Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Executare lucrari de construire fara autorizatie Suplimentarea probatoriului .Trimiterea cauzei la procuror in vederea inceperii urmaririi penale

(Decizie nr. 169 din data de 10.05.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Infractiuni prevazute in legi si decrete | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca, Judecatoria Sibiu in baza art. 2781 alin. 8 lit. a C.p.p. a respins plangerea formulata de petenta P E , in contradictoriu cu intimatii C I, C M, , S C,  si B I, , Inspectoratul Judetean in Constructii si Primaria Comunei R., impotriva rezolutiei procurorului emisa in dosarul Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu si a prim procurorului adjunct al Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu Au fost mentinute solutiile atacate.
Pentru a pronunta aceasta solutie, Judecatoria a retinut ca in cursul anului 2000 numitul C I a cumparat de la martorul, I P imobilul situat in comuna Rasinari, teren si constructie. Imobilul se afla in zona de protectie a unui monument istoric in centrul localitatii Rasinari si piata bisericii „Sf. Paraschiva".
In lunile iunie-iulie 2008 numitul C I a daramat, fara autorizatie de construire, casa veche care era amplasata pe teren si a inceput construirea unei noi case, tot fara a avea autorizatie de construire.
In data de 04.07.2008 Inspectoratul de Judetean in Constructii a efectuat o inspectie la imobilul situat in Rasinari ocazie cu care au constatat ca numitul C  a executat lucrari de constructie fara autorizatie de construire constand in desfiintarea a unei case vechi si realizarea unor lucrari noi pentru o constructie noua (fiind executat parterul - 12 randuri de blocuri ceramice pe fundatie de beton si avand pregatit cofrajul pentru turnai
placa peste parter). S-a dispus oprirea lucrarilor si intrarea in legalitate.
In data de 10.07.2008 organele de control din cadrul Primariei au intocmit procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, iar in temeiul art. 26 al.l lit.a din Legea 50/1991 au sanctionat-o pe numita C M cu amenda in cuantum de 1000 lei pentru efectuarea de lucrari de construire a unei case de locuit fara a detine autorizatie de construire.
In cauza a fost efectuata o cercetare la fata locului, ocazie cu care s-a constatat ca locuinta noua edificata de numitul C I este neterminata  faza construirii constand in parterul din pereti din zidarie de blocuri ceramice-12 randuri, pe fundatie din beton, cofrajul montat pentru turnarea placii.
 Ca atare instanta a constatat legala solutia pronuntata de catre procuror fata de faptuitorul C I cu privire la savarsirea infractiunii de continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control competente, potrivit legii prevazute de art. 24 al.l lit. b din Legea 50/1991 intrucat din probele administrate in cauza a rezultat ca lucrarile de construire nu au fost continuate dupa ce s-a dispus oprirea acestora, ci au ramas in acelasi stadiu.
In ceea ce priveste fapta numitilor C I si C M de a executa lucrari de construire fara autorizatie de construire la un imobil ce se afla in zona de protectie a unui monument istoric s-a constatat ca potrivit art. 24 lit.a din Legea 50/1991 rep., asa cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 constituie infractiune printre altele, fapta de executarea, fara autorizatie de construire desfiintare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrarilor prevazute la art. 3 lit. b); adica lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, stabilite potrivit legii.
Din analiza comparativa a textului actual cu versiunea initiala a textului art. 24 lit. a din Legea 50/1991 a rezultat ca prin ordonanta mai sus aratata a fost abrogata (dezincriminata) modalitatea infractiunii constand in executarea, fara autorizatie de construire sau de desfiintare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia,  a lucrarilor de  construire,  reconstruire,  extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie executate la imobile din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii.
Astfel,  aplicand  art. 13 Cp. privind legea mai favorabila fata de numitii C I si CM cu privire la savarsirea infractiunii prevazute de art. 24 lit. a din Legea 50/1991 rep. instanta a constatat ca fapta nu este prev. de legea penala fiind aplicabile dispozitiile art. 10 lit. b C.p.p.
In ceea ce priveste faptele numitilor S C, BI care au executat lucrari de demolare a imobilului apartinand numitului CI si de executare a lucrarilor privind noul imobil, instanta a considerat ca faptei ii lipseste unul din elementele constitutive avand in vedere cele aratate mai sus cu privire la dezincriminarea infractiunii precum si faptul ca, potrivit art. 1 din Legea 50/1991 obligatia de a obtine autorizatia de construire apartine proprietarului imobilului.
In ceea ce priveste infractiunea de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 Cp. s-a constatat ca din cercetarea efectuata la fata locului in cursul urmarii penale  coroborata cu declaratiile numitilor B I si S C Ia rezultat ca vechea casa a fost daramata pana la temelie iar noua casa a fost construita pe vechea temelie, distanta dintre case ramanand aceeasi doar ca pe zidul dinspre casa numitei P E, numitul C I a aplicat o termoizolatie de aproximativ 5 cm, ingustand astfel spatiul existent intre cele doua case.
De asemenea, din compararea fotografiilor efectuate cu ocazia cercetarii la fata locului cu cele depuse de numitul C I, efectuate inainte de demolarea vechii constructii, a rezultat ca acoperisul casei vechi a numitului C I (care a fost daramata) era lipit de casa numitei P E.
Din raportul de expertiza tehnica topografica extrajudiciara privind imobilul inscris in cartea funciara nr. 1175 Rasinari (ce cuprinde numerele top 2262 si 2263), efectuat la solicitarea numitilor C I si M - proprietarii imobilului, a rezultat ca exista o diferenta intre suprafata inscrisa in cartea funciara de 1555,00 mp si suprafata de 1185,00 mp masurata in realitate pe limitele precizate: de partile prezente si pe unele insemne vechi de hotar iar din planul de situatie inscris in CF nr. 1175 Rasinari a rezultat ca noul imobil se afla in limitele de granita ale proprietatii inscrise in cartea funciara.
De asemenea, din extrasul de schita CF s-a constatat ca intre vecinii din dreapta, din partea de nord est, respectiv nr. Top. 2264; 267; 2318; si. 2319; 2320; 2321 exista o vale care colecta apele pluviale din extravilan, de pe colina, apoi se revarsau in Raul Caselor ce trece prin fata caselor de-a lungul strazii ca acelasi nume - Raul Caselor.
Potrivit declaratiei martorului I P, fostul proprietar al imobilului nr.995, vechea casa a fost construita in anul 1928 iar numita P E si sotul ei V V au cumparat casa vecina in anul 1970. Imediat dupa ce au cumparat casa au construit in partea catre imobilul de la nr. 995 o cladire noua. Inainte de construirea acestei noi cladiri intre cele doua case exista un pasaj de trecere (hudita) cu o latime de 1,5-2 metri care era folosit ca si cale de acces dinspre strada spre coasta dealului. Totodata, martorul B E a aratat ca a locuit in imobilul cu numarul 994 din Rasinari pana in anul 1963 iar intre cele doua case exista o distanta de 3-4 metri.
Astfel sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art. 220 C.p. aceasta nu a putut fi retinuta in sarcina lui de faptuitorii C I si C M intrucat din probele administrate in cauza a rezultat ca acestia au construit noul imobil pe vechiul amplasament, in limitele de hotar ale proprietatii care rezulta din documentele cadastrale.
S-a mai aratat ca stabilirea granitei dintre cele doua proprietati (si implicit daca a fost tulburata proprietatea numiteiPEreprezinta in prezenta cauza o chestiune prealabila, care, potrivit art. 42 C.p.p., poate fi stabilita doar de o instanta de judecata (sesizata cu o actiune in granituire).
In ceea ce priveste infractiunea de distrugere prevazuta de art. 217 al. l Cp. s-a constatat ca din fotografiile depuse de numitul C I, efectuate inainte de demolarea vechii constructii a rezultat ca inainte de demolarea vechii constructii, pe casa numitei P E erau montate niste scocuri care dirija apa catre acoperisul casei numitului C I iar din fotografiile efectuate in cauza la fata locului a rezultat ca aceste scocuri nu au fost distruse si nici aduse in stare de neintrebuintare.
 Ca atare prima instanta a constatat ca  solutia de neinceperea urmaririi penale fata de numitii CI, C M  S C   B I sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere-prevazuta de art. 217 al.l C.p. in baza art.10 lit. d C.p.p. este legala.
Ca atare instanta a respins plangerea formulata de petenta P E impotriva rezolutiei procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu si a rezolutiei prim-procurorului  Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu.
Impotriva hotararii mai sus mentionate, petenta P E a declarat in termen legal, recurs. Prin calea de atac promovata recurenta a solicitat casarea hotararii atacate si trimiterea cauzei la Parchet, intrucat cercetarile penale sunt incomplete, s-au administrat probe extrajudiciare dar nu si alte probe necesare solutionarii plangerii formulate; recurenta a mai invederat ca se impune completarea cercetarilor cu probe precum : efectuarea unei expertize pentru a se stabili distrugerile si pagubele produse la imobilul sau, audierea martorilor V M , MPsi I M S-a mai relevat ca desi impotriva martorului IP a formulat din mai 2009, plangere penala, aceasta plangere nu a fost inca solutionata.
In sustinerea recursului, au fost depuse la dosar : copia plangerii penale formulate impotriva martorului I P, copia extrasului C.F. nr. 6732 Rasinari, copia raportului de expertiza tehnica efectuat in dosarul Judecatoriei Sibiu, procesul verbal incheiat intre recurenta si cosar, planse fotografice, adresa nr. 22012/19.04.2010 emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.
Examinand hotararea atacata prin prisma criticilor formulate, a actelor si lucrarilor dosarului, dar si din oficiu sub toate aspectele de legalitate si temeinicie, tribunalul a constatat recursul  fondat pentru considerentele  expuse in continuare
Prin plangerea penala formulata, petenta P E a reclamat comiterea de catre intimati a infractiunilor prev. de art. 220 C.p., art. 217 C.p. si art. 24 alin. 1 din Lg. nr. 50/1991 republicata, iar Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu a dispus neinceperea urmaririi penale in ceea ce priveste toate aceste infractiuni.
Cu toate acestea, verificand actele si lucrarile dosarului, tribunalul a constatat daca intr-adevar referitor la infractiunea prev. de art. 24 din Legea nr. 50/1991 a intervenit legea penala mai favorabila in sensul art. 13 C.p., in ceea ce priveste infractiunile prev. de art. 220 C.p., art. 217 C.p. cercetarile penale nu au fost complete si nici suficiente. De pilda, la baza constatarii  neintrunirii elementelor constitutive ale infractiunii de distrugere au stat doar anumite fotografii, cu toate ca din fotografiile depuse la acest termen de catre recurenta s-ar distinge anumite degradari la peretii imobilului, la acoperis iar referitor la infractiunea de tulburare in posesie esentiale au fost considerate a fi propriile declaratii ale intimatilor B, S
Nu in ultimul rand, raportarea procurorului si a instantei de fond la disp. art. 42 C.p.p. a fost gresita,acest text vizeaza institutia declinarii de competenta, iar pe de alta parte art. 44 al. 1 C.p.p. la care probabil s-a facut referire, statueaza ca instanta penala este competenta sa judece orice chestiune prealabila  chiar daca prin natura ei, acea chestiune ar fi de competenta altei instante.
In acest context, tribunalul a apreciat ca pentru a se putea pronunta o solutie legala si temeinica se impunea suplimentarea probatoriului, pentru a se putea stabili, fara dubiu,  daca au fost comise distrugeri sau tulburari de posesie la imobilul petentei si daca acestea puteau fi retinute in sarcina intimatilor.
Pentru acestea, s-a impus trimiterea cauzei la procuror in vederea audierii martorilor V M, M P, IM, a cosarului B G (in raport si de adresele dos. Tribunal) si a oricaror alte persoane care au cunostinta despre situatia celor doua imobile. S-a impus de asemenea efectuarea unui raport de expertiza tehnica care sa stabileasca daca imobilul recurentei a suferit degradari si in caz afirmativ, daca lucrarile intimatilor sunt cauza distrugerilor casei petentei ,   a se verifica si procura solutia pronuntata asupra plangerii pentru marturie mincinoasa depusa impotriva martorului I P; s-a impus a fi administrat orice alt mijloc de proba considerat a fi util si concludent pentru a se afla adevarul, pentru a se lamuri cauza sub toate aspectele ei de fapt si de drept, in sensul dispozitiilor art. 1 si urm. C.p.p. (pentru a se stabili cine exercita posesia asupra fasiei de teren in discutie, daca aceasta fasie s-a ingustat sau nu urmare a edificarii de catre intimati a noii constructii, daca noua constructie s-a ridicat pe vechiul amplasament etc., iar toate acestea pentru a se putea la final conchide daca au fost comise cele doua infractiuni, daca sunt intrunite elementele lor constitutive  ).
Pentru toate aceste motive, in conformitate cu dispozitiile art. 38515 pct. 2 C.p.p. rap. la art. 2781 alin. 10 C.p.p. tribunalul a admis recursul declarat de petenta P E, a casat sentinta penala nr. 3/5.01.2010 in totalitate si rejudecand, in baza art. 2781 alin. 8 lit. b C.p.p. a admis plangerea formulata de petentei P E impotriva rezolutiei procurorului din 21.04.2009 mentinuta prin rezolutia prim procurorului adjunct delegat din 10.06.2009. si a trimis cauza Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu in vederea inceperii urmaririi penale fata de intimatii  CI, CM, S C, B I pentru infractiunile prev. de art. 217, art. 220 C.p..
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Infractiuni prevazute in legi si decrete

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Vatamare corporala din culpa - Decizie nr. DP262/A/2008 din data de 31.03.2009
Plangere 278 Cpp - Sentinta penala nr. Sp263/2008 din data de 31.03.2009
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017