InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

deblocare conturi bancare

(Sentinta civila nr. 751 din data de 26.08.2014 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Olt Sectia a II a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, sub nr. 2414/104/2014, reclamantul Dumitrascu Dumitru a solicitat instantei ca pe cale de ordonanta presedintiala sa oblige paratul Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt la deblocarea conturilor sale bancare.
In fapt, reclamantul a aratat ca prin titlul executoriu nr. 283010018795305/2014 s-a dispus blocarea conturilor sale bancare, imprejurare in care este blocat si accesul sau la tratamentul medicamentos de care are nevoie lunar si care se ridica la suma de 800 lei si la procurarea hranei zilnice.
A mai aratat ca pe rolul Tribunalului Olt se afla dosarul. Civil nr. 2382/104/2014 avand ca obiect contestatie in anulare impotriva deciziei civile nr. 1047/2013 pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul nr. 3860/104/2013, adica a deciziei care a dus la emiterea titlului executoriu.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 996 si urm cod procedura civila.
In dovedire, reclamantul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri in cadrul careia a depus la dosar certificat de grefa emis de Tribunalul Olt in dosar nr. 2382/104/2014.
La data de 28 iulie 2014 parata a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca inadmisibila, motivat de faptul ca nu sunt indeplinite cerintele legale stabilite de art. 996 cpc.
Totodata a aratat ca prin decizia nr. 615/03.06.2013 pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul nr. 12433/311/2013, irevocabila s-a admis recursul si s-a modificat sentinta civila nr. 2485/07.03.2013  a Judecatorie Slatina in sensul ca s-a respins contestatia la executare formulata de reclamantul Dumitrascu Dumitru impotriva somatiei nr. 283010022133003/29.11.2012 si a titlului executoriu nr. 283010013487755/29.11.2012 emise de AFP Slatina, ca neintemeiata.
Actele de executare au fost emise ca urmare a punerii in executare a titlului de creanta reprezentat de procesul verbal de receptie nr. 4697/16.08.2008 emis de APIA Olt, pentru un debit de 53609 lei.
Reclamantul a formulat contestatie in anulare impotriva deciziei nr. 615/03.06.2013 pronuntata de Tribunalul Olt in  dosar nr. 12433/311/2013 solutionata prin decizia nr. 1047/06.11.2013 pronuntata in dosarul nr. 3860/104/2013 in care s-a admis exceptia de netimbrare si s-a anulat contestatia in anulare, ulterior formuland o noua contestatie in anulare care face obiectul dosarului nr. 2382/104/2014.
Reclamantul a depus la dosar raspuns la intampinare prin care a solicitat ca apararile paratei sa nu fie avute in vedere.
 Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta a retinut urmatoarele:
Reclamantul a solicitat instantei ca pe cale de ordonanta presedintiala sa dispuna obligarea paratei la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt la deblocarea conturilor sale bancare, blocate ca urmare a emiterii titlului executoriu nr. 283010018795305/2014.
Prin  decizia civila nr. 615/03.06.2013 pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul nr. 12433/311/2013, irevocabila, s-a admis recursul si s-a modificat sentinta civila nr. 2485/07.03.2013  a Judecatoriei Slatina, in sensul ca s-a respins contestatia la executare formulata de reclamantul Dumitrascu Dumitru impotriva somatiei nr.  283010022133003/29.11.2012 si a titlului executoriu nr. 283010013487755/29.11.2012 emise de AFP Slatina, ca neintemeiata.
Potrivit art. 996 cod procedura civila Instanta de judecata, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.
Asadar, conditiile de admisibilitate a ordonantei presedintiale sunt urgenta, caracter vremelnic si neprejudecarea fondului.
In speta, instanta retine ca cele trei conditii cerute de lege nu sunt indeplinite.
 In ceea ce priveste conditia urgentei, instanta apreciaza ca aceasta nu este indeplinita avand in vedere ca din probele administrate in cauza nu rezulta ca reclamantul nu are alte venituri decat cele care sunt virate in contul blocat.
Caracterul vremelnic al masurilor luate pe cale de ordonanta presedintiala si conditia privind neprejudecarea fondului care presupune ca instanta, in analiza luarii masuri solicitate pe cale de ordonanta presedintiala, va pipai fondul cauzei, fara a aduce atingere acestuia, nu sunt indeplinite in cauza si nu conduc la concluzia admisibilitatii ordonantei.
Imprejurarea ca reclamantul a formulat contestatie in anulare impotriva deciziei civile nr. 1047/06.11.2013 pronuntata in dosarul nr. 3860/104/2013 in care s-a admis exceptia de netimbrare si s-a anulat contestatia in anulare formulata impotriva deciziei prin care s-a admis recursul si s-a modificat sentinta civila nr. 2485/07.03.2013  a Judecatoriei Slatina, in sensul ca s-a respins contestatia la executare formulata de reclamantul Dumitrascu Dumitru impotriva somatiei nr.  283010022133003/29.11.2012 si a titlului executoriu nr. 283010013487755/29.11.2012 emise de AFP Slatina, ca neintemeiata, nu are relevanta in cauza.
Pentru aceste considerente, apreciind ca nu este indeplinita niciuna dintre cele trei conditii de admisibilitate ale ordonantei presedintiale, instanta , prin sentinta nr 751/26.08.2014 a  respins cererea, ca neintemeiata.
Data publicarii pe portal:04.11.2014
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Ordonanta presedentiala de suspendare a hotararii adunarii creditorilor in procedura insolventei - Hotarare nr. 2367/sind din data de 04.09.2009
Insolventa- ordonanta presedentiala- suspendare organizare prima sedinta a adunarii creditorilor - Sentinta civila nr. 2367 din data de 04.12.2009
Insolventa- ordonanata presedentiala- ridicare interdictie blocare conturi debitor in perioada de observatie - Sentinta civila nr. 20/CC din data de 18.12.2009
Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilit - Decizie nr. 540/R din data de 23.08.2007
Luarea unor masuri urgente in cazuri grabnice pe calea ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 13 din data de 13.01.2012
Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 337 din data de 14.02.2011
Ordonanta presedintiala. Obligarea societatii furnizoare de gaz sa incheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale. - Decizie nr. 373 din data de 29.04.2009