Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

posibilitatea analizarii caracterului cert al creantei in procedura

(Hotarare nr. 750 din data de 19.08.2014 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Despagubiri, penalitati | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Rm.Valcea sub nr. 4223/288/12 mai 2014, creditoarea S.C. "MONDOSOFT BEST" S.R.L. a solicitat, in contradictoriu cu debitoarea PRIMARIA COMUNEI CURTISOARA in temeiul art. 1013-1024 C.pr.civila, emiterea unei ordonante de plata prin care debitoarea sa fie obligata sa achite suma de 2.400 de lei, aferenta perioadei ianuarie 2012 - decembrie 2013, reprezentand debit ce decurge din contractul nr. 801/28 noiembrie 2011 avand ca obiect prestarea serviciilor de mentenanta software pentru programul informatic "Registru agricol"; suma de 1.990 de lei, reprezentand penalitati pentru intarzierea la plata aferenta perioadei ianuarie 2012 - decembrie 2013. precum si cheltuieli de judecata.
Debitoarea a depus intampinare prin care a solicitat respingerea cererii.
Analizand cu prioritate exceptia de necompetenta materiala, instanta a retinut ca in speta, creditoarea solicita plata unei creante in baza contractului nr. 801/28 noiembrie 2011 avand ca obiect prestarea serviciilor de mentenanta software pentru programul informatic "Registru agricol, incheiat intre parti in temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, astfel ca, in plan procesual, devin incidente prevederile art. 286 alin. (1) din actul normativ mentionat, potrivit carora: "Procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.‘"
Avand in vedere ca, in conformitate cu art. 1015 C.pr.civila, cererea privind emiterea ordonantei de plata se solutioneaza de instanta competenta sa solutioneze fondul in prima instanta, si ca normele de competenta materiala sunt de ordine publica, putand fi invocate din oficiu, potrivit art. 129 alin. (2) pct. 2 si art. 130 alin. (2) C.pr.civila, instanta va admite exceptia de necompetenta materiala si va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Olt - Sectia a Il-a civila, in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante: comuna Curtisoara.
Cu privire la competenta teritoriala, instanta face mentiunea ca, intre parti, a mai existat un litigiu in care debitoarea a solicitat rezilierea contractului nr. 801/2011, in dosarul nr. 5629/104/2012 al Tribunalului Olt - Sectia a Il-a civila, de contencios administrativ si fiscal, ocazie cu care creditoarea a invocat exceptia de necompetenta teritoriala, care a fost respinsa de Tribunalul Olt care s-a declarat competent cu solutionarea litigiului, in temeiul art. 286 din OUG nr. 34/2006 (a se vedea sentinta civila nr. 548/2013, pronuntata de Tribunalul Olt in dosarul nr. 5629/104/2012 - filele 10-12).
Cauza s-a inregistrat la Tribunalul Olt - Sectia a Il-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal la data de 5 august 2014, cu prim termen de judecata la data de 19.08.2014.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta a retinut ca potrivit art. 1013 N.C.p.c. Prevederile prezentului titlu se aplica creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract civil, inclusiv din cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta, constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege.
Data publicarii pe portal:05.02.2015
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Despagubiri, penalitati

DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
Despagubiri din asigurare de raspundere in cazul accidentelor de circulatie. Subrogatie. Neaplicarea solidaritatii. - Decizie nr. speta 5 din data de 08.01.2008
Repararea pagubei materiale sau a daunei morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii dreptului de libertate in mod nelegal (art.504-507 Cod proc. penala). Data de la care incepe sa curga termenul de exercitare a actiunii p... - Sentinta civila nr. speta 2 din data de 04.01.2008
Despagubiri pentru lipsa de folosinta corelativ cu dreptul de retentie - Decizie nr. 88 din data de 05.03.2015
Folosinta teren agricol. Despagubiri acordate la valoarea corespunzatoare a folosului de tras - Decizie nr. 660 din data de 04.12.2014
LITIGIU CU PROFESIONISTI - Sentinta comerciala nr. 1049 din data de 04.11.2014
Solicitare pe cale separata a cheltuielilor de judecata. Reducere onorar de avocat. - Decizie nr. 219 din data de 03.04.2014
Despagubiri solicitate in baza Legii 221 din 2009. Constatarea caracterului politic a deportarii - Sentinta civila nr. 240 din data de 07.03.2011
Despagubiri - Decizie nr. 60 din data de 28.01.2011
Despagubiri - Sentinta civila nr. 138 din data de 04.02.2011
Despagubiri solicitate in baza Legii 221/2009 reprezentand contravaloarea unor bunuri confiscate abuziv de regimul comunist, fara ca masura confiscarii sa aiba caracter politic. - Sentinta civila nr. 969 din data de 15.10.2010
Esalonarea platilor stabilite prin titlul executoriu. - Decizie nr. 152 din data de 04.03.2010
Despagubiri - Sentinta civila nr. 1 din data de 15.09.2008
Pretentii - Sentinta civila nr. 330 din data de 05.05.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 17 din data de 13.01.2010
Evacuare - Sentinta civila nr. 181 din data de 26.02.2009
Fonduri europene. Natura de acte administrative a proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantei bugetare si consecintele ce decurg din aceasta cu privire la prezumtiile legale si sarcina probei. - Decizie nr. 658/R din data de 04.06.2015
Validarea de catre vicepresedintele A.N.R.P. a hotararii unei comisii judetene de aplicare a Legii nr. 9/1998. A.N.R.P. nu se poate apara invocand propria culpa in negasirea resurselor financiare efectuarii platii acestor despagubiri. - Decizie nr. 71/R din data de 16.01.2015
Art. 41 din Legea nr. 165/2013 interpretare notiunea de hotarare judecatoreasca prin care s-a stabilit cuantumul despagubirilor. - Decizie nr. 284/R din data de 03.03.2015
Competenta legala de luare a masurii alocarii unor judecatori de la alte sectii la constituirea completurilor de judecata ale unei sectii, in mod exceptional. Diferenta intre aceasta masura, pe de o parte si delegare/detasare/transfer, pe de alta parte. - Decizie nr. 2110/R din data de 19.09.2014