Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Evaziune fiscala prin ascunderea veniturilor baza de calcul a obligatiilor fiscale.

(Sentinta penala nr. 298 din data de 12.11.2014 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Infractiuni prevazute in legi si decrete | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Prin sentinta penala nr. 298 pron. la data de 12 nov. 2014 de Trib. Olt in dosarul nr.2212/104/2014 in baza art. 9 alin. 1 lit. a din legea nr. 241/2005  rap. la art. 41 alin. 2  din C.pen. anterior datei de 1.02.2014 cu aplicarea art. 5 alin.1  din C.pen. actual privind aplicarea legii penale mai favorabile pana la solutionarea definitiva a cauzei si a art. 374 alin. 4 rap. la art. 396 alin. 10 C.p.p. privind recunoasterea faptei penale a fost condamnat inculpatul XXX la pedeapsa principala de 2 ani inchisoare si la pedeapsa complementara de interzicere a drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit. a teza II-a(de a fi ales in autoritati publice sau in functii elective publice, b(de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat) si c(de a ocupa o functie de natura celei de administrator de societati comerciale) din   C.pen. anterior datei de 1.02.2014 pe durata de 2 ani.
          In baza art. 861 si art. 862 din C.pen. anterior cu aplicarea art. 5 alin. 1  din C.pen. actual  s-a dispus suspendarea executarii  sub supraveghere a pedepsei principale a inchisorii pronuntata , pe durata de   5 ani , ce constituie termen de incercare.
        In baza art. 863 alin. 1 din C.pen. anterior, pe durata termenului de incercare inculpatul
 s-a dispus sa  se  supuna urmatoarelor masuri de supraveghere
- se va prezenta la Serviciul de probatiune Olt - Slatina din subordinea Min. Justitiei,  la datele fixate de acestea.
- va anunta in prealabil orice schimbare de domiciliu,resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile ,precum si intoarcerea
- va comunica si justifica schimbarea locului de munca
- va comunica informatii de natura a putea fi controlate mijloacelor sale de existenta.
S-au  pus in vedere  inculpatului prevederile art. 864 din C.pen. anterior privind revocarea  acestei suspendari.
      In baza art. 71  alin. 2 din C pen. anterior  s-a aplicat  inculpatului pedeapsa accesorie de interzicere a drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit. a teza II-a(de a fi ales in autoritati publice sau in functii elective publice, b(de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat) si c(de a ocupa o functie de natura celei de administrator de societati comerciale) din acelasi C.pen. iar in baza art. 71 alin. 5 din acelasi C.pen. dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii pe durata termenului de incercare.
     A fost obligat  inculpatul  la plata sumei de 99.101  lei cu titlul de despagubiri pentru daune materiale compensatorii constand in TVA  si impozit pe profit datorat bugetului statului si la plata  obligatiilor fiscale accesorii, anume majorari de intarziere  cu titlul de despagubiri pentru daune moratorii si penalitati de intarziere, calculate in cota procentuala legala aplicata asupra acestei sume de la data scadentei si pana la  stingerea debitului, catre partea civila A.N.A.F. - D.G.F.P. Craiova.
      In baza art. 11 din legea nr. 241/2005  s-a dispus masura asiguratoare a sechestrului asupra bunurilor inculpatului   pana la concurenta sumei reprezentand despagubirile materiale compensatorii si moratorii in scopul garantarii repararii pagubei.
       In baza art. 22 alin. 3 rap. la art. 21 lit. g din legea nr. 26/1990 rap. la art. 13 alin. 1 si 2 din legea nr. 241/2005 s-a  dispus sa se comunice o copie a hotararii de fata, dupa ramanerea definitiva, catre Oficiul Nat. al Registrului comertului pentru efectuarea inregistrarilor de mentiuni privind  condamnarea inculpatului pentru infractiunea de evaziune fiscala care atrage nedemnitatea acesteia de a ocupa functii de fondator, administrator, director sau reprezentant legali de societati comerciale, iar daca a fost ales,ca este decazut din drepturi conform art. 12  din legea nr.241/205.
      In baza art. 274 alin. 1 si 3 C.p.p. a fost obligat  inculpat   la plata sumei de 2.000 de lei cu titlul de cheltuieli judiciare catre stat si constata ca suma de 150 de lei  ce se avanseaza de stat catre Baroul Olt pentru asistenta juridica conform delegatiei nr.  825/2014 din 01.07.2014 ca regim juridic ramane in sarcina statului.   
     Pentru a se pronunta aceasta sentinta au fost avute in vedere cele ce urmeaza:
    ,, Prin rechizitoriul cu nr. 431/P/2011 emis la data de 16.06.2014 de procurorul din cadrul Parchetului  de pe langa Tribunalul Olt inregistrat pe rolul Tribunalului Olt la nr. 2212/104/2014 a fost trimis in judecata inculpatul XXX  pentru comiterea faptei de evaziune fiscala prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. a din legea nr. 241/2005 rap. la art. 35 alin. 1 C.p.
          In motivarea  rechizitoriului se arata ca inculpatul in calitate de administrator al firmei Sc. S. C. Srl a avut  in perioada iulie 2009- dec. 2010   raporturi comerciale cu firmele S.c.  N. E . S.r.l., S.c.  A S.a.,S.c. T S.r.l. ,cabinetele asociate de avocati B. si T., si Sc N. C. S Srl  in baza carora a livrat acestora bunuri in valoare totala de 1.948.533,14 lei din care TVA -ul este in suma de 313.122,39 lei dar  a inregistrat in evidenta contabila aceste operatiuni fara documente justificative si nu a declarat la organele fiscale impozitele si taxele incasate din acestea producand astfel un prejudiciu  bugetului statului in suma de 99.101 lei .
         Se constata ca in cauza dupa primirea dosarului penal s-au efectuat procedurile din camera preliminara asa cum sunt prevazute de art. 344 si urmatoarele C.p.p. care  s-au finalizat cu emiterea  incheierii  nr.59 din 01.08.2014  prin care  s-a constatat legalitatea sesizarii instantei prin acest rechizitoriu,a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala si s-a dispus inceperea  judecatii impotriva inculpatului pentru fapta de evaziune fiscala avand incadrarea juridica de mai sus.
      In aceste conditii,  dupa inceperea judecatii dar mai inainte de a se incepe cercetarea judecatoreasca  s-a luat act de cererea inculpatului privind aplicarea procedurii de recunoastere a faptei si cu ocazia declaratiei luata acesteia s-a retinut ca  aceasta recunoaste in totalitate fapta de evaziune fiscala  sesizata de procuror si este de acord ca judecata sa aiba loc pe baza probelor din dosarul de urmarire penala  si a  probei cu inscrisuri.
    Constatand ca aceasta cerere intruneste conditii de la art. 374 alin. 4 C.p.p. instanta a admis-o ca fiind intemeiata.
     Ca urmare pe baza  probelor mentionate anterior s-a retinut situatia de fapt in sensul ca  inculpata  a avut calitatea de administrator al  societatii comerciale Sc S C  Srl si ca in aceste conditii a desfasurat raporturi comerciale cu  firmele  indicate mai sus .Astfel , se constata ca :
     - in raporturile comerciale cu firma Sc T Srl  firma  administrata de inculpat a  livrat marfuri industriale in valoare de 100.866,50 lei,emitand in perioada oct.-nov. 2009 in calitate de furnizor pentru care va emis facturi fiscale 
      - in raporturile cu S.c. N .E.  S.r.l. firma administrata de inculpat a  vandut marfuri  pentru care a emis facturi fiscale   in perioada  nov. 2009- mai 2010  in suma totala de   412.728,80 lei   
      - in raporturile cu  firma S.c. N. C S. S.r.l. s-a constatat ca firma administrata de inculpata a  vandut  marfuri in perioada  oct. 2009-iunie 2010   pentru care a emis  facturi fiscale in valoare de  1.417.280,72 lei.
       - in raporturile cu S.c. A Sa   firma administrata de inculpat a vandut marfuri in valoare totala de 9.151 lei in perioada iulie -dec. 2009 pentru care a emis facturi
    De asemenea, se mai constata ca  inculpatul desi avea obligatia decurgand din calitatea de administrator al firmei Sc S. C. Srl nu a depus la organul fiscal declaratiile privind veniturile realizate care ca atitudine omisiva a fost precedata de efectuarea de inregistrari in evidenta contabila a  acestor  operatiuni comerciale desfasurate  in perioadele mentionate fara documente justificative,  diminuand astfel baza de calcul a TVA  si a impozitului pe profit  si ca astfel a produs  un prejudiciu bugetului statului prin nerealizarea acestor venituri , anume T.V.A de plata .- 91.818 lei si impozit pe profit 7283 lei , in total  99.101 lei.
     Pe de alta parte , se constata ca in luna iulie 2010 inculpatul a deschis procedura de cedare - cesionare a partilor sociale detinute la firma SC S C catre  numitul D C dom. in comuna C jud. X in care sens a incheiat cu acesta un proces verbal de predare primire insa operatiunea nu a fost finalizata prin inregistrarea de mentiuni la Oficiul registrului comertului astfel ca nu este opozabila tertilor(nefiind efectuate aceste forme de publicitate)
    Ca probe  in acest sens se retin elementele de fapt care rezulta din procesele verbale ale organelor financiare  in coroborare cu cele raportul de expertiza fara numar si data al Insp. Jud. de politie - Serviciul e investigare a fraudelor -Comp. cercetari penale ,aflat la filele 248-254 din vol II al dosarului de urmarire penala in care se consemneaza situatiile   si urmarile expuse mai sus ,in coroborare cu elementele de fapt ce rezulta din  forma scrisa a facturilor fiscale si chitantelor emise de firma administrata de inculpat    din care rezulta  operatiunile economice de mai sus si veniturile realizate de firma administrata de inculpata , cu elementele de fapt ce rezulta din declaratiile de martori ascultati in cursul urmaririi penale(D. I. T., T D R., T.  S. si A. D.) ce se refera la acte materiale intreprinse cu ocazia executarii obligatiilor ce intrau in continutul raporturilor comerciale aratate si in fine cu  recunoasterea  faptei de catre inculpat potrivit declaratiilor sale din cursul urmaririi penale. De asemenea , cu privire la demersurile intreprinse in vederea cedarii - cesionarii partilor sociale ale firmei administrata de inculpat sunt probele care rezulta din  hotararea nr. 1 din 9.07.2010 a acestei firma ce se refera la incetarea mandatului de administrator al inculpatului si numirea in aceasta functie a martorului ca si cele din declaratia martorului D C ce privesc  actele materiale intreprinse cui aceasta ocazie.
     La termenul din 10 nov. 2014 la care au avut loc dezbaterile instanta a  admis cererea procurorului si a dispus schimbarea incadrarii juridice a faptei  de evaziune fiscala din aceea prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. a din legea nr. 241/2005 cu raportare la prevederile art. 35 alin. 1 din C. pen. actual privind forma continuata a acestei fapte in aceea prevazuta de art. 9 alin.1 lit. a din legea nr. 241/2005 raportate la art. 41 alin. 2 din C.pen. in vigoare anterior  datei de 1.02.2014, aceste din urma prevederi referindu-se tot la forma continuata a acestei fapte. Aceasta dispozitie are in vedere aplicarea legii mai favorabile  pana la judecarea definitiva a cauzei conform art. 5 alin.1 din C. pen. actual. In acest sens legea  care a fost identificata ca fiind legea penala mai favorabila este cea anterioara datei de 1.02.2014 , cu trimitere principala la  Codul penal intrat in vigoare la aceasta data  pe criterii ce tin   de individualizarea pedepsei in modalitati  ce impun conditii ce  pot fi indeplinite de inculpat(pentru suspendarea conditionata a executarii pedepsei, respectiv suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere) prin comparatie cu legea penala actuala in privinta careia inculpatei i se impun conditii mai grele  pretinse pentru unele din modalitatile de individualizare a pedepsei adecvate cauzei pentru suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere ,cu mentiunea ca inculpata nu intruneste conditiile de aceasta din urma lege pentru alte modalitati(pentru amanarea aplicarii pedepsei pe cea de la art. 83 alin. 2 C.pen. privind durata  pana la 7 ani a pedepsei prevazute de lege iar pentru renuntarea la aplicarea pedepsei pe cea de la art. 80 alin. 2 lit. d privind durata de pana la 5 ani a aceleiasi pedepse).
       Fapta comisa de inculpat se constata ca intruneste elementele constitutive ale infractiunii de evaziune nefiscala in forma continuata prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. a din legea nr.241/2005 rap. la art. 41 alin. 2 din C. pen. anterior datei de 1.02.2014. Astfel sub aspectul laturii obiective  a acesteia se retin actele materiale ale inculpatului omisive sub aspectul obligatiei de depunere   a declaratiilor fiscale, circumstantiate  si  precedate de  inregistrari in evidenta contabila de operatiuni comerciale fara a putea prezenta documente justificative, ca modalitate a activitatii de ascundere a veniturilor supuse obligatiilor fiscale , repetate  la diferite intervale de timp  , ce constituie fiecare  actiunile ce reprezinta elementul material al acestei infractiuni aflate in raport de la cauza la efect cu urmarea materiala ce consta in prejudicierea bugetului statului. Sub aspectul laturii subiective se retine ca toate aceste actiuni omisive ale inculpatului au la baza  aceiasi rezolutie infractionala fiind comise cu intentia directa caracterizata prin scopul prejudicierii bugetului de stat  dedusa in raport de conduita inculpatului din constatarea reprezentarii inca de la debut a activitatii infractionale si mentinuta pe parcursul acesteia, urmata sub aspect volitiv de propunerea si materializarea  scopului ilicit mentionat. 
         Motivatia invocata de catre inculpat prin concluziile puse cu ocazia dezbaterilor ori relatate in concluziile scrise in raport de materialul probator administrat in cursul urmaririi penale se constata nefondata. Astfel, concluzia ce se refera la o solutie de achitare a sa cu ocazia solutionarii actiunii penale este lipsita de temei. In acest sens se invoca faptul ca  inculpatul ar fi facut demersuri in vederea  depunerii declaratiilor fiscale la data de 27.01.2011 si chiar i-ar fi fost primite acestea ,lucru probat prin  stampila aplicata de functionara,insa ulterior i-au fost restituite dupa care a incercat sa le trimita prin posta insa din nou i-au fost restituite de catre Biroul registru contribuabili declaratii fiscale din cadrul D.G.F.P. Olt cu explicatia ca firma SC S C a devenit inactiva dar si faptul ca aceasta conduita a sa nu ar constitui fata penala ci contraventionala. Aceasta argumentatie a inculpatului se constata ca nefiind concludenta deoarece  potrivit probelor de mai sus acesta nu si-a indeplinit obligatia de  declarare a veniturilor realizate supuse obligatiilor fiscale in termenul legal cu efecte de declarare ca inactiva a firmei dar si cu  consecinta consumarii infractiunii de evaziune fiscala mentionata in modalitatea ascunderii sursei impozabile. De asemenea,  sustinerea ca  se impune achitarea inculpatului si in raport de faptul inregistrarii in evidenta contabila de operatiuni fara documente justificative deoarece nu este vorba de operatiuni fictive iar facturile in cauza au existat insa ,,probabil au disparut sau pur si simplu au fost pierdute" se inlatura ca nefondata. Argumentul este acela ca  desi nu se poate retine ca este vorba de operatiuni comerciale fictive,  atata timp cat  inculpatul in calitate de administrator al firmei mentionate nu poate proba ca a depus in termen legal declaratiile fiscale avand la baza inregistrari in evidenta contabila pe baza unor astfel de documente justificative rezulta ca prin aceasta conduita omisiva dar intentionata a comis  fapta penala de  evaziune fiscala prev.de art.9 alin. 1 lit. a din legea n. 241/2005(ascunderea veniturilor fiscalizabile), cu atat mai mult cat in situatia pierderii acestor documente  avea la dispozitie procedura  reconstituirii lor,  inclusiv prin  date, informatii ori copii ale documentelor  de la beneficiarii livrarilor de marfuri facute in calitate de furnizor.
      De aceea , actiunea penala va fi solutionata prin condamnarea inculpatului la pedeapsa principala a inchisorii dar si la pedeapsa complementara de interzicere de drepturi.
      La individualizarea  acestor pedepse se tine seama de criteriile prevazute de art. 72 alin. 1 din C.pen. anterior ce lege penala mai favorabila ce se refera la  conduita cu caracter repetat a inculpatului,la limitele de pedeapsa legale dar reduse cu 1/3 ca urmare a aplicarii  normelor privind recunoasterea invinuirii conform art. 396 alin. 10 C.p.p.  , la prezenta unor antecedente penale ale acestuia consemnate in cazierul judiciar prin fapte penale  din acelasi domeniu al evaziunii fiscale pentru care procurorul i-a aplicat de doua ori amenzi administrative care nu ii acorda acestuia vocatie la circumstanta atenuanta prevazuta de art. 74 alin. 1 lit. a din C.pen. anterior,  prin conduita de a nu achita cel putin in parte   despagubirile cuvenite partii civile si a nu repara  paguba pana la inchiderea dezbaterilor dar si prin raportare la elementele de fapt cu caracter personal si familial(ca este o persoana care are in ingrijire 2 minori si ca este casatorit ).
      Se va aplica inculpatului pedeapsa complementara de interzicere a drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit. a teza II-a(de a fi aleasa in autoritati publice sau in functii elective publice, b(de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat) si c(de a ocupa o functie de natura celei de administrator de societati comerciale) din acelasi C.pen. tinand cont de  domeniul infractiunii comise, pe durata de 2 ani.
   Continuand operatiunea de individualizare a pedepsei se constata ca sunt  intrunite conditiile  prevazute de art.861  alin. 1 din C.pen. anterior  deoarece pedeapsa principala pronuntata este in limita legala( sub 4 ani inchisoare),inculpatul desi are  antecedente penale acestea nu constau in condamnari la pedepse cu inchisoarea iar pronuntarea acestei condamnari constituie un suficient avertisment pentru aceasta spre a  nu mai comite infractiuni,asa cum rezulta din raportarea la criteriile de individualizare mentionate mai sus. De aceea, se va dispune suspendarea executarii pedepsei pronuntate sub supraveghere si se va stabili termenul de incercare in conditiile art. 862 alin. 1 din acelasi Cod penal ca fiind compus din durata pedepsei principale a inchisorii si  un interval de timp de 3 ani.
     In baza art. 863 alin. 1 din C.pen. anterior, pe durata termenului de incercare inculpatului se vor stabili masurile  de supraveghere si i se vor pune in vedere  acesteia prevederile art. 864 din C.pen. anterior privind revocarea  acestei suspendari.
     In baza art. 71  alin. 2 din C. pen. anterior se va aplica  inculpatului pedeapsa accesorie de interzicere a drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit. a teza II-a (de a fi aleasa in autoritati publice sau in functii elective publice, b(de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat) si c(de a ocupa o functie de natura celei de administrator de societati comerciale) din acelasi C.pen. iar in baza art. 71 alin. 5 din acelasi C.pen. se va  dispune suspendarea executarii pedepsei accesorii pe durata termenului de incercare.
    In baza art. 22 alin. 3 rap. la art. 21 lit. g din legea nr. 26/1990 rap. la art. 13 alin. 1 si 2 din legea nr. 241/2005 se va  dispune sa se comunice o copie a hotararii de fata, dupa ramanerea definitiva, catre Oficiul Nat. al Registrului comertului pentru efectuarea inregistrarilor de mentiuni privind  condamnarea inculpatului pentru infractiunea de evaziune fiscala care atrage nedemnitatea acesteia de a ocupa functii de fondator, administrator, director sau reprezentant legal de societati comerciale iar daca a fost aleasa ca este decazuta din drepturi, conform art. 12  din legea nr. 241/2005.
     Sub aspectul laturii civile a procesului se constata ca sunt intrunite conditiile raspunderii delictuale pentru fapta proprie a inculpatului prevazute de art. 998,999 din Codul civil anterior datei de 1.10.2011(in vigoare la data faptei). In acest sens se retine ca   fapta ilicita  si vinovatia acesteia sunt cele stabilite cu ocazia solutionarii de mai sus a actiunii penale. In privinta prejudiciului produs partii civile Dir. Gen. Reg. a Finantelor Publice Craiova  se constata ca acesta rezida in nerealizarea drepturilor fiscale ale bugetului de stat iar in privinta cauzei sale  ca aceasta este  fapta inculpatului de ascundere a veniturilor supuse obligatiilor fiscale  cu care s-a diminuat baza de calcul a T.V.A. si a  impozitului pe profit si include, pe de o parte, daune materiale compensatorii  iar, pe de alta parte, daune moratorii prin intarzierea  in plata  acestor obligatii fiscale(majorari) la care se adauga, dar cu titlul de sanctiune, penalitatile de intarziere, calculate conform prev. art. 119 din C.proc. fiscala de la data scadentei si pana la stingerea debitului. De asemenea , se retine  asa cum rezulta din datele de la Oficiul registrului comertului ca firma al carei administrator a fost inculpatul fost radiata la data de 10.06.2013 ca urmare a inchiderii procedurii de faliment, astfel ca aceasta neexistand ca  persoana juridica nu mai poate raspunde  in calitate de parte responsabila civilmente in solidar cu inculpatul.   
      Se observa ca  despagubirile stabilite pentru daune materiale compensatorii sunt in limita a 99.101 lei constand in TVA  si impozit pe profit datorat bugetului statului care este inferioara celei pretinse cu acest titlu de partea civila ,anume la nivelul  574.787 lei, la care se adauga  obligatiile fiscale accesorii mentionate. Stabilirea  nivelului  mentionat  a avut la baza  datele din raportul de expertiza fiscala mentionat mai sus dar si faptul ca la determinarea drepturilor cuvenite bugetului statului ca despagubiri acest din urma raport de expertiza urmareste modul legal de calcul  al acestora, anume diminuarea bazei taxabile ori impozabile cu sumele aferente cheltuielilor.
   In baza art. 11 din legea nr. 241/2005 se va dispune masura asiguratoare a sechestrului asupra bunurilor inculpatului  pana la concurenta sumei reprezentand despagubirile materiale compensatorii si moratorii in scopul garantarii repararii pagubei. Din motivele expuse anterior(privind radierea Sc S C Srl) nu se pune problema ca asupra bunurilor firmei administrata de inculpat sa se instituie  aceiasi masura asiguratoare si nici sa se stabileasca  alte obligatii asupra acesteia.
In baza art. 274 alin. 1 si 3 C.p.p. va fi  obligat  inculpatul   la plata sumei de 2.000 de lei cu titlul de cheltuieli judiciare catre stat si se va constata ca suma de 150 de lei  ce se avanseaza de stat catre Baroul Olt pentru asistenta juridica conform delegatiei nr.  825/2014 din 01.07.2014 ca regim juridic ramane in sarcina statului.
Data publicarii pe portal:02.12.2014
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni prevazute in legi si decrete

Vatamare corporala din culpa - Decizie nr. DP262/A/2008 din data de 31.03.2009
Plangere 278 Cpp - Sentinta penala nr. Sp263/2008 din data de 31.03.2009
TRAFIC DE DROGURI - Hotarare nr. 46 din data de 22.04.2015
Trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
trafic interna?ional de droguri de risc - Hotarare nr. 9 din data de 22.01.2014
Evaziune fiscala. Folosirea cu rea credinta a bunurilor societatii in interesul propriu al administratorului - Sentinta penala nr. 47 din data de 31.12.2013
Trafic de persoane. Schimbarea incadrarii juridice. Inlaturare agravanta - Sentinta penala nr. 17 din data de 31.12.2013
Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de o persoana care are o inhibatie alcoolica peste 0,8g/l alcool pur in sange. Corecta apreciere a probelor privind determinarea valorii alcoolemiei . - Decizie nr. 70 din data de 23.02.2011
Evaziune fiscala ; Fals intelectual la legea contabilitatii ; Fals in inscrisuri sub semnatura privata ; Spalare de bani ; - Sentinta penala nr. 171 din data de 22.10.2008
Trafic de persoane . Schimbarea incadrarii juridice din forma simpla in forma continuata a infractiunii [legea 678 / 2001 ] - Sentinta penala nr. 40 din data de 19.02.2010
Reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator piratate .Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere .Obligarea inculpatului la plata contravalorii drepturilor de autor - Sentinta penala nr. 166 din data de 08.09.2010
Plangere impotriva rezolutiei / ordonantei procurorului de netrimitere in judecata .Inexistenta faptei de reproducere fara drept a unui model industrial [ legea 129/1992 ] - Sentinta penala nr. 180 din data de 28.10.2009
Executare lucrari de construire fara autorizatie Suplimentarea probatoriului .Trimiterea cauzei la procuror in vederea inceperii urmaririi penale - Decizie nr. 169 din data de 10.05.2010
Repunerea inculpatului in termenul de apel Desfiintarea in apel a hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare pentru nelegala citare a inculpatului - Decizie nr. 237 din data de 27.09.2010
Contestatie la executare [art 461 cpp] Inadmisibilitatea invocarii viciilor de procedura pe calea contestatiei la executare .Respingerea in recurs, a contestatiei la executare - Decizie nr. 181 din data de 17.05.2010
Trafic de droguri [ legea nr 143 / 2000 ] . Gradul de pericol social al faptei luat in considerare la individualizarea judiciara a pedepsei - Sentinta penala nr. 108 din data de 14.05.2010
Infractiunea de conducere autovehicul neinmatriculat si infractiunea de conducere a unui autovehicul cu numere false de inmatriculare . Concurs de infractiuni - Decizie nr. 155 din data de 21.05.2010
Taiere fara drept de arbori din fondul forestier si furt. Incadrare juridica in functie de R.I.L. 12 / 2008. Individualizarea pedepsei si latura civila - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2010
Comert electronic . Legea 365/2002. Individualizare pedeapsa. - Decizie nr. 22 din data de 01.02.2010