InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Comert electronic . Legea 365/2002. Individualizare pedeapsa.

(Decizie nr. 22 din data de 01.02.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Infractiuni prevazute in legi si decrete | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca prin sentinta penala nr. 641/08.12.2009 pronuntata de Judecatoria Sibiu s-a dispus in baza art.334 C.proc.pen. schimbarea incadrarii juridice din infractiunea prev. de art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C. penal, in infractiunile prev. de  art.27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C. penal si de art.208 alin.1 C. penal si la condamnat pe inculpatul C C,  ocupatia: pizzer la S.C.R Com S.R.L., la:
-1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii prev. si ped. de art. 27 alin.1 din Legea nr.365/2002 cu aplicarea art.41 alin.2 C. penal alin.1 C. penal.
-1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de prev. si ped. de art.208 alin.1 C. penal
 In baza art.33 lit. a, 34 lit. b C. penal s-a dispus contopirea pedepselor de mai sus in pedeapsa cea mai grea de 1 an inchisoare pe care inculpatul o va executa in final.
 S-a interzis inculpatului exercitarea, pe durata prevazuta de art.71 C. penal,a  urmatoarelor drepturi prevazute de art.64 C. penal:
 - dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice
                   - dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie implicand exercitiul autoritatii de stat
In baza art.81, 82 C. penal s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei de mai sus pe durata unui termen de incercare de 3 ani .
                  Pe aceeasi durata, de 3 ani, s-a suspendat si executarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor, conform art.71 alin. ultim C. penal.
                  S-a facut aplicarea art. 359 alin.1 C. proc. pen. si s-a atras atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 si ale art. 84 C. penal.
                  In baza art. 14,15 si art. 346 C. proc. pen. coroborate cu art. 998, art. 999 C. civil s-a admis actiunea civila formulata de partea civila R F  si, in consecinta a fost obligat inculpatul sa-i plateasca acesteia suma de 1000 lei cu titlu de daune materiale.
In baza art.191 C. proc. pen. a fost obligat inculpatul sa plateasca suma de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat in cauza.
Pentru a hotari astfel instanta de fond a retinut ca in cursul lunii noiembrie 2008 in timp ce efectua lucrari de renovare la apartamentul proprietatea partii vatamate RFi-a sustras acestuia un card  emis de Banca Transilvania precum si o hartie pe care era notat codul de acces „PIN”. Ulterior inculpatul a efectuat 5 retrageri cu ajutorul cardului sustras, insusindu-si suma de 1000 lei.
Starea de fapt descrisa a fost retinuta de instanta de fond potrivit declaratiilor partii vatamate, ale inculpatului, extrasul de cont curent emis de Banca Transilvania, adresa emisa de Banca Transilvania privind  tranzactiile efectuate cu cardul respectiv, inregistrarile video de la bancomatul respectiv.
In drept fapta inculpatului C C care in 18.11.2008 a sustras cardul emis de Banca Transilvania, apartinand partii vatamate in scopul de a si-l insusi pe nedrept, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt  prevazute si pedepsite de art. 208 alin. 1 C.p.
Fapta aceluiasi inculpat care in datele de 18.11.2008 si 19.11.208 in baza aceleiasi rezolutii infractionale  cu ajutorul unui instrument de plata electronic, respectiv card, fara consimtamantul titularului a efectuat 5 retrageri in valoare totala de 1000 lei, intrunesc elementele constitutive ale infractiunii continuate de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos prev. de art. 27 alin. 1 din Legea nr. 365/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
La individualizarea judiciara a pedepselor instanta de fond a avut in vedere criteriile de individualizare prevazute de art. 72 Cos penal, respectiv  gradul de pericol social al infractiunii apreciat de instanta ca fiind semnificativ, limitele de pedeapsa prevazute de lege,  numarul de acte materiale, imprejurarile in care acestea au fost comise precum si persoana inculpatului, faptul ca este o persoana tanara, aflata la prima confruntare cu legea penala, a avut o atitudine sincera si cooperanta pe parcursul intregului proces penal, contribuind la aflarea adevarului.
In raport de aceste criterii, instanta s-a orientat spre minimul special prevazut de lege.
Impotriva sentintei pronuntate de instanta de fond, a formulat apel partea vatamata, solicitand desfiintarea sentintei atacate si rejudecand sa se dispuna sub aspectul laturii penale majorarea pedepselor aplicate iar sub aspectul laturii civile solicita stabilirea unui termen de plata a despagubirilor acordate precum si actualizarea acesteia  sume in raport de indicele de inflatie.
Tribunalul Sibiu, analizand sentinta atacata, potrivit motivelor de apel formulate, precum si analizand cauza din oficiu sub toate aspectele de fapt si de drept, potrivit dispozitiilor art. 371 alin. 2 C.p.p.a constatat ca prezentul apel este nefondat iar sentinta atacata este legala si temeinica.
Astfel analizand motivele de apel invocate, Tribunalul a constatat  sub aspectul individualizarii pedepsei, ca instanta de fond a efectuat o justa individualizare cu respectarea criteriilor legale pentru atingerea scopului pedepsei astfel cum este definit de art. 52 Cod penal. Prin pedeapsa aplicata Tribunalul a apreciat  ca se poate asigura atat constrangerea cat si reducerea si prevenirea  savarsirii  de noi infractiuni.
Analizand modul de solutionare a laturii civile  s-a constatat ca inculpatul a fost obligat la plata despagubirilor, iar prin incheierea de indreptare a erorii materiale din 22.12.2009 pronuntata de Judecatoria Sibiu s-a dispus ca aceasta suma sa fie actualizata in raport de rata inflatiei.
Analizand in continuare al doilea motiv de apel, invocat de apelant, prin care se solicita stabilirea unui termen de plata a despagubirilor , Tribunalul a constatat ca stabilirea unui astfel de termen nu se impune intrucat  dupa obtinerea titlului executoriu poate cere punerea in executare a titlului de indata.
Fata de considerentele de fapt si de drept expuse, Tribunalul a constatat  ca sentinta atacata este legala si temeinica astfel ca in temeiul dispozitiilor art. 379 pct. 1 lit. b C.p.p. s-a  respins ca nefondat apelul declarat de partea vatamata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni prevazute in legi si decrete

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Vatamare corporala din culpa - Decizie nr. DP262/A/2008 din data de 31.03.2009
Plangere 278 Cpp - Sentinta penala nr. Sp263/2008 din data de 31.03.2009
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017