InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Repunerea inculpatului in termenul de apel Desfiintarea in apel a hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare pentru nelegala citare a inculpatului

(Decizie nr. 237 din data de 27.09.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Infractiuni prevazute in legi si decrete | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca, Judecatoria Avrig a condamnat pe inculpatul B C,  cu antecedente penale, la pedeapsa de :
- 1 an inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat, prev. si ped. de art. 85 al.1  din OUG nr. 195/2002 R, cu aplicarea art. 33 lit. a C. penal si art. 37 lit. a C.penal.
- 1 an inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana  care nu poseda permis de conducere, prev. si ped. de art. 86 al.1  din OUG nr. 195/2002 R, cu aplicarea art. 33 lit. a C. penal si art. 37 lit.a C.penal.
In baza art. 34 lit. b C.penal, s-a contopit pedeapsa de 1 an inchisoare, aplicata pentru savarsirea infractiunii prev. de  art. 85 al.1  din OUG nr. 195/2002, cu cea de 1 an inchisoare, aplicata pentru savarsirea infractiunii prev. de  art. 86 al.1  din OUG nr. 195/2002 , urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa rezultanta de 1 an inchisoare.
S-a constatat ca infractiunile deduse judecatii au fost savarsite in stare de recidiva postcondamnatorie, prev. de art. 37 lit. a C.penal, raportate la pedepsele de 3 ani inchisoare, aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 25/07.02.2007 a Tribunalului Sibiu, si de 2 ani inchisoare, aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 1133/11.10.2006 a Judecatoriei Sibiu,   In baza art.85 C. penal, s-a dispus anularea suspendarii conditionate a executarii pedepsei de 3 ani inchisoare, aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 25/07.02.2007 a Tribunalului Sibiu, definitiva la data de 21.06.2007.
In baza art. 83 C. penal, s-a dispus revocarea suspendarii conditionate a pedepsei de 2 ani inchisoare, aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 1133/11.10.2006 a Judecatoriei Sibiu, pronuntata in dosar nr. 2200/306/2006, definitiva la data de 07.11.2006.
S-a descontopit pedeapsa rezultanta de 2 ani inchisoare, aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. 1133/11.10.2006 a Judecatoriei Sibiu, in elementele ei componente, si repune pedepsele in individualitatea lor, astfel:
- 1 an inchisoare, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 77 alin.1 din OUG nr. 195/2002.
- 1 an inchisoare, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 77 alin.2 din OUG nr. 195/2002.
- 2 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 78 alin.1 din OUG nr. 195/2002.
S-a constatat ca faptele pentru care inculpatul a fost condamnat la pedepsele de 2 ani inchisoare, prin sentinta penala nr. 1133/11.10.2006 a Judecatoriei Sibiu, si 3 ani inchisoare, prin sentinta penala nr. 25/07.02.2007 a Tribunalului Sibiu, au fost comise in concurs real, prev. de art. 33 lit. a C.penal.
In baza art. 34 lit. b C.penal si art. 36 alin.2 C.penal, s-au contopit pedepsele de 1 an inchisoare, 1 an inchisoare si 2 ani inchisoare, aplicate prin sentinta penala nr. 1133/2006 a Judecatoriei Sibiu, cu pedeapsa de 3 ani inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr. 25/2007 a Tribunalului Sibiu, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani inchisoare.
In baza art. 34 lit. b C. penal si art. 39 C. penal, s-a contopit pedeapsa rezultanta de 1 an inchisoare, aplicata prin prezenta sentinta, cu pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare, urmand ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, de 3 ani inchisoare.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima  instanta a retinut, in esenta, urmatoarele:
In dimineata zilei de 10.01.2009, in jurul orei 100, inculpatul a fost oprit de un echipaj de politie pe str. Bisericii din Avrig, in timp ce conducea autoturismul marca Ford, in care se aflau si numitii T M , O A si P  A.
Urmare a verificarilor efectuate, s-a constatat ca autoturismul condus de inculpat nu era inmatriculat, iar placutele de identificare montate pe acesta erau valabile doar pana la data de 24.12.2008.Totodata, s-a stabilit ca inculpatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.Inculpatul a prezentat o autorizatie de conducere emisa de autoritatile italiene dar in urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca acesta nu poseda permis de conducere emis nici de catre autoritatile italiene
Urmare a constatarilor facute cu ocazia controlului, s-a incheiat procesul verbal de constatare a infractiunii flagrante din data de 10.01.2009), in prezenta martorilor asistenti M D si M A
Inculpatul s-a sustras judecatii, nefiind prezent la nici un termen de judecata.
In drept, fapta inculpatului B C de a conduce pe drumurile publice un autovehicul neinmatriculat, fara a poseda permis de conducere, intruneste elementele constitutive ale infractiunilor prevazute si pedepsite de art. 85 alin.1 si art. 86 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicata, cu aplicarea art. 33 lit. a C. penal si art. 37 lit.b C. penal.
Impotriva acestei hotarari, in termen, a declarat apel Parchetul de pe langa Judecatoria Avrig, in dezvoltarea motivelor de apel, aratand in esenta ca pedeapsa aplicata inculpatului nu este just individualizata, lipsind de efect cauzele de agravare a pedepsei prevazute de art. 83 Cod penal, care ar fi trebuit sa se reflecte intr-o sanctiune mai mare aplicata .Deasemenea a declarat apel si inculpatul
Apelul declarat de inculpat a fost inregistrat la Tribunalul Sibiu la data de 15.01.2010, iar la termenul de judecata din  19.05.2010 inculpatul a fost prezent pentru prima data la judecarea cauzei, aflandu-se in stare de detinere, fiind detinut la Penitenciarul Barcea Mare - Deva.
Cu aceasta ocazie, prin aparatorul  ales, invedereaza instantei ca a declarat apel peste termen, cerere ce a fost inregistrata la Judecatoria Avrig la data de 19.05.2010.
Inculpatul arata ca nu a avut cunostinta de prezenta cauza pana in momentul in care a primit citatia emisa de Tribunalul Sibiu la Penitenciarul Barcea Mare.
Tribunalul a constatat ca inculpatul nu a luat cunostinta de dosar in cursul urmaririi penale, fiind trimis in judecata in lipsa si de asemenea nu a fost prezent la nici un termen de judecata la instanta de fond.
In consecinta, tribunalul a repus pe inculpat in termenul de apel, conform art. 364 Cod procedura penala, constatand ca intr-adevar depunerea cererii de apel peste termen a fost determinata de o cauza temeinica  de impiedicare.
S-a constatat de asemenea ca inculpatul este arestat in alta cauza, motiv pentru care este indeplinita si conditia termenului de 10 zile prevazut de acest articol pentru depunerea apelului peste termen.
Analizand apelurile declarate prin prisma motivelor invocate, dar si din oficiu, potrivit art. 371 Cod procedura penala, instanta a constatat ca acestea sunt fondate, urmand a fi admise,,
Inculpatul B C a fost trimis in judecata in lipsa prin rechizitoriul Parchetului  de pe langa Judecatoria Avrig la data de 27.08.2009 pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 85 al. 1 si art. 86 al. 1 din OUG 195/2002 republicata, cu aplicarea art. 33 litera b si art. 37 litera a Cod penal.
In urma judecarii pe fond a cauzei, inculpatul a fost condamnat la data de 25.11.2009 prin sentinta penala  nr. 128 de catre Judecatoria Avrig la o pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare. Inculpatul nu a fost prezent la organele de urmarire penala pe parcursul desfasurarii anchetei penale si nici in fata instantei de fond la nici unul dintre termenele de judecata.
Din probele administrate in fata instantei de apel (inscrisuri si declaratii de martori) a rezultat ca inculpatul nu s-a sustras de la judecata in fond, fiind legal incadrat in munca in Italia incepand cu data de 05.02.2007 pe o perioada de 54 de luni (4,6 ani) conform actului autentificat existent la fila 95 dosar.
Tribunalul a constatat ca judecarea cauzei la prima instanta a avut loc in lipsa inculpatului, instanta de judecata citand inculpatul pentru toate termenele la adresa din Sibiu, si prin afisare la Consiliul local Avrig, desi conform procesului verbal incheiat de procuror la data de 26.08.2009), se mentioneaza ca „fratele invinuitului confirma ca B C nu locuieste la adresa de domiciliu – localitatea Sibiu- fiind plecat in strainatate de mai multi ani si revenind pentru scurte perioade de timp in tara, iar in prezent din cate cunoaste, invinuitul se afla, probabil, in Italia.
La adresa de domiciliu a invinuitului locuieste doar B D O, impreuna cu sotia si copilul”.
Cu toate acestea, prima instanta a  dispus citarea acestuia la adresele din si Avrig, (la aceasta ultima adresa fara a se indica vreun numar de imobil).
Din probele administrate in apel rezulta ca in perioadele scurte in care inculpatul venea in tara din Italia, acesta locuia in locuinta tatalui sau B D  in Sibiu, adresa la care inculpatul nu a fost citat.
Avand in vedere aceste considerente, instanta de apel a apreciat  ca inculpatul, desi citat la locuinta de domiciliu, nu a avut cunostinta de proces, fiind astfel in imposibilitate de a se prezenta si instiinta instanta¸ motiv pentru care apelul acestuia a aparut ca fiind fondat, in temeiul art. 379 pct. 2 litera b Cod proc. pen.,  s-a dispus desfiintarea sentintei Judecatoriei Avrig si trimiterea cauzei acestei instante pentru o noua judecata pe fond, cu respectarea dreptului la aparare al inculpatului.
Apelul Parchetului a fost de asemenea admis, ca fondat, cu ocazia rejudecarii, instanta de fond urmand a avea in vedere si motivele de nelegalitate invocate de Ministerul Public in apelul formulat.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni prevazute in legi si decrete

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Vatamare corporala din culpa - Decizie nr. DP262/A/2008 din data de 31.03.2009
Plangere 278 Cpp - Sentinta penala nr. Sp263/2008 din data de 31.03.2009
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017