InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Contestatie la executare [art 461 cpp] Inadmisibilitatea invocarii viciilor de procedura pe calea contestatiei la executare .Respingerea in recurs, a contestatiei la executare

(Decizie nr. 181 din data de 17.05.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Infractiuni prevazute in legi si decrete | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca  Judecatoria Medias a dispus admiterea contestatiei la executare formulata de inculpatul M V C, , si in consecinta:
S-a dispus anularea formelor de executare a sentintei penale nr. xx/05.10.2007 a Judecatoriei Medias, irevocabila prin decizia penala nr. yy/01.09.2009 a Curtii de Apel Alba Iulia, respectiv a mandatului de executare a pedepsei inchisorii din 07 septembrie 2009 in dosarul Judecatoriei Medias, a mandatului european de arestare privind pe contestatorul: MVC
Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut ca prin sentinta penala nr. xx/05.10.2007 a judecatoriei Medias , inculpatul M V C a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii prevazute de art. 37 alin. 1 din Decretul nr.328/1966 cu aplicarea art. 13 C.p., art. 37 lit. b C.p.
Instanta de fond motiveaza in continuare modul de indeplinire a procedurii de citare cu inculpatul atat la judecarea pe fond a cauzei cat si in apel si recurs, si, constatand ca nu a fost indeplinita procedura de citare intrucat nu se regaseste la dosar dovada comunicarii citatiei. Ca urmare a neindeplinirii procedurii de citare, inculpatul nu a fost prezent la solutionarea apelului si recursului si nu a fost audiat.
De asemenea, subliniaza ca adresa reala a inculpatului, conform cercetarilor efectuate de Politia Medias, este alta decat cea la care a fost citat inculpatul in cursul judecatii.
Retinand ca prezenta cauza s-a judecat pe fond cu certitudine in lipsa inculpatului, iar instantele sesizate cu judecarea cauzei nu au facut eforturi rezonabile pentru gasirea inculpatului si citarea corespunzatoare a acestuia, si fata de art. 16 pct. 3 lit.c, d din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, judecarea inculpatului in lipsa acestuia constituie o sanctiune disproportionata.
Instanta de fond apreciaza in continuare ca lipsa mentiunii garantiei juridice a rejudecarii procesului din mandatul european de arestare, emis pe numele condamnatului incalca un drept recunoscut acestuia atat in legislatia nationala cat si in jurisprudenta CEDO.
Toate aceste imprejurari sunt calificate de catre instanta de fond drept piedici la executarea hotararii, fiind incidente dispozitiile art. 461 lit. c C.p.p.
Impotriva sentintei pronuntate de instanta de fond a formulat recurs Parchetul de pe langa Judecatoria Medias, solicitand desfiintarea sentintei atacate si rejudecand pe fond, respingerea contestatiei la executare.
In motivarea recursului se invoca doua motive de recurs, respectiv ca in cadrul contestatiei la executare nu se poate analiza modul de efectuare a procedurii de citare iar imprejurarile retinute de instanta de fond nu se incadreaza in cazul prevazut de art. 461 lit. c C.p.p.
In expunerea de motive Parchetul arata ca  pe calea contestatiei la executare care este obiectul unei proceduri speciale, nu se pot analiza decat incidente privind executarea hotararii iar viciile de procedura pot fi invocate numai pe calea contestatiei in anulare. Insa contestatorul a formulat o contestatie in anulare ce a fost respinsa.
De asemenea, imprejurarea ca in cuprinsul mandatului european de arestare s-a indicat un alt domiciliu decat cel de la care a fost citat in cursul judecatii, precum si faptul ca nu cuprinde mentiuni privind garantia rejudecarii cauzei, nu pot fi calificate drept piedici la executare.
De altfel jurisprudenta a retinut ca eventualele erori din mandatul de executare privind domiciliul condamnatului nu constituie piedici de executare.
Cu privire la lipsa mentiunii din mandatul european de arestare privind garantia condamnatului la garantia judecarii procesului este justificata de faptul ca o asemenea mentiune se impune numai in conditiile prev. de art. 87 alin. 1 lit. a din Lg. 302/2004, ori in cauza nu exista o asemenea situatie.
Se subliniaza ca in cauza nu sunt aplicabile nici dispozitiile art. 6 pct. 3 lit. c din CEDO, intrucat jurisprudenta Curtii in aplicarea acestui articol recunoaste importanta prezentei acuzatului la proces fiind dificil de exercitat dreptul la aparare in lipsa sa, insa procedura este legala daca inculpatul are o culpa, in absenta sa ( hotararea Colozza si Rubinat contra Italiei din 12.02.1985).
In ce priveste anularea formelor de executare se apreciaza ca masura este nelegala intrucat nu s-a constata nicio neregularitate de fond care sa aduca atingere vreunui drept al contestatorului, iar anularea mandatului european de arestare este eronata intrucat, fiind emis de un judecator este asimilat unei decizii judecatoresti nationale si nu se poate dispune anularea ci numai retragerea acestuia in situatiile prevazute de lege.
Impotriva sentintei a formulat recurs condamnatul MVC, solicitand modificarea sentintei atacate si, rejudecand, sa se dispuna punerea sa in libertate.
In motivele de recurs, recurentul arata ca urmare a anulari mandatului de executare si a mandatului european de arestare se impunea punerea sa in libertate.
In ceea ce priveste considerentele hotararii de fond, recurentul apreciaza ca instanta de fond a retinut in mod corect probele administrate in cauza, intrucat procedura de citare nu s-a indeplinit corect in ultimii doi ani, iar procesul s-a judecat in lipsa sa.
Mai arata recurentul ca obligatia partilor de a anunta organele judiciare asupra schimbarii domiciliului a fost reglementata prin art. I pct. 38 din Lg. 356/2006, in timp ce cauza inculpatului se afla pe rol din anul 2001.
Tribunalul Sibiu, analizand recursurile formulate si verificand hotararea atacata a constatat nelegalitatea acesteia pentru incalcarea dispozitiile art. 461 C.p.p.
Instanta de fond, verificand modul de indeplinire a procedurii de citare in cursul judecarii pe fond a cauzei,a facut propriile aprecieri cu privire la legalitatea procedurii de citare in faza de judecata de apel si recurs, depasindu-si competenta. Pe de alta parte, modul de indeplinire a procedurii de citare in cursul apelului a fost verificata odata cu intreaga procedura de instanta de recurs, iar procedura efectuata in fata acesteia a fost de asemenea verificata pe calea contestatiei in anulare.
Ca atare, reiterarea acestei aparari care a fost verificata irevocabil, aduce atingere puterii lucrului judecat si securitatii raporturilor juridice.
De asemenea, o astfel de verificare este inadmisibila pe calea contestatiei la executare, potrivit art. 461 lit. c C.p.p., intrucat procedura de citare viciata chiar daca ar fi reala, nu constituie o piedica la executare.
Legea instituie o procedura speciala in cazul in care dovedeste ca a fost judecat in lipsa, prev. de art. 5221 C.p.p., care reglementeaza dreptul celor judecati in lipsa de a solicita judecarea pe fond a cauzei, text care asigura toate garantiile unui proces echitabil atat sub aspectul dreptului la aparare al inculpatului cat si al principiului egalitatii armelor.
Pentru considerentele expuse si potrivit art. 38514 pct. 11 raportat la art. 38515 pct. 2 lit. d C.p.p., s-a  admis recursul Parchetului de pe langa Judecatoria Medias, s-a  casat sentinta atacata si rejudecand pe fond s-a  respins ca nelegala contestatia la executare formulata de inculpat, si ca o consecinta, s-a  respins ca nefondat recursul inculpatului.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni prevazute in legi si decrete

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Vatamare corporala din culpa - Decizie nr. DP262/A/2008 din data de 31.03.2009
Plangere 278 Cpp - Sentinta penala nr. Sp263/2008 din data de 31.03.2009
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017