul de exceptie al masurii suspendarii executarii actului administrativ ce presupune dovedirea efectiva a unor imprejurari conexe regimului administrativ aplicabil actului contestat, nefiind indeplinite prin invocarea unor argumente ce tind sa demonstreze aparenta de nelegalitate a actului administrativ.
In cauza, din examinarea actelor dosarului, instanta constata ca cele doua conditii impuse de art. 14 alin.1 din legea nr.554/2004 sunt indeplinite.
Astfel, in sensul legii, cazurile bine justificate reprezinta acele imprejurari legate de starea de fapt si de drept, care sunt de natura sa creeze o indoiala serioasa in privinta legalitatii actului administrativ, iar paguba iminenta consta in prejudiciul material viitor si previzibil sau perturbarea previzibila grava a functionarii unei autoritati publice sau a unui serviciu public, astfel cum se prevede in art.2 lit. t si s.
Aparenta de nelegalitate a actului administrativ a carui suspendare se solicita prin prezenta cerere rezulta din faptul ca in baza acestei autorizatii de construire beneficiarul SC Happy Holidays SRL a demolat scara de acces catre sediul reclamantei, aspect de natura sa creeze o indoiala puternica asupra legalitatii actului administrativ.
In ceea ce priveste conditia prevenirii unei pagube iminente, demolarea scarii de acces catre sediul reclamantei si punerea acesteia in imposibilitatea de a avea acces in imobil reprezinta elemente ce justifica indeplinirea in cauza a celei de-a doua conditie de admisibilitate a cererii de suspendare a executarii unui act administrativ.
Este de retinut, de altfel, ca si parata emitenta a actului a carei suspendare se solicita a transmis beneficiarului autorizatiei de construire somatie de sistare a lucrarilor, aspect ce rezulta din adresa nr. 204/04.08.2014 depusa la dosar.
Pentru aceste considerente, instanta, prin sentinta nr   749 /19.08.2014  a admis cererea si a  dispus suspendarea executarii autorizatiei de construire nr. 249/15.07.2014 emisa de Primaria Slatina la cererea beneficiarului SC Happy Holidays SRL si pe cale de consecinta sistarea lucrarilor de construire a cladirii cu destinatia Agentie de Turism, pe terenul situat in Slatina. Str. AI Cuza nr. 5, pana la pronuntarea instantei de fond.
Data publicarii pe portal:04.11.2014
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014